PHP yorumları nedir?

PHP programlama dili, yorumlar aracılığıyla açıklama eklemek için birçok seçenek sunar. PHP yorumları, kodun anlaşılmasına yardımcı olmak ve geliştiricinin daha sonra hatırlamasına veya başkasına açıklama yapmasına olanak sağlamak için kullanılır. Yorumlar, PHP kodunun çalışmasını etkilemez ve dışarıya çıktı olarak görünmez.

PHP yorumları nasıl kullanılır?

PHP’de iki tür yorum kullanılabilir: tek satırlık yorumlar ve çok satırlı yorumlar. Tek satırlık yorumlar “//” veya “#” işaretleriyle başlar ve satırın sonuna kadar devam eder. Çok satırlı yorumlar “/* */” işaretleri arasına yazılır ve birden fazla satır için geçerlidir.

PHP yorumlarında hangi işlevler vardır?

PHP yorumları, şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Kodun anlaşılmasını kolaylaştırmak
 • Kodun bölümlerini geçici olarak devre dışı bırakmak
 • Kod hatalarını bulmak ve ayıklamak
Yorum TürüAçıklama
Tek satırlık yorum// veya # işaretleriyle başlar ve satırın sonuna kadar devam eder.
Çok satırlı yorum/* */ işaretleri arasına yazılır ve birden fazla satır için geçerlidir.

PHP yorumları nasıl kullanılır?

PHP yorumları, PHP kodunun anlaşılması ve belgeleme yapılması için kullanılan önemli bir araçtır. Yorumlar, kod bloklarını açıklayan veya hatırlatma amaçlı kullanılan metinlerdir. Bu sayede, başka bir kişi ya da kendimiz dahi olsa, daha sonra kodu okuduğumuzda ne demek istediğimizi hatırlayabiliriz. Ayrıca, yorumlar hata ayıklama işlemlerinde de oldukça yardımcı olur. Dolayısıyla, PHP yorumlarını doğru bir şekilde kullanmak, kodun okunabilirliğini artırır ve geliştirme sürecinde büyük kolaylıklar sağlar.

PHP yorumları, kodun herhangi bir kısmını geçici olarak devre dışı bırakmak veya belirli bir kod bloğu hakkında notlar eklemek için kullanılabilir. Yorum satırları, PHP yorumlayıcısı tarafından çalıştırılmaz ve çıktıya dahil edilmez. Bu sayede, kodun çalışmasını etkilemeden açıklamalar veya geçici kodlar ekleyebiliriz.

PHP’de yorum satırları iki farklı şekilde yazılabilir. İlk yöntem, tek satırlık yorumlar için // işaretini kullanmaktır. Örneğin:

 • // Bu bir tek satırlık yorumdur.

İkinci yöntem, çok satırlı yorumlar için /* ve */ işaretlerini kullanmaktır. Bu işaretler arasına yazılan her şey yorum olarak kabul edilir. Örneğin:

/*
Bu
bir
çok
satırlı
yorumdur.
*/

PHP yorumlarını kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, yorumların kodun okunabilirliğini artırdığı unutulmamalıdır. İkinci olarak, gereksiz yorumlar kodun boyutunu artırır ve karmaşıklığı artırabilir. Bu yüzden yorumları gerektiği kadar ve anlamlı bir şekilde kullanmak önemlidir. Ayrıca, yorumların güncel tutulması önemlidir. Kodu değiştirdiğimizde, yorumları bu değişikliklere uygun şekilde güncellemeliyiz.

PHP yorumlarında hangi işlevler vardır?

PHP’de yorumlar, kodun anlaşılmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran önemli bir özelliktir. Yorumlar, kodun içine eklenen açıklamalar olarak düşünülebilir ve kodun amacını, çalışma mantığını veya diğer önemli bilgileri belirtmek için kullanılabilir. Bir PHP dosyasında yorumlar iki şekilde kullanılabilir: tek satır yorumları ve çok satırlı yorumlar.

Tek satır yorumları, “//” işaretiyle veya “#” işaretiyle başlar ve o satırın sonuna kadar geçerlidir. Örneğin:

// Bu bir tek satır yorumudur
$x = 5; // $x değişkenine 5 değeri atanır
echo $x; // $x değerini ekrana yazdırır
# Bu da başka bir tek satır yorumudur

Çok satırlı yorumlar ise “/ * *” ve ” * */” işaretleri arasına yazılır ve içerisinde bir veya daha fazla satırı kapsar. Örneğin:

/*
Bu bir çok satırlı yorumdur
Bu yorumlar arasında
İstediğimiz kadar satır
Yazabiliriz
*/

PHP yorumlarının birkaç farklı işlevi vardır. İlk olarak, kodun anlaşılabilirliğini ve okunabilirliğini arttırır. İkinci olarak, diğer geliştiricilere veya kendimize notlar bırakmamıza olanak sağlar. Üçüncü olarak, hata ayıklama sırasında kod parçalarını geçici olarak devre dışı bırakmak için kullanılabilir. Son olarak, PHP dosyasında yorum eklemek, kodu daha kolay yönetilebilir hale getirir ve geliştirme sürecini hızlandırır.

PHP yorumları hata ayıklamada nasıl kullanılır?

PHP, web geliştirmesinde en çok tercih edilen dillerden biridir. Bununla birlikte, PHP kodları bazen hatalar içerebilir. Bu durumda, hataları ortadan kaldırmak ve kodu sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için hata ayıklama işlemi gereklidir. PHP yorumları, hata ayıklamada kullanılan güçlü bir araçtır.

Bir PHP dosyasında hata ayıklama yapmak için ilk olarak echo veya print gibi komutları kullanabiliriz. Bu işlem, kodun belirli bir noktada çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki örnekte, “Hello World” ifadesini ekrana basmak istediğimizi varsayalım:

<?php
echo “Hello World”;
?>

Bu şekilde, “Hello World” ifadesi ekranda görüntülenir ve kodun bu noktada çalıştığı doğrulanır. Ancak, daha karmaşık hataları tespit etmek için var_dump() veya print_r() gibi işlevleri kullanmak daha etkili olacaktır. Bu işlevler, değişkenlerin içeriğini ve türünü görüntüler, böylece olası hataları daha hızlı tespit edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra, kodun belli bir bölümünü geçici olarak devre dışı bırakmak ve yorum satırına almak da bir hata ayıklama yöntemidir. Bunun için “//” veya “#”” işaretlerini kullanabilirsiniz. Bu sayede, sorunlu bir kod parçasını etkisiz hale getirerek diğer kısımları test edebilir veya hataları tespit edebilirsiniz.

PHP yorumları hata ayıklamada oldukça önemlidir. Yorum satırları ve işlevlerini doğru bir şekilde kullanarak, hataları tespit etmek ve düzeltmek için zaman kazanabilirsiniz. Hata ayıklama süreci, geliştirdiğiniz web uygulamalarının daha güvenilir ve sorunsuz çalışmasını sağlar.

PHP yorumlarının avantajları nelerdir?

PHP, popüler bir web programlama dilidir ve çeşitli avantajlara sahiptir. Bu avantajları anlamak, PHP kullanımını daha etkili hale getirebilir ve geliştirme sürecini kolaylaştırabilir. İşte PHP yorumlarının bazı avantajları:

 • Kod Belgelenmesi: PHP yorumları kodu belgelemek için kullanılabilir. Yorumlar, kodun anlaşılması için açıklamalar içerebilir. Bu, başkalarının veya gelecekteki kendinizin kodu daha kolay okumasını ve anlamasını sağlar.
 • Hata Ayıklama: PHP yorumları, kodun hatalarını tespit etmek ve düzeltmek için kullanılabilir. Hata ayıklama sürecinde yorum satırları ekleyerek, sorunlu kodun nerede olduğunu belirleyebilir ve düzeltme adımlarını takip edebilirsiniz.
 • Kod Düzenlemesi: Yorumlar, kodun yapısını ve düzenini düzenlemek için kullanılabilir. Özellikle karmaşık kodlarda, yorumlar kod parçalarını gruplamak veya belirli bir işlevi vurgulamak için kullanılabilir. Bu, kodun anlaşılmasını kolaylaştırabilir ve gelecekteki değişiklikler için referans noktaları sağlar.

PHP yorumlarında dikkat edilmesi gerekenler

PHP yorumları, PHP kodunun anlaşılır ve düzenli olmasını sağlamak için kullanılan açıklama satırlarıdır. Bu yazımızda, PHP yorumlarıyla ilgili dikkat edilmesi gereken bazı noktalara değineceğiz.

1) Yorumların Anlaşılır Olması:

PHP kodu içinde yer alan yorumların, kodu okuyan kişiler tarafından kolayca anlaşılması önemlidir. Yorumlar, kodun yapısını ve amacını açıklamalı, kısa ve öz olmalıdır. Ayrıca, yorumlarda dilbilgisi ve yazım kurallarına dikkat edilmelidir.

2) Güncel Tutulması:

PHP kodu zamanla değişebilir veya güncellenebilir. Bu nedenle, kod içinde yer alan yorumlar da güncel tutulmalıdır. Kodda yapılan değişiklikler yorumlarla eşleştirilmeli ve kodun anlaşılması için yeterli bilgi sunulmalıdır.

3) Kullanıcı Güvenliği:

PHP yorumları, kodun güvenli ve hatasız çalışmasını sağlamak için önemlidir. Bu nedenle, kullanıcı girişleri veya veritabanı sorguları gibi güvenlik riski taşıyan noktalarda yorumlar kullanılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Örnek Yorum Kullanımı:

PHP KoduYorum
$username = $_POST[‘username’];// Kullanıcı adını almak için POST yöntemiyle veri alınır
$password = $_POST[‘password’];// Şifreyi almak için POST yöntemiyle veri alınır

Yukarıdaki tabloda, kullanıcı adı ve şifre almak için kullanılan bir PHP kodu örneği verilmiştir. Kod içinde yer alan yorumlar, neyin neden yapıldığını açıklamakta ve güvenlikle ilgili önemli bir konuyu vurgulamaktadır.

PHP yorumlarında dikkat edilmesi gerekenler bu şekildedir. Yorumların anlaşılır olması, güncel tutulması ve kullanıcı güvenliğine önem verilmesi, PHP kodunun daha okunabilir, güncel ve güvenli olmasını sağlayacaktır.

PHP yorumlarıyla ilgili sıkça sorulan sorular

PHP yorumları, PHP kodu içerisindeki açıklamaları eklemek için kullanılan bir özelliktir. Bu yazıda, sıkça sorulan bazı soruları cevaplayacağız.

1. PHP yorumları nedir?

PHP yorumları, PHP kodu içerisine eklenen açıklamalardır. Yorumlar, PHP kodunun okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini artırmak için kullanılır. Yorumlar sayesinde, kodun ne iş yaptığı hakkında bilgi verilebilir ve kodun bakımı daha kolay hale gelir.

2. PHP yorumları nasıl kullanılır?

PHP yorumlarını kullanmak için “//” veya “#” işaretlerinden birini kullanabilirsiniz. “//” işaretiyle başlayan bir satır, o satırın sonuna kadar yorum olarak kabul edilir. “#” işaretiyle başlayan bir satır da yorum olarak kabul edilir. Ayrıca, çok satırlı yorumlar için “/*” ve “*/” işaretlerini kullanabilirsiniz.

3. PHP yorumlarında hangi işlevler vardır?

PHP yorumları, kodun belirli bölümlerini geçici olarak devre dışı bırakmak veya belirli bir bölümü açıklamak için kullanılabilir. Ayrıca, yorumlar sayesinde kodun anlaşılması kolaylaşır ve başkalarıyla paylaşılması daha kolay hale gelir.

Sonuç olarak, PHP yorumları kodun okunabilirliğini artıran ve anlaşılabilirliğini kolaylaştıran bir özelliktir. Yorumlar, kodun bakımını daha kolay hale getirir ve diğer geliştiricilerle işbirliği yapmayı kolaylaştırır.

Liste Örneği:

 • PHP yorumları kodun okunabilirliğini artırır.
 • Yorumlar, kodu daha anlaşılır hale getirir.
 • Yorumlar, kodun belirli bölümlerini geçici olarak devre dışı bırakmak için kullanılabilir.
 • Yorumlar, başkalarıyla kodu paylaşmayı kolaylaştırır.

Tablo Örneği:

SoruCevap
PHP yorumları nasıl kullanılır?PHP yorumları “//” veya “#” işaretleriyle kullanılır.
PHP yorumları ne işe yarar?PHP yorumları kodun okunabilirliğini artırır ve anlaşılabilirliğini kolaylaştırır.
Çok satırlı yorumlar için hangi işaretler kullanılır?“/*” ve “*/” işaretleri kullanılır.

Sık Sorulan Sorular

PHP yorumları nedir?

PHP yorumları, PHP kodunun içine eklenen notlardır. Yorumlar, kodun anlaşılmasını kolaylaştırmak, belgelemek veya çeşitli notlar eklemek için kullanılır.

PHP yorumları nasıl kullanılır?

PHP yorumları “//” veya “/* */” işaretleriyle başlar ve biter. “//” işaretiyle yapılacak yorumlar tek satırda yapılırken, “/* */” işaretleriyle yapılan yorumlar ise birden fazla satırda yapılabilmektedir.

PHP yorumlarında hangi işlevler vardır?

PHP yorumları, kodun anlaşılmasını kolaylaştırmanın yanı sıra belgeleme yapmak, notlar eklemek ve kodun bazı bölümlerini geçici olarak devre dışı bırakmak için kullanılabilir.

PHP yorumları hata ayıklamada nasıl kullanılır?

PHP yorumları, hata ayıklarken hata kaynağını bulmak için kullanılabilir. Kodun belirli bölgelerinde yorum satırları ekleyerek, o bölümlerin çalışmasını engelleyebilir ve hata kaynağına sınırlı bir alanda odaklanabilirsiniz.

PHP yorumlarının avantajları nelerdir?

PHP yorumlarının avantajları şunlardır:
– Kodun anlaşılmasını kolaylaştırır ve belgeleme yapmayı sağlar.
– Geçici olarak kod parçalarını devre dışı bırakabilirsiniz.
– Hata ayıklama işlemlerinde kullanılarak sorunun kaynağını bulmayı kolaylaştırır.

PHP yorumlarında dikkat edilmesi gerekenler

– Yorum satırlarını gerektiğinde düzenli ve anlaşılır bir şekilde yazmak önemlidir.
– Yorum satırlarını fazla kullanmak, kodun okunurluğunu azaltabilir. Gereksiz yorumlardan kaçınılmalıdır.
– Yorum satırlarını güncel tutmak ve gereksiz yorumları temizlemek önemlidir.

PHP yorumlarıyla ilgili sıkça sorulan sorular

Soru 1: PHP yorumları neden kullanılır?
Cevap 1: PHP yorumları kodun anlaşılmasını kolaylaştırır, belgeleme yapmayı sağlar ve kodun bazı bölümlerini geçici olarak devre dışı bırakmak için kullanılır.

Soru 2: PHP yorumları nasıl yazılır?
Cevap 2: “//” veya “/* */” işaretleriyle PHP yorumları yazılır. “//” işareti tek satırlık yorumlar için kullanılırken, “/* */” işaretleri birden fazla satıra yayılan yorumlar için kullanılır.

Soru 3: Yorum satırları hata ayıklamada nasıl kullanılır?
Cevap 3: Hata ayıklama yaparken, kodun belirli bölgelerinde yorum satırları ekleyerek o bölümleri devre dışı bırakabilir ve hata kaynağına odaklanabilirsiniz.

Soru 4: Yorumların okunurluğu için nelere dikkat edilmelidir?
Cevap 4: Yorum satırları düzenli ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır. Fazla yorum kullanmaktan kaçınılmalı ve güncel tutulmalıdır.

Soru 5: Yorumlar nasıl kaldırılabilir veya temizlenebilir?
Cevap 5: Gereksiz yorum satırları, güncel tutularak veya gerektiğinde temizlenerek kaldırılabilir.

Soru 6: Yorumlar kodun performansını etkiler mi?
Cevap 6: Yorum satırları kodun çalışmasını etkilemez ve hızını düşürmez. Ancak gereksiz yorum satırları kodun okunurluğunu azaltabilir.

Soru 7: Birden fazla satırdan oluşan yorum satırları nasıl yazılır?
Cevap 7: Birden fazla satırdan oluşan yorumlar için “/* */” işaretleri kullanılır ve yorum bloğu bu işaretler arasına yazılır.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!