PHP Yinelenebilirler Nedir?

PHP’de yinelenebilirler, bir değeri birden çok kez tekrarlamak veya bir dizi veya nesne üzerinde işlem yapmak için kullanılan yapılardır. Yinelenebilirler, programlamada verileri organize etmek, erişmek ve işlemek için önemli bir role sahiptir. Yinelenebilirler sayesinde verilerimizi kolayca döngülerle işleyebiliriz ve programlarımızı daha verimli bir şekilde yönetebiliriz.

Yinelenebilirler, PHP’de farklı türlerde kullanılabilir. Bu türler arasında dize dizileri (array), obje dizileri (array of objects), takip edilebilir nesneler (iterable object) ve jenerik olmayan nesneler (non-generic object) bulunur. Bu yinelenebilir türlerin her biri farklı şekillerde kullanılarak programlamadaki ihtiyaçlara yanıt verir.

Yinelenebilirlerin kullanılması, programların daha esnek, ölçeklenebilir ve bakımı kolay hale gelmesini sağlar. Özellikle büyük veri kümelerinin işlenmesi veya kompleks veri yapılarının yönetilmesi gereken durumlarda yinelenebilirlerin avantajları ön plana çıkar. Yinelenebilirler, PHP’deki döngülerle birlikte kullanıldığında veriler üzerinde tekrarlayan işlemler gerçekleştirmek için önemli bir araç haline gelir.

Yinelenebilirlerin Özellikleri Nelerdir?

Aşağıda yinelenebilirlerin bazı özellikleri bulunmaktadır:

 • Verilerin tekrarlanabilir bir şekilde işlenmesini sağlar.
 • Döngülerde kullanılarak veri yapılarını kolayca gezinebilir.
 • Farklı türlerdeki veri yapılarını işlemek için uygulanabilir.
 • Programlara esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar.
 • Büyük veri kümelerinin veya karmaşık veri yapılarının yönetimini kolaylaştırır.

Yinelenebilirlerle İşlemler Nasıl Gerçekleştirilir?

Yinelenebilirler ile işlemler, genellikle döngülerle gerçekleştirilir. Döngüler, yinelenebilirlerin elemanları üzerinde tekrarlayan işlemler yapmamızı sağlayan kontrol yapısıdır. foreach döngüsü, PHP’de yinelenebilirlerin elemanları üzerinde kolayca dolaşmamızı ve işlemler yapmamızı sağlar. Aşağıdaki örnek, bir dizi yinelenebilirini foreach döngüsüyle işlemektedir:

Sıra No. Öğe
1 Elma
2 Armut
3 Çilek

Yukarıdaki tablo, bir dizi yinelenebilirini temsil etmektedir. Bu yinelenebiliri foreach döngüsü kullanarak elemanlarını dolaşabilir ve işlemler yapabiliriz. Örneğin, her bir öğeyi ekrana yazdırmak veya işlemek gibi.

PHP’de Değişkenler Nasıl Yinelenebilir?

PHP dilinde yinelenebilirler, belirli bir işlemi birden fazla kez tekrarlamamızı sağlayan yapılardır. Bu yapılarda değişkenlerin değerleri farklı iterasyonlarda değişebilir ve bu sayede aynı işlemi farklı veriler üzerinde gerçekleştirebiliriz. PHP’de, dizi yinelenebilirleri ve nesne yinelenebilirleri gibi farklı türlerde yinelenebilirler bulunmaktadır.

Listeler, PHP’de yinelenebilirlerle işlem yapmanın en yaygın yöntemlerinden biridir. Bir liste, birden fazla değeri bir araya getiren ve bu değerlere erişim sağlayan bir veri yapısıdır. Listeler, farklı veri türlerini içerebilir ve her bir değer, bir anahtar değerine sahip olabilir. Bu sayede, liste üzerinde yineleme yaparak her bir değeri ayrı ayrı işleyebiliriz.

Ayrıca, PHP’de tablolar da yinelenebilirlerle çalışmamızı sağlayan bir başka yapıdır. Bir tablo, satır ve sütunlardan oluşan bir veri yapısıdır ve her hücreye erişim sağlayabiliriz. Tablolar, verileri düzenli bir şekilde depolamamızı ve işlem yapmamızı sağlar. Yinelenebilirler kullanarak tablo içindeki her bir hücreye veya satıra erişebilir ve istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Yinelenebilirlerin Özellikleri Nelerdir?

PHP’de yinelenebilirler, belirli bir sırayı veya koleksiyonu takip eden ve birden çok değeri içeren yapılardır. Yinelenebilirler, döngülerin ve veri manipülasyonunun daha etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Aynı zamanda verilerin saklanması, erişilmesi ve düzenlenmesi gibi işlemleri kolaylaştırır.

Yinelenebilirlerin özellikleri şunlardır:

 • İterasyon (Dönerlik): Yinelenebilirlerin temel özelliği, içerdikleri değerlerin düzenli bir şekilde sırayla elde edilmesini sağlamaktır. Bu sayede bir döngü aracılığıyla her değere erişilebilir veya belirli işlemler gerçekleştirilebilir.
 • Erişim: Yinelenebilirler, içerdikleri değerlere doğrudan erişim sağlayarak veri manipülasyonunu kolaylaştırır. Her bir değeri, indeks veya anahtarlar aracılığıyla erişebilir ve güncelleyebilirsiniz.
 • Değişebilirlik: Bazı yinelenebilir veri türleri, değerlerin güncellenmesine veya yeni değerlerin eklenmesine izin verir. Bu özellik sayesinde veri koleksiyonlarındaki değişiklikleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Dizi Yinelenebilirleri Nasıl Kullanılır?

PHP’de dizi yinelenebilirleri oldukça kullanışlıdır çünkü birden fazla değeri aynı anda işleyebilir ve manipüle edebilirler. Dizi yinelenebilirleri, bir dizi içindeki her bir elemana erişmek için döngülerin kullanılmasına olanak sağlar. foreach döngüsü, dizi yinelenebilirlerini kullanmanın en yaygın yoludur.

Bir dizi yinelenebiliri kullanarak, dizi içindeki her bir elemana kolayca erişebilir ve onlar üzerinde işlemler yapabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki örnekte bir numaralı dizi yinelenebiliri oluşturulmuştur:

$dizi = array(1, 2, 3, 4, 5);
foreach ($dizi as $eleman) {
echo $eleman;
}

Bu örnekte, $dizi isimli bir dizi oluşturulmuş ve foreach döngüsü kullanılarak her eleman ekrana yazdırılmıştır. Bu şekilde tüm dizi elemanları tek tek işlenmiş olur.

Dizi yinelenebilirlerini kullanarak, dizi elemanları üzerinde çeşitli işlemler de gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir koşula uyan elemanları filtrelemek veya dizi elemanlarını toplamak gibi işlemleri dizi yinelenebilirleri ile kolayca yapabilirsiniz.

 1. Dizi yinelenebilirleri, birden fazla değeri aynı anda işleyebilir.
 2. foreach döngüsü en yaygın kullanılan yöntemdir.
 3. Dizi yinelenebilirleri, dizi elemanları üzerinde çeşitli işlemler yapmayı sağlar.

Aşağıdaki tabloda, dizi yinelenebilirlerin kullanım avantajları özetlenmiştir:

Avantajlar
Birden fazla değeri aynı anda işleyebilme
Dizi elemanları üzerinde kolayca işlemler yapabilme
Kodun okunabilirliğini artırma

Nesne Yinelenebilirleri Nasıl Oluşturulur?

PHP’de nesne yinelenebilirleri oluşturmak oldukça kolaydır. Nesne yinelenebilirleri, belirli bir sınıfa ait birden fazla nesneyi içeren bir koleksiyon olarak düşünülebilir. Bu koleksiyon üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirebilir ve nesneler arasında gezinebilirsiniz.

Öncelikle, bir nesne sınıfı oluşturmanız gerekmektedir. Bu sınıf, nesne yinelenebilirini temsil edecek ve içerisinde bulunan nesne örneklerine erişim sağlayacaktır. Sınıfı aşağıdaki gibi tanımlayabilirsiniz:

class NesneYinelenebiliri implements Iterator {
private $nesneler = array();
private $konum = 0;

public function __construct() {
// Nesne örneklerini oluşturun ve $nesneler dizisine ekleyin
}

public function getKonum() {
return $this->konum;
}

public function geriSar() {
$this->konum = 0;
}

public function next() {
$this->konum++;
}

public function current() {
return $this->nesneler[$this->konum];
}

public function key() {
return $this->konum;
}

public function valid() {
// $nesneler dizisi içinde geçerli bir konum kontrolü yapın
}
}

Bu örnekte, “NesneYinelenebiliri” adında bir sınıf oluşturduk. Bu sınıf, Iterator arabirimini uygular ve böylece nesne yinelenebilirinin özelliklerini kullanmamızı sağlar. Sınıfın içerisinde, nesnelerin tutulacağı bir dizi ($nesneler) ve konumu belirtmek için bir değişken ($konum) tanımladık. Ayrıca, nesne yinelenebilirini kullanırken gerekebilecek bazı metodları da tanımladık.

Bu noktada, nesne yinelenebiliri sınıfı oluşturduğumuza göre, nesne örneklerini bu sınıf üzerinden oluşturabilir ve nesneleri koleksiyon haline getirebiliriz. Örneğin:

$nesneYinelenebiliri = new NesneYinelenebiliri();
$nesneYinelenebiliri->addNesne(new Nesne());
$nesneYinelenebiliri->addNesne(new Nesne());
$nesneYinelenebiliri->addNesne(new Nesne());

Bu örnekte, “NesneYinelenebiliri” sınıfından bir nesne oluşturduk ve bu nesnenin içerisine üç adet “Nesne” örneği ekledik. Artık, “$nesneYinelenebiliri” nesnesi üzerinden bu nesne örneklerine erişebilir ve koleksiyon üzerinde çeşitli işlemler yapabiliriz.

Genel olarak, nesne yinelenebilirleri oluşturmak ve kullanmak oldukça esnek ve güçlü bir yöntemdir. Bu şekilde, farklı nesne örneklerini bir arada tutabilir, manipüle edebilir ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

Yinelenebilirlerle İşlemler Nasıl Gerçekleştirilir?

Yinelenebilirler, programlama dillerinde sıklıkla kullanılan bir veri yapısıdır. PHP’de de yinelenebilirler sayesinde bir dizi veya nesne üzerinde işlemler gerçekleştirebiliriz. Yinelenebilirlerin işlemleri gerçekleştirme süreci oldukça basittir ve ihtiyaçlarımıza göre çeşitli yöntemler ve fonksiyonlar kullanarak manipüle edebiliriz.

Öncelikle, yinelenebilirlerin en temel kullanımı döngülerdir. Örneğin, bir dizi üzerinde dolaşarak her bir elemanı tek tek işleyebiliriz. Bunun için foreach döngüsünü kullanabiliriz. Bu döngü sayesinde, yinelenebilirin her elemanı için belirttiğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Yinelenebilirlerle işlemler gerçekleştirirken başka bir kullanışlı yöntem de filtreleme ve sıralama işlemleridir. PHP’de array_filter() fonksiyonunu kullanarak bir dizide belirli bir kurala uyan elemanları filtreleyebiliriz. Aynı şekilde, array_sort() fonksiyonu ile de bir diziyi belirli bir kurala göre sıralayabiliriz. Bu yöntemler sayesinde yinelenebilirler üzerinde istediğimiz türde işlemler yapabiliriz.

Ayrıca, yinelenebilirlerin kullanım avantajları da oldukça fazladır. Özellikle büyük veri setlerini işlerken yinelenebilirler daha hızlı ve verimli bir yöntem sunar. Yinelenebilirlerin sağladığı işlemlerle bir dizi veya nesne üzerinde istediğimiz gibi gezinebilir, değişiklikler yapabilir ve verileri manipüle edebiliriz. Bu da kodumuzu daha okunabilir ve yönetilebilir kılar.

 • Yinelenebilirlerin temel kullanımı döngülerdir.
 • foreach döngüsüyle yinelenebilirin her elemanı üzerinde işlemler yapabiliriz.
 • Yinelenebilirlerle filtreleme ve sıralama işlemleri de yapabiliriz.
 • array_filter() fonksiyonuyla belirli bir kurala uyan elemanları filtreleyebiliriz.
 • array_sort() fonksiyonuyla bir diziyi belirli bir kurala göre sıralayabiliriz.
Yinelenebilirlerin Avantajları Açıklama
Hızlı ve verimli Büyük veri setlerini daha efektif bir şekilde işleme imkanı sağlar.
Kolay gezinme Yinelenebilirlerle dizi veya nesne üzerinde istediğimiz gibi gezinebiliriz.
Veri manipülasyonu Yinelenebilirlerin sağladığı işlemlerle verileri dilediğimiz gibi değiştirebiliriz.

Yinelenebilirlerin Kullanım Avantajları Nelerdir?

Yinelenebilirler, bir programlama dilinde değişkenlerin bir dizi gibi yinelenebilme özelliğine sahip olmasını sağlayan bir yapıdır. Bu özellik sayesinde aynı türdeki verilerin tek bir değişkende tutulması ve kolay bir şekilde erişilmesi sağlanır.

Yinelenebilirlerin kullanım avantajlarından biri, kodun daha temiz ve düzenli olmasını sağlamasıdır. Örneğin, bir dizideki elemanlara erişmek için uzun ve tekrarlayan kod satırları yazmak yerine, yinelenebilirler sayesinde daha kısa ve daha anlaşılır bir yapı oluşturmak mümkündür.

Bunun yanı sıra, yinelenebilirler sayesinde verilerin gruplanması ve bu grupların üzerinde işlemler yapılması kolaylaşır. Verileri bir dizi veya nesne içinde tutarak, bu verilere döngüler veya diğer yöntemler kullanarak erişebilir ve istediğimiz işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bu da programın daha esnek ve verimli olmasını sağlar.

Yinelenebilirlerin bir diğer avantajı ise bellek yönetimini kolaylaştırmasıdır. Yinelenebilirler sayesinde aynı türdeki verileri tek bir değişkende saklayabiliriz, bu da bellek kullanımını optimize eder. Ayrıca, yinelenebilirlerin kullanımıyla gereksiz bellek tüketimi ve performans kaybı da önlenir.

 • Kodun daha düzenli ve anlaşılır olması
 • Verileri gruplama ve işlemleri kolaylaştırma
 • Bellek yönetimini kolaylaştırma
Avantajlar Açıklamalar
Kodun daha düzenli ve anlaşılır olması Yinelenebilirler sayesinde tekrarlayan kod satırları azaltılır ve daha anlaşılır bir yapı oluşturulur.
Verileri gruplama ve işlemleri kolaylaştırma Yinelenebilirler ile veriler gruplanabilir ve bu gruplar üzerinde daha kolay işlemler yapılabilir.
Bellek yönetimini kolaylaştırma Yinelenebilirler kullanarak aynı türdeki verileri tek bir değişkende saklamak bellek kullanımını optimize eder.

Sık Sorulan Sorular

PHP Yinelenebilirler Nedir?

PHP’de yinelenebilirler, program içinde birden çok değeri tutan ve erişimi kolaylaştıran veri yapılarıdır.

PHP’de Değişkenler Nasıl Yinelenebilir?

PHP’de değişkenler yinelenebilir hale getirilerek, birden çok değeri saklayan ve kullanılabilen dizi ve nesne yinelenebilirleri oluşturulabilir.

Yinelenebilirlerin Özellikleri Nelerdir?

Yinelenebilirlerin bazı özellikleri şunlardır:

 • Birden çok değeri tutabilirler.
 • Değerlerin erişimi ve işlenmesi kolaydır.
 • Değerlerin eklenmesi, silinmesi ve değiştirilmesi gibi işlemler yapılabilir.
 • Dinamik bir yapıya sahiptirler ve boyutları değiştirilebilir.

Dizi Yinelenebilirleri Nasıl Kullanılır?

Dizi yinelenebilirleri, birden çok değeri tutmak ve erişmek için kullanılır. Örneğin:


$sebzeler = array("Domates", "Salatalık", "Patates");
foreach($sebzeler as $sebze) {
echo $sebze . "
";
}

Nesne Yinelenebilirleri Nasıl Oluşturulur?

Nesne yinelenebilirleri, bir sınıftan türetilen nesnelerin birden çok değeri tutması için kullanılır. Örneğin:


class Ogrenci {
public $ad;
public $numara;
}

$ogrenciler = new Ogrenci();
$ogrenciler->ad = "Ahmet";
$ogrenciler->numara = 12345;

Yinelenebilirlerle İşlemler Nasıl Gerçekleştirilir?

Yinelenebilirlerle çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. Örneğin:

 • Değer ekleme: array_push() veya $dizi[] = $deger şeklinde yeni bir değer ekleyebilirsiniz.
 • Değer silme: unset() ile bir değeri ya da unset($dizi[$indeks]) ile belirli bir indeksteki değeri silebilirsiniz.
 • Değer değiştirme: $dizi[$indeks] = $yeniDeger ile belirli bir indeksteki değeri değiştirebilirsiniz.

Yinelenebilirlerin Kullanım Avantajları Nelerdir?

Yinelenebilirlerin kullanım avantajları şunlardır:

 • Birden çok değeri tek bir değişkende saklayarak kodun daha temiz ve düzenli olmasını sağlar.
 • Değerlerin erişimi ve işlenmesi kolaydır.
 • Dinamik bir yapıya sahip oldukları için veri güncellemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirirler.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!