PHP XML DOM nedir?

PHP’de XML verileriyle çalışırken XML DOM (Document Object Model) oldukça kullanışlı bir araçtır. XML DOM, XML belgelerine programatik olarak erişmek ve düzenlemek için kullanılan bir arabirimdir. XML DOM, belgeyi ağaç yapısı olarak temsil eder ve her bir öğe veya düğümü bir nesne olarak ele alır. Bu sayede, XML verileri üzerinde gezinme, belirli düğümlerle etkileşim kurma ve XML belgesini değiştirme işlemleri yapılabilir.

Liste ve tablo etiketleri kullanarak içeriği daha zengin göstermek mümkündür. Örneğin, XML verilerine erişirken bir liste oluşturarak belirli düğümleri sıralayabilir veya bir tablo oluşturarak XML verilerini yapısını görsel olarak anlatabiliriz.

Bu nedenle, PHP XML DOM nedir? başlığı altında XML DOM’un tanımına ve nasıl kullanıldığına odaklanacağız. Diğer alt başlıklar ise XML verilerine erişme işlemleri, XML DOM nesnesi oluşturma, XML DOM nesnesi ile düğüm arama, XML düğüm değerini değiştirme, XML dosyası oluşturma ve kaydetme, XML DOM hatalarını yakalama gibi konuları içerecektir.

XML verilerine erişme işlemleri

XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili), veri depolama ve veri alışverişi için kullanılan bir işaretleme dilidir. XML, verileri hiyerarşik bir yapıda depolar ve insanların ve makinelerin okuyabilmesi için tasarlanmıştır. XML verilerine erişmek, web programlama ve veritabanı işlemleri gibi birçok farklı alanda önemli bir ihtiyaçtır.

Bir XML belgesine erişirken, DOM (Belge Nesnesi Modeli) kullanılabilir. DOM, XML belgesini bir ağaç yapısı olarak temsil eder ve belge içerisindeki düğümlere erişmeyi sağlar. DOM, XML verilerine erişmek için kullanılan birçok metot ve özellik sağlar.

İlk olarak, XML verilerine erişmek için bir DOM nesnesi oluşturmalıyız. Bu nesne, XML belgesini yüklemek veya oluşturmak için kullanılır. Ardından, XML düğümlerini seçmek veya aramak için DOM metotları kullanılır. Bu metotlar, düğümleri ad, etiket, sınıf veya XPath ifadeleri gibi belirlenen özelliklere göre bulmamızı sağlar.

 • DOM nesnesi oluşturma
 • Belge yüklemek veya oluşturmak için DOM nesnesi kullanma
 • XPath veya belirli özelliklere göre düğümleri bulma
 • Düğüm değerlerini okuma veya değiştirme
Metot Açıklama
createElement(tagName) Belirtilen ad ile yeni bir element düğümü oluşturur.
getElementsByTagName(tagName) Belirtilen etikete sahip tüm düğümleri seçer.
getAttribute(attributeName) Belirtilen özniteliğin değerini döndürür.
nodeValue Düğümün değerini döndürür veya değiştirir.

XML verilerine erişmek, web geliştirme ve veri işleme süreçlerinde önemli bir rol oynar. DOM kullanarak XML verilerine erişme işlemleri, verileri manipüle etmek ve ihtiyaç duyulan bilgilere erişmek için etkili bir yöntem sağlar.

XML DOM nesnesi oluşturma

XML DOM (Document Object Model), XML verileriyle çalışmak için kullanılan bir programlama arayüzüdür. XML DOM nesnesi, bir XML belgesini temsil eder ve belgedeki düğümlerle etkileşim kurmayı sağlar. XML DOM nesnesi oluşturma işlemi, XML belgesini bellekte oluşturarak başlar. Bu nesne, belgenin yapısını ve içeriğini kontrol etmemizi ve düğümlere erişim sağlamamızı sağlar.

Bir XML DOM nesnesi oluşturmak için öncelikle bir XML belgesi oluşturmalıyız. Bu belge, XML etiketlerini içerecek ve düğümlerin hiyerarşisini tanımlayacak. HTML kullanarak bir XML belgesi oluşturabilirsiniz. Ardından, DOMParser aracılığıyla bu belgeyi işleyebilir ve bir XML DOM nesnesi elde edebilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki HTML kodu, bir XML DOM nesnesi oluşturmak için kullanılabilir:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
var xmlString = ‘<bookstore><book category=”fiction”><title>Harry Potter</title><author>J.K. Rowling</author></book></bookstore>’;

var parser = new DOMParser();
var xmlDoc = parser.parseFromString(xmlString, “text/xml”);

document.getElementById(“demo”).innerHTML = xmlDoc.getElementsByTagName(“title”)[0].childNodes[0].nodeValue;
</script>

<h2>XML DOM nesnesi oluşturma</h2>
<p id=”demo”></p>

</body>
</html>

Bu örnekte, DOMParser sınıfını kullanarak bir XML DOM nesnesi oluşturuyoruz. Daha sonra, XML belgesindeki bir düğüme erişerek, bu düğümün değerini getElementById fonksiyonu aracılığıyla alıyoruz. Sonuç, “demo” id’li paragraf elemanına ekleniyor.

XML DOM nesnesi oluşturma işlemi, XML verileriyle çalışırken düğümlere erişmek, düğüm değerlerini değiştirmek veya yeni düğümler eklemek gibi birçok işlemi gerçekleştirmek için temel bir adımdır. XML DOM, XML verilerini etkili bir şekilde yönetmemizi sağlar ve web uygulamaları açısından önemlidir.

XML DOM nesnesi ile düğüm arama

XML DOM (Document Object Model), XML verilerine programatik olarak erişmek ve işlem yapmak için kullanılan bir API’dir. Bu API, XML verilerini bir ağaç yapısı olarak temsil eder ve verilere kolayca erişmek ve değişiklik yapmak için kullanılır. XML DOM nesnesi, bu yapının başlangıç noktası olarak kullanılır ve düğümlere (elemanlar, öznitelikler veya metin) erişim sağlar.

XML DOM nesnesi ile düğüm arama, XML verilerinde belirli bir öğeyi (elemanı veya özniteliği) bulmak ve buna erişmek için kullanılan bir işlemdir. Bu işlem, belirli bir düğümü tanımlamanızı ve ardından bu düğümü kullanarak farklı işlemler gerçekleştirmenizi sağlar.

Bir XML belgesinde düğüm aramak için DOM API’sinde yer alan çeşitli yöntemler kullanılabilir. Örneğin, belirli bir etikete sahip tüm elemanları bulmak için getElementsByTagName() yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem, belirtilen etikete sahip tüm elemanları içeren bir NodeList döndürür. Bu NodeList’i döngüye alarak her bir elemana erişebilir ve istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca, belirli özniteliklere sahip elemanları bulmak için getElementsByAttribute() yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem, belirtilen özniteliğe ve değere sahip tüm elemanları içeren bir NodeList döndürür. Bu yöntem değişiklik yapmadan veya düğüm silmeden önce tüm elemanları dolaşmanızı sağlar.

 • getElementsByTagName() yöntemi – Belirli bir etikete sahip tüm elemanları içeren bir NodeList döndürür
 • getElementsByAttribute() yöntemi – Belirli özniteliğe ve değere sahip tüm elemanları içeren bir NodeList döndürür
Nesne Yöntem Açıklama
XML DOM getElementsByTagName() Belirli bir etikete sahip tüm elemanları içeren bir NodeList döndürür
getElementsByAttribute() Belirli özniteliğe ve değere sahip tüm elemanları içeren bir NodeList döndürür

XML düğüm değerini değiştirme

Bir XML belgesi içindeki düğüm değerlerinin değiştirilmesi, veri manipülasyonunda yaygın olarak kullanılan bir işlemdir. XML (Extended Markup Language), verileri yapılandırılmış bir biçimde saklamak ve iletmek için kullanılan bir metin tabanlı formattır. XML belgeleri, ağ üzerinden veri paylaşımı için oldukça yaygın olarak kullanılan bir standarttır. XML düğümleri, belgedeki verilere erişmek ve manipüle etmek için XML DOM (Document Object Model) nesnelerini kullanır.

XML DOM nesneleri, bir XML belgesini bir ağaç yapısında temsil eden bir programlama arabirimidir. Bu arabirim, belgedeki düğümlere yönelik erişim ve düzenleme işlemlerini gerçekleştirmeyi sağlar. XML DOM nesneleri sayesinde XML belgesi üzerinde gezinme yapabilir, düğüm değerlerini değiştirebilir ve yeni düğümler ekleyebilirsiniz.

Düğüm değerlerini değiştirmek için öncelikle ilgili düğümü seçmeniz gerekmektedir. XML DOM nesneleriyle birlikte sunulan XPath ifadesi kullanarak belgedeki düğümü hedefleyebilirsiniz. XPath, bir XML belgesinde gezinmek ve belirli düğümlere ulaşmak için kullanılan bir dil ve adresleme sistemi olarak kullanılır.

XML dosyası oluşturma ve kaydetme

XML (Extended Markup Language), verilerin taşınması, depolanması ve paylaşılması için kullanılan bir metin tabanlı dildir. XML dosyaları, verilerin yapısal olarak düzenlenip etiketlendiği bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, XML dosyalarını oluşturmak ve kaydetmek, verilerin doğru bir şekilde işlenmesini sağlamak için önemlidir.

XML dosyası oluşturmak için, XML DOM (Document Object Model) nesnesini kullanabilirsiniz. XML DOM, bir HTML DOM gibi çalışır ve XML verilerine erişmek, değiştirmek ve oluşturmak için kullanılır.

İşte XML dosyası oluşturmak ve kaydetmek için adımlar:

 1. XML DOM nesnesi oluşturun: İlk adım olarak, bir XML DOM nesnesi oluşturmanız gerekmektedir. Bu nesne, XML verileri üzerinde işlemler yapmanızı sağlar.
 2. Root element oluşturun: XML dosyasının root elementini oluşturmanız gerekmektedir. Bu element, diğer elementlerin üzerinde bulunduğu en üst seviyedeki elementtir.
 3. Diğer elementleri oluşturun: XML dosyanızda bulunmasını istediğiniz diğer elementleri oluşturun. Bu elementler, verilerinizi temsil eder.
 4. Elementlere değer ekleyin: Oluşturduğunuz elementlere değer ekleyin. Bu değerler, XML dosyasında depolanacak verileri temsil eder.
 5. XML dosyasını kaydedin: Oluşturduğunuz XML dosyasını son olarak kaydedin. Bu sayede, verilerinizin kalıcı olarak saklandığı bir dosyaya sahip olursunuz.

XML dosyası oluşturmak ve kaydetmek, verilerinizin düzenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Ayrıca, bu dosyaları diğer sistemlerle paylaşabilir veya XML tabanlı veri işleme işlemleri yapabilirsiniz.

Adım Açıklama
1 XML DOM nesnesi oluşturun
2 Root element oluşturun
3 Diğer elementleri oluşturun
4 Elementlere değer ekleyin
5 XML dosyasını kaydedin

XML dosyası oluşturma ve kaydetme işlemi, veri yönetimi ve paylaşımı için önemli bir adımdır. XML DOM nesnesini kullanarak bu işlemi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede, verilerinizin yapısal olarak düzenlenmesi ve diğer sistemlerle uyumlu bir şekilde işlenmesi mümkün olacaktır.

XML DOM hatalarını yakalama

XML DOM hatalarını yakalama, XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili) belgeleriyle çalışırken karşılaşılan hataları tespit etmek ve bu hatalara uygun şekilde müdahale etmek için kullanılan yöntemlerdir. XML DOM (Belge Nesne Modeli), bir XML belgesine programatik olarak erişmek ve onunla etkileşimde bulunmak için kullanılan bir araçtır. Bu yazıda, XML DOM hatalarını nasıl yakalayabileceğimizi ve bu hatalara nasıl müdahale edebileceğimizi inceleyeceğiz.

XML DOM hatalarını yakalamak için, çeşitli hata türlerine karşı kontroller yapmak ve hata durumunda uygun işlemleri gerçekleştirmek gerekmektedir. Bunun için try-catch blokları kullanılabilir. XML DOM ile çalışırken en yaygın karşılaşılan hatalar arasında belgeye erişim hataları, geçersiz düğüm erişimi hataları ve ayrıştırma hataları bulunur. Bu hataları yakalamak için try bloğunda XML işlemlerini gerçekleştirirken, catch bloğunda ise hata durumunda yapılacak işlemleri tanımlarız.

Örneğin, aşağıda XML DOM kullanılarak bir belgenin okunması ve belgenin bir düğümünün değerinin alınması işlemi gösterilmektedir:

Kod Açıklama
try Belgeyi yükleme işlemi
catch(err) Hata durumunda yapılacak işlemler

Yukarıdaki örnekte, try bloğunda belge yükleme işlemi gerçekleştirilirken, catch bloğunda herhangi bir hata durumunda yapılacak işlemler tanımlanır. Bu sayede olası hataların yakalanması ve uygun şekilde işlenmesi sağlanmış olur.

Sık Sorulan Sorular

XML DOM nedir?

XML Document Object Model (DOM), XML verilerine programatik olarak erişmek ve düzenlemek için kullanılan bir API’dir.

XML verilerine nasıl erişilir?

XML DOM nesnesini kullanarak XML verilerine erişmek için, XML dosyasını yükleyip düğümler arasında gezinerek istenen verilere erişebilirsiniz.

XML DOM nesnesi nasıl oluşturulur?

XML DOM nesnesi, PHP’nin “DOMDocument” sınıfını kullanarak oluşturulabilir. Örneğin: $dom = new DOMDocument();

XML DOM nesnesi ile nasıl düğüm aranır?

XML DOM nesnesi ile düğüm aramak için, DOMDocument sınıfının “getElementsByTagName()” veya “getElementById()” gibi metotlarını kullanabilirsiniz.

XML düğüm değerini nasıl değiştiririz?

XML DOM nesnesi ile düğüm değerini değiştirmek için, DOMElement sınıfının “nodeValue” özelliğini kullanabilirsiniz.

XML dosyası nasıl oluşturulur ve kaydedilir?

XML DOM nesnesi kullanarak XML dosyası oluşturmak için, DOMDocument sınıfının “createElement()” ve “appendChild()” metotlarını kullanarak düğümler oluşturup, dosyayı kaydedebilirsiniz.

XML DOM hatalarını nasıl yakalarız?

XML DOM nesnesi hatalarını yakalamak için, “try-catch” bloğu içinde DOMException sınıfından türetilmiş bir istisna yakalamanız gerekir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!