PHP Nedir ve Nasıl Çalışır?

PHP, Hypertext Preprocessor ifadesinin kısaltmasıdır ve açılım olarak “Önişlemciyle Geliştirilen Metin” anlamına gelir. PHP, özellikle web geliştirme alanında kullanılan bir programlama dilidir. Sunucu taraflı bir scripting dili olan PHP, HTML içinde kullanılarak dinamik web sayfalarının oluşturulmasına olanak sağlar. PHP, açık kaynak kodlu olması ve kullanımının kolay olması nedeniyle çok tercih edilen bir dil haline gelmiştir.

Bir PHP dosyası uzantısı “.php” ile tanımlanır ve HTML içinde PHP kodu yazmak için ” etiketleri kullanılır. PHP kodunun çalışabilmesi için sunucusunun PHP eklentisine sahip olması gerekmektedir. Örnek olarak, Apache sunucusu ile birlikte PHP kurulumu sağlanabilir.

PHP, etkileşimli web uygulamalarını oluşturmak için kullanılan bir dildir. Bu nedenle, veritabanı işlemleri gerçekleştirmek, form verilerini işlemek, kullanıcı girişi ve oturum yönetimi gibi görevleri kolayca yerine getirebilir. Ayrıca, PHP, diğer programlama dilleri ile entegre bir şekilde çalışabilir ve çeşitli API’leri destekler.

 • PHP, sunucu tarafında çalışır ve istemci tarafından görüntülenen sonuçları üretir.
 • PHP, açık kaynaklı bir programlama dilidir ve ücretsiz olarak kullanılabilir.
 • PHP, farklı veri türlerini destekler ve değişkenler kullanılarak değerler saklar.
Değişken Türü Açıklama
String Metin verilerini saklamak için kullanılır.
Integer Tam sayı değerlerini saklamak için kullanılır.
Float Ondalıklı sayıları saklamak için kullanılır.
Boolean Doğru veya yanlış değerlerini saklamak için kullanılır.

PHP’nin nasıl çalıştığına dair daha detaylı bilgi edinmek için derste PHP Değişkenleri ve Veri Türleri konusuna geçebilirsiniz.

PHP Değişkenleri ve Veri Türleri

PHP, dinamik ve esnek bir programlama dilidir. Değişkenler, PHP’de çok önemli bir role sahiptir. Bir değişken, bir değeri saklamak veya bir değere atıfta bulunmak için kullanılır. PHP’de değişkenler, çeşitli veri türlerini saklayabilir. Bu veri türleri, değişkenin sahip olduğu değere bağlı olarak değişir.

PHP’de kullanılan en yaygın veri türleri arasında şunlar bulunur:

Veri Türü Açıklama Örnek
String Metin verilerini temsil eder. $isim = “Ahmet”;
Integer Tam sayıları temsil eder. $yas = 25;
Float Ondalık sayıları temsil eder. $fiyat = 10.99;
Boolean Yalnızca “true” veya “false” değerlerini temsil eder. $dogru = true;
Array Bir dizi veriyi temsil eder. $renkler = array(“Kırmızı”, “Mavi”, “Yeşil”);

PHP değişkenleri, başlatılmadan önce tanımlanabilir veya değer atamasıyla birlikte tanımlanabilir. Değişkenler, “$” işaretiyle başlar ve isimlendirilirken büyük-küçük harf duyarlılığına sahiptir. Örneğin: $ad, $Soyad, $Yas gibi.

PHP Dizileri ve Kullanım Örnekleri

PHP, web uygulamaları geliştirmek için yaygın olarak kullanılan bir programlama dilidir. PHP’nin sunduğu birçok özelliği sayesinde dinamik ve etkileşimli web sayfaları oluşturabilirsiniz. Bu yazıda, PHP’nin dizileri ve bu dizilerin nasıl kullanılabileceği konusuna odaklanacağız.

Diziler Nedir?

Bir dizi, aynı türden birden fazla değeri saklamak için kullanılan bir PHP veri yapısıdır. Diziler, indeksler aracılığıyla erişilebilen sıralı elemanlar listesidir. Bir dizinin elemanlarına, indeks numaralarıyla veya anahtarlarla erişebilirsiniz.

Dizilerin Kullanım Örnekleri

Anahtar Değer
0 “Elma”
1 “Armut”
2 “Muz”
 1. Dizi Oluşturma: Dizi oluşturmak için array anahtar kelimesini kullanabilirsiniz. Örneğin: $meyveler = array(“Elma”, “Armut”, “Muz”);
 2. Dizi Elemanlarına Erişim: Dizi elemanlarına indeks numarası kullanarak veya anahtarlarla erişebilirsiniz. Örneğin: $meyveler[0] veya $meyveler[“0”].
 3. Dizi Elemanlarını Ekleme: Diziye yeni elemanlar eklemek için []= veya array_push() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 4. Dizi Boyutunu Öğrenme: Bir dizinin boyutunu öğrenmek için count() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
 5. Diziyi Döngüyle Gezinme: Dizinin elemanlarını döngü kullanarak gezinebilirsiniz. Örneğin: foreach döngüsü.

Diziler, PHP’de oldukça yaygın olarak kullanılan ve güçlü bir veri yapısıdır. Bu yazıda, PHP dizilerinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrendiniz. Daha fazla detay ve örnekler için PHP resmi dokümantasyonunu inceleyebilirsiniz.

PHP Koşullu İfadeler ve Kontrol Yapıları

PHP, web geliştirme alanında en popüler programlama dillerinden biridir. Bu dilin gücü, kullanıcıların ihtiyaca göre ileri düzeyde kontrol yapabilmesine olanak sağlamasıdır. Bu kontrol yapısı, koşullu ifadeler ve kontrol yapıları aracılığıyla gerçekleştirilir.

Koşullu ifadeler, belirli bir koşulun sağlanması durumunda belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. İlk olarak, if ifadesini ele alalım. Bu ifade, belirli bir koşulun doğru olması durumunda belirtilen işlemi gerçekleştirir. Örneğin:

 • if ($sayi > 10) şeklinde bir ifade kullanarak, $sayi değişkeninin 10’dan büyük olduğu durumda belirtilen işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
 • if ($isim == ‘Ahmet’) şeklinde bir ifade kullanarak, $isim değişkeninin ‘Ahmet’ olduğu durumda belirtilen işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

PHP’de koşullu ifadelere ek olarak, else ve elseif ifadeleri de kullanılabilir. Else ifadesi, bir koşulun doğru olmaması durumunda gerçekleştirilecek işlemi belirler. Örneğin:

Koşul İşlem
if ($sayi > 10) $sayi değişkeni 10’dan büyükse
else Diğer durumlarda

Elseif ifadesi ise birden fazla koşul belirlemek için kullanılır. Örneğin:

Koşul İşlem
if ($sayi > 10) $sayi değişkeni 10’dan büyükse
elseif ($sayi < 5) $sayi değişkeni 5’ten küçükse
else Diğer durumlarda

Koşullu ifadeler ve kontrol yapıları, PHP’nin esnekliğini artırarak kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı sunar. Bu yapılar sayesinde istenilen işlemler belirli koşullara bağlı olarak gerçekleştirilebilir ve bu da uygulama geliştirmeyi daha etkili hale getirir.

PHP Döngüler ve Uygulama Alanları

PHP programlama dilinin önemli bir özelliği olan döngüler, belirli bir işlemi tekrar etmek için kullanılan yapılardır. Döngüler, programların tekrar eden işlemlerini otomatikleştirmek ve kodun daha verimli çalışmasını sağlamak için kullanılır. Bu yazıda, PHP’deki döngü yapılarını ve farklı uygulama alanlarını ele alacağız.

1. While Döngüsü: While döngüsü, belirli bir koşul doğru olduğu sürece işlemleri tekrar eder. While döngüsü, bir dizi veriyi işlerken veya bir kullanıcının girdisini değerlendirirken sıklıkla kullanılır.

2. For Döngüsü: For döngüsü, belirli bir işlemi belirli bir sayıda tekrar etmek için kullanılır. For döngüsü, bir dizi elemanını dolaşırken veya yapısal bir kod parçasını belirli sayıda çalıştırmak için ideal bir seçenektir.

3. Foreach Döngüsü: Foreach döngüsü, bir dizinin veya koleksiyonun her bir elemanı üzerinde dolaşmak için kullanılır. Özellikle dizilerle çalışırken, dizi elemanlarına erişmek ve işlem yapmak için yaygın bir döngü yapısıdır.

PHP döngülerinin uygulama alanları:

1. Veritabanı İşlemleri: Veritabanından veri okurken veya veri ekleme, güncelleme veya silme işlemleri yaparken döngüler kullanılabilir. Örneğin, bir veritabanındaki tüm kullanıcıları listelemek için bir döngü kullanılabilir.

2. Form İşleme: Web formlarından gelen verileri işlerken döngüler kullanılır. Formun birden fazla alanı olduğunda veya birden fazla seçeneği olan bir alanı işlerken döngüler kullanılabilir.

3. Dosya İşlemleri: Bir dosyanın içeriğini okurken veya dosyaya yazarken döngüler kullanılabilir. Özellikle büyük dosyaları işlerken veya satır satır okuma veya yazma işlemi yaparken döngülerden faydalanılır.

Bu yazıda, PHP’deki döngülerin ne olduğunu ve neden önemli olduklarını öğrendik. Döngüler, tekrar eden işlemleri otomatikleştirmek ve kodun daha verimli çalışmasını sağlamak için kullanılır. Her döngü yapısının farklı bir kullanım alanı vardır ve doğru bağlamda kullanılmalıdır.

PHP Fonksiyonları ve Kullanımı

PHP, güçlü bir programlama dili olarak bilinir ve birçok farklı amaç için kullanılır. PHP’nin en önemli özelliklerinden biri, çeşitli işlevleri yerine getirmek için kullanılan fonksiyonlarının geniş bir kütüphaneye sahip olmasıdır. Bu fonksiyonlar, programcılara işlerini kolaylaştıran ve zaman kazandıran bir dizi araç sağlar.

PHP fonksiyonları, belirli bir görevi yerine getirmek için bir araya getirilmiş kod bloklarıdır. Bu fonksiyonlar, karmaşık işlemleri basit ve anlaşılır bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin, bir metin içindeki belirli bir karakterin sayısını bulmak veya bir dizinin elemanlarını sıralamak gibi işlemler PHP fonksiyonları kullanılarak kolayca yapılabilir.

Aşağıda, yaygın olarak kullanılan bazı PHP fonksiyonlarının örneklerini bulabilirsiniz:

 • echo: Bir veya daha fazla değeri ekrana yazdırmak için kullanılır.
 • strlen: Bir metnin karakter sayısını döndürür.
 • array_push: Bir dizinin sonuna bir veya daha fazla eleman ekler.
 • date: Geçerli tarihi belirtilen bir formatta döndürür.

Ayrıca, PHP’nin kullanıcı tanımlı fonksiyonlar oluşturma yeteneğine de sahip olduğunu belirtmek önemlidir. Bu şekilde, programcılar özel ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonlar oluşturabilir ve bu fonksiyonları tekrar tekrar kullanabilir. Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, kodun daha okunabilir, yönetilebilir ve yeniden kullanılabilir olmasını sağlar.

PHP fonksiyonları, bir yazılım geliştiricinin işini kolaylaştıran ve kodun daha düzenli ve etkili olmasını sağlayan güçlü bir araçtır. Bu fonksiyonlar, programcılara karmaşık işlemleri basitleştirme ve tekrar kullanabilme imkanı sunar. Dolayısıyla, PHP öğrenmek isteyen herhangi biri için fonksiyonların anlaşılması ve kullanılması önemlidir.

PHP Dosya İşlemleri ve Örnekler

PHP’de dosya işlemleri oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bir dosya üzerinde okuma, yazma, silme gibi işlemler yapmak için PHP’nin sağladığı birçok fonksiyon bulunmaktadır. Bu yazıda, PHP’de dosya işlemleri konusunda detaylı bir şekilde bilgi vereceğim ve bazı kullanım örneklerini paylaşacağım.

PHP’de bir dosyayı okumak için file_get_contents() fonksiyonunu kullanabiliriz. Bu fonksiyon, belirtilen bir dosyanın içeriğini bir dize olarak döndürür. Örneğin, aşağıdaki kod parçası, “example.txt” adlı bir dosyanın içeriğini okuyarak ekrana yazdıracaktır:

Bir dosyaya veri eklemek için file_put_contents() fonksiyonunu kullanabiliriz. Bu fonksiyon, belirtilen bir dosyaya veri ekler veya var olan verileri değiştirir. Örneğin, aşağıdaki kod parçası, “example.txt” adlı bir dosyanın sonuna “Merhaba Dünya!” yazısını ekleyecektir:

Bir dosyayı silmek için unlink() fonksiyonunu kullanabiliriz. Bu fonksiyon, belirtilen bir dosyayı siler. Örneğin, aşağıdaki kod parçası, “example.txt” adlı bir dosyayı silecektir:

Sık Sorulan Sorular

PHP Nedir ve Nasıl Çalışır?

PHP, web sayfalarının dinamik olarak oluşturulmasını sağlayan bir programlama dilidir. Sunucu tarafında çalışan PHP betikleri, web sunucusu tarafından işlenir ve sonuç olarak HTML sayfaları oluşturulur.

PHP Değişkenleri ve Veri Türleri

PHP’de değişkenler, değerleri saklayan ve üzerinde işlem yapılan öğelerdir. Veri türleri ise değişkenlere atanabilen farklı veri tipleridir. Örnek olarak, string, integer, float, boolean ve array gibi veri türleri bulunmaktadır.

PHP Dizileri ve Kullanım Örnekleri

PHP’de diziler, birden fazla değeri tek bir değişkende saklamak için kullanılan veri yapılarıdır. Diziler, indeks numaralarına göre erişilebilen ve döngülerle kolayca işlenebilen veri yapılarıdır. Örneğin, bir kitap listesini dizi olarak saklamak için kullanılabilir.

PHP Koşullu İfadeler ve Kontrol Yapıları

PHP’de koşullu ifadeler, belirli bir şartın doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak farklı kod bloklarının çalışmasını sağlar. Kontrol yapıları ise bir döngüyü veya koşulu kontrol etmek için kullanılan yapılardır. Örneğin, bir kullanıcının giriş bilgilerini kontrol etmek için if-else yapısı kullanılabilir.

PHP Döngüler ve Uygulama Alanları

PHP’de döngüler, belirli bir kod bloğunu yinelenen bir şekilde çalıştırmak için kullanılan yapılar arasındadır. Döngüler, bir dizi üzerinde işlem yapmak, veri tabanı kayıtlarını çekmek veya dosya okuma işlemleri gibi birçok uygulama alanında kullanılabilir. Örneğin, bir blogdaki yazıları listelemek için döngüler kullanılabilir.

PHP Fonksiyonları ve Kullanımı

PHP’de fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getiren, adlandırılmış ve tekrar kullanılabilir kod bloklarıdır. Fonksiyonlar, kodun daha organize edilmesini sağlar ve aynı veya benzer işlemleri birden fazla kez tekrarlamaktan kaçınmayı sağlar. Örneğin, bir kullanıcının adını ve soyadını birleştiren bir fonksiyon oluşturulabilir.

PHP Dosya İşlemleri ve Örnekler

PHP’de dosya işlemleri, dosyaların okunması, yazılması, taşınması veya silinmesi gibi işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan fonksiyonlardır. Dosya işlemleri, bir kullanıcının yüklediği bir resmi kaydetmek veya bir metin dosyasını okumak gibi birçok senaryoda kullanılabilir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!