PHP Matematik İşlemleri

PHP, web geliştirme alanında yaygın bir şekilde kullanılan bir programlama dilidir. PHP’nin matematiksel işlemler için sağladığı bazı fonksiyonlar vardır. Bu fonksiyonlar sayesinde PHP ile toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi temel matematik operasyonları yapabiliriz.

PHP’de sayılarla işlemler yapmak için kullanabileceğimiz bazı matematiksel operatörler vardır. + operatörü toplama işlemi için, operatörü çıkarma işlemi için, * operatörü çarpma işlemi için ve / operatörü bölme işlemi için kullanılır. Bu operatörleri kullanarak sayılar arasında matematiksel işlemler yapabiliriz.

Ayrıca, PHP’de bulunan bazı matematik fonksiyonları da işlerimizi kolaylaştırır. Bu fonksiyonlar içinde en çok kullanılanlardan biri sqrt() fonksiyonudur. sqrt() fonksiyonu, bir sayının karekökünü hesaplamak için kullanılır. Örneğin, sqrt(16) ifadesi 16’nın karekökünü hesaplayacaktır.

 • PHP Matematik İşlemleri
 • PHP İle Temel Matematik Operasyonları
 • PHP’de Sayılarla İşlemler Nasıl Yapılır?
 • PHP Matematik Fonksiyonları
 • PHP İle Rastgele Sayı Üretme
 • PHP İle Karekök Hesaplama
 • PHP İle Trigonometrik İşlemler
Operatör Açıklama Örnek
+ İki sayıyı toplar $a + $b
Bir sayıyı diğerinden çıkarır $a – $b
* İki sayıyı çarpar $a * $b
/ Bir sayıyı diğerine böler $a / $b

PHP İle Temel Matematik Operasyonları

PHP, web geliştirme alanında en çok kullanılan dillerden biridir ve matematiksel işlemleri de kolayca gerçekleştirebilir. Bu yazıda, PHP ile temel matematik operasyonlarının nasıl yapıldığına değineceğiz.

Sayılarla işlemler yaparken, PHP’nin sağladığı aritmetik operatörleri kullanabilirsiniz. Bunlar, toplama (+), çıkarma (-), çarpma (*), bölme (/) ve modülüs (%) gibi işlemleri gerçekleştirmenizi sağlar. Örneğin, aşağıdaki kod parçasıyla iki sayının toplamını bulabilirsiniz:

$num1 = 10;
$num2 = 5;
$toplam = $num1 + $num2;
echo “Toplam: ” . $toplam;

Bu kodda, $num1 ve $num2 değişkenleri toplanarak $toplam değişkenine atanır ve ekrana “Toplam: ” ifadesi ile birlikte yazdırılır. Çıktı olarak “Toplam: 15” görüntülenir.

PHP ayrıca matematik fonksiyonları da sağlar. Bu fonksiyonlar ile trigonometrik işlemler, üs alma, karekök hesaplama gibi daha karmaşık matematiksel işlemleri yapabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kod parçasıyla bir sayının karekökünü bulabilirsiniz:

$num = 16;
$karekok = sqrt($num);
echo “Sayının karekökü: ” . $karekok;

Bu kodda, sqrt() fonksiyonu kullanılarak $num değişkeninin karekökü hesaplanır ve ekrana yazdırılır. Çıktı olarak “Sayının karekökü: 4” görüntülenir.

PHP’nin matematiksel işlemleri gerçekleştirmede sunduğu bu kolaylıkları kullanarak, web projelerinizde sayılarla ilgili hesaplamaları ve operasyonları rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu sayede daha karmaşık matematiksel işlemleri de projelerinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

PHP’de Sayılarla İşlemler Nasıl Yapılır?

PHP, dinamik bir programlama dilidir ve matematiksel işlemleri de oldukça kolay bir şekilde yapmanıza olanak sağlar. Bu yazıda, PHP ile sayılarla nasıl işlem yapabileceğinizi öğreneceksiniz. İşte sayılarla yapılabilecek bazı temel matematik operasyonları:

1. Toplama İşlemi:

PHP’de iki sayıyı toplamak için ‘+’ işaretini kullanabilirsiniz. Örneğin;

“`php
$sayi1 = 5;
$sayi2 = 3;
$toplam = $sayi1 + $sayi2;
echo “Toplam: ” . $toplam;
“`

2. Çıkarma İşlemi:

PHP’de iki sayıyı çıkarmak için ‘-‘ işaretini kullanabilirsiniz. Örneğin;

“`php
$sayi1 = 8;
$sayi2 = 2;
$sonuc = $sayi1 – $sayi2;
echo “Sonuç: ” . $sonuc;
“`

3. Çarpma İşlemi:

PHP’de iki sayıyı çarpmak için ‘*’ işaretini kullanabilirsiniz. Örneğin;

“`php
$sayi1 = 4;
$sayi2 = 6;
$carpim = $sayi1 * $sayi2;
echo “Çarpım: ” . $carpim;
“`

4. Bölme İşlemi:

PHP’de iki sayıyı bölmek için ‘/’ işaretini kullanabilirsiniz. Örneğin;

“`php
$sayi1 = 10;
$sayi2 = 2;
$bolum = $sayi1 / $sayi2;
echo “Bölüm: ” . $bolum;
“`

Yukarıdaki örneklerde gösterilen işlemler sadece temel matematiksel işlemlerdir. PHP’de çok daha karmaşık matematik işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için PHP’nin matematik fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Matematik fonksiyonları ile trigonometrik işlemler, karekök hesaplama gibi işlemleri yapabilirsiniz.

PHP, sayılarla işlemler yapmak için oldukça güçlü bir dil olduğunu kanıtlamıştır. Bu yazıda, temel matematiksel işlemlerin nasıl yapılabileceğini öğrendiniz ve PHP’nin matematik fonksiyonları hakkında bilgi edindiniz. Artık sayılarla ilgili işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

PHP Matematik Fonksiyonları

PHP, matematiksel işlemler yapmak için birçok farklı akıllı matematik fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyonlar sayesinde, sayıları manipüle edebilir, işlemler yapabilir ve matematik problemlerini çözebilirsiniz. Bu blog yazısında, PHP’de en sık kullanılan matematik fonksiyonlarını tanıtacağız ve her birinin nasıl kullanıldığını örneklerle göstereceğiz.

1. abs() Fonksiyonu

abs() fonksiyonu, bir sayının mutlak değerini döndürmek için kullanılır. Yani, negatif bir sayıyı pozitif hale getirir. Örneğin:

 • abs(-4) = 4
 • abs(6) = 6

2. pow() Fonksiyonu

pow() fonksiyonu, bir sayının üssünü hesaplamak için kullanılır. İki parametre alır: taban sayısı ve üs. Örneğin:

 • pow(2, 3) = 8
 • pow(5, 2) = 25

3. sqrt() Fonksiyonu

sqrt() fonksiyonu, bir sayının karekökünü hesaplamak için kullanılır. Yalnızca bir parametre alır: sayı. Örneğin:

 • sqrt(25) = 5
 • sqrt(16) = 4

Bu örnekler sadece PHP’nin matematik fonksiyonlarının küçük bir bölümünü göstermektedir. PHP’nin diğer matematiksel fonksiyonlarını da keşfederek, daha karmaşık matematiksel işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

PHP İle Rastgele Sayı Üretme

Rastgele Sayı Üretme, birçok programlama dilinde işlemler gerçekleştirmek için önemlidir ve PHP’de de oldukça kullanışlıdır. Rastgele sayı üretme, herhangi bir özel düzene bağlı olmadan, belirli bir aralıkta veya belirli bir sayıda olduğunda kullanılabilir. Bu yazıda, PHP ile rastgele sayı üretme yöntemlerini ve bunların nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz.

1. rand() Fonksiyonu

PHP’de rastgele bir tam sayı üretmek için en yaygın kullanılan fonksiyon rand() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, iki parametre alır: alt sınırları ve üst sınırları belirleyen tam sayılar. Örneğin, rand(1, 100) yazarsanız, 1 ila 100 arasında rastgele bir sayı üretir.

2. mt_rand() Fonksiyonu

mt_rand() fonksiyonu, rand() fonksiyonuna benzer şekilde çalışır, ancak daha yüksek bir rastgelelik derecesi sunar. Bu fonksiyonun çok büyük sayılarla çalıştığı durumlarda daha iyi sonuçlar verdiği bilinmektedir. Kullanımı rand() fonksiyonuyla aynıdır.

 • rand() fonksiyonu:
 • mt_rand() fonksiyonu:
Fonksiyon Açıklama
rand() Alt sınırları ve üst sınırları belirtilen bir tam sayı üretir.
mt_rand() Yüksek rastgelelik derecesi sağlayan bir tam sayı üretir.

Rastgele sayı üretme işlemi, birçok projede kullanılan önemli bir işlemdir. PHP ile rastgele sayı üretmek için rand() ve mt_rand() fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonlar, herhangi bir projede ihtiyaç duyduğunuzda size yardımcı olabilir.

PHP İle Karekök Hesaplama

PHP programlama dili, matematik işlemleri yapmak için kullanılan birçok fonksiyon içermektedir. Bu fonksiyonlardan biri de karekök hesaplama işlemidir. Karekök bir sayının pozitif olan karekökünü hesaplamak için kullanılan bir matematiksel işlemdir. PHP ile karekök hesaplama oldukça basit bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Karekök hesaplama işlemi için PHP’nin sqrt() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, parametre olarak alınan sayının karekök değerini döndürür. Örneğin, 16 sayısının karekökü 4’tür. Bu durumu PHP kodunda şu şekilde ifade edebiliriz:

echo sqrt(16);

Bu kodu çalıştırdığımızda ekranda “4” değeri görüntülenecektir. Yani, 16 sayısının karekökü olan 4 elde edilmiş olur. İşte bu kadar basit! PHP’nin matematiksel fonksiyonları sayesinde karmaşık matematik işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliriz.

 • sqrt(): Bir sayının karekökünü hesaplar.
 • pow(): Bir sayının üssünü hesaplar.
 • abs(): Bir sayının mutlak değerini hesaplar.
 • round(): Bir sayıyı yuvarlar.
Fonksiyon Açıklama
sqrt() Bir sayının karekökünü hesaplar.
pow() Bir sayının üssünü hesaplar.
abs() Bir sayının mutlak değerini hesaplar.
round() Bir sayıyı yuvarlar.

PHP İle Trigonometrik İşlemler

Merhaba! Bu blog yazısında PHP ile trigonometrik işlemler konusuna değineceğiz. PHP, web programlama dilinde en çok kullanılan ve güçlü bir dil olmasının yanı sıra matematiksel işlemleri de kolayca gerçekleştirebilen bir dildir. Trigonometri, genellikle geometri ve fizik gibi alanlarda kullanılan bir matematik dalıdır ve PHP ile trigonometrik işlemler yapmak oldukça kolaydır.

PHP’de trigonometrik işlemler yapmak için, trigonometrik fonksiyonları kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonlar, açıların sinüsünü, kosinüsünü ve tanjantını hesaplamak için kullanılır. İşte PHP ile trigonometrik işlemleri gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz bazı önemli fonksiyonlar:

 • sin(): Bir açının sinüsünü hesaplar.
 • cos(): Bir açının kosinüsünü hesaplar.
 • tan(): Bir açının tanjantını hesaplar.

Örneğin, bir açının sinüsünü hesaplamak için aşağıdaki PHP kodunu kullanabilirsiniz:

Açı Sinüs
30
45
60

Bu örnekte, deg2rad() fonksiyonunu kullanarak açıyı dereceden radyana dönüştürdük ve daha sonra sin() fonksiyonunu kullanarak sinüs değerini hesapladık. Elde ettiğimiz sonuçları tablo içinde gösterdik.

Sık Sorulan Sorular

PHP Matematik İşlemleri
Soru 1: PHP’de sayılarla nasıl işlemler yapılır?

PHP’de sayılarla işlemler yapmak için matematik operatörlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, toplama için + operatörünü, çıkarma için – operatörünü, çarpma için * operatörünü ve bölme için / operatörünü kullanabilirsiniz.

PHP Matematik Fonksiyonları
Soru 2: PHP’de hangi matematik fonksiyonları bulunur?

PHP’de birçok matematik fonksiyonu bulunur. Bunlar arasında pow() fonksiyonu (kuvvet alma), sqrt() fonksiyonu (karekök hesaplama), round() fonksiyonu (yuvarlama), abs() fonksiyonu (mutlak değer), sin() fonksiyonu (sinüs), cos() fonksiyonu (kosinüs) ve tan() fonksiyonu (tanjant) gibi fonksiyonlar bulunur.

PHP İle Rastgele Sayı Üretme
Soru 3: PHP ile nasıl rastgele sayı üretebilirim?

PHP’de rand() fonksiyonunu kullanarak rastgele sayı üretebilirsiniz. Bu fonksiyon belirttiğiniz iki sayı arasında rastgele bir sayı üretir. Örneğin, rand(1, 10) komutuyla 1 ile 10 arasında bir sayı üretebilirsiniz.

PHP İle Karekök Hesaplama
Soru 4: PHP ile nasıl karekök hesaplanır?

PHP’de sqrt() fonksiyonunu kullanarak karekök hesaplanabilir. Bu fonksiyon, verilen sayının karekökünü hesaplar ve sonucu döndürür. Örneğin, sqrt(16) komutu 16 sayısının karekökünü hesaplar ve sonucu 4 olarak döndürür.

PHP İle Trigonometrik İşlemler
Soru 5: PHP ile trigonometrik işlemler nasıl yapılır?

PHP’de trigonometrik işlemler yapmak için sin(), cos() ve tan() gibi fonksiyonları kullanabilirsiniz. Bu fonksiyonlar, verilen açının sinüsünden, kosinüsünden ve tanjantından sonuç döndürür. Örneğin, sin(30) komutu 30 derecelik açının sinüsünü hesaplar ve sonucu döndürür.

PHP Matematik İşlemleri
Soru 6: PHP’de hangi matematik operatörleri bulunur?

PHP’de toplama için +, çıkarma için -, çarpma için *, bölme için / operatörleri bulunur. Bunların yanı sıra, mod almak için % operatörünü, üsse yükseltmek için ** operatörünü kullanabilirsiniz.

PHP’de Sayılarla İşlemler Nasıl Yapılır?
Soru 7: PHP’de bir sayının mutlak değerini nasıl bulabilirim?

PHP’de bir sayının mutlak değerini bulmak için abs() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon sayının mutlak değerini hesaplar ve sonucu döndürür. Örneğin, abs(-5) komutu -5 sayısının mutlak değerini hesaplar ve sonucu 5 olarak döndürür.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!