PHP dosyasının temel bileşenleri

PHP, web uygulamaları geliştirmek için çok popüler bir programlama dilidir. Bu yazıda, bir PHP dosyasının temel bileşenleri hakkında bilgi vereceğiz. Bir PHP dosyası genellikle bir HTML belgesinin içine yerleştirilir ve PHP kodunu yürütmek için sunucu tarafında işlenir.

Bir PHP dosyasında kullanabileceğiniz temel bileşenler şunlardır:

 • PHP etiketleri: PHP kodunu belirtmek için <?php ve ?> etiketlerini kullanabilirsiniz. Kodunuzun çalışması için bu etiketler arasına yerleştirilmelidir.
 • Değişkenler: Değişkenler, verileri saklamak ve işlemek için kullanılan temel yapılardır. Bir değişkenin değerini atamak için $ işareti kullanılır.
 • Fonksiyonlar: Fonksiyonlar, tekrar kullanılabilir kod bloklarıdır. Bir fonksiyonu tanımlamak için function anahtar kelimesi kullanılır.
 • Koşullu ifadeler: Koşullu ifadeler, belirli şartlar yerine getirildiğinde belirli kod bloklarını yürütmek için kullanılır. if, else if ve else anahtar kelimeleri ile tanımlanır.
 • Döngüler: Döngüler, belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar yürütmek için kullanılır. while, for ve foreach gibi döngü yapıları mevcuttur.
Bileşen Açıklama
PHP etiketleri PHP kodunun başladığı ve bittiği noktayı belirtir.
Değişkenler Verileri saklamak ve işlemek için kullanılır.
Fonksiyonlar Tekrar kullanılabilir kod bloklarıdır.
Koşullu ifadeler Belirli şartların sağlandığı durumlarda kod bloklarını yürütmek için kullanılır.
Döngüler Belirli bir kod bloğunu tekrar tekrar yürütmek için kullanılır.

Bu yazıda, bir PHP dosyasının temel bileşenleri hakkında genel bir bakış sağladık. PHP kullanarak daha karmaşık web uygulamaları oluşturmanız için bu temel bileşenleri anlamak önemlidir.

PHP dosyası oluşturma adımları

PHP dosyası oluşturma adımları, web geliştirme alanında en temel bilgilerden biridir. PHP ile dinamik web siteleri ve uygulamalar geliştirmek için PHP dosyalarını oluşturmak gerekmektedir. Bu adımların doğru bir şekilde takip edilmesi, istenilen sonuca ulaşma ve hataların önlenmesi açısından oldukça önemlidir.

İlk adım olarak, bir PHP dosyası oluşturmak için herhangi bir metin düzenleyicisini kullanabilirsiniz. Dosya uzantısı “.php” olmalıdır. Ardından, PHP kodlarınızı bu dosyanın içine yazabilirsiniz. PHP kodları, etiketleri içerisinde yer almalıdır. Bu şekilde tarayıcıya gönderilecek olan PHP kodlarını belirlemiş olursunuz.

İkinci adım olarak, PHP dosyasında kullanılacak olan HTML kodlarını yazabilirsiniz. HTML kodlarını PHP dosyasının içinde herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. Bu sayede, dinamik içerikler oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir form oluştururken formun içeriğini PHP kodlarıyla doldurabilir ve bu şekilde kullanıcıdan alınan verileri işleyebilirsiniz.

 • Birinci adım: Metin düzenleyicide yeni bir dosya oluşturun.
 • İkinci adım: Oluşturduğunuz dosyanın uzantısını “.php” olarak kaydedin.
 • Üçüncü adım: PHP kodlarınızı etiketleri arasında yazmaya başlayın.
 • Dördüncü adım: İhtiyaç duyduğunuz HTML kodlarını PHP dosyasına ekleyin.
 • Beşinci adım: PHP dosyasını çalıştırmak için bir web sunucusu kullanın.
Adım Açıklama
Birinci adım Metin düzenleyicide yeni bir dosya oluşturun.
İkinci adım Oluşturduğunuz dosyanın uzantısını “.php” olarak kaydedin.
Üçüncü adım PHP kodlarınızı etiketleri arasında yazmaya başlayın.
Dördüncü adım İhtiyaç duyduğunuz HTML kodlarını PHP dosyasına ekleyin.
Beşinci adım PHP dosyasını çalıştırmak için bir web sunucusu kullanın.

PHP dosyasında değişkenlerin kullanımı

PHP’de değişkenler, veri saklamak veya işlemek için kullanılan önemli bileşenlerdir. Değişkenler, programın çalışma sürecinde farklı değerler alabilen sembollerdir. PHP’de değişkenlerin kullanımı oldukça esnektir ve birçok farklı veri türünü destekler. Değişkenlerin kullanımıyla programlar daha interaktif hale gelebilir ve dinamik veri işlemleri gerçekleştirilebilir.

PHP’de değişken tanımlamak için ‘$’ sembolü kullanılır. İşte bir örnek:

Örnek:

$isim = “Ahmet”;

Yukarıdaki örnekte “$isim” adında bir değişken tanımlanmıştır ve değeri “Ahmet” olarak atandı. Değişken adı belirlerken bazı kurallar bulunmaktadır. Değişken adları, harf veya alt çizgi karakteriyle başlamalıdır. Sayı ile başlamamalıdır. Büyük ve küçük harfe duyarlıdır. Aynı zamanda PHP rezerv kelimesi kullanılamaz.

PHP’de değişkenlerin kullanımı sadece değer atamakla sınırlı değildir. Aynı zamanda, bir değişkenin içeriği diğer değişkenlere atayabilir veya matematiksel işlemlerde kullanabilirsiniz. Örneğin:

Örnek:

$sayi1 = 5;
$sayi2 = 10;
$toplam = $sayi1 + $sayi2;

Yukarıdaki örnekte, “$sayi1” ve “$sayi2” adında iki değişken tanımlanmış ve değerleri atandı. Daha sonra bu değişkenler toplanarak “$toplam” değişkenine atandı. Değişkenler, programın akışı içinde kullanıcının girdiği değerleri saklamak veya hesaplamalar yapmak için kullanılabilir.

Değişkenlerin kullanımıyla etkileşimli PHP dosyaları oluşturabilir ve dinamik içerikler oluşturabilirsiniz. Verileri saklamak, işlemek ve sonuçları görüntülemek için değişkenleri etkin bir şekilde kullanmak, bir PHP geliştiricisi için önemli bir beceridir.

PHP dosyasında koşullu ifadelerin kullanımı

PHP dosyasında koşullu ifadelerin kullanımı, programcıların programlarının farklı durumlara göre farklı işlemler yapmasını sağlayan önemli bir bileşendir. Koşullu ifadeler, belirli bir koşulun sağlanması durumunda belirli bir kod bloğunu çalıştırmak için kullanılır. Bu, programların esneklik kazanmasını ve kullanıcının veriye dayalı mantıksal kararlar almasını sağlar.

Koşullu ifadelerin kullanımı, PHP programlama dilinde if, elseif ve else anahtar kelimeleriyle gerçekleştirilir. Bu anahtar kelimeler, programın bir veya birden fazla durumu kontrol etmesine olanak tanır. İf ifadesi, belirtilen koşulun doğru olması durumunda bir kod bloğunu çalıştırır. Eğer belirtilen koşul yanlış ise, kod bloğunun hiçbir kısmı çalıştırılmaz. Elif anahtarı, birden çok koşulu kontrol etmek için kullanılır ve if ifadesiyle birlikte kullanılabilir. Eğer if veya elseif ifadelerinin hiçbiri doğru değilse, else kod bloğu çalıştırılır. Bu noktada, bir koşul yerine getirilmemiş demektir.

Koşullu ifadelerin kullanımı, programların kullanıcı girdilerine veya belirli bir mantıksal duruma dayalı olarak farklı eylemler gerçekleştirmesine olanak tanır. Örneğin, bir kullanıcının giriş yapması durumunda belirli bir mesaj gösterilebilir veya giriş yapılmadıysa farklı bir mesaj görüntülenebilir. Ayrıca, bir numaranın pozitif mi, negatif mi veya sıfır olduğunu kontrol ederek farklı işlemler gerçekleştirebiliriz. Bu, programların dinamik ve kullanıcı odaklı olmasını sağlar.

PHP dosyasında döngülerin kullanımı

PHP web programlama dili, dinamik web siteleri oluşturmak ve veritabanıyla etkileşimde bulunmak için çok popüler bir seçenektir. Döngüler, bir dizi işlemi tekrarlayarak kodun daha verimli ve esnek olmasını sağlar. Bu blog yazısında, PHP dosyalarında döngülerin nasıl kullanılacağını keşfedeceğiz.

1. for Döngüsü

for döngüsü, belirli bir işlemi belirli bir sayıda tekrarlamak için kullanılır. Döngünün başlangıç değeri, koşul ve artış değeri belirtilir. Örneğin, aşağıdaki kod bloğu kullanıcıya 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdıracaktır:

<?php
for ($i = 1; $i

PHP dosyasında fonksiyonların kullanımı

PHP, web geliştirme için kullanılan çok yönlü bir programlama dilidir. PHP, özellikle dinamik web siteleri oluşturmak için sıklıkla kullanılır. PHP’de fonksiyonlar, kodunuzun belirli bir görevi yerine getirmesine yardımcı olan kod bloklarıdır. Bu blog yazısında, PHP dosyalarında fonksiyonları nasıl kullanabileceğinizi keşfedeceksiniz.

Fonksiyonlar, tekrar tekrar kullanılması gereken kod blokları için idealdir. Bir fonksiyonu tanımlarken, bir isim ve kod bloğu belirtmeniz gerekir. Ardından, istediğiniz zaman bu fonksiyonu çağırabilirsiniz.

Bir fonksiyonu tanımlarken, genellikle parametreler de belirtirsiniz. Parametreler, fonksiyonunuzun çalışması için gerekli olan değerlerdir. Parametre sayısı ve türü fonksiyonun amacına bağlıdır. Örneğin, bir matematik fonksiyonu tanımlarken, parametreler olarak iki sayı geçirebilirsiniz.

Fonksiyonları kullanırken, dikkate almanız gereken bir diğer önemli kavram da dönüş değeridir. Bir fonksiyon, belirli bir değeri hesaplar veya işler, ardından bu değeri döndürür. Dönüş değeri, fonksiyonun ne tür bir veri döndüreceğini belirtir. Örneğin, bir toplama fonksiyonu, iki sayının toplamını döndürebilir.

Fonksiyonları kullanarak kodunuzu daha modüler ve okunabilir hale getirebilirsiniz. Bir fonksiyonu çağırırken, aynı kodu tekrar tekrar yazmak yerine, sadece fonksiyonun adını ve parametrelerini belirtmeniz yeterlidir. Böylece, büyük ve karmaşık projelerde kodunuzu daha kolay yönetebilirsiniz.

PHP’de birçok yerleşik fonksiyon vardır, ancak kendi özel fonksiyonlarınızı da oluşturabilirsiniz. Özellikle projenizin ihtiyaçlarına uygun işlevler yazmak için özel fonksiyonlar kullanmak yararlı olabilir. Kendi fonksiyonlarınızı tanımladığınızda, projenizin gereksinimlerine göre özelleştirmek ve ek işlevler eklemek için daha fazla esneklik elde edersiniz.

Bu blog yazısı, PHP dosyalarında fonksiyonların temel kullanımını anlatmıştır. Fonksiyonları kullanarak kodunuzu daha organize ve yeniden kullanılabilir hale getirebilirsiniz. PHP’de yerleşik fonksiyonların yanı sıra kendi özel fonksiyonlarınızı da tanımlayabilirsiniz. Bu sayede, projelerinizi daha verimli bir şekilde geliştirebilir ve bakımını yapabilirsiniz.

PHP dosyasında veritabanı bağlantısı kurma

PHP dosyasında veritabanı bağlantısı kurma, web geliştirme projelerinde oldukça önemli bir adımdır. Veritabanı bağlantısı, bir web uygulamasıyla veri depolamak ve yönetmek için kullanılır. PHP, genellikle MySQL veya PostgreSQL gibi popüler veritabanı sistemleriyle entegrasyon sağlamak için kullanılır.

PHP’de veritabanı bağlantısı kurmak için öncelikle bir sunucu adı, kullanıcı adı, şifre ve veritabanı adı gibi gerekli bilgilere ihtiyaç vardır. Bu bilgileri kullanarak mysqli_connect veya pdo gibi PHP genişletmelerini kullanarak bağlantı sağlanabilir.

Veritabanı bağlantısı kurulduktan sonra, PHP dosyasında SQL sorgularını çalıştırabiliriz. mysqli_query veya pdo->query gibi fonksiyonlar yardımıyla SQL sorgularını çalıştırarak veritabanı işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bu sorgular, veritabanından veri almak, veri eklemek, veri güncellemek veya veri silmek gibi çeşitli işlemler için kullanılabilir.

Bir veritabanı bağlantısı kurmak için ayrıca bağlantıyı kapatma adımını da atlamamak önemlidir. Bağlantıyı kapatmak için mysqli_close veya pdo->close gibi fonksiyonlar kullanılabilir. Bu, sunucu kaynaklarını serbest bırakır ve gereksiz bağlantıların oluşmasını önler.

Veritabanı bağlantısı kurma, bir web uygulamasının verileri etkin ve güvenli bir şekilde yönetebilmesi için gereklidir. PHP, veritabanı işlemleri için sağladığı genişletmeler ve fonksiyonlarla bu süreci kolaylaştırır. Doğru bir veritabanı bağlantısı kurma yöntemi kullanmak ve güvenlik önlemlerine dikkat etmek, web uygulamalarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını ve verilerin korunmasını sağlar.

Bağlantı Fonksiyonu Kullanımı
mysqli_connect mysqli_connect(“sunucu_adı”, “kullanıcı_adı”, “şifre”, “veritabanı_adı”);
mysqli_query mysqli_query($baglanti, “SQL sorgusu”);
mysqli_close mysqli_close($baglanti);

Özet

 • PHP, web uygulamalarında veritabanı bağlantısı kurmak için kullanılır.
 • Veritabanı bağlantısı için sunucu adı, kullanıcı adı, şifre ve veritabanı adı gibi bilgilere ihtiyaç vardır.
 • mysqli_connect veya pdo gibi fonksiyonlar kullanılarak veritabanı bağlantısı kurulabilir.
 • mysqli_query veya pdo->query gibi fonksiyonlarla SQL sorguları çalıştırılabilir.
 • Bağlantı kapatma adımı önemlidir ve mysqli_close veya pdo->close fonksiyonları kullanılabilir.

Sık Sorulan Sorular

PHP dosyasının temel bileşenleri nelerdir?

PHP dosyasının temel bileşenleri şunlardır: açılış ve kapanış etiketleri , değişkenler, fonksiyonlar, koşullu ifadeler, döngüler ve veritabanı bağlantısı.

PHP dosyası nasıl oluşturulur?

PHP dosyası oluşturmak için bir metin editörü kullanabilirsiniz. Bir dosya oluşturup bu dosyanın uzantısını .php olarak belirledikten sonra PHP kodlarını yazabilirsiniz.

PHP dosyasında değişkenler nasıl kullanılır?

PHP dosyasında değişkenler $ işareti ile tanımlanır ve değer atanabilir. Örnek olarak $ad = “Ahmet”; şeklinde bir değişken tanımlanabilir.

PHP dosyasında koşullu ifadeler nasıl kullanılır?

PHP dosyasında koşullu ifadeler if, else if ve else anahtar kelimeleri ile kullanılır. Bu sayede belirli koşullara göre farklı kod blokları çalıştırılabilir.

PHP dosyasında döngüler nasıl kullanılır?

PHP dosyasında döngüler while, do-while, for ve foreach gibi anahtar kelimelerle kullanılır. Bu sayede belirli bir işlemi tekrar edebilirsiniz.

PHP dosyasında fonksiyonlar nasıl kullanılır?

PHP dosyasında fonksiyonlar function anahtar kelimesi ile tanımlanır. Bir fonksiyon, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır ve istenildiğinde çağrılabilir.

PHP dosyasında veritabanı bağlantısı nasıl kurulur?

PHP dosyasında veritabanı bağlantısı kurmak için öncelikle doğru veritabanı sürücüsünün (driver) yüklü olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Daha sonra bağlantı sağlamak için gerekli parametreleri kullanarak bir PDO veya MySQLi bağlantısı oluşturabilirsiniz.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!