PHP Dizisi Nedir?

PHP dizisi, aynı değişkenin birden çok değerini saklamamızı sağlayan bir veri yapısıdır. Dizi, farklı veri türlerini içerebilir ve bu verilere erişmek için dizinin içindeki elemanların indeks numaralarını kullanırız. PHP’de dizi oluşturmak için array() fonksiyonunu kullanabiliriz. Dizinin her bir elemanı, bir anahtar-değer çifti olarak tanımlanır. Anahtar, elemanın indeks numarasını veya adını temsil ederken, değer ise o elemanın sakladığı veriyi ifade eder.

Liste ve tablo etiketleri kullanarak zengin içeriği göstermek mümkündür. İşte bir örnek:

Örnek:

 • İsim: Michael
 • Soyisim: Johnson
 • Yaş: 35
 • Meslek: Mühendis
Ürün Fiyat Stok Durumu
Cep Telefonu 2500 TL Stokta Var
Laptop 5000 TL Stokta Yok
Tablet 1500 TL Stokta Var

PHP Dizisi Nasıl Oluşturulur?

PHP dilinde diziler, birden çok değeri bir araya getiren veri yapılarıdır. Diziler, aynı değişken adı altında farklı değerleri saklamak ve bu değerlere erişmek için kullanılır. PHP’de bir dizinin oluşturulması oldukça kolaydır.

Bir dizi oluşturmak için array() fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon, köşeli parantezlerin içine elemanları yerleştirerek dizi oluşturmanızı sağlar. Dizi elemanlarının başka bir deyişle değerlerin sırasıyla eklenmesi için virgül kullanılır.

Örneğin, $renkler isimli bir dizi oluşturmak istediğimizde aşağıdaki şekilde yapabiliriz:

<?php
$renkler = array(“Kırmızı”, “Mavi”, “Yeşil”);
?>

Yukarıdaki örnekte $renkler isimli bir dizi oluşturduk ve içerisine “Kırmızı”, “Mavi” ve “Yeşil” olmak üzere üç farklı renk ekledik.

Dizi oluşturma işlemi bu kadar basit! Artık bu oluşturduğumuz diziye erişebilir ve üzerinde çeşitli işlemler yapabiliriz.

Dizi Elemanlarına Nasıl Erişilir?

PHP’de diziler, birden çok değeri bir araya getirmek için kullanılan veri yapılarıdır. Dizi elemanlarına erişmek, bu değerlere ulaşmak için önemlidir. Dizi elemanlarına erişmek için farklı yöntemler kullanılabilir. İlk yöntem, dizinin indeksini kullanmaktır. Dizilerin indeksleri sıfırdan başlar ve ardışık olarak artar. İndeks numarası kullanarak istediğimiz elemana erişebiliriz. Örneğin, $myArray[2] şeklinde bir ifade kullanarak dizinin 2. elemanına erişilebilir.

Bir diğer yöntem ise foreach döngüsünü kullanmaktır. foreach döngüsü, bir dizideki her bir elemanı tek tek döner. Bu sayede, dizinin her bir elemanına erişebilir ve üzerlerinde işlemler yapabiliriz. Örneğin, aşağıdaki gibi bir foreach döngüsü kullanarak tüm dizinin elemanlarına erişebiliriz:

foreach ($myArray as $element) {
// $element üzerinde işlemler yapabiliriz
}

Bir diğer yöntem ise dizi fonksiyonlarıdır. PHP, dizilerle çalışmayı kolaylaştırmak için birçok hazır dizi fonksiyonu sunar. Bu fonksiyonlar sayesinde diziler üzerinde çeşitli işlemler yapabilir ve elemanlara erişebiliriz. Örneğin, array_key_exists() fonksiyonuyla bir dizinin belirli bir indeksinin var olup olmadığını kontrol edebiliriz. array_search() fonksiyonuyla ise bir değerin dizide hangi indekste olduğunu bulabiliriz.

 • array_key_exists() – Bir dizinin belirli bir indeksinin var olup olmadığını kontrol eder.
 • array_search() – Bir değerin dizide hangi indekste olduğunu bulmayı sağlar.
 • count() – Bir dizinin eleman sayısını döner.
 • sort() – Bir diziyi sıralar.
 • array_push() – Bir dizinin sonuna eleman ekler.

Bu yöntemler kullanılarak dizinin elemanlarına erişebilir ve üzerlerinde çeşitli işlemler yapabiliriz. Dilersek dizinin belirli bir indeksine değer atayabilir, değeri değiştirebilir veya silme işlemi yapabiliriz. Dizinin elemanlarına erişmek, dizileri kullanırken en temel ve önemli işlemlerden biridir.

Dizinin Boyutu Nasıl Değiştirilir?

PHP’de diziler çok sık kullanılan bir veri yapısıdır ve çeşitli operasyonlarla üzerinde işlemler yapılabilir. Bu yazının odak noktası “Dizinin Boyutu Nasıl Değiştirilir?” başlığı altında bu işlemi nasıl gerçekleştirebileceğimizi öğrenmek olacak.

PHP’de bir dizi oluşturduktan sonra, dizi boyutunu değiştirmeniz gerekebilir. Dizi boyutunu değiştirmek için array_pad() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, mevcut bir diziyi belirli bir boyuta genişletir veya küçültür.

Bir dizi boyutunu değiştirmek için array_pad() fonksiyonunu kullanırken, ilk argüman olarak mevcut diziyi, ikinci argüman olarak hedeflenen yeni boyutu ve üçüncü argüman olarak da yeni elemanları belirtmelisiniz. Eğer belirttiğiniz boyuttan daha küçük bir boyuta genişletiyorsanız, yeni elemanlar varsayılan olarak null değeriyle doldurulacaktır.

Dizinin Boyutunu Artırmak

Aşağıdaki örnekte, var olan bir diziye 5 yeni eleman eklemek için array_pad() fonksiyonunu kullanıyoruz:

$mevcutDizi = [“elma”, “armut”, “kiraz”];
$yeniDizi = array_pad($mevcutDizi, 8, “muz”);

print_r($yeniDizi);

Bu örnekte, $mevcutDizi adında bir dizi oluşturduk ve içine 3 farklı meyve ekledik. Ardından array_pad() fonksiyonunu kullanarak 8 elemana sahip bir dizi oluşturduk. Diziye 5 yeni eleman eklemek için “muz” değeriyle dolduruldu.

Dizinin Boyutunu Küçültmek

Eğer bir dizinin boyutunu küçültmek istiyorsanız, array_pad() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, mevcut bir diziyi 2 elemana küçültmek için array_pad() fonksiyonunu kullanıyoruz:

$mevcutDizi = [“elma”, “armut”, “kiraz”, “muz”, “çilek”];
$yeniDizi = array_pad($mevcutDizi, -2, “”);

print_r($yeniDizi);

Bu örnek, $mevcutDizi adında bir dizi oluşturuyor ve içine 5 farklı meyve ekliyor. Sonra, array_pad() fonksiyonunu kullanarak 2 elemana sahip bir dizi oluşturuyoruz. Dizi 2 elemana küçültüldü ve üçüncü argüman boş bırakıldı.

Dizinin Elemanları Nasıl Sıralanır?

PHP programlama dili, dizileri işlemek için kullanılan güçlü bir özelliğe sahiptir. Dizi, birden çok değeri bir araya getiren ve tek bir değişken altında saklayan veri yapısıdır. Diziler, programlamada sıklıkla kullanılır ve dizinin elemanlarının sıralanması, veriyi düzenli bir şekilde elde etmek için önemli bir adımdır.

Dizinin elemanlarını sıralamak için PHP’de birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki, sort() fonksiyonudur. Bu fonksiyon, dizinin elemanlarını artan şekilde sıralar. Örneğin, aşağıdaki kod parçasıyla bir diziyi sıralayabilirsiniz:

$dizi = array(5, 2, 8, 1, 7);
sort($dizi);

Yukarıdaki kod parçasında, $dizi adlı bir dizi oluşturulmuş ve sort() fonksiyonu kullanılarak bu dizi sıralanmıştır. Dizi elemanları şu şekilde sıralanır: [1, 2, 5, 7, 8].

Bunun yanı sıra, dizinin elemanlarını azalan şekilde sıralamak isterseniz, rsort() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, dizinin elemanlarını azalan şekilde sıralar.

Dizi Sıralanmış Dizi
[5, 2, 8, 1, 7] [8, 7, 5, 2, 1]

Yukarıdaki tabloda, verilen dizi sıralandıktan sonra nasıl değiştiği gösterilmektedir. Bu fonksiyonlar sayesinde dizinin elemanlarını istenilen şekilde sıralayabilir ve veri üzerinde daha düzenli bir çalışma yapabilirsiniz.

Dizi Fonksiyonları Nelerdir?

PHP, programcılara dizi veri türü ile çalışma imkanı sunar. Dizi, birden fazla değeri tek bir değişkende saklamak için kullanılır. Bu yazıda PHP’deki dizi fonksiyonlarından bazılarını keşfedeceğiz.

Liste halinde, PHP’deki bazı dizi fonksiyonları şunlardır:

 • array() – Bir dizi oluşturur
 • count() – Bir dizinin eleman sayısını döndürür
 • sort() – Bir diziyi sıralar
 • array_push() – Bir diziye eleman ekler

Ayrıca, PHP’de dizi işlemleri için birçok diğer fonksiyon da vardır. Bu fonksiyonlar, dizileri birleştirmek, eleman eklemek, elemanları çıkarmak, dizi anahtarlarını kontrol etmek ve daha fazlasını yapmak için kullanılabilir.

Özetlemek gerekirse, PHP’deki dizi fonksiyonları, programcılara dizi veri türünü işlemek ve dizi ile ilgili çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanışlı araçlar sunar.

Dizi İşlemleriyle Veri Saklama

Programlama dillerinde veri saklamak ve işlemek için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan biri de dizi işlemleri kullanarak verileri saklamaktır. Dizi, bir değişken türüdür ve aynı veya farklı tipteki verileri bir araya getirerek kullanmamızı sağlar. PHP programlama dili de dizileri kullanarak verileri saklamamıza ve üzerinde işlemler yapmamıza olanak tanır.

Diziler, farklı boyutlarda oluşturulabilirler. Örneğin, tek boyutlu diziler tek bir sıralı liste olarak düşünülebilirken, çok boyutlu diziler ise matris gibi düşünülebilir. Dizileri oluşturmak için array fonksiyonunu kullanabiliriz. Bu fonksiyon, belirtilen değerleri içeren bir dizi oluşturur. Örneğin:

$sayilar = array(1, 2, 3, 4, 5);
$isimler = array(“Ahmet”, “Mehmet”, “Ayşe”, “Fatma”);

Dizilere erişim yapmak için index kullanılır. Index, dizinin her bir elemanının bir numarasıdır ve 0’dan başlar. Örneğin, $sayilar dizisindeki ilk elemana erişmek için $sayilar[0] şeklinde kullanabiliriz. Aynı şekilde, $isimler dizisi için ise $isimler[2] şeklinde kullanabiliriz. Bu sayede, dizinin belirli bir elemanının değerini okuyabilir veya değiştirebiliriz.

Dizi İşlemi Açıklama
count() Bir dizideki eleman sayısını döndürür.
sort() Bir diziyi küçükten büyüğe (alfabetik sıralama için) veya küçükten büyüğe (sayısal sıralama için) sıralar.
array_push() Bir dizinin sonuna bir veya daha fazla eleman ekler.
 • Dizi Nedir?: Dizi tanımı ve kullanımı hakkında bilgi verir.
 • Dizinin Boyutu Nasıl Değiştirilir?: Dizinin boyutunu değiştirmek ve yeni elemanlar eklemek için kullanılan işlemleri açıklar.
 • Dizinin Elemanları Nasıl Sıralanır?: Bir dizinin elemanlarının nasıl sıralanabileceğini ve sıralama kriterlerini açıklar.

Sık Sorulan Sorular

PHP Dizisi Nedir?

PHP dizisi, tek bir değişkende birden fazla değer saklamak için kullanılan bir veri yapısıdır. Dizi, ardışık olarak sıralanmış ve her bir değere ulaşmak için bir anahtar kullanılan öğelerden oluşur.

PHP Dizisi Nasıl Oluşturulur?

PHP’de bir dizi oluşturmak için array anahtar kelimesi veya [] köşeli parantezleri kullanılır. Örneğin:

$renkler = array("kırmızı", "mavi", "yeşil");
$vakitler = ["sabah", "öğlen", "akşam"];

Dizi Elemanlarına Nasıl Erişilir?

Dizi elemanlarına erişmek için anahtarlarını kullanabilirsiniz. Anahtarlar, elemanların sırasına veya ismine göre olabilir. Örneğin:

$renkler = array("kırmızı", "mavi", "yeşil");
echo $renkler[0]; // Çıktı: kırmızı

$vakitler = ["sabah", "öğlen", "akşam"];
echo $vakitler[2]; // Çıktı: akşam

Dizinin Boyutu Nasıl Değiştirilir?

PHP’de bir dizinin boyutunu değiştirmek için count veya sizeof fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin:

$renkler = array("kırmızı", "mavi", "yeşil");
echo count($renkler); // Çıktı: 3

$renkler[] = "sarı";
echo count($renkler); // Çıktı: 4

Dizinin Elemanları Nasıl Sıralanır?

PHP’de bir dizinin elemanlarını sıralamak için sort veya asort gibi dizi fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Örneğin:

$renkler = array("kırmızı", "mavi", "yeşil");
sort($renkler);
print_r($renkler); // Çıktı: Array ( [0] => mavi [1] => yeşil [2] => kırmızı )

Dizi Fonksiyonları Nelerdir?

PHP’de bir dizi üzerinde çeşitli işlemler gerçekleştirmek için kullanılan birçok dizi fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları array_push, array_pop, array_merge, array_slice gibi fonksiyonlardır.

Dizi İşlemleriyle Veri Saklama

PHP dizileri, genellikle birbiriyle bağlantılı verileri saklamak ve bu verilere erişmek için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının adını, soyadını ve e-posta adresini saklamak için bir dizi kullanabilirsiniz.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!