JSON Nedir?

JSON (JavaScript Object Notation), veri alışverişi yapmak için kullanılan bir açık standarttır. Bu standart, insanlar ve bilgisayarlar arasında veri paylaşımını kolaylaştırmayı hedefler. JSON, metin tabanlı bir veri formatıdır ve JavaScript programlama dilinde nesnelerin temsilini sağlar.

JSON, verileri anahtar-değer çiftleri halinde tutar. Bir JSON dosyası içerisindeki veri, nesneler ve diziler şeklinde organize edilir. Her bir anahtar, bir değeri gösterir ve bu değerler metin, sayı, mantıksal veya null olabilir. JSON verileri, hafif ve okunabilir olmaları nedeniyle web uygulamalarında ve API’lerde yaygın olarak kullanılır.

JSON Özellikleri XML’ye Göre Avantajları XML’ye Göre Dezavantajları
Basit ve okunabilir bir sözdizimi vardır. Metin tabanlı olduğu için insanlar tarafından kolayca anlaşılabilir. Verileri daha büyük boyutlarda saklar.
Verileri daha küçük boyutlarda saklar. Hafiftir ve hızlı bir şekilde işlenebilir. Belirli bir şemaya bağlı olmadığı için veri bütünlüğü zayıf olabilir.
Verileri nesne veya dizi olarak organize eder. JavaScript ile entegrasyonu doğaldır. XML Schema kullanılmadığı için veri geçerlilik kontrolü zordur.

JSON, web geliştirme alanında büyük bir öneme sahiptir ve modern web uygulamalarının vazgeçilmez bir parçasıdır. JavaScript kullanarak JSON verilerini okuyabilir, yazabilir ve manipüle edebilirsiniz. JSON verileri, API’lerle iletişim kurarken, veritabanı istekleri yaparken veya farklı platformlar arasında veri alışverişi yaparken sıklıkla kullanılır.

XML Nedir?

XML (Genişletilebilir İşaretleme Dili), verileri taşımak, depolamak ve değiş tokuş etmek için kullanılan bir metin formatıdır. XML, W3C (World Wide Web Consortium) tarafından standartlaştırılmıştır ve web hizmetleri, veritabanı yönetimi, döküman değişimi ve daha birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. XML, kullanıcı tarafından tanımlanan etiketler kullanarak yapısı belirlenen verileri taşır.

XML, verilerin yapısal olarak düzenlenmesine ve hiyerarşik bir yapıda bulunmasına olanak sağlar. Bu sayede, veriler arasındaki ilişkiler ve veri tipi bilgileri açıkça belirtilir. Her XML belgesi, kök elementten başlayarak hiyerarşik bir yapıda açıklanır.

XML, HTML gibi görüntülenmeyi amaçlamaz, veri taşımak ve depolamak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, içerikleri biçimlendirme veya stil verme ile ilgilenmez. HTML kodları daha genellikle bir görüntüleme formatıdırken, XML verilerin taşınmasında kullanılır ve çok daha esnektir.

 • XML, metin formatında olup, kolayca okunabilir ve düzenlenebilir.
 • XML verileri platformdan bağımsızdır ve farklı sistemler arasında kolayca paylaşılabilir.
 • XML’in doğru bir şekilde çözümlenmesi için, kullanıcı tarafından tanımlanan bir DTD (Belge Tipi Tanımlayıcısı) veya XML Şema kullanılabilir.
 • XML, verilerin yapısını korumak ve veri bütünlüğünü sağlamak için kullanılabilir.
HTML XML
Görüntüleme formatıdır. Veri taşıma formatıdır.
Sınırlı etiket setine sahiptir. Kullanıcı tarafından tanımlanan etiketlere sahiptir.
Biçimlendirme ve tarayıcı desteği için stil yapısı kullanır. Biçimlendirmeye ve stil yapısına sahip değildir.

JSON ve XML Arasındaki Farklar Nelerdir?

JSON ve XML, web tabanlı uygulamalarda veriyi taşımak ve paylaşmak için kullanılan iki yaygın veri formatıdır. Her ikisi de farklı amaçlara hizmet eder ve farklı özelliklere sahiptir. JSON ve XML arasındaki farklar, kullanım alanlarından veri yapısı ve okuma-yazma yöntemlerine kadar çeşitli noktalarda ortaya çıkar.

Birincil farklardan biri, veri yapısıdır. JSON (JavaScript Object Notation), JavaScript nesnelerini temel alır ve veriyi basit ve okunabilir bir formatta taşır. XML (eXtensible Markup Language) ise etiketlerden oluşan bir yapı kullanır ve daha karmaşık veri yapılarına izin verir. JSON sadece veriyi temsil etmek için kullanılırken, XML hem veri hem de belge yapısı için kullanılabilir.

Bir diğer fark, veri okuma ve yazma yöntemleridir. JSON, JavaScript nesnelerine doğrudan dönüşebildiği için JSON verilerini okumak ve yazmak daha kolaydır. Ayrıca, birçok programlama dilinde JSON desteği bulunur ve verilerin dönüştürülmesi daha kolaydır. XML ise ayrı bir ayrıştırıcı kullanarak verileri okumak ve yazmak gerektirir. Bu nedenle, JSON daha kullanıcı dostu ve okunabilir bir yapıya sahiptir.

JSON ve XML Hangi Durumlarda Kullanılır?

JSON (JavaScript Object Notation) ve XML (eXtensible Markup Language), internet üzerinde veri aktarımında sıklıkla kullanılan iki farklı formattır. Her ikisi de veri transferi için kullanılabilse de, her formatta farklı durumlar için tercih edilebilir.

JSON

JSON, veri transferinde daha hafif bir formattır ve JavaScript dilinde obje olarak tanımlanan verilerin taşınmasını sağlar. Genellikle web uygulamalarında ve API (Application Programming Interface) hizmetlerinde kullanılır. JSON formatında veriler, anahtar-değer çiftleri ve listeler şeklinde yapılandırılmıştır. Bu formatta veri taşımanın avantajları arasında hızlı ve kolay okunabilirlik, düşük dosya boyutu ve JavaScript ile uyumu bulunur.

XML

XML ise ayrık belge tabanlı bir formattır ve çeşitli platformlar arasında veri alışverişini sağlamak için yaygın olarak kullanılır. HTML gibi etiket tabanlı bir yapıya sahiptir. XML formatında veriler, açılış ve kapanış etiketleriyle tanımlanan yapılardan oluşur. XML, daha karmaşık ve hiyerarşik verilerin taşınması için uygundur. Özellikle büyük ve yapısal verilerin işlendiği sistemlerde tercih edilir.

JSON ve XML Arasındaki Farklar

JSON XML
Hafif bir formattır Ayrık belge tabanlı bir formattır
Veri taşıma işlemleri hızlıdır Veri taşıma işlemleri daha yavaştır
Kolon (attribute) desteklemez Kolon (attribute) destekler

Mantıklı Kullanım Durumları

 • JSON, web uygulamaları ve API’lerde sıklıkla tercih edilir.
 • XML, büyük ve karmaşık yapılara sahip verilerin taşınması için kullanışlıdır.
 • Eğer JavaScript ile çalışan bir sistem kullanılıyorsa, JSON formatı daha uygun olabilir.
 • Birden çok platform arasında veri uyumluluğu sağlanması gerekiyorsa, XML tercih edilebilir.

JSON ve XML Veri Yapıları Nasıl Tanımlanır?

JSON ve XML, web servislerinde ve veri alışverişlerinde sıkça kullanılan veri formatlarıdır. Her ikisi de yapılandırılmış veri depolamak ve paylaşmak için kullanılır. JSON ve XML’in veri yapılarını nasıl tanımlayabileceğimizi inceleyelim.

JSON, JavaScript Object Notation’ın kısaltmasıdır ve veri formatı olarak kullanılan bir metin formatıdır. JSON verileri, anahtar-değer çiftlerinden oluşan bir koleksiyon olarak tanımlanır. Bu veri yapısı, JavaScript’te olduğu gibi nesnelerin kullanımını sağlar. Ayrıca, JSON dizilerini de destekler. JSON veri yapısını tanımlamak için, anahtarlar ve değerler arasında iki nokta ve anahtar-değer çiftleri arasında virgül kullanılır. Örneğin:

“personel”: {
“ad”: “Ahmet”,
“soyad”: “Yılmaz”,
“yaş”: 35
}

XML ise Extensible Markup Language’ın kısaltmasıdır ve belgeleri yapılandırmak, depolamak ve taşımak için kullanılan bir açık metin formatıdır. XML, veri açıklamalarının etiketlerle encodable olduğu bir ağaç yapısıdır. XML dokümanı, başlangıç ve bitiş etiketleriyle tanımlanan öğelerden oluşur. Her bir öğe, etiketler arasındaki içerikle birlikte tanımlanır. Örneğin:

<personel>
<ad>Ahmet</ad>
<soyad>Yılmaz</soyad>
<yaş>35</yaş>
</personel>

JSON ve XML, farklı veri yapılarına sahiptir. JSON, daha basit bir sözdizimine sahiptir ve daha hafif bir veri formatıdır. XML ise daha karmaşık bir sözdizimine sahiptir ve daha esnek bir veri formatıdır. Her ikisi de veri işleme ve paylaşma için kullanılabilir, ancak JSON genellikle web uygulamalarında ve API’lerde daha çok tercih edilirken, XML daha çok belge tabanlı veya veri entegrasyonu gerektiren sistemlerde kullanılır.

JSON XML
Daha basit bir sözdizimine sahiptir Daha karmaşık bir sözdizimine sahiptir
Daha hafif bir veri formatıdır Daha esnek bir veri formatıdır
JavaScript nesneleri ve dizilerini destekler Verileri etiketlerle encodable bir ağaç yapısıdır
Daha çok web uygulamalarında ve API’lerde tercih edilir Daha çok belge tabanlı veya veri entegrasyonu gerektiren sistemlerde kullanılır

JSON ve XML, farklı veri yapılarına sahip olsalar da, her ikisi de veri paylaşımı ve depolamak için etkili araçlar sunarlar. Seçim, kullanılacak veri ve uygulamanın gereksinimlerine bağlıdır.

JSON ve XML Verileri Nasıl Okunur ve Yazılır?

JSON ve XML, günümüzde sıkça kullanılan veri formatlarıdır. Bu yazıda, JSON ve XML verilerinin nasıl okunduğu ve yazıldığına dair ipuçları vereceğim.

JSON verileri okunurken ve yazılırken, JavaScript objelerine benzer bir yapı kullanılır. İlk olarak, JSON verisini okumak için JSON.parse() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, bir JSON stringini alır ve onu JavaScript objesine dönüştürür. Örneğin:

const jsonVeri = ‘{“ad”: “Ahmet”, “yas”: 30, “sehir”: “İstanbul”}’;
const obje = JSON.parse(jsonVeri);
console.log(obje.ad); // Ahmet
console.log(obje.yas); // 30
console.log(obje.sehir); // İstanbul

JSON verilerini yazarken ise, JSON.stringify() fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, bir JavaScript objesini JSON stringine dönüştürür. Örneğin:

const obje = {ad: “Mehmet”, yas: 25, sehir: “Ankara”};
const jsonVeri = JSON.stringify(obje);
console.log(jsonVeri); // {“ad”: “Mehmet”, “yas”: 25, “sehir”: “Ankara”}

XML verileri okunurken ve yazılırken ise, XML DOM (Document Object Model) kullanılır. İlk olarak, XML verisini okumak için bir XML parser kullanabilirsiniz. Örneğin:

const xmlString = “Ayşe35İzmir”;
const parser = new DOMParser();
const xmlDoc = parser.parseFromString(xmlString, “text/xml”);
console.log(xmlDoc.getElementsByTagName(“name”)[0].childNodes[0].nodeValue); // Ayşe
console.log(xmlDoc.getElementsByTagName(“age”)[0].childNodes[0].nodeValue); // 35
console.log(xmlDoc.getElementsByTagName(“city”)[0].childNodes[0].nodeValue); // İzmir

XML verilerini yazarken ise, XML createElement() ve appendChild() metotlarını kullanabilirsiniz. Örneğin:

const xmlDoc = document.implementation.createDocument(null, “person”);
const rootElement = xmlDoc.documentElement;

const nameElement = xmlDoc.createElement(“name”);
const nameText = xmlDoc.createTextNode(“Ali”);
nameElement.appendChild(nameText);
rootElement.appendChild(nameElement);

const ageElement = xmlDoc.createElement(“age”);
const ageText = xmlDoc.createTextNode(“40”);
ageElement.appendChild(ageText);
rootElement.appendChild(ageElement);

const cityElement = xmlDoc.createElement(“city”);
const cityText = xmlDoc.createTextNode(“Bursa”);
cityElement.appendChild(cityText);
rootElement.appendChild(cityElement);

JSON ve XML verilerini okumak ve yazmak için yukarıda bahsettiğim yöntemleri kullanabilirsiniz. Hangi veri formatını tercih edeceğiniz ise ihtiyaçlarınıza ve projenizin gereksinimlerine bağlı olarak değişir.

JSON ve XML’nin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

JSON (JavaScript Object Notation) ve XML (eXtensible Markup Language), günümüzde en çok kullanılan veri değişim formatlarıdır. Her ikisi de veri taşıma ve paylaşma amacıyla kullanılırken, bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

JSON’un avantajları arasında:

 • Kolay Okunabilirlik: JSON, insanlar tarafından kolayca okunabilen bir formattır. Verilerin anlaşılması ve üzerinde çalışılması kolaydır.
 • Küçük Dosya Boyutları: JSON, verileri XML formatına göre daha küçük dosya boyutlarıyla temsil eder. Bu, veri transferinde daha hızlı bir işlem sağlar.
 • Hızlı İşleme: JSON, verilerin hızlı bir şekilde işlenmesini sağlar. JavaScript tabanlı bir formatta olduğu için JavaScript için ideal bir seçenektir.

XML’in avantajları arasında:

 • Esneklik: XML, yapısını tanımlamak için kullanılan ayrı bir şema (schema) dosyasına sahiptir. Bu sayede verilerin karmaşık hiyerarşik yapıları kolaylıkla ifade edilebilir.
 • Veri Geçerlilik Kontrolü: XML, verilerin geçerlilik kontrolünü yapmak için şema (schema) dosyasını kullanır. Bu sayede doğru ve tutarlı verilerin kullanılmasını sağlar.
 • Uyumluluk: XML, farklı sistemler ve platformlar arasında uyumlu bir şekilde veri paylaşımını sağlar. Bu da sistemler arası entegrasyonu kolaylaştırır.

Sık Sorulan Sorular

JSON Nedir?

JSON (JavaScript Object Notation), verileri değişkenler, nesneler ve diziler gibi yapılarla temsil etmek için kullanılan bir veri formatıdır. JSON, insanlar tarafından okunması ve yazılması kolay olmasının yanı sıra, birçok programlama dilinde desteklenir ve web uygulamalarında sıklıkla kullanılır.

XML Nedir?

XML (eXtensible Markup Language), verileri hiyerarşik yapılarda saklamak ve taşımak için kullanılan bir işaretleme dilidir. XML, metin halindeki verilerin yapılandırılmasını sağlar ve verilerin platform ve dil bağımsız olarak paylaşılmasına olanak tanır. Web servisleri, belge saklama ve veritabanı yönetimi gibi birçok alanda kullanılır.

JSON ve XML Arasındaki Farklar Nelerdir?

– JSON, XML’e göre daha hafif bir veri formatıdır ve daha az karakter kullanır.
– JSON, daha kolay okunabilir ve yazılabilir.
– JSON, JavaScript diline dayanırken, XML dil bağımsızdır ve birçok programlama dilinde desteklenir.
– JSON, dizileri desteklerken, XML sadece tekil elemanları destekler.
– JSON, veri boyutunu azaltırken, XML daha fazla veri taşırken kullanılır.

JSON ve XML Hangi Durumlarda Kullanılır?

– JSON, web uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Veri paylaşımı, web hizmetleri vb. için tercih edilir.
– XML, veri paylaşımı, belge saklama, veritabanı yönetimi vb. gibi durumlarda sıklıkla kullanılır.

JSON ve XML Veri Yapıları Nasıl Tanımlanır?

– JSON veri yapıları, anahtar-değer çiftleri ve nesne veya dizi yapıları kullanılarak tanımlanır. Key-value çiftleri JSON nesneleri halinde oluşturulurken, diziler köşeli parantezler içinde tanımlanır.
– XML veri yapısı, etiketler ve işaretçiler kullanılarak tanımlanır. Her veri etiketi açılış ve kapanış işaretleriyle çevrilir ve içerikleri arasında yer alır.

JSON ve XML Verileri Nasıl Okunur ve Yazılır?

– JSON verileri, birçok programlama dilinde yerleşik fonksiyonlar veya kitaplıklar aracılığıyla okunabilir ve yazılabilir. JSON verileri string olarak temsil edildiğinden, serialize ve deserialize işlemleri kullanılır.
– XML verileri, XML işleyicileri veya analizcileri kullanılarak okunur ve yazılır. XML işlemcileri, XML verilerini parse etme ve içeriklere erişme yeteneklerine sahiptir.

JSON ve XML’nin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

JSON Avantajları:
– JSON, hafif bir veri formatı olduğu için veri boyutunu azaltır.
– JSON, JavaScript’e dayalı olduğu için JavaScript ile kolay entegrasyon sağlar.
– JSON, insanlar tarafından okunması ve yazılması kolaydır.

JSON Dezavantajları:
– JSON, dizileri destekler ancak ağaç yapısı oluşturmada sınırlıdır.
– JSON, açık metin tabanlı olduğu için güvenlik riskleri olabilir.
– JSON, işaretlenmiş olmadığından veri bütünlüğünü sağlamada eksiklikleri vardır.

XML Avantajları:
– XML, açık metin tabanlı olduğu için güvenli bir veri taşıma formatıdır.
– XML, verilerin kolay anlaşılabilir şekilde yapısını gösterir.
– XML, platform ve dil bağımsızdır ve birçok programlama dilinde desteklenir.

XML Dezavantajları:
– XML, veri boyutunu artırabilir ve gereksiz tekrarlamaya neden olabilir.
– XML, daha karmaşık ve zor anlaşılır bir yapıya sahiptir.
– XML, JSON’a göre daha fazla karakter kullanır ve daha az okunur.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!