JS 2018: Yenilikler ve Gelişmeler

JavaScript (JS) 2018 yılında birçok yenilik ve gelişmeyle karşımıza çıktı. Bu yenilikler, geliştiricilere daha güçlü ve etkili bir programlama deneyimi sunmayı amaçlamaktaydı. Bu blog yazısında, JS’nin 2018’de yapılan güncellemelerini ve geliştirmelerini inceleyeceğiz.

ES6 (ECMAScript 6) veya modern JavaScript, JS’nin son sürümüdür ve 2018’de önemli bir rol oynamıştır. ES6, dilin yapısını güçlendirmek ve daha kolay bir kullanım sağlamak için bir dizi yeni özellik sunmaktadır. Bu özelliklerin bazıları, okunabilirlik, değişken tanımlama, diziler, sınıflar ve daha fazlasını içermektedir.

Modülerlik, JS kodunu daha kolay yönetmek için önemli bir kavramdır. JS 2018’de modülerlik konusu da büyük bir önem kazanmıştır. Modüler yapıya sahip bir kod, daha organize edilmiş, daha sürdürülebilir ve daha yeniden kullanılabilir olma özelliğine sahiptir. Bu, geliştiriciye daha verimli bir çalışma ortamı sağlamaktadır. JS 2018’de modülerlik, import/export anahtar kelimeleri ve modül sistemi ile desteklenmiştir.

 • JS 2018 yenilikleri ve gelişmeleri
 • ES6’nın önemi ve özellikleri
 • Modüler yapıya sahip kodun faydaları
Yenilikler Açıklama
Arrow Functions Kısa ve okunaklı fonksiyon tanımı
Spread Operator Dizi veya obje elemanlarını ayrıştırmak için kullanılır
Template Literals Daha esnek metin oluşturma imkanı sağlar

ES6: Modern JavaScript için Temel Geliştirmeler

ES6, modern JavaScript için önemli bir dönüm noktasıdır. ES6’nın sağladığı yeni özellikler sayesinde JavaScript geliştiricileri daha güçlü, esnek ve anlaşılır kodlar yazabilmektedir. Bu yazıda, ES6 ile gelen temel geliştirmeleri inceleyeceğiz ve nasıl daha etkili bir şekilde kullanabileceğimizi öğreneceğiz.

Birinci önemli gelişme arrow functions (oklu fonksiyonlar) dir. Arrow functions, kısa ve basit bir şekilde fonksiyon tanımlamamızı sağlar ve this bağlamını daha iyi yönetir. Arrow functions, kodun okunurluğunu artırır ve callback fonksiyonlarının kullanımını kolaylaştırır.

İkinci önemli gelişme let ve const değişken tanımlama özelliğidir. ES6 ile birlikte let ve const kullanarak blok kapsamında değişken tanımlamak mümkün hale gelmiştir. Bu sayede, değişkenlerin doğru kapsamlarda kullanılması ve hata olasılığının azalması sağlanmıştır. let ile tanımlanan değişkenler, sadece tanımlandıkları blok içerisinde geçerlidirken, const ile tanımlanan değişkenler sabit olarak değer alır ve değiştirilemez.

Liste ve tablo HTML etiketlerini kullanarak içeriği daha zengin hale getirelim:

 • Arrow functions (oklu fonksiyonlar)
 • let ve const değişken tanımlama
ES6 Geliştirmeleri Açıklama
Arrow functions (oklu fonksiyonlar) Kısa ve basit fonksiyon tanımlama, this bağlamını yönetme avantajı sağlar.
let ve const değişken tanımlama Blok kapsamında değişken tanımlama, hata olasılığını azaltır.

Modülerlik: Kodu Daha Kolay Yönetmek

Modülerlik, yazılım geliştirme sürecinde kodun daha kolay yönetilmesini sağlayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, programları küçük parçalara ayırarak, her bir parçanın bağımsız olarak geliştirilmesine ve kullanılmasına olanak tanır. Modüler bir yapıya sahip olan bir proje, daha sürdürülebilir, okunabilir ve yeniden kullanılabilir bir kod tabanı oluşturur.

Modülerlik, birçok avantaj sağlar. İlk olarak, daha kolay bir şekilde hataları izleme ve düzeltme imkanı sunar. Proje büyüdükçe, karmaşık hataların kaynağını bulmak zorlaşabilir. Ancak modüler bir yapı kullanıldığında, her bir bileşenin izlenmesi ve hata ayıklanması daha kolay olur.

Ayrıca, modülerlik kodun daha düzenli ve organizeli olmasını sağlar. Bölümlere ayrılmış olan bir proje, kodun daha kolay anlaşılmasına ve yönetilmesine olanak tanır. Bu da geliştirme sürecini hızlandırır ve ekibin birlikte çalışmasını kolaylaştırır.

Modülerlik ile ilgili önemli kavramlar:

 • Bağımlılıklar: Her bir modül, diğer modüllerle belirli bir bağımlılık ilişkisi içinde olabilir. Bu ilişkiler, modüllerin birbiriyle iletişim kurmasını ve veri alışverişi yapmasını sağlar.
 • Arayüzler: Modüllerin diğer modüllerle nasıl iletişim kuracağını belirleyen kurallardır. Arayüzler, modüllerin birbirlerinin fonksiyonlarını kullanmasını sağlar ve kodun daha tutarlı olmasını sağlar.
 • Yeniden Kullanılabilirlik: Modüler bir yapı, kodun farklı projelerde veya farklı kısımlarında tekrar kullanılmasına olanak tanır. Bu da yazılım geliştirme sürecini hızlandırır ve kodun daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
Avantajlar Dezavantajlar
Kodun daha düzenli ve okunabilir olması Ekstra bağımlılık yönetimi gerektirebilir
Hataların daha kolay izlenmesi ve düzeltilmesi Bazı durumlarda performans kaybına neden olabilir
Kodun yeniden kullanılabilir olması İlave yapılandırma gerektirebilir

Asenkron Programlama: Hızlı ve Daha Etkili Kod Yazma

Asenkron programlama, günümüzün hızlı ve etkili kod yazma ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, kodun ardışık olarak değil de eşzamansız bir şekilde çalışmasını sağlar. Böylece uzun süren işlemler zaman kaybetmeksizin gerçekleştirilebilir ve kullanıcıların uygulama üzerindeki deneyimi iyileştirilebilir. Asenkron programlama, özellikle web uygulamalarının performansını artırmak ve verimliliği yükseltmek adına sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Asenkron programlama, paralel işlemlere olanak sağlayan event loop yapısıyla çalışır. Bu yapı, işlemlerin başlatılmasını ve sırayla tamamlanmasını önler. İşlemler paralel olarak gerçekleştirilir ve birbirinden bağımsızdır. Bu sayede bir işlem tamamlanmadan diğer işlemlere geçilebilir ve zamanın verimli bir şekilde kullanılması sağlanır.

Asenkron programlama için JavaScript’te Promiseler ve async/await yapıları kullanılır. Promiseler, bir işlemin tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmek ve sonuçlarını almak için kullanılan yapılardır. Bir işlem tamamlandığında, bekleyen diğer işlemler otomatik olarak devreye girer. Bu sayede önemli olan işlemler öncelikli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

 • Asenkron programlama, hızlı kod yazımını sağlar.
 • Kullanıcı deneyimini iyileştirir.
 • Performansı artırır.
 • Paralel işlemleri mümkün kılar.
Metot Açıklama
setTimeout() Belirli bir süre sonra işlem gerçekleştirilmesini sağlar.
setInterval() Belirli aralıklarla işlem gerçekleştirilmesini sağlar.
fetch() Asenkron bir şekilde veri alışverişi yapmamızı sağlar.

Web Componentler: Yenilikçi ve Düzenli Çalışma

Web Componentler, web geliştirme dünyasında önemli bir yere sahip olan yenilikçi bir teknolojidir. Geleneksel web uygulamalarında, belli bir kod yapısı oluşturulur ve bu yapı çoğu zaman tekrarlanabilen bileşenler içerir. Ancak Web Componentler, bu tekrarlanabilir bileşenlerin daha düzenli ve modüler bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Web Componentler, HTML, CSS ve JavaScript kodlarından oluşur. Bu sayede, herhangi bir framework veya kütüphane bağımlılığı olmadan çalışabilirler. Bu, geliştiricilere daha özgür bir çalışma alanı sağlar ve kodlarının başkaları tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlar.

Web Componentler, özelleştirilmiş HTML etiketleri olarak düşünülebilir. Belirli bir bileşenin özellikleri ve davranışları, bu özel etiketler aracılığıyla tanımlanır. Örneğin, bir buton bileşeni oluşturduğumuzda, bu bileşenin stilini, tıklanma olayını ve diğer özelliklerini tanımlayabiliriz.

Web Componentlerin Avantajları

 • Modülerlik: Web Componentler, bileşen bazlı bir yaklaşım sunar. Her bir bileşen, kendi içinde çalışır ve dış etkilere ihtiyaç duymaz. Bu sayede kodlar daha düzenli ve yönetilebilir hale gelir.
 • Yeniden Kullanılabilirlik: Web Componentler, tekrar kullanılabilir bileşenler oluşturmanın en etkili yoludur. Bir kez oluşturduğunuz bir bileşeni, başka projelerinizde veya uygulamalarınızda kullanabilirsiniz.
 • İşbirliği: Web Componentler, projeler arasında daha kolay bir işbirliği sağlar. Bileşenleri paylaşabilir ve başkalarının kullanmasını sağlayabilirsiniz. Bu da ekip çalışması ve proje geliştirmeyi kolaylaştırır.

Web Componentlerin Kullanımı

Adım Açıklama
1 Web Component’i oluşturun ve HTML etiketini tanımlayın.
2 Component’in stilini CSS ile tanımlayın.
3 Komponentin davranışlarını JavaScript ile tanımlayın.
4 Bileşeni kullanmak istediğiniz yerde, özel HTML etiketini kullanarak bileşeni tanımlayın.

Web Componentlerin kullanımı, modern web geliştirme süreçlerinde giderek daha yaygın hale gelmektedir. Daha düzenli, modüler ve tekrar kullanılabilir kodlar yazmanızı sağlayan bu teknoloji, web uygulamalarınızı daha iyi yönetmenize yardımcı olacaktır.

Frontend Frameworkleri: JS ile Geliştirme Pratikleri

Frontend Frameworkleri, web uygulamaları geliştirmek için güçlü ve etkili bir araçtır. Bu framework’ler, kullanıcı arayüzlerini oluşturmak için JavaScript (JS) dilini kullanır. JS ile geliştirme pratikleri, kodun daha düzenli ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Bu yazıda, popüler frontend framework’lerinden bazılarını, JS ile geliştirme pratiklerini ve avantajlarını ele alacağız.

Listelenen framework’lerden biri React’tir. React, sürekli büyüyen bir topluluğa sahip olup, hızlı ve verimli bir şekilde web uygulamaları oluşturmanıza olanak sağlar. React, bileşen tabanlı bir yaklaşım kullanır ve bileşenlerin yeniden kullanılabilir olmasını sağlar. Bu, kodun daha modüler ve sürdürülebilir olmasını sağlar.

Bir diğer popüler frontend framework ise Vue.js‘dir. Vue.js, basit bir syntax yapısına sahip olduğu için öğrenmesi kolaydır ve hızlı bir şekilde uygulama geliştirmenizi sağlar. Vue.js, bileşen tabanlı bir yaklaşım kullanır ve oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Ayrıca, performans açısından da etkilidir ve hızlı bir şekilde çalışır.

Framework Avantajları
React – Bileşen tabanlı yaklaşımn- Yüksek performansn- Geniş topluluk desteği
Vue.js – Kolay öğrenmen- Yüksek performansn- Esnek yapısı

Performans Optimizasyonu: Daha İyi Web Uygulamaları

Bir web uygulaması geliştirirken, kullanıcı deneyimini etkileyen en önemli faktörlerden biri performanstır. İnsanlar hızlı ve etkili bir şekilde çalışan bir web uygulaması istediklerinden, performans optimizasyonu büyük önem taşır. Bu makalede, performans optimizasyonunun ne olduğunu ve nasıl daha iyi web uygulamaları oluşturmak için kullanılabilecek bazı teknikleri tartışacağız.

Performans Optimizasyonu Teknikleri

1. Önbellekleme: Önbellek kullanmak, web uygulamasının hızını artırmak için etkili bir yöntemdir. Tarayıcılar, kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yerel olarak önbelleğe alabilir, böylece kullanıcı aynı sayfayı yeniden yüklemek istediğinde sunucuya ek bir istek göndermek zorunda kalmaz. Bu, sayfa yükleme süresini azaltır ve kullanıcı deneyimini geliştirir.

2. Minify Etme: JavaScript ve CSS dosyalarını minify etmek, kod boyutunu küçültmek ve web uygulamasının yükleme hızını artırmak için kullanılan bir diğer performans optimizasyon tekniğidir. Minify etme işlemi, gereksiz boşlukları ve satırları kaldırarak, kodu daha sıkıştırılmış hale getirir. Böylece dosya boyutu azalır ve indirme süresi kısalır.

3. Görüntü Optimizasyonu: Web uygulamalarında görüntüler sıklıkla kullanılır ve büyük dosya boyutlarına sahip olabilirler. Bu nedenle, görüntülerin boyutunu optimize etmek ve sıkıştırmak önemlidir. Görüntüleri küçültmek veya veri sıkıştırma algoritmaları kullanmak, sayfa yükleme süresini azaltır ve bant genişliği kullanımını optimize eder.

Performans Optimizasyonunda Listenin Önemi

Performans Optimizasyonu Teknikleri Açıklama
Önbellekleme Tarayıcıların önbelleği kullanarak sayfa yükleme süresini azaltması
Minify Etme JavaScript ve CSS kodlarının küçültülerek indirme süresinin azaltılması
Görüntü Optimizasyonu Görüntülerin boyutunun optimize edilerek sayfa yükleme süresinin kısaltılması

Yukarıdaki listede, performans optimizasyonu için kullanılan üç ana teknik bulunmaktadır. Önbellekleme, sayfa yükleme süresini azaltırken, minify etme ve görüntü optimizasyonu kod boyutunu küçültmeyi ve dosya boyutlarını optimize etmeyi sağlar. Bu teknikleri uygulayarak, daha hızlı ve etkili bir web uygulaması geliştirebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

JS 2018: Yenilikler ve Gelişmeler
Soru 1: JavaScript’in 2018’de yeni neler kazanacağına dair en büyük gelişme nedir?

JS 2018’de en büyük gelişme, ECMAScript 2018 standardının kabul edilmesi olacaktır. Bu yeni özellikler, işlevsellik ve performans açısından JavaScript’e büyük katkılar sağlar.

ES6: Modern JavaScript için Temel Geliştirmeler
Soru 2: ES6’nın en popüler yeni özellikleri nelerdir ve neden kullanılmalıdır?

ES6, let ve const değişken tanımlama, arrow functionlar, spread operatörü ve destructuring assignment gibi önemli özellikler sunar. Bu özellikler, kodun daha okunabilir, kolay yönetilebilir ve daha hızlı çalışmasını sağlar.

Modülerlik: Kodu Daha Kolay Yönetmek
Soru 3: Modern JavaScript projelerinde neden modüler bir yapı tercih edilmelidir?

Modülerlik, kodun daha düzenli ve anlaşılır olmasını sağlar. Ayrıca bağımsız modüllerin yeniden kullanılabilirliği artırır ve geliştirme sürecini kolaylaştırır.

Asenkron Programlama: Hızlı ve Daha Etkili Kod Yazma
Soru 4: Asenkron programlamanın getirdiği avantajlar nelerdir ve hangi durumlarda tercih edilmelidir?

Asenkron programlama, işlem sürelerini optimize eder ve programın daha hızlı çalışmasını sağlar. Özellikle ağ istekleri veya veritabanı işlemleri gibi beklemeye dayalı işlemlerde tercih edilmelidir.

Web Componentler: Yenilikçi ve Düzenli Çalışma
Soru 5: Web componentlerin faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır?

Web componentler, yeniden kullanılabilir ve bağımsız bileşenler oluşturmayı sağlar. Bu bileşenler, HTML etiketleri gibi kullanılabilir ve farklı projelerde kolaylıkla entegre edilebilir.

Frontend Frameworkleri: JS ile Geliştirme Pratikleri
Soru 6: Frontend frameworkleri ile geliştirme yapmanın avantajları nelerdir ve hangi frameworkleri tercih etmeliyim?

Frontend frameworkleri, kodun daha organize ve sürdürülebilir olmasını sağlar. Angular, React ve Vue.js gibi popüler frameworkler tercih edilebilir.

Performans Optimizasyonu: Daha İyi Web Uygulamaları
Soru 7: Web uygulamalarının performansını artırmak için neler yapılmalıdır?

Performans optimizasyonunda, dosya boyutlarını küçültmek, HTTP isteklerini azaltmak, önbellekleme kullanmak gibi yöntemler etkili olabilir. Ayrıca, gereksiz tekrarlamaları ve yavaş çalışan kodları da iyileştirmek önemlidir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!