JS Sınıf Statik Nedir?

JavaScript’de sınıf statik bir yapı, sınıfa özgü olan ve örnekleme yapılmadan doğrudan kullanılabilen değişkenler ve metodlardır. Yani, bir sınıfın örneğini oluşturmadan bu özelliklere ve metodlara erişebiliriz. Bu, sınıfın tüm örneklerine uygulanan ve genel kullanıma uygun olan özellikleri tanımlamak için kullanılır.

Bir sınıfın statik bir değişkeni, tüm örnekler arasında paylaşılan ve değiştirilebilen bir değeri temsil eder. Statik bir metot ise bir sınıfa ilişkilendirilen ve sınıfın örneği oluşturulmadan doğrudan çağrılabilen bir işlevdir. Bu özellikleri kullanarak sınıfın belirli bir durumunu paylaşabilir ve herhangi bir örneğin oluşturulmasını gerektirmeden bu özellikler ve metodlar üzerinde işlemler gerçekleştirebiliriz.

 • Sınıf statik özellikleri ve metodları, verileri ve işlevleri gruplandırmamızı sağlar.
 • Statik bir değişken, sınıfın tüm örneklerine ait olan ve bu örnekler tarafından paylaşılan bir değerdir.
 • Statik bir metot, sınıfa bağlı bir işlevdir ve doğrudan sınıf adıyla çağrılabilir.
Özellik Açıklama
Sınıf Statik Özellikleri Tüm örnekler arasında paylaşılan değerleri temsil eder.
Sınıf Statik Metodları Sınıfın örneği oluşturulmadan doğrudan çağrılan işlevlerdir.

JS sınıf statik özellikleri ve metodları, sınıfın işlevselliğini genişletir ve kullanımını kolaylaştırır. Özellikle, bir sınıfın birden çok örneği arasında paylaşılan bilgiler veya işlemler gerektiğinde sınıf statik yapısı oldukça faydalıdır.

JS Sınıf Statik Nasıl Tanımlanır?

JavaScript’te sınıf oluşturma yeteneği yerleşik bir özelliktir. Bu, nesneleri oluşturmak için örnek alabileceğiniz bir şablona sahip olduğunuz anlamına gelir.

JS Sınıf Statik Nedir?

Statik bir sınıf, o sınıftan türetilmiş olan nesneler arasında paylaşılan özelliklere ve metotlara sahip olan sınıftır. Bu, herhangi bir örnekleme işlemine gerek kalmadan kullanılabilir.

Bir JS sınıfını statik hale getirmek için “static” anahtar kelimesini kullanırız. Statik bir sınıfta, sınıf adı üzerinden doğrudan erişilebilen statik özellikler ve statik methodlar tanımlanır. İşte nasıl tanımlanacağına dair bir örnek:

Syntax Açıklama
class MyClass { Sınıf tanımı
static myStaticProperty; Statik bir özellik tanımı
static myStaticMethod() { Statik bir method tanımı
} Sınıf tanımının sonu

Yukarıdaki örnekte, “MyClass” isimli bir statik sınıf tanımlanmıştır. “myStaticProperty” isimli bir statik özellik ve “myStaticMethod” isimli bir statik method tanımlanmıştır. Bu özellik ve method, sınıf adı üzerinden doğrudan erişilebilir.

JS Sınıf Statik Özellikleri Nelerdir?

JS sınıfında statik özellikler kullanarak, sınıfın herhangi bir örneği olmadan erişilebilen özellikler tanımlayabiliriz. Statik özellikler, sınıfın tüm örnekleri arasında paylaşılan ve değiştirilebilen değerlere sahip olabilir. Bu özellikler, genellikle sabit değerler veya ortak kullanılan veriler için kullanılır.

Statik özellikleri tanımlamak için static anahtar kelimesini kullanırız. Örneğin, aşağıdaki kodda, “Circle” sınıfında bir “pi” statik değişkeni tanımlanmaktadır:

class Circle {
static pi = 3.14;
}

Statik özelliklere sınıf adıyla erişebiliriz. Örneğin:

console.log(Circle.pi);

Bu kodda, “Circle” sınıfının “pi” statik özelliğine erişerek değerini konsola yazdırırız.

Statik özelliklerin bir avantajı, örneklenme işlemine gerek duymadan kullanılabilmesidir. Bu özellik sayesinde, sınıfın herhangi bir örneği olmadan erişilebilen ve kullanılan ortak veriler daha kolay yönetilebilir hale gelir.

JS Sınıf Statik Metodlarının Avantajları

Bir JavaScript sınıfında, statik metodlar sınıfın örneğine bağımlı olmadan doğrudan çağrılabilir. Bu, sınıfın statik metodlarının bazı avantajlarına sahip olmasını sağlar. İşte JS sınıf statik metodlarının bazı avantajları:

 1. Kullanım Kolaylığı: Statik metodlar, sınıf örneği oluşturmadan kullanılabilir. Bu da kodun daha okunabilir ve kullanıcı dostu olmasını sağlar. Örneğin, Math sınıfının statik bir metodu olan Math.max() işlevini düşünelim. Bu metodu kullanarak, verilen bir dizi sayı arasından en büyük sayıyı bulabiliriz.
 2. Geri Dönüşüm İmkanı: Bir sınıfın statik metodu, farklı örnekler arasında paylaşılabilen ortak işlevleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir Util sınıfının statik bir metodu olan Util.formatDate(), farklı tarih nesnelerini aynı biçime dönüştürmek için kullanılabilir. Bu sayede aynı işlemi yapmak için her seferinde yeni bir nesne oluşturma ihtiyacımız olmaz.
 3. Hız ve Performans: Sınıf statik metodları, sınıfın örneği oluşturulmadığında bile çalışabilir. Bu, statik metodların daha hızlı çalışmasını ve daha iyi performans sunmasını sağlar. Özellikle, büyük veri kümeleri ile çalışırken bu avantaj önemli bir fark yaratabilir.
JS Sınıf Statik Metodların Avantajları Karşılaştırması

Avantaj Sınıf Statik Metodları Örnekleme
Kullanım Kolaylığı Evet Hayır
Geri Dönüşüm İmkanı Evet Hayır
Hız ve Performans Evet Hayır

JS Sınıf Statik ve Örnekleme Arasındaki Farklar

JS sınıfının temel amacı, nesneleri oluşturmak ve onlarla işlem yapmaktır. Ancak JS sınıfında statik ve örnekleme olmak üzere iki farklı yapı bulunmaktadır. Bu yapılar arasındaki farklar oldukça önemlidir ve doğru kullanıldığında kodun daha verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlar.

JS Sınıf Statik Nedir?

Statik yapılar, bir sınıfa ait olan ve sınıf örneği oluşturmadan kullanılabilen özelliklerdir. Bir diğer deyişle, statik özelliklere sınıf üzerinden erişilir ve tüm örnekler için aynı değeri taşırlar. Statik özellikler, sınıfın kendisine ait olan ortak değerleri temsil eder.

JS Sınıf Örnekleme Nedir?

Örnekleme ise, bir sınıfın örneklerini oluşturarak bu örneklere ait işlemler yapmaktır. JS sınıflarında örnekleme kullanıldığında her örnek kendi değerlerine ve özelliklerine sahip olur. Yani her örnekleme, sınıfın prototipleri üzerinde tanımlanan özelliklere ve metodlara sahip olacaktır. Bu sayede örnekler arasında farklı değerler taşınabilir ve örnekler üzerinde bağımsız işlemler gerçekleştirilebilir.

JS’de sınıf statik ve örnekleme mantığı arasındaki temel farklar şunlardır:

 • Statik özelliklere sınıf üzerinden erişilirken, örneklemeler örneğe bağlı olarak erişir.
 • Statik özellikler sınıfın tüm örnekleri için aynı değeri tutar, örneklere ait özellikler ise her örnek için farklı değerlere sahip olabilir.
 • Sınıflar üzerinden statik metotlar çağrılabilirken, örneklemelere ait olan metotlar sadece örnekleme üzerinden çağrılabilir.
JS Sınıf Statik JS Sınıf Örnekleme
Sınıf üzerinden erişilir Örneğe bağlı olarak erişilir
Her örnekleme için aynı değeri tutar Her örnekleme için farklı değerlere sahip olabilir
Sınıf üzerinden çağrılır Örnekleme üzerinden çağrılır

JS Sınıf Statik Nasıl Kullanılır?

JS sınıflarında, statik özellikler ve metotlar, sınıfın kendisine ait olan ve örnekleme gerektirmeyen öğelerdir. Statik özelliklere ve metotlara sınıf adı üzerinden erişilebilirler ve sınıf örneği oluşturulmadan direkt olarak kullanılabilirler.

JS sınıfında bir örnek oluşturma işlemi Class adı üzerinden yapılırken, statik özellikler ve metotlar direk olarak Class adı üzerinden erişilir ve kullanılırlar. Eğer bir özelliğin ya da metotun her örnekte aynı olmasını istiyorsak, o zaman bunu statik olarak tanımlamalıyız.

Statik özellikler ve metotlar, bir JS sınıfının üzerinde tanımlanan özellik ve metotlar olarak düşünülebilir. Bir JS sınıfına ait statik bir özelliğe ya da metoda, sınıfın herhangi bir örneği üzerinden erişebiliriz. Bunun yanı sıra statik özellikler ve metotlar, örneklenmiş bir sınıf üzerinden erişilemez.

 1. Statik metotlar sınıf adı üzerinden çağrılır ve örneklenmiş bir sınıfın içinden çağrılamazlar.
 2. Statik metotlar, sınıfın örneğine bağlı olmadıkları için, statik olmayan değişkenlere veya metotlara erişemezler.
 3. Statik metotlar içinde this anahtar kelimesi kullanılmaz, çünkü this örneğe ait değil, sınıfa ait bir kavramdır.
Statik Özellikler Statik Metotlar
Sınıfa ait olarak tanımlanır Sınıfa ait olarak tanımlanır
Her örneklenmiş sınıfta aynıdır Her örneklenmiş sınıfta aynıdır
Sınıf adı üzerinden erişilir Sınıf adı üzerinden erişilir
Örneklere bağlı değildir Örneklere bağlı değildir

JS Sınıf Statik Örnek Uygulama

JS sınıflarında, statik metotlar ve özellikler, sınıfın örneklendirilmeden doğrudan erişilebilir olmasını sağlar. Bu, sınıfın bir nesnesini oluşturmadan statik metotları veya özellikleri çağırabileceğimiz anlamına gelir. JS sınıf statik örnekleme, bu öğelerin nasıl kullanıldığını göstermek için kullanışlı bir örnektir.

Bir örnek senaryo düşünelim: Bir e-ticaret web sitesinde kullanıcıları temsil eden bir JS sınıfına ihtiyacınız var. Bu sınıfın statik bir metodu olsun, kullanıcıları çeşitli filtrelerle aramamıza olanak tanıyor. Bu metot, bir nesne oluşturmadan doğrudan erişilebilir olmalıdır. Örnekleme işlemi gerekmeksizin kullanıcıları arayabilir ve sonuçları alabiliriz.

Aşağıda, JS sınıf statik örnekleme konseptini kullanarak bu senaryo için bir kod örneği verilmiştir:

class Kullanici {
constructor(isim, soyisim, yas) {
this.isim = isim;
this.soyisim = soyisim;
this.yas = yas;
}

static filtrele(dizi, filtre) {
return dizi.filter(kullanici => kullanici.isim.includes(filtre));
}
}

const kullanici1 = new Kullanici(“Ahmet”, “Yılmaz”, 25);
const kullanici2 = new Kullanici(“Mehmet”, “Demir”, 30);
const kullanici3 = new Kullanici(“Ayşe”, “Kara”, 28);

const kullanicilar = [kullanici1, kullanici2, kullanici3];

const filtrelenmisKullanicilar = Kullanici.filtrele(kullanicilar, “Ahmet”);
console.log(filtrelenmisKullanicilar);

Bu örnekte, Kullanici sınıfı statik bir “filtrele” metodu tanımlar. Bu metot, bir kullanıcı dizisini ve bir filtre alır ve filtrelenmiş kullanıcıları içeren bir dizi döner. Bu metoda nesne oluşturmadan doğrudan erişebiliriz.

Sık Sorulan Sorular

JS Sınıf Statik Nedir?

JS sınıfının statik bir özelliği, sınıfa ait olan ve sınıfın örneğine bağlı olmayan bir özelliktir. Bu özellik, sınıfın tüm örnekleri arasında paylaşılır ve herhangi bir örneğe bağlı değildir.

JS Sınıf Statik Nasıl Tanımlanır?

Bir sınıfın statik bir özelliğini veya metotunu tanımlamak için, anahtar kelime “static” kullanılır. Örneğin, aşağıdaki gibi bir statik özellik tanımlayabiliriz:

class MyClass {
  static myStaticProperty = “Hello World”;
}

JS Sınıf Statik Özellikleri Nelerdir?

JS sınıfının statik özellikleri şunlar olabilir:

    

 • Sınıfın tüm örnekleri arasında paylaşılırlar.
 •   

 • Sınıfın örneklerine ait olmadığı için herhangi bir örneğe bağlı değillerdir.
 •   

 • Statik özelliklere, sınıfın örneği üzerinden değil, sınıf üzerinden erişilir.
 •   

 • Statik özellikler, genellikle sabit değerler veya sınıf seviyesinde ortak kullanılan özellikler için kullanılır.

JS Sınıf Statik Metodlarının Avantajları

JS sınıfının statik metotları şu avantajları sağlar:

    

 • Sınıfın örneğine bağlı olmayan işlemleri gerçekleştirebilirler.
 •   

 • Statik metotlar, sınıf üzerinden çağrıldığı için, herhangi bir örnekleme yapmadan kullanılabilirler.
 •   

 • Statik metotlar, daha düzenli ve okunabilir bir kod yazmamızı sağlar.

JS Sınıf Statik ve Örnekleme Arasındaki Farklar

JS sınıfının statik ve örnekleme özellikleri arasındaki farklar şunlardır:

    

 • Statik özellikler, sınıfın tüm örnekleri arasında paylaşılırken, örnekleme özellikleri her örneğe aittir.
 •   

 • Statik özelliklere, sınıf üzerinden erişilirken, örnekleme özelliklerine örneğin üzerinden erişilir.
 •   

 • Statik özellikler, sınıftan bağımsız olarak kullanılabilirken, örnekleme özellikleri sadece bir örnek üzerinden erişilebilir.

JS Sınıf Statik Nasıl Kullanılır?

JS sınıfının statik özelliklerini ve metotlarını kullanmak için, sınıf adını ve nokta operatörünü kullanarak erişebiliriz. Örneğin:

class MyClass {
  static myStaticProperty = “Hello World”;
}

console.log(MyClass.myStaticProperty); // Hello World

JS Sınıf Statik Örnek Uygulama

Aşağıda bir örnek uygulama verilmiştir:

class MathUtils {
  static multiply(a, b) {
    return a * b;
  }
}

console.log(MathUtils.multiply(5, 3)); // 15

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!