Nesne prototipi nedir?

Nesne prototipi, JavaScript programlama dilinde nesnelerin (objects) ve kalıtım (inheritance) konseptlerini anlamak için kritik bir kavramdır. Bir nesne prototipi, bir nesnenin özelliklerini ve metodlarını diğer nesnelere aktarmak için kullanılan bir şablondur. Bu şablon, bir nesnenin nasıl davranması gerektiğini ve hangi özelliklere sahip olması gerektiğini tanımlar.

Nesne prototipleri, JavaScript’in dinamik ve esnek yapısını destekler. Bir nesne oluşturulurken, JavaScript motoru, nesnenin prototipine bakar ve eğer istenen özellik nesne prototipinde bulunamazsa, prototipin prototipine bakar ve bu şekilde zincirleme bir arama yapar. Bu sayede, bir nesnenin tüm prototipleri üzerinde tanımlanmış olan özellik ve metodlara erişebiliriz.

Nesne prototiplerini oluşturmak için constructor fonksiyonlar kullanılır. Bir constructor fonksiyonu, nesne örneklerinin özelliklerini ve metodlarını tanımlayan bir şablondur. Bu fonksiyonu kullanarak oluşturulan her nesne, aynı prototype’e sahip olur ve bu sayede aynı özelliklere ve metodlara erişebilir.

 • JavaScript’de nesneler ve prototipler listesi
 • Prototipler arasında kalıtım ilişkileri
 • Nesne prototiplerini kullanarak örnek bir uygulama
Nesne Prototip
Araba Araç
Kedi Hayvan
Cep Telefonu Elektronik Cihaz

Nesne prototipleri nasıl oluşturulur?

Bir JavaScript nesnesi oluşturmanın farklı yolları vardır. Bu yollar, nesne prototiplerini kullanarak nesneleri oluşturmayı içerir. Nesne prototipleri, bir nesnenin özelliklerini ve davranışlarını tanımlayan şablonlardır. Bu prototipler, yeni nesnelerin aynı özelliklere ve davranışlara sahip olmasını sağlar. Peki, nesne prototipleri nasıl oluşturulur?

Birinci yöntem, Object.create() yöntemidir. Bu yöntemle, mevcut bir nesnenin prototipi kullanılarak yeni bir nesne oluşturulur. Örneğin:

var prototipNesne = {
ozellik1: deger1,
ozellik2: deger2,
method: function() {
// metodun işlevi
}
};

var yeniNesne = Object.create(prototipNesne);

İkinci yöntem ise nesne literal yöntemidir. Bu yöntemle, doğrudan bir nesne oluşturulur. Örneğin:

var yeniNesne = {
ozellik1: deger1,
ozellik2: deger2,
method: function() {
// metodun işlevi
}
};

Üçüncü yöntem ise constructor fonksiyonu kullanarak bir nesne oluşturmaktır. Bu yöntemde, bir fonksiyon yazarak ve new anahtar kelimesiyle birlikte çağırarak yeni bir nesne oluşturulur. Örneğin:

function Nesne(ozellik1, ozellik2) {
this.ozellik1 = ozellik1;
this.ozellik2 = ozellik2;
this.method = function() {
// metodun işlevi
}
}

var yeniNesne = new Nesne(deger1, deger2);

Bu şekilde, JavaScript’te nesne prototipleri oluşturabilirsiniz. Nesne prototipleri, nesneler arasında miras alma ve kodun tekrarını önleme gibi avantajlar sağlar. Bu sayede daha düzenli ve etkili bir kod yazabilirsiniz.

Nesne prototipleri neden önemlidir?

Nesne prototipleri, JavaScript’in en temel yapı taşlarından biridir. Bu prototipler, nesnelerin özelliklerini ve davranışlarını tanımlamak için kullanılır. Nesne prototipleri, JavaScript’in nesne tabanlı programlamadaki gücünü ve esnekliğini sağlar. Peki nesne prototipleri neden bu kadar önemlidir?

1. Kodun Daha Az Hafıza Kullanması

Nesne prototipleri, JavaScript’te her nesnenin bir prototipe sahip olmasını sağlar. Bu sayede, bir nesnenin özelliklerini ve metodlarını her seferinde ayrı ayrı tanımlamak yerine prototip üzerinde tanımlayabiliriz. Bu, aynı özellikleri paylaşan nesnelerin her biri için ayrı ayrı bellekte yer ayırma ihtiyacını ortadan kaldırır ve kodun daha az hafıza kullanmasını sağlar.

2. Kodun Daha Az Karmaşık Olması

Nesne prototipleri, miras (inheritance) konseptini destekler. Bir nesnenin prototipi, diğer bir nesnenin özelliklerini ve metodlarını miras alabilir. Bu sayede, benzer nesneleri ayrı ayrı tanımlamak yerine bir nesneyi temel alarak diğer nesneleri oluşturabiliriz. Bu da kodun daha az tekrarlanması ve daha az karmaşık olması anlamına gelir.

3. Kodun Daha Esnek Olması

Nesne prototipleri, JavaScript’te dinamik objeler oluşturmamızı sağlar. Bir nesnenin prototipine yeni özellikler ve metodlar ekleyebilir, var olanları değiştirebilir veya silebiliriz. Bu, mevcut kodu değiştirmeden yeni özellikler ve davranışlar ekleyebilmemizi sağlar. Böylece, kodun daha esnek olmasını ve gelecekteki değişikliklere daha kolay adapte olmasını sağlar.

Tüm bu nedenler göz önüne alındığında, nesne prototipleri JavaScript programlamada vazgeçilmez bir konumdadır. Doğru şekilde kullanıldığında, kodun daha az bellek kullanmasını, daha az karmaşık olmasını ve daha esnek olmasını sağlar.

Nesne prototipi ve kalıtım ilişkisi

Nesne prototipi ve kalıtım ilişkisi bir nesnenin diğer bir nesneden türetilmesi işlemini ifade eder. Kalıtım, Object-Oriented Programming (Nesne Tabanlı Programlama) prensiplerinden biridir ve bu prensip sayesinde bir sınıf, başka bir sınıfın özelliklerini ve metodlarını miras alabilir.

Kalıtım sayesinde, var olan bir sınıfın davranışını değiştirmeden yeni bir sınıf oluşturabiliriz. Bu, kodun daha tekrar kullanılabilir ve daha düzenli olmasını sağlar. Kalıtımın temelinde “anne-sınıf” ve “çocuk-sınıf” kavramları yer alır. Anne-sınıf, miras veren sınıf olarak adlandırılırken, çocuk-sınıf ise miras alan sınıf olarak adlandırılır.

Kalıtım, JavaScript’teki nesne prototip mekanizmasıyla sağlanır. Her JavaScript nesnesi, bir prototip özelliğine sahiptir ve bu özellik, diğer nesneleri miras alarak davranışlarını ve özelliklerini paylaşmalarını sağlar.

 • Nesne prototipleri ile ilgili temel kavramları anlamak, JavaScript programlamada önemlidir.
 • Kalıtım, nesne tabanlı programlamada kodun daha tekrar kullanılabilir ve daha düzenli olmasını sağlar.
 • JavaScript ile nesne prototipi kullanarak, var olan bir sınıfın davranışını değiştirmeden yeni sınıflar oluşturabilirsiniz.
Kavram Anlamı
Nesne Prototipi Bir JavaScript nesnesinin diğer nesnelerden davranışlarını ve özelliklerini miras aldığı prototip özelliği.
Kalıtım Bir sınıfın başka bir sınıfın özelliklerini ve metodlarını miras alarak yeni sınıflar oluşturması.
Anne-sınıf Miras veren sınıf, kalıtım yapan sınıfın özelliklerini ve metodlarını içeren sınıf.
Çocuk-sınıf Miras alan sınıf, kalıtım yapan sınıftan özellikler ve metodlar miras alan sınıf.

Nesne prototipleri ve metodlar

Nesne Prototipi ve Metodlar

Nesne prototipleri, JavaScript’in temel bileşenlerinden biridir ve nesne yönelimli programlamayı mümkün kılar. Nesne prototipleri, JavaScript’in etkileyici özelliğidir ve bu konuyla ilgili olarak birçok metod bulunur.

Bir nesne prototipi, JavaScript’te bir nesneye ait özellikleri ve metotları içeren bir şablondur. Prototip, bir nesneye ait özellik ve metotları paylaşan diğer nesnelerin temelidir. Bu, nesne tabanlı programlama için çok güçlü ve esnek bir yapı sağlar.

Nesne Prototipleri ve Metodlar

Nesne prototipleri, JavaScript’in nesne tabanlı modelinin temelini oluşturur. Bu prototipler, nesnelerin özelliklerini ve davranışlarını tanımlar ve diğer nesneler tarafından kalıtım yoluyla kullanılabilir. Nesne prototipleri sayesinde, benzer nesneleri kolayca oluşturabilir ve gerektiğinde bunları güncelleyebiliriz.

Nesne Prototipi Metodları

Nesne prototipleriyle çalışırken, birçok önemli metod kullanabiliriz. Örneğin, hasOwnProperty() metodunu kullanarak, bir nesnenin belirtilen bir özelliğe sahip olup olmadığını kontrol edebiliriz. toString() metodunu kullanarak, bir nesnenin metinsel temsilini alabilir ve prototype() metodunu kullanarak, bir nesnenin prototipine erişebiliriz.

Nesne Prototipi ve Kalıtım İlişkisi

Nesne prototipleri, JavaScript’teki kalıtım mekanizmasının temelini oluşturur. Her JavaScript nesnesi, bir prototipe sahiptir ve bu prototip, nesnenin tamamlanmamış özelliklerini ve metotlarını içerir. Nesne, kendi prototipi tarafından sağlanan metotları ve özellikleri kullanabilir ve aynı zamanda kendi özel metotlarını ve özelliklerini de tanımlayabilir.

Nesne Prototipleri ve Özellikler

Nesne prototipleri, özelliklerin tanımlanması ve erişimi için önemli bir rol oynar. Bir nesne prototipine ait özellikler, nesneye ait verileri ve davranışları tanımlar. Her nesne, kendi prototipinden özellikleri miras alır ve bu özelliklere erişebilir.

Nesne prototipleri ve özellikler

Nesne prototipleri, JavaScript’in temel bir kavramıdır ve nesnelerin özelliklerin ve davranışların nasıl tanımlanacağını belirler. Bir nesnenin prototipi, diğer bir deyişle, o nesneyle paylaştığı özellik ve metodları içeren bir nesnedir.

JavaScript’te nesneler, özellik-value çiftleri biçiminde tanımlanır. Özellikler, nesnelerin özniteliklerini ve davranışlarını temsil ederken, değerler ise bu özelliklere atanan değerleri ifade eder. Örneğin, bir araba nesnesinin renk, marka ve model gibi özellikleri olabilir ve bu özelliklere atanan değerler ise “kırmızı”, “BMW” ve “X5” gibi olabilir.

JavaScript’te nesne prototipleri, bir nesnenin başka bir nesnenin prototipi olabilme yeteneği sayesinde kalıtımın gerçekleştirilmesini sağlar. Bir nesnenin prototipi olan başka bir nesne, onun özelliklerine ve metodlarına erişim sağlar. Bu sayede, aynı prototipe sahip birden fazla nesne oluşturmak ve bu nesneler arasında özellik paylaşımı yapmak mümkün hale gelir.

 • Nesne prototiplerinin oluşturulması ve kullanımı oldukça kolaydır.
 • Nesne prototipleri, kod tekrarını önleyerek daha temiz ve sürdürülebilir bir programlama yaklaşımı sunar.
 • Nesne prototipleri, özellik ve metodların değiştirilmesini ve yeni özelliklerin eklenmesini kolaylaştırır.
Özellikler Açıklama
İsim Nesnenin adını temsil eder.
Yaş Nesnenin yaşını temsil eder.
Boyut Nesnenin boyutunu temsil eder.

Nesne prototipleri ile örnek uygulama

Nesne prototipleri ile örnek uygulama, JavaScript programlama dili kullanılarak yapılan bir programın, nesne tabanlı bir yapıya uygun olarak nasıl oluşturulacağını göstermektedir. Bu yaklaşım, geliştiricilere programlarını daha organize bir şekilde düzenleme ve yeniden kullanabilme imkanı sunmaktadır. Nesne prototipleri, bir nesnenin özelliklerini ve davranışlarını tanımlayan şablondur. Bu makalemizde, JavaScript nesne prototiplerini kullanarak bir kullanıcı yönetim sistemi örneği geliştireceğiz.

Öncelikle, kullanıcıları temsil eden bir nesne prototipi oluşturmak için Object.create() yöntemini kullanacağız. Bu yöntem, belirli bir prototip nesnesini kopyalayarak yeni bir nesne oluşturur. Daha sonra, kullanıcıların adını ve yaşını tutan iki özelliği olan bir kullanıcı nesnesi oluşturacağız.

Bir kullanıcı nesnesi oluşturmak için aşağıdaki gibi bir kod kullanabiliriz:

 • const kullaniciPrototipi = {
 • ad: “”,
 • yas: 0,
 • tanimla: function(ad, yas) {
 • this.ad = ad;
 • this.yas = yas;
 • }
 • };
 • const kullanici1 = Object.create(kullaniciPrototipi);
 • kullanici1.ad = “Ahmet”;
 • kullanici1.yas = 25;
 • kullanici1.tanimla(“Ahmet”, 25);

Yukarıdaki kod parçasında, kullaniciPrototipi adında bir prototip nesnesi oluşturuldu. Daha sonra, bu prototip nesnesini temel alan bir kullanıcı nesnesi olan kullanici1 oluşturuldu. Kullanıcı adı ve yaşına değer atadıktan sonra, tanimla() metodunu kullanarak kullanıcının adını ve yaşını tanımladık.

Kullanıcı Adı Yaşı
Ahmet 25

Bu örnek uygulama, JavaScript nesne prototiplerinin nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. Nesne prototipleri, programların daha modüler ve düzenli olmasını sağlayarak geliştirme sürecini kolaylaştırır. Özellikle büyük ve karmaşık projelerde, nesne prototipleri kullanmak verimliliği artırabilir ve kod tekrarını azaltabilir. JavaScript’in nesne tabanlı yapısı ve prototip özelliği, geliştiricilere güçlü bir programlama aracı sunarak daha etkili ve yeniden kullanılabilir kodlar yazmalarını sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Nesne prototipi nedir?

Nesne prototipi, bir nesnenin özelliklerini ve metodlarını tanımlayan bir nesnedir. Diğer bir deyişle, bir nesnenin kaç adet özelliği ve metodunun olduğunu gösteren bir prototiptir.

Nesne prototipleri nasıl oluşturulur?

Nesne prototipleri, JavaScript’te nesneler oluşturulurken otomatik olarak oluşturulur. Bir nesneye erişim sağladığınızda, JavaScript otomatik olarak nesnenin ata nesnesini kontrol eder ve prototip zincirini kullanarak özelliklerine ve metodlarına erişirsiniz.

Nesne prototipleri neden önemlidir?

Nesne prototipleri, nesneler arasında özellik ve metod paylaşımını sağlamak için kullanılır. Birçok nesnenin aynı özelliklere ve metodlara sahip olması gerektiğinde, prototipler kullanarak bu tekrarlanan kodu önlemek ve kodun yeniden kullanılabilirliğini artırmak mümkün olur.

Nesne prototipi ve kalıtım ilişkisi

Bir nesne prototipi, başka bir nesnenin özelliklerini ve metodlarını kalıtım yoluyla alabilir. Bir nesne prototipinden türetilen yeni bir nesne, prototipteki özelliklere ve metodlara sahip olur. Bu sayede, aynı özelliklere ve metodlara sahip olan farklı nesneler oluşturulabilir.

Nesne prototipleri ve metodlar

Nesne prototipleri, nesnelerin metodlarını tanımlamak için kullanılır. Bir prototipe yeni bir metod ekleyerek, bu metodu prototip zinciri aracılığıyla tüm nesnelere uygulamak mümkündür. Bu da, aynı yöntemi farklı nesnelerde kullanarak kod tekrarını önler.

Nesne prototipleri ve özellikler

Nesne prototipleri, nesnelerin özelliklerini tanımlamak için kullanılır. Bir prototipe yeni bir özellik ekleyerek, bu özelliği prototip zinciri aracılığıyla tüm nesnelere uygulamak mümkündür. Bu da, aynı özelliği farklı nesnelerde kullanarak kod tekrarını önler.

Nesne prototipleri ile örnek uygulama

Aşağıda, bir öğrenci nesne prototipiyle ilgili bir örnek uygulama bulunmaktadır:

“`javascript
function Ogrenci(ad, soyad) {
this.ad = ad;
this.soyad = soyad;
}

Ogrenci.prototype.fullName = function() {
return this.ad + ” ” + this.soyad;
}

var ogrenci1 = new Ogrenci(“Ahmet”, “Yılmaz”);
console.log(ogrenci1.fullName()); // Ahmet Yılmaz
“`

Yukarıdaki örnekte, Ogrenci constructor’ı ile yeni bir nesne oluşturuluyor. Ardından, prototype objesine fullName isimli bir metod ekleniyor. Bu sayede, tüm Ogrenci nesneleri fullName metoduna erişebilir. Örnek uygulama, nesne prototiplerinin nasıl kullanılacağını göstermektedir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!