JS Geri Arama Nedir?

JS Geri Arama, JavaScript programlamasında sık kullanılan bir tekniktir. Birçok senaryoda kullanılabilen bu yöntem, işlevlerin çağrıldığı yerdeki geri çağrı fonksiyonunu belirleyerek işlem tamamlandığında geri çağırma yapılmasını sağlar. Bu sayede, belirli bir işlem tamamlandığında, istenen sonucun elde edilmesi için bir geri çağırma fonksiyonu çağrılabilir.

Geri arama fonksiyonları, asenkron olmayan senaryolarda, işlem tamamlandığında hemen geri çağırma yapılması gereken durumlarda kullanılabilir. Örneğin, kullanıcının fareyle bir düğmeye tıklaması sonucunda gerçekleşmesi gereken bir işlemde geri arama fonksiyonu kullanılabilir. Düğmeye tıklanmasıyla birlikte çağrılan geri arama fonksiyonu, işlem tamamlandığında geri çağırma yaparak istenen sonucu elde edebilir.

Geri arama fonksiyonları, işlevlerin parametre olarak geçilmesiyle kullanılır. İşlem tamamlandığında geri arama fonksiyonu çağrılarak istenen sonuç elde edilir. JS Geri Arama, programlamada kullanılan önemli bir kavramdır ve hızlı ve etkili bir şekilde işlem tamamlanmasını sağlar.

 • Geri arama fonksiyonları, işlem tamamlandığında geri çağırma yaparak istenen sonucu elde etmek için kullanılır.
 • JS Geri Arama, JavaScript programlamasında sık kullanılan bir tekniktir.
 • Geri arama fonksiyonları, işlevlere parametre olarak geçilerek kullanılır.
Avantajlar Dezavantajlar
Geri arama ile işlemler daha düzenli ve anlaşılır hale gelir. Yanlış kullanım durumunda karmaşık hata ayıklama süreci gerektirebilir.
Asenkron işlemlerde kullanılan geri arama fonksiyonları sayesinde paralel işlemler gerçekleştirilebilir. Uygulamanın işlevelliğini anlamak ve takip etmek zor olabilir.

JS Geri Arama Nasıl Kullanılır?

JavaScript’in en önemli özelliklerinden biri olan geri arama (callback) fonksiyonları, programlamada oldukça kullanışlıdır. Geri arama fonksiyonları, bir fonksiyona argüman olarak geçirilen ve o fonksiyonun tamamlandığında çalıştırılması gereken bir başka fonksiyondur. Bu sayede asenkron işlemler daha kolay bir şekilde yönetilebilir.

Geri arama fonksiyonunu kullanmak için öncelikle fonksiyonun çağrıldığı noktada bir geri arama fonksiyonu belirlemeliyiz. Ardından, asenkron işlem tamamlandığında bu geri arama fonksiyonunu çağırarak işlem sonuçlarını kullanabiliriz. Böylece, işlem tamamlanana kadar beklemek zorunda kalmadan diğer işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Geri arama fonksiyonlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. İlk olarak, geri arama fonksiyonları asenkron yapıda çalıştığı için, işlemlerin sırası ve zamanlaması önemlidir. Ayrıca, geri arama fonksiyonları hatalarla başa çıkmak için kullanılabileceği gibi, başarılı işlemler için de kullanılabilir.

Liste Örneği:

 • JavaScript: JavaScript ile geri arama fonksiyonlarını kullanmak oldukça kolaydır. Geri arama fonksiyonunu, bir fonksiyona argüman olarak geçirerek kullanabilirsiniz.
 • Asenkron İşlemler: Geri arama fonksiyonları, özellikle asenkron işlemlerle uğraşırken oldukça faydalıdır. İşlem tamamlandığında geri arama fonksiyonu çağırarak işlem sonuçlarını elde edebilirsiniz.
 • Hata Yönetimi: Geri arama fonksiyonları, hatalarla başa çıkma ve hata yönetimi için de kullanılabilir. Hatalı durumlarda geri arama fonksiyonu çağırılarak hata mesajları veya hata işlemleri gerçekleştirilebilir.

Tablo Örneği:

Yöntem Açıklama
setTimeout() Belirli bir süre sonra geri arama fonksiyonunu tetikler.
setInterval() Belirli aralıklarla geri arama fonksiyonunu tetikler.
XMLHttpRequest() Veri gönderme veya alma işlemlerinde geri arama fonksiyonunu kullanır.

Fonksiyon Geri Arama Yöntemi

Fonksiyon Geri Arama Yöntemi, Javascript programlamada sıklıkla kullanılan bir tekniktir. Bu yöntem, bir fonksiyonun başka bir fonksiyon tarafından çağrılması ve geri dönüş değeri olarak kullanılmasını sağlar. Fonksiyon geri arama yöntemi, daha modüler ve esnek bir kod yazmayı mümkün kılar.

Fonksiyon geri arama yöntemi, özellikle olay tabanlı programlamada yaygın olarak kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının bir düğmeye tıklaması gibi bir olay gerçekleştiğinde, belirli bir işlevin çalıştırılması gerekebilir. Fonksiyon geri arama yöntemi bu gibi durumlarda oldukça işlevseldir.

Fonksiyon geri arama yönteminin kullanımı oldukça basittir. İlk adım olarak, bir fonksiyon tanımlanır ve bir veya daha fazla parametre alır. Ardından, başka bir fonksiyon tanımlanır ve bu fonksiyon, ilk tanımlanan fonksiyonu çağırırken geri arama olarak kullanılır. Geri arama fonksiyonu, ilgili işlevin tamamlanmasından sonra çalıştırılır.

 • Fonksiyon geri arama yönteminin avantajlarından biri, kod tekrarını önlemesidir. Aynı kodun birden fazla yerde tekrarlanması gerektiğinde, geri arama yöntemiyle tek bir fonksiyon tanımlanabilir ve bu fonksiyon diğer yerlerde geri arama olarak kullanılabilir.
 • Bir diğer avantajı ise esneklik sağlamasıdır. Geri arama fonksiyonu, parametre olarak geçirilen fonksiyonun dönüş değerini kullanabilir veya başka bir işlem yapabilir. Bu sayede işlevin sonucuna bağlı olarak farklı işlemler gerçekleştirilebilir.
 • Geri arama fonksiyonları, hata yönetimi konusunda da kullanışlıdır. Hata durumunda geri arama fonksiyonu çağırılarak, hatanın nasıl ele alınacağına dair özel bir işlem gerçekleştirilebilir.
Fonksiyon Geri Arama Yöntemi Avantajları Geri Arama Fonksiyonu Kullanımı
Kod tekrarını önler myFunction(callbackFunction);
Esneklik sağlar function callbackFunction() { // geri arama işlemleri }
Hata yönetimi konusunda kullanışlıdır function callbackFunction() { // hata yönetimi işlemleri }

Event Geri Arama Yöntemi

Event Geri Arama Yöntemi Nedir?

Event geri arama yöntemi, JavaScript dilinde bir olayın gerçekleştiği durumlarda belirli bir işlevin otomatik olarak çağrılmasını sağlar. Bu yöntem, bir olayın tetiklendiği anda veya bir olayın sona erdiği anda belirli bir kod parçasını yürütmek için kullanılır. Bu sayede, kullanıcının etkileşimini takip etmek, işleri otomatikleştirmek veya belirli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilir.

Bir olay gerçekleştiğinde, JavaScript kodunun belirli bir noktasına geri dönülür ve oradan ilgili işlev çağrılır. Bu şekilde, kodun daha okunabilir, daha modüler ve daha kolay bakım yapılabilir hale gelmesi sağlanır.

AJAX Geri Arama İşlemleri

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), web sayfalarında dinamik içeriklerin yüklenmesini sağlayan bir web teknolojisidir. Bu teknoloji sayesinde sayfayı yenilemeden sunucuyla iletişim kurulabilir ve veriler alınıp gönderilebilir.

AJAX geri arama işlemleri ise, AJAX ile alınan verilerin işlenmesi ve geri dönüt alınması sürecidir. Sayfa veri alıcı olarak hareket eder ve sunucudan veri çeker. Bu veriler işlendikten sonra geri arama (callback) fonksiyonları kullanılarak sayfaya gönderilir.

Bu işlemler sayesinde sayfalar daha hızlı ve kullanıcı dostu hale gelir. AJAX geri arama işlemleri, sayfaların daha hızlı ve verimli çalışmasını sağlar ve kullanıcının beklemesini azaltır.

Liste Örneği:

 • XMLHttpRequest nesnesi kullanılarak veri alınır.
 • Alınan veriler işlenir.
 • Geri arama (callback) fonksiyonu ile veriler sayfaya gönderilir.
 • Sayfa yenilenmeden verilere erişilebilir.

Tablo Örneği:

Kullanılan Teknolojiler Avantajları
XMLHttpRequest nesnesi Verilerin asenkron olarak alınmasını sağlar.
Geri arama (callback) fonksiyonları Verilerin işlenip sayfaya hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar.

Geri Arama Fonksiyonunun Avantajları

Geri arama fonksiyonu, JavaScript programlamasında sıkça kullanılan bir özelliktir. Bu fonksiyon, bir işlemin tamamlanmasından sonra başka bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. Geri arama fonksiyonunun birçok avantajı vardır.

1. Asenkron İşlemler:

Geri arama fonksiyonunun en büyük avantajlarından biri, asenkron işlemleri yönetmektir. Asenkron işlemler, bir işlemin tamamlanmasını beklemeden diğer işlemleri yapabilmemizi sağlar. Bu sayede, kullanıcı arayüzü donmayacak ve program daha hızlı çalışacaktır.

2. Error Handling:

Geri arama fonksiyonları, hata yönetimi için de oldukça etkilidir. Bir işlem sırasında hata oluştuğunda, geri arama fonksiyonu kullanıcıya bilgi verebilir veya hata işleme mekanizması devreye girebilir. Bu sayede, hatalar daha iyi yönetilir ve kullanıcıya daha iyi bir deneyim sunulabilir.

3. Kodun Daha Okunabilir Olması:

Geri arama fonksiyonu, kodun daha okunabilir olmasını sağlar. Başka bir işlem tamamlandığında çalışacak olan fonksiyonlar, ayrı bir blok içerisinde tanımlanır ve bu sayede kod daha kolay takip edilebilir hale gelir. Aynı zamanda, kodun daha modüler olmasını sağlayarak, başka projelerde kullanılabilirliği artırır.

Liste:

 • Asenkron işlemlerin yönetimi
 • Hata yönetimi
 • Kodun okunabilirliği ve modülerliği

Tablo:

Avantajlar Açıklama
Asenkron işlemler İşlemler sırasında diğer işlemler yapabilme imkanı
Error Handling Hata yönetimi için kullanılabilirlik
Kodun Daha Okunabilir Olması Daha modüler ve takip edilebilir kod yapısı

Geri Arama ve Hata Yönetimi

Geri arama, bir programın veya fonksiyonun çağrıldığında başka bir program veya fonksiyonun geri çağrılması anlamına gelir. Hata yönetimi ise bir programın uygulama sırasında karşılaşabileceği hataları yakalayıp uygun bir şekilde işlemesidir. Birleştiğinde, geri arama ve hata yönetimi, bir programın hatalı durumları yönetmek ve kullanıcıya uygun bir geri bildirim sağlamak için kullanılan etkili bir yöntemdir.

Geri arama fonksiyonu, JavaScript’te oldukça yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. JavaScript, asenkron işlemleri gerçekleştirebildiği için bazen uzun sürecek işlemleri geri arama fonksiyonlarıyla yönetmek gerekebilir. Bu durumda, uzun sürecek işlem tamamlandığında geri arama fonksiyonu otomatik olarak çağrılır ve işlem sonucu kullanıcıya bildirilir.

Geri arama ve hata yönetimi kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. İlk olarak, geri arama fonksiyonunun hatasız bir şekilde çalışması önemlidir. Eğer geri arama fonksiyonunda bir hata oluşursa, bu hata yönetimi sürecini etkileyebilir. Bu nedenle geri arama fonksiyonu oluştururken hata kontrolü yapmak önemlidir.

 • Geri arama fonksiyonunun uygun bir şekilde tanımlanması ve çağrılması gerekmektedir.
 • Hata yönetimi sürecinde olası hataların tespit edilip uygun bir şekilde işlenmesi önemlidir.
 • Geri arama fonksiyonunun performansının optimize edilmesi gerekmektedir. Çünkü geri arama fonksiyonları asenkron işlemlerde sıklıkla kullanılır ve gereksiz yere yavaşlamamalıdır.
Geri Arama Yöntemi Hata Yönetimi
Geri arama fonksiyonu, asenkron işlemleri daha etkili bir şekilde yönetmek için kullanılır. Hata yönetimi, bir programın uygulama sırasında karşılaşabileceği hataları tahmin edip kullanıcıya uygun bir geri bildirim sağlar.
Geri arama fonksiyonunun hatalarıyla başa çıkmak için try-catch blokları kullanılabilir. Hata yönetimi, genellikle exception handling mekanizmalarıyla gerçekleştirilir.

Sık Sorulan Sorular

JS Geri Arama Nedir?

JS geri arama, bir işlevin başka bir işleve parametre olarak aktarılmasıdır. Bu şekilde, ikinci işlev, birinci işleve geri dönüş değeri olarak hizmet eden bir işlevi çağırabilir.

JS Geri Arama Nasıl Kullanılır?

JS geri arama kullanmak için, bir fonksiyonu bir değişkene atayabilir ve bu değişkeni diğer bir fonksiyon içerisinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde geri arama işlevi olarak kullanabilirsiniz.

Fonksiyon Geri Arama Yöntemi Nedir?

Fonksiyon geri arama yöntemi, bir fonksiyonun bir geri arama işlevini bekleyen ve onu çağıran bir işlev olduğu programlama yöntemidir. Bu sayede asenkron işlemler yönetilebilir ve geri dönüş değeri kullanılabilir.

Event Geri Arama Yöntemi Nedir?

Event geri arama yöntemi, bir olayın gerçekleştiği durumlarda çalışan ve bir olayın sonucunu işlemek için kullanılan bir işlevdir. Örneğin bir butonun tıklanma olayı gerçekleştiğinde çalışacak bir geri arama işlev tanımlanabilir.

AJAX Geri Arama İşlemleri Nedir?

AJAX geri arama işlemleri, bir sunucudan veri almak için kullanılan bir tekniktir. JS ile kullanıldığında, AJAX isteği sonucunu işlemek için geri arama işlevleri kullanılabilir.

Geri Arama Fonksiyonunun Avantajları Nelerdir?

Geri arama fonksiyonunun avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
– Asenkron işlemleri düzenleme ve yönetme yeteneği.
– Birden fazla işlemi paralel olarak çalıştırabilme.
– Koddaki tekrarlanmayı azaltma ve kodun okunurluğunu artırma.

Geri Arama ve Hata Yönetimi Nasıl Yapılır?

Geri arama yöntemleri, işlemin başarılı olup olmadığını kontrol etmek ve hata durumunda uygun şekilde yönetmek için kullanılabilir. Örneğin, bir AJAX isteği sırasında hata oluşursa, hata geri arama işlevi çağrılabilir ve kullanıcıya bir hata mesajı gösterilebilir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!