JavaScript Const Nedir?

JavaScript’te const, değişmez bir değer atanabilen bir değişken türüdür. Bir kez değer atandıktan sonra, const değişkeni başka bir değerle güncellenemez. Bu nedenle, const kullanarak tanımlanan değişkenler, sabit veya değişmeyen değerlere sahip olmak için kullanılır. Const değişkenler, programın çalışması sırasında sabit kalması gereken değerlerin saklanması için kullanışlıdır.

Bir const değişkeni tanımlamak için, const anahtar kelimesini kullanırız. Ardından, değişkenin adını ve değerini belirtiriz. Örneğin:

 • const PI = 3.14;
 • const name = “John Doe”;

Bu örnekte, PI ve name değişkenleri const anahtar kelimesiyle tanımlanan const değişkenleridir. PI değişkeninin değeri 3.14 olarak sabit bir şekilde atanmıştır ve başka bir değerle güncellenemez. Benzer şekilde, name değişkeni sabit bir şekilde “John Doe” olarak atanır.

Const DeğişkeniVar Değişkeni
Sabit bir değere sahiptirDeğer değiştirilebilir
Başka bir değerle güncellenemezDeğer yeniden atanabilir
Kapsamı blok düzeyindedirKapsamı işlev düzeyindedir

Const Değişkeni Nasıl Tanımlanır?

Const değişkeni, JavaScript’te kullanılan bir değişken türüdür. Bir defa değer atandığında, bu değer değiştirilemez ve sabit kalır. Yani const değişkeni, atandığı değeri sürekli korur ve başka bir değerle değiştirilemez. Const değişkeni tanımlamak için const anahtar kelimesi kullanılır.

Const değişkeni tanımlamak için aşağıdaki örnek kullanılabilir:

const PI = 3.14159;

Bu örnekte, PI isimli bir const değişkeni tanımlanmıştır ve başlangıç değeri olarak 3.14159 atanmıştır. Daha sonra, bu değişkenin değeri değiştirilmeyeceği için sabit kalacaktır.

Const İle Var Arasındaki Fark Nedir?

JavaScript programlama dilinde, const ve var anahtar kelimeleri değişken tanımlamak için kullanılır. Ancak, bu iki değişken türü arasında bazı önemli farklar bulunmaktadır.

1. İfadelerin Tanımlanması:

constvar
Değerleri bir kere atanmalıdır.Değer atanabilir veya atanmayabilir.
const x = 5;var y = 10;

2. Kapsam:

 • const: Blok kapsamında geçerlidir. Sadece tanımlandığı blok içinde erişilebilir.
 • var: Fonksiyon kapsamında geçerlidir. Fonksiyon içinden erişilebilir.

3. Tekrar Atanma:

const ile tanımlanan bir değişken, başka bir değerle tekrar atanamaz. Ancak, içeriği değiştirilebilen bir dizi veya nesneye atanabilmektedir.

Örnek:

const x = 5;
x = 10; // Hata!

var y = 5;
y = 10; // Geçerli!

Sonuç olarak, const ve var anahtar kelimeleri arasındaki en önemli fark, const ile tanımlanan bir değişkenin tekrar atanamamasıdır. Var ile tanımlanan değişkenler ise tekrar atanabilir. Bu farklar göz önüne alındığında, kod yazarken hangi değişken türünü kullanmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz.

Hangi Durumlarda Const Kullanılabilir?

JavaScript’te const anahtar kelimesi, bir değişkenin sadece bir kez değer atamasıyla tanımlanmasını sağlar. Bir kez atanan değer, değiştirilemez olarak kalır ve başka bir değer atanması mümkün değildir.

Const değişkenleri, genellikle sabit ve değiştirilemez verileri temsil etmek için kullanılır. Bu durumda, bir değerin sürekli olarak değişecek olması programın doğru çalışmasını engeller. Örneğin, pi sayısının değeri 3.14159 olarak sabittir ve değiştirilemez. Bu durumda, pi sayısını temsil eden bir değişkeni const anahtar kelimesi ile tanımlamak mantıklı olacaktır.

Ayrıca, bir değişkenin değerinin birden fazla kez değiştirilmesini engellemek için const kullanılabilir. Örneğin, bir programda, kullanıcı adı veya şifre gibi önemli bilgilerin değişmemesi ve sabit kalması gerekiyorsa, bu bilgiler const değişkenleri ile tanımlanmalıdır.

 • Matematiksel sabitler (pi sayısı, e sayısı, vb.)
 • Sabit URL veya API anahtarları
 • Veritabanı bağlantı bilgileri
 • Tarihsel veya coğrafi sabitler
 • Renk, font veya stil tanımlamaları
Kullanım DurumuÖrnek
Matematiksel sabitlerconst PI = 3.14159;
API anahtarlarıconst API_KEY = “123456789”;
Renk tanımlamalarıconst PRIMARY_COLOR = “#ff0000”;

Const Değişkenlerin Kapsamı Nedir?

Const değişkenleri, programlama dillerinde kullanılan bir değişken türüdür. Bir kez tanımlandıktan sonra değeri değiştirilemez. Ancak, const değişkenin değeri, primitive (ilkel) bir veri türü ise değiştirilebilir olabilir. Peki, const değişkenlerin kapsamı nedir?

Const değişkenlerin kapsamı, tanımlandıkları blok içinde geçerlidir. Bir blok, süslü parantezlerle belirtilen kod bloğudur. Örneğin, bir fonksiyonun içinde tanımlanan bir const değişken, yalnızca bu fonksiyon içinde kullanılabilir ve diğer fonksiyonlardan erişilemez. Ayrıca, const değişkenler global bir alanda tanımlanmışsa, tüm kod blokları içinde geçerlidir ve herhangi bir yerde kullanılabilir.

Const değişkenlerin kapsamı, onların varlık sürelerini ve kullanıldıkları bölgeleri belirler. İyi bir programlama pratiği olarak, const değişkenlerin mümkün olduğunca dar bir kapsama sahip olması tercih edilir. Bu şekilde, değişkenlerin etkileşimi ve yönetimi daha basit hale gelir.

 • Const değişkenler, sadece tanımlandıkları blokta kullanılabilir.
 • Const değişkenler, global bir alanda tanımlandıysa tüm kod bloklarında geçerlidir.
 • Const değişkenlerin kapsamı, onların varlık sürelerini ve kullanıldıkları bölgeleri belirler.
Const Değişkenlerin Kapsamı
Tanımlandıkları blok içerisinde geçerlidir.
Fonksiyonlar arasında erişilemezler, yalnızca tanımlandıkları fonksiyonda kullanılabilirler.
Global bir alanda tanımlandılarsa tüm kod bloklarında geçerlidir.

Const Kullanan Kodlarda Hata Ayıklama

Const Kullanan Kodlarda Hata Ayıklama, JavaScript programlamasında const değişkenlerle ilgili ortaya çıkan hata durumlarının nasıl giderileceğini ele alan bir konudur. Const değişkenler, bir kez tanımlandıktan sonra değeri değiştirilemeyen ve sabit olarak kalan değişkenlerdir. Bu nedenle, hataların ortaya çıkması durumunda bu değişkenlerin hatalı değerlerini düzeltmek gerekmektedir.

Bir const değişkeninde hata ayıklama yaparken, en yaygın sorunlardan biri “TypeError: Assignment to constant variable” hatasıdır. Bu hata, bir const değişkenine yeni bir değer atamaya çalışıldığında ortaya çıkar. Örneğin:

const PI = 3.14;
PI = 3.14159; // TypeError: Assignment to constant variable

Burada, PI değişkenine yeni bir değer atamaya çalıştığımızda hata alırız. Bu durumu düzeltmek için, const değişkenin değerini güncellemek yerine, başka bir değişkene atanabilirsiniz:

const PI = 3.14;
const newPI = 3.14159; // yeni bir değişken oluşturuldu

Böylece, ilk başta tanımlanan const değişkeni korunur ve hata engellenmiş olur. Ancak, bu durumda yeni değişkenin ismini dikkatli bir şekilde seçmek önemlidir. Aynı zamanda const değişkenleri, fonksiyonlar içinde de tanımlanabilir. Bu durumda, fonksiyon dışında tanımlanan const değişkenini, aynı isimle fonksiyon içinde tanımadığınıza dikkat etmelisiniz.

Const ile Dizi ve Obje Değiştirilebilir mi?

Amaç:

Bu blog yazısının amacı, Const ile Dizi ve Obje Değiştirilebilir mi? başlığı altında, JavaScript’te const değişkenin dizi ve objelerle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlatmaktır.

JavaScript’te const anahtar kelimesi, değişmez bir değer tanımlamak için kullanılır. Ancak, const ile tanımlanan bir değişkenin değeri değiştirilemez demek değildir. İlk değer ataması yapıldığında const ile tanımlanan bir dizi veya objenin içeriği değiştirilebilir. Yani, const ile tanımlanan bir dizi veya objenin referansı sabittir ancak içeriği değiştirilebilir.

Const ile Dizi ve Obje Kullanımı:

Aşağıdaki örnek, const ile tanımlanan bir dizi ve objenin nasıl değiştirilebildiğini göstermektedir:

Dizi İçeriğini Değiştirmek:

KodAçıklama
const colors = [‘red’, ‘green’, ‘blue’];colors dizisi oluşturuluyor.
colors[0] = ‘yellow’;colors dizisinin ilk elemanı değiştiriliyor.

Objeyi Değiştirmek:

KodAçıklama
const person = { name: ‘John’, age: 30 };person objesi oluşturuluyor.
person.age = 40;person objesinin yaş değeri değiştiriliyor.

Görüldüğü gibi, const ile tanımlanan bir dizi veya objenin içeriğini değiştirmek mümkündür. Ancak, const ile tanımlanan bir dizi veya objenin yeniden tanımlanması mümkün değildir.

Sonuç olarak, const ile tanımlanan bir değişkenin referansı sabit kalır, ancak içeriği değiştirilebilir. Bu nedenle, const ile tanımlanan bir dizi veya objenin içerisindeki elemanlar veya özellikler değiştirilebilir.

Sık Sorulan Sorular

JavaScript Const Nedir?

Const, JavaScript’te değişken tanımlamak için kullanılan bir anahtar kelimedir. Ancak const ile tanımlanan değişkenlerin değeri değiştirilemez. Yani const ile tanımlanan bir değişkene bir kez değer atandıktan sonra başka bir değer atanamaz.

Const Değişkeni Nasıl Tanımlanır?

Bir const değişkeni tanımlamak için, const anahtar kelimesiyle birlikte değişkenin adı ve değeri kullanılır. Örneğin: const x = 5;

Const İle Var Arasındaki Fark Nedir?

Const ile var arasındaki önemli fark, değişkenin tanımlandığı şekilde değerinin değiştirilebilir olup olmamasıdır. Const ile tanımlanan bir değişkenin değeri değiştirilemezken, var ile tanımlanan bir değişkenin değeri sonradan değiştirilebilir.

Hangi Durumlarda Const Kullanılabilir?

Const, bir değeri değiştirmek istemediğimiz durumlarda kullanılabilir. Örneğin, bir sabit sayı veya bir fonksiyon referansının değeri değişmezse const kullanılabilir.

Const Değişkenlerin Kapsamı Nedir?

Const ile tanımlanan bir değişken, tanımlandığı blok kapsamının içinde kullanılabilir. Yani const, blok dışında tanımlandığında erişilemez olur. Aynı blok içinde farklı bir değişken adıyla aynı isimde bir const değişkeni tanımlanabilir.

Const Kullanan Kodlarda Hata Ayıklama

Eğer bir const değişkeninin değeri değiştirilmek istendiğinde, hata ayıklama yapılır ve bir TypeError hatası alınır. Bu hata, const ile tanımlanan bir değişkenin değerinin değiştirilemez olduğunu gösterir.

Const ile Dizi ve Obje Değiştirilebilir mi?

Const ile tanımlanan bir dizi veya objenin referansı değiştirilemezken, içerisindeki öğeler veya özellikler modifiye edilebilir. Yani const ile tanımlanan bir diziye veya objeye yeni bir öğe veya özellik eklemek veya mevcut bir öğeyi veya özelliği değiştirmek mümkündür.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!