xHTML Nedir?

xHTML, Extended Hypertext Markup Language (Genişletilmiş HiperMetin İşaretleme Dili) kısaltmasıdır. Bu, internet üzerindeki web sayfalarını yapmak için kullanılan bir mark-up dilidir. xHTML, HTML’nin (HiperMetin İşaretleme Dili) yeni ve geliştirilmiş bir versiyonudur ve web sayfalarının yapısını tanımlamak için kullanılan bir dildir.

xHTML, internet sayfalarının tasarımını ve yapısını şekillendirmek için kullanılır. Sayfa içeriği, metinler, resimler, tablolar ve diğer öğeler xHTML etiketleri ile tanımlanır. Bu etiketler, tarayıcıya web sayfasının nasıl görüntüleneceğini gösterir.

xHTML’in Özellikleri Nelerdir?

xHTML (Extensible HyperText Markup Language), web sayfalarını ve içeriğini düzenlemek için kullanılan bir işaretleme dilidir. xHTML, HTML (HyperText Markup Language) ile benzerdir ancak daha disiplinli ve sıkı bir yapıya sahiptir.

Listeler, xHTML’de içeriği daha düzenli hale getirmek için kullanılır. HTML’deki ul (unordered list) ve ol (ordered list) etiketleri, xHTML’de de aynı şekilde kullanılır. Örneğin, aşağıdaki gibi bir numaralı liste kullanabiliriz:

 1. Sözdizimi: xHTML, XML sözdizimini kullanır ve bu sayede daha katı bir yapıya sahiptir. xHTML belgelerinin tüm etiketleri kapatılmalı ve hiyerarşik olarak düzenlenmelidir.
 2. Platform Bağımsızlık: xHTML, tüm platformlarda ve tarayıcılarda tutarlı bir şekilde görüntülenebilir. Bu, web tasarımcılarına ve geliştiricilere daha fazla esneklik sağlar.
 3. Uyumluluk: xHTML, önceki HTML sürümlerine göre daha fazla uyumluluk sunar. Geliştiriciler, xHTML belgelerini HTML belgelerine kolayca dönüştürebilir ve mevcut web sitelerini güncelleyebilir.

Tablolar, xHTML’de verilerin düzenli bir şekilde sunulmasını sağlamak için kullanılır. HTML’de olduğu gibi, xHTML’de de table etiketi kullanılarak tablolar oluşturulabilir. Aşağıdaki örnek, bir ürün tablosunun xHTML formatında nasıl oluşturulabileceğini göstermektedir:

Ürün Adı Fiyat Stok Durumu
xHTML Editörü $49.99 Stokta
xHTML Şablonları $29.99 Tükenmiş
xHTML Eğitim Seti $99.99 Stokta

xHTML’in Avantajları Nelerdir?

xHTML, Web sayfalarını oluşturmak için kullanılan bir işaretleme dilidir. HTML’in yenilenmiş bir sürümü olan xHTML, daha katı bir syntax (sözdizimi) yapısına sahiptir ve bu da birçok avantaj sunar.

Birinci avantajı, xHTML’in standartlara uygunluğudur. xHTML, World Wide Web Consortium (W3C) tarafından geliştirilen ve belirlenen standartlara tamamen uyar. Bu sayede web sayfaları, farklı tarayıcılar ve platformlar arasında tutarlı bir şekilde görüntülenebilir. Kullanıcılar, istedikleri tarayıcıyı kullanarak bir web sitesini açtıklarında aynı deneyimi yaşarlar.

İkinci avantajı, xHTML’in SEO uyumluluğudur. xHTML ile oluşturulan sayfalar, arama motorları tarafından daha kolay bir şekilde taranabilir. xHTML’in daha katı syntax yapısı, arama motorlarının sayfaları daha iyi anlamasını sağlar ve içerikleri daha etkili bir şekilde indekslemelerini sağlar. Bu da web sitelerinin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer almasını sağlar.

 • xHTML’in avantajları:
 • Standartlara uygunluk
 • SEO uyumluluğu
 • Tutarlı görüntüleme
Avantaj Açıklama
Standartlara uygunluk xHTML, W3C tarafından belirlenen standartlara tam olarak uyum sağlar.
SEO uyumluluğu xHTML ile oluşturulan sayfalar, arama motorları tarafından daha kolay indekslenir ve sıralamalarda üst sıralarda yer alabilir.
Tutarlı görüntüleme xHTML sayfaları, farklı tarayıcılar ve platformlar arasında tutarlı bir şekilde görüntülenebilir.

xHTML ile HTML Arasındaki Farklar Nelerdir?

xHTML ve HTML, web sayfalarını oluşturmak için kullanılan iki farklı işaretleme dilleridir. Her ikisi de web tarayıcıları tarafından yorumlanır ve internet kullanıcıları tarafından görüntülenen içeriği oluşturur. Ancak, xHTML ve HTML arasında bazı önemli farklar vardır.

Birinci fark, sözdizimi yapısında bulunur. HTML, daha esnek bir yapıya sahipken xHTML, daha katı bir yapıya sahiptir. xHTML, XML ile uyumlu bir yapıya sahiptir ve her etiketin kapatılması gerektiğini ve etiket isimlerinin küçük harflerle yazılması gerektiğini zorunlu kılar. Bu nedenle, xHTML belgeleri, HTML belgelerine göre daha düzenli ve standarttır.

İkinci bir fark, tarayıcılar tarafından işlenme şeklidir. HTML belgeleri, hatalı kodlar içerebilir ve tarayıcılar bu hataları görmezden gelebilir. Öte yandan, xHTML belgeleri, daha katı bir sözdizimine sahip olduğu için hatalı kodlar içeremez. Böylece, xHTML belgeleri, hatalarınızı daha hızlı ve daha etkili bir şekilde yakalamanızı sağlar.

Üçüncü bir fark ise geçerlilik belgesiyle ilgilidir. HTML belgeleri, geçerli olmasalar bile tarayıcılar tarafından doğru bir şekilde işlenebilir ve görüntülenebilir. xHTML belgeleri ise geçerlilik kurallarına uygun olmalıdır. Bu da, xHTML belgelerinin geçerli ve standart olmasını sağlar.

Özetlemek gerekirse, xHTML ve HTML arasındaki farklar sözdizimi yapısı, işlenme şekli ve geçerlilik kurallarıyla ilişkilidir. xHTML, daha düzenli, standartlarla uyumlu ve hataları daha hızlı yakalamanızı sağlar. Ancak, xHTML’in daha katı yapısı ve geçerlilik gereksinimleri, bazı durumlarda daha fazla zaman ve çaba gerektirebilir. Bu nedenle, web geliştiricilerin projelerinin gereksinimlerine ve tercihlerine bağlı olarak xHTML veya HTML’yi tercih etmeleri gerekmektedir.

xHTML Dili Nasıl Doğru Şekilde Kullanılır?

xHTML (Extensible HyperText Markup Language) web tasarımında kullanılan, HTML’nin daha katı bir sürümü olan bir dildir. xHTML, web sayfalarının yapısal ve semantik açıdan daha düzenli olmasını sağlar. Bu nedenle, xHTML dilini doğru bir şekilde kullanmak, profesyonel ve erişilebilir web siteleri oluşturmak için önemlidir.

Bir web sayfası oluştururken, xHTML dilini doğru şekilde kullanmanız için bazı adımlar takip etmeniz gerekmektedir. İlk olarak, web sayfanızı doctype beyanıyla başlatmanız gerekmektedir. xHTML için kullanılan doctype beyanı şu şekildedir:

<!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>

İkinci adım olarak, web sayfanızın düzgün bir yapıya sahip olması için doğru etiketleri kullanmanız gerekmektedir. Başlık etiketleri için <h1>, <h2>, <h3> gibi etiketleri kullanabilirsiniz. Paragraf etiketleri için <p> etiketini kullanmanız önerilir. Listeler için ise <ul> ve <ol> etiketlerini kullanarak sıralı veya sırasız listeler oluşturabilirsiniz.

xHTML dilini doğru bir şekilde kullanmanın bir diğer önemli adımı, etiketlere doğru şekilde kapanma işlemini yapmaktır. Tüm etiketlerin kapanmış olması ve düzgün bir hiyerarşiye sahip olması gerekmektedir. Örneğin, bir <div> etiketi açıldıysa, mutlaka kapanmalıdır. Aksi takdirde, web sayfanız doğru şekilde görüntülenmeyebilir.

Doğru bir xHTML oluşturmak için son adımda, doğru bir şekilde kodlamayı yapmanız gerekmektedir. Kodlamada genellikle UTF-8 karakter kodlaması kullanılır. Bu, çeşitli karakter setlerinin sorunsuz bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Kodlama için <meta charset=”UTF-8″> etiketini kullanabilirsiniz.

Özetlemek gerekirse, xHTML dilini doğru bir şekilde kullanmak web tasarımında önemli bir adımdır. Doctype beyanıyla başlayarak, doğru etiketleri kullanarak, etiketleri düzgün şekilde kapatıp kodlamayı doğru yaparak, profesyonel ve erişilebilir web siteleri oluşturabilirsiniz.

Geçerli Bir xHTML Belgesi Nasıl Oluşturulur?

xHTML, Extensible Hypertext Markup Language’in kısaltmasıdır. İnternet sitelerinin yapısını oluşturan bir dildir. Bu yazıda, geçerli bir xHTML belgesi nasıl oluşturulacağı hakkında bilgi verilecektir.

xHTML belgesi oluştururken bazı özelliklere dikkat etmek önemlidir. xHTML standartlara uygun bir şekilde oluşturulmalıdır. Bu, doğru etiketlerin kullanılmasını ve düzgün bir hiyerarşi oluşturulmasını gerektirir. Ayrıca etiketlerin doğru bir şekilde kapatılması da önemlidir. Örneğin, <br> etiketi xHTML’de kullanılan tek etiketlerden biridir ve kapatılması gerekmez.

xHTML belgesi oluştururken birçok etiket kullanılır. İşte xHTML belgesi oluştururken sıkça kullanılan bazı etiketler:

 • <!DOCTYPE html>: xHTML belgesinin türünü belirtir.
 • <html>: xHTML belgesinin kök elemanını tanımlar.
 • <head>: xHTML belgesinin başlık bölümünü tanımlar.
 • <title>: xHTML belgesinin başlığını tanımlar.
 • <body>: xHTML belgesinin içerik bölümünü tanımlar.
 • <p>: Paragraf oluşturur.
 • <a>: Link oluşturur.
 • <img>: Resim ekler.

Bu etiketlerin yanı sıra, xHTML belgesi oluştururken da CSS ve JavaScript gibi diğer dillerle de etkileşim sağlanabilir. Böylece, sitenin görüntüsü ve davranışı daha da geliştirilebilir.

Geçerli bir xHTML belgesi oluşturmak için yukarıda belirtilen özelliklere dikkat etmek önemlidir. Doğru etiketlerin kullanılması ve etiketlerin doğru bir şekilde kapatılması, belgenin olduğu gibi tarayıcıda görüntülenmesini sağlar. Ayrıca, xHTML standartlarına uyumlu bir şekilde doğru bir hiyerarşi oluşturulmalıdır.

xHTML Belge Yapısı Açıklama
<!DOCTYPE html> xHTML belgesinin türünü belirtir.
<html> xHTML belgesinin kök elemanını tanımlar.
<head> xHTML belgesinin başlık bölümünü tanımlar.
<title> xHTML belgesinin başlığını tanımlar.
<body> xHTML belgesinin içerik bölümünü tanımlar.

xHTML’in Geleceği ve Popülerliği

xHTML, web sayfalarını oluşturmak için kullanılan bir işaretleme dilidir. Bu dil, HTML’in bir uzantısı olarak geliştirilmiştir ve daha katı bir yapıya sahiptir. xHTML, web standartlarına uygun tasarım ve geliştirme yapma amacıyla ortaya çıkmıştır. Geçmişte oldukça popüler olan xHTML, günümüzde yerini HTML5’e bırakmış olsa da hala bazı avantajlara sahiptir.

Birinci olarak, xHTML, daha kesin ve tutarlı bir kodlama yapısına sahiptir. Bu da tarayıcıların web sayfalarını daha iyi anlamasını sağlar ve sayfa hatalarını minimuma indirir. xHTML, belirli bir sözdizimine sahip olduğu için daha kolay hata tespiti ve düzeltme imkanı sunar.

İkinci olarak, xHTML, web sayfalarının daha hızlı yüklenmesini sağlar. xHTML belgeleri, daha az özellik ve daha sade bir yapıya sahip olduğu için sayfa boyutları daha küçüktür. Bu da kullanıcı deneyimini iyileştirir ve web sayfalarının daha hızlı açılmasını sağlar.

 • Daha kesin ve tutarlı kodlama yapısı
 • Daha hızlı yükleme süresi
 • Web standartlarına uyumlu tasarım ve geliştirme
xHTML’in Avantajları xHTML’in Geleceği xHTML’in Popülerliği
Daha kesin ve tutarlı kodlama yapısı HTML5’in yaygınlaşmasıyla azalabilir Günümüzde azalsa da hala tercih edilen bir dil
Daha hızlı yükleme süresi HTML5’in yeni özellikleriyle yerini daha da sağlamlaştırabilir Standartlara uygun tasarım ve geliştirme için tercih edilebilir
Web standartlarına uyumlu tasarım ve geliştirme Gelişen teknolojilerle birlikte önemini yitirebilir Ayrıntılı ve karmaşık projelerde kullanımı yaygındır

Sık Sorulan Sorular

xHTML Nedir?

xHTML, Extensible Hypertext Markup Language (Genişletilebilir Metin İşaretleme Dili)nin kısaltmasıdır. İnternet sayfalarının yapısını oluşturan bir XML tabanlı bir dildir.

xHTML’in Özellikleri Nelerdir?

xHTML, HTML’ye benzer bir kullanım sunar ve XML tabanlı olduğu için daha sıkı bir söz dizimine ve yapısal bütünlüğe sahiptir. Bu, tarayıcıların sayfanın yapısını daha doğru yorumlamasına olanak sağlar.

xHTML’in Avantajları Nelerdir?

xHTML’in avantajları arasında daha fazla uyumluluk, daha iyi erişilebilirlik, daha kolay biçimlendirilebilirlik ve daha doğru yapısal bütünlük bulunur. Ayrıca, xHTML sayfaları daha hızlı yüklenir ve arama motorlarında daha iyi sıralama alabilir.

xHTML ile HTML Arasındaki Farklar Nelerdir?

xHTML, HTML ile çok benzerdir, ancak daha katı bir söz dizimine sahiptir. xHTML, her açılış etiketine karşılık gelen bir kapanış etiketine sahip olmalıdır ve özellik değerleri tırnak içine alınmalıdır.

xHTML Dili Nasıl Doğru Şekilde Kullanılır?

xHTML kullanırken, her etiketi doğru bir şekilde açıp kapattığınızdan emin olmalısınız. Ayrıca, belgenizi doğru bir şekilde biçimlendirmek için doğru etiketleri ve öznitelikleri kullanmanız gerekmektedir.

Geçerli Bir xHTML Belgesi Nasıl Oluşturulur?

Bir xHTML belgesi oluşturmak için doğru söz dizimine uymanız gerekmektedir. Ayrıca, her etiketin kapanış etiketine sahip olduğundan ve öznitelik değerlerinin tırnak içinde olduğundan emin olmalısınız.

xHTML’in Geleceği ve Popülerliği

xHTML, HTML5’in geliştirilmesiyle birlikte popülaritesini kaybetmeye başlamıştır. Bununla birlikte, bazı tarayıcılar hala xHTML’yi desteklemekte ve web geliştiricileri tarafından tercih edilmektedir. Ancak, HTML5’in giderek daha fazla benimsenmesiyle, xHTML’in geleceği belirsizdir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!