Sistematik katalog nedir?

Sistematik katalog, bilgi kaynaklarının düzenlenmesi ve erişimini kolaylaştırmak için oluşturulan bir yapıdır. Bu yapı, bilgi kaynaklarının belirli bir düzen içinde sınıflandırılmasını ve kataloglanmasını sağlar. Sistematik katalog, arama yapmak isteyen kullanıcılara hızlı ve etkili bir şekilde gerekli bilgilere erişmelerini sağlar.

Sistematik kataloglar, genellikle bir veya daha fazla sınıflandırma sistemini kullanarak oluşturulur. Bu sistemler, bilgi kaynaklarını konularına, kategorilerine veya diğer özelliklerine göre gruplandırır. Bilgi kaynaklarına ilişkin önemli veriler, kataloglama süreci sırasında detaylı bir şekilde kaydedilir ve katalogdaki kayıtların düzenli bir şekilde güncellenmesi sağlanır.

Nasıl bir yapıya sahiptir?

Bir şeyi doğru şekilde bulabilmek ve düzenli bir şekilde saklayabilmek için sistematik bir yapıya ihtiyaç duyarız. Bu yapıya sahip olmayan bir arşiv, bilgilerin kaybolmasına ve karışmasına neden olabilir. Bu nedenle, kütüphaneler, arşivler ve diğer bilgi depolama alanları sistematik kataloglama yöntemlerini kullanır.

Sistematik katalog, bütün bilgilerin bir düzen içinde kategorize edildiği bir yapıdır. Bu yapı, kütüphane veya arşivdeki materyallerin kolaylıkla bulunabilmesi için tasarlanmıştır. Her materyal, belirlenmiş bir sınıflandırma sistemi ve anahtar kelimeler kullanılarak tanımlanır. Bu sayede kullanıcılar, istedikleri bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilirler.

Sistematik katalogun temel öğeleri kategori, alt kategori ve anahtar kelimeler‘dir. Her kategori, belirli bir konu veya alanı temsil eder ve daha spesifik bilgileri içeren alt kategorilere ayrılabilir. Anahtar kelimeler ise materyallerin içeriğini daha iyi tanımlamak için kullanılır. Bu yapı, bilgiyi düzenlemenin ve arama yapmanın kolay bir yoludur.

 • Kategoriler:
 • Alt Kategoriler:
  • Alt Kategori 1
  • Alt Kategori 2
  • Alt Kategori 3
 • Anahtar Kelimeler:
Madde NumarasıÖrnek KategoriÖrnek Alt KategoriÖrnek Anahtar Kelimeler
1KitaplarRomanlarAşk, macera, tarih
2FilmlerKorku filmleriGizem, gerilim, korku
3MüzikRock müzikHeavy metal, alternatif, grunge

Kataloglama süreci nasıl işler?

Kataloglama süreci, bilgi kaynaklarının düzenli bir şekilde sınıflandırıldığı ve erişilebilir hale getirildiği bir süreçtir. Bir kataloglama süreci, çeşitli adımlar içerir ve öğelerin doğru bir şekilde tanımlanması, etiketlenmesi ve indekslenmesiyle sonuçlanır.

Bir kataloglama süreci genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • 1. Belirleme: İlk adım, kataloglama sürecinin kapsamını belirlemektir. Hangi bilgi kaynaklarının kataloglanacağı ve hangi yöntemlerin kullanılacağı belirlenir.
 • 2. Tanımlama: Bu adımda, kataloglanacak öğelerin tanımı yapılır. Öğelerin içeriği, özellikleri ve ilişkileri belirlenir.
 • 3. Etiketleme: Öğelerin doğru bir şekilde tanımlanabilmesi için uygun etiketler atanır. Bu etiketler, öğelerin katalogdaki yerini belirlemek için kullanılır.
 • 4. Sınıflandırma: Kataloglama sürecinin önemli bir adımı da öğelerin sınıflandırılmasıdır. Öğeler, belirli kategorilere veya sınıflara göre gruplanır.
 • 5. İndeksleme: Kataloglama sürecinin son adımı ise öğelerin indekslenmesidir. Bu adımda, öğelerin anahtar kelimeleri veya konu başlıkları temel alınarak erişilebilir hale getirilir.

Kataloglama süreci, bir kuruluşun bilgi kaynaklarını organize etmesine ve kullanıcılara daha kolay erişim sağlamasına yardımcı olur. Doğru bir kataloglama süreci sayesinde bilgi arama ve keşfetme süreci daha verimli hale gelir.

Sistematik katalog nasıl oluşturulur?

Sistematik katalog, büyük miktardaki verilerin düzenli bir şekilde sınıflandırılması ve erişilebilir hale getirilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu kataloglar, bilgi düzenlemesini kolaylaştırır ve kullanıcıların istedikleri bilgilere hızlı ve etkili bir şekilde erişmelerini sağlar. Sistematik katalogların nasıl oluşturulduğunu anlamak için aşağıdaki adımları takip edebiliriz:

1. Veri Analizi: İlk adım, kataloglamak istediğimiz verileri ayrıntılı bir şekilde analiz etmek ve kategorilere ayırmaktır. Bu analiz, verilerin türüne, konusuna ve ilişkili olduğu diğer verilere dayanabilir. Örneğin, bir kütüphane için sistematik bir katalog oluşturmak istiyorsak, kitapların türlerine göre ayrılması gibi bir analiz yapabiliriz.

2. Kategori Belirleme: Analiz sonucunda ortaya çıkan verileri temel alarak farklı kategoriler belirleyebiliriz. Her bir kategori, benzer özelliklere sahip verileri içermelidir. Örneğin, bir kitap kataloğunda “kurgu”, “korku”, “bilim kurgu” gibi kategoriler oluşturabiliriz.

3. Kataloglama Standartları: Kataloglama işlemi için standartlar belirlemek önemlidir. Bu standartlar, verilerin tutarlılığını ve erişilebilirliğini sağlamak için kullanılır. Standartlar, veri formatı, etiketleme yöntemleri ve diğer kataloglama kurallarını içerebilir. Bu sayede, farklı kullanıcılar aynı kataloğu kullanırken bilgilerden daha kolay faydalanabilir.

Kataloglama standartları nelerdir?

Kataloglama standartları, bilgi ve veri kaynaklarının sistematik olarak organize edilmesi ve erişilmesi için belirlenen kurallar, yönergeler ve prensiplerdir. Bu standartlar, bir kurumun veya kuruluşun kütüphane, arşiv veya veritabanı gibi bilgi birimlerindeki kaynakları düzenlemesine yardımcı olur. Ayrıca, kullanıcıların kolaylıkla bilgiye erişmesini sağlar ve kaynakların daha iyi paylaşılmasını mümkün kılar.

Kataloglama standartları genellikle Uluslararası Standartlaştırma Organizasyonu (ISO) ve Amerikan Kütüphaneler Birliği (ALA) gibi kuruluşlar tarafından belirlenir. Bu kuruluşlar, kaynakların başlık, yazar, konu, dil, yayıncı gibi temel bilgilerinin standartlaştırılması için kılavuzlar ve kodlar oluştururlar. Bu sayede, farklı kurumların ve veritabanlarının aynı kaynakları benzer bir şekilde kataloglaması sağlanır ve arama süreçlerinde tutarlılık sağlanır.

Kataloglama standartları, çeşitli biçimlerde ve kurallarda gelir. Örneğin, Anglo-American Cataloguing Rules (AACR) gibi metin tabanlı kataloglama standartları, yazılı materyallerin kataloglanmasında kullanılırken, Machine-Readable Cataloging (MARC) gibi elektronik tabanlı standartlar ise elektronik kaynakların kataloglanmasını sağlar. Ayrıca, Descriptive Cataloging of Rare Materials (DCRM) gibi özel koleksiyonlara yönelik standartlar da bulunmaktadır.

 • Standartların amacı, kaynakların daha iyi tanımlanmasını ve sınıflandırılmasını sağlamaktır.
 • Kataloglama standartları, kaynakların özelliklerini, ilişkilerini ve içeriklerini daha ayrıntılı bir şekilde açıklar.
 • Başlıca kataloglama standartları arasında AACR, MARC, Dewey Decimal Classification (DDC), Library of Congress Classification (LCC) ve International Standard Bibliographic Description (ISBD) bulunur.
StandartKullanım Alanı
AACRYazılı materyallerin kataloglama
MARCElektronik kaynakların kataloglama
DDCGenel kitap sınıflandırması
LCCAmerikan kütüphane kaynaklarının sınıflandırması
ISBDBibliyografik kayıt açıklamaları

Sistematik katalogın avantajları nelerdir?

Sistematik katalogın avantajları nelerdir?

Sistematik katalog, bir kuruluşun bilgi ve dokümantasyonlarına düzenli ve düzgün erişim sağlamak için kullanılan önemli bir araçtır. Sistematik katalogın birçok avantajı bulunmaktadır.

1. Kolay Erişim: Sistematik katalogın en büyük avantajı, kullanıcıların belirli bir bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmesidir. Katalogdaki düzenli kayıtlar ve indeksler, kullanıcıların istedikleri bilgiye hızlıca ulaşmalarını sağlar.

2. Verimlilik: Sistematik katalog, bir kuruluşun belgelerinin düzenli bir şekilde kataloglanmasını sağlar ve bu da iş süreçlerinin daha verimli hale gelmesini sağlar. Bilgilerin uygun şekilde kataloglanması, zaman tasarrufu sağlar ve gereksiz arama sürelerini azaltır.

3. Bilgi Paylaşımı: Sistematik katalog, kuruluş içindeki bilgi paylaşımını kolaylaştırır. Katalogdaki yerleşim düzeni ve kategoriler, çalışanların bilgileri kolayca bulmalarını ve paylaşmalarını sağlar. Bu da işbirliğini ve iş verimliliğini artırır.

 • Sistematik katalogun kolay erişim sağlaması
 • Sistematik katalogun verimliliği artırması
 • Sistematik katalogun bilgi paylaşımını kolaylaştırması
AvantajlarAçıklama
Kolay ErişimBelirli bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlar.
Verimlilikİş süreçlerini daha verimli hale getirir, zaman tasarrufu sağlar.
Bilgi PaylaşımıÇalışanların bilgiyi kolayca bulmasını ve paylaşmasını sağlar.

Sistematik katalog kullanım örnekleri

Sistematik kataloglar, bilgi ve belgeleri düzgün bir şekilde düzenlemek ve erişilebilir hale getirmek için kullanılan etkili bir araçtır. Bu tür kataloglar, birçok farklı sektörde ve kuruluşta kullanılmaktadır. İşte sistematik katalogların kullanım örneklerine bir göz atalım.

1. Kütüphaneler: Kütüphaneler, kitapları, dergileri ve diğer kaynakları sistematik bir şekilde kataloglar. Bu, kullanıcıların istedikleri materyalleri kolayca bulmalarını sağlar. Örneğin, bir kütüphane sistematik bir katalog düzenleyerek, kullanıcıların aradıkları kitapları yazar, konu veya yayın tarihi gibi kriterlere göre bulmalarını kolaylaştırır.

2. Araştırma Enstitüleri: Bilimsel araştırma enstitüleri, sistematik katalogları, araştırma materyallerinin düzenlenmesine ve daha sonra erişimine yardımcı olmak için kullanır. Örneğin, bir laboratuvar sistematik bir katalog kullanarak, araştırmacıların belirli bir deneyin sonuçlarını veya belirli bir malzemenin özelliklerini bulmalarını sağlayabilir.

3. Müzeler: Müzeler, sanat eserleri, tarihî nesneler ve diğer sergilenen nesneleri sistematik bir şekilde kataloglar. Bu, ziyaretçilerin müze koleksiyonunda bulunan eserleri kolayca keşfetmelerini ve incelemelerini sağlar. Örneğin, bir sanat müzesi sistematik bir katalog kullanarak, ziyaretçilerin belirli bir ressamın eserlerini veya belirli bir döneme ait sanat eserlerini bulmalarını kolaylaştırır.

Sık Sorulan Sorular

Sistematik katalog nedir?

Sistematik katalog, bir koleksiyonu veya bir arşivi sistematik bir şekilde düzenleyen ve erişilebilir hale getiren bir kataloglama yöntemidir. Bu yöntem, maddeleri belirli bir sıraya göre kategorize etmeyi ve açıklamalar veya indeksler gibi ek bilgilerle birlikte sunmayı içerir.

Nasıl bir yapıya sahiptir?

Bir sistematik katalog genellikle numaralandırılmış bir sınıflandırma sistemi kullanır. Katalog, farklı kategoriler altında sıralanmış numaralı girişlerden oluşur. Her giriş, nesnenin veya öğenin adını, açıklamasını, ilgili bilgileri ve numarasını içerir. Bu şekilde kullanıcılar, koleksiyondaki öğeleri bulmak ve erişmek için belirli bir numara veya kategori kullanabilirler.

Kataloglama süreci nasıl işler?

Kataloglama süreci, öğelerin tanımlanması, sınıflandırılması, numaralandırılması ve kataloga eklenmesini içerir. İlk adım, koleksiyondaki öğelerin fiziksel veya dijital olarak düzenlenmesidir. Daha sonra her öğenin adı, açıklaması ve ilgili bilgileri belirlenir. Son olarak, numaralandırma veya sınıflandırma sistemi kullanılarak öğeler kataloga eklenir ve erişilebilir hale getirilir.

Sistematik katalog nasıl oluşturulur?

Bir sistematik katalog oluşturmak için aşağıdaki adımlar izlenebilir:

 1. Kataloglama sisteminin tasarlanması ve sınıflandırma sisteminin belirlenmesi
 2. Kataloglama sürecinin yönetim stratejilerinin belirlenmesi
 3. Kataloglama standartlarına uygun şekilde öğelerin düzenlenmesi ve tanımlanması
 4. Kataloglama yazılımı veya araçları kullanarak öğelerin kataloga eklenmesi
 5. Katalogun düzenli olarak güncellenmesi ve bakımının yapılması

Kataloglama standartları nelerdir?

Kataloglama standartları, öğelerin istikrarlı bir şekilde tanımlanmasını ve kataloglamasını sağlamak için belirlenen kurallar ve yönergelerdir. Bazı kataloglama standartları şunlardır:

 1. Anglo-American Kataloglama Kuralları (AACR)
 2. Uluslararası Standart Kataloglama Açıklamaları (ISBD)
 3. Descriptive Cataloging of Rare Materials (DCRM)
 4. Library of Congress Subject Headings (LCSH)
 5. Dewey Decimal Classification (DDC)
 6. Library of Congress Classification (LCC)

Sistematik katalogın avantajları nelerdir?

Sistematik katalogun bazı avantajları şunlardır:

 • Koleksiyondaki öğelerin düzenli bir şekilde sınıflandırılması ve tanımlanması
 • Erişilebilirliği artırarak koleksiyonun daha etkili kullanılmasını sağlama
 • Arama ve tarama süreçlerini hızlandırma
 • Kullanıcıların istedikleri öğeleri kolayca bulabilmelerini sağlama
 • Koleksiyonun uzun vadeli korunması için sistematik bir yapı sunma

Sistematik katalog kullanım örnekleri

Sistematik kataloglar, birçok alanda kullanılabilir. Örnekler şunlar olabilir:

 • Bir kütüphanenin kitaplarını, dergilerini ve diğer materyallerini kataloglamak
 • Bir müzenin koleksiyonunu sistematik bir şekilde düzenlemek
 • Bir online mağazanın ürünlerini kategorilere ayırmak ve kataloglamak
 • Bir eğitim kurumunun ders materyallerini sınıflandırmak ve kataloglamak
 • Bir arşivde bulunan belgeleri sistematik bir şekilde düzenlemek

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!