Parametre nedir ve ne işe yarar?

Parametre, programlama dillerinde fonksiyonlara veya metotlara gönderilen değerlerdir. Parametreler, fonksiyonların belirli bir işlevi gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları verileri almalarını sağlar. Parametreler, fonksiyonun çalışma mantığını ve sonucunu etkileyen önemli unsurlardır.

Parametreler, genellikle fonksiyon tanımı sırasında belirtilir ve fonksiyonun çağrıldığı yerde değerleriyle birlikte kullanılır. Bir fonksiyonun birden fazla parametresi olabilir ve bu parametreler, farklı veri türlerine sahip olabilirler.

Fonksiyonlarda parametre kullanımı

Fonksiyonlar, programlamada kullanılan çok önemli ve temel yapı taşlarından biridir. Fonksiyonlar, belirli bir işlevi gerçekleştiren, belirli bir kod bloğunu içeren ve bu kod bloğunu birden fazla kez kullanmamızı sağlayan kod bloklarıdır. Fonksiyonları kullanırken, bazen fonksiyonların çalışmasını etkilemek veya daha dinamik bir şekilde kullanmak için parametreler kullanabiliriz.

Parametreler, fonksiyonların girdileri olarak kullanılan değerlerdir. Bir fonksiyonun belirli bir işi yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu verileri parametreler aracılığıyla alır. Parametreler, fonksiyonun parantezleri içinde tanımlanır ve fonksiyon çağrıldığında verilir.

Parametrelerin kullanımı, fonksiyonların daha esnek ve yeniden kullanılabilir olmalarını sağlar. Birden fazla parametre kullanarak, aynı işi yapan farklı değerlerle fonksiyonları çağırabilir ve farklı sonuçlar elde edebiliriz.

Parametreler, farklı tiplere sahip olabilir. Bu tipler arasında sayılar, metinler, listeler veya daha karmaşık veri yapıları bulunabilir. Her bir parametre, fonksiyon içinde farklı amaçlar için kullanılabilir ve farklı işlemler gerçekleştirilebilir.

Parametrelerin değer ataması, fonksiyonların kullanımında oldukça önemlidir. Parametrelere değer atayarak, fonksiyonları belirli bir durumu işlemek için kullanabiliriz veya programın kullanıcı tarafından belirtilen değerlere göre çalışmasını sağlayabiliriz.

Fonksiyonlarda parametre kullanımı, programlamada çok sık kullanılan bir kavramdır ve fonksiyonların esnekliğini arttırır. Parametreler sayesinde aynı kod bloğunu farklı değerlerle kullanarak kodun tekrarını önleyebilir ve daha temiz bir kod yazabiliriz. Parametrelerin kullanımı, programcının işini kolaylaştıran ve programların daha verimli çalışmasını sağlayan önemli bir özelliktir.

Parametrelerin farklı tipleri nelerdir?

Parametreler, programlamanın temel kavramlarından biridir ve bir fonksiyona bilgi iletmek veya işlevini değiştirmek için kullanılırlar. Parametrelerin farklı tipleri, programlama dillerine göre değişiklik gösterebilir. Bu yazıda, parametrelerin farklı tiplerini ele alacağız ve her birinin ne işe yaradığını inceleyeceğiz.

Birinci tip parametre zorunlu parametrelerdir. Zorunlu parametreler, bir fonksiyonun çalışması için gereklidir ve kesinlikle belirtilmelidir. Eğer zorunlu parametreler belirtilmezse, fonksiyon çalışmayacaktır veya hatalar verecektir.

İkinci tip parametre isteğe bağlı parametrelerdir. İsteğe bağlı parametreler, bir fonksiyonun çalışması için gereklilik arz etmeyen ve isteğe bağlı olarak belirtilebilen parametrelerdir. İsteğe bağlı parametrelerin varsayılan bir değeri vardır ve belirtilmezse, varsayılan değer kullanılır. Bu parametreler genellikle fonksiyonun çalışmasını değiştirmek veya kontrol etmek için kullanılır.

Üçüncü tip parametre değişken parametrelerdir. Değişken parametreler, bir fonksiyona değişken sayıda parametre geçmek için kullanılır. Bu parametreler, fonksiyon tanımında belirtilirken, fonksiyonun çalışma anında gelecek olan parametre sayısına bağlı olarak şekillenir. Bu sayede, fonksiyon hem sabit sayıda parametre hem de değişken sayıda parametre alabilir.

 • Zorunlu parametreler: Fonksiyonun çalışması için gereklidir.
 • İsteğe bağlı parametreler: Fonksiyonun çalışması için gereklilik arz etmez, varsayılan bir değeri vardır ve isteğe bağlı olarak belirtilebilir.
 • Değişken parametreler: Fonksiyona değişken sayıda parametre geçmek için kullanılır.
Parametre TipiKullanım Örneği
Zorunlu Parametrevoid fonksiyonAdi(int parametre1, string parametre2)
İsteğe Bağlı Parametrevoid fonksiyonAdi(int parametre1, string parametre2 = “default”)
Değişken Parametrevoid fonksiyonAdi(params int[] parametreler)

Parametrelerin değer ataması nasıl yapılır?

Parametreler, programlama dillerinde bir işlevin veya fonksiyonun kullanılması sırasında iletilen değerlerdir. Bu parametreler, işlevin doğru bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Parametreler fonksiyonlara verilerin aktarılmasını sağlar ve fonksiyonlar bu parametreleri kullanarak belirli işlemler gerçekleştirir.

Parametrelerin değer ataması, bir fonksiyonun çağrılması sırasında gerçekleştirilir. Değer ataması, parametrelere bir anlam veya değer sağlayarak fonksiyonun gerekli işlemleri gerçekleştirmesini sağlar.

Parametrelerin değer ataması, iki farklı şekilde yapılabilir. İlk yöntem, parametrelerin sıralı olarak atanmasıdır. Bu durumda, parametrelerin fonksiyona aktarılması sırasında sıra dikkate alınır ve parametrelerin doğru sırayla verilmesi gerekir. Örneğin, aşağıdaki gibi bir fonksiyon tanımlandığını düşünelim:

Fonksiyon
Parametreler

Parametrelerin ikinci yöntemi, parametrelerin isimleriyle birlikte atanmasıdır. Bu durumda, parametrelerin sırası önemsizdir, çünkü parametrelere değer atarken parametre isimleri belirtilir. Örneğin, aşağıdaki gibi bir fonksiyon tanımlanmış olsun:

 1. Parametre
 2. Parametre
 3. Parametre

Parametrelerin değer atamasında dikkate alınması gereken bir diğer durum ise parametrelerin varsayılan değerleri olabilir. Varsayılan değerleri olan parametreler, fonksiyonun çağrılmasında belirtilmezse otomatik olarak atanır. Böylece, fonksiyon önceden tanımlanan varsayılan değerlerle çalışır. Varsayılan değeri olan bir parametrenin değeri, değer atanmadığında varsayılan değer olarak kabul edilir.

Parametrelerin varsayılan değerleri

Parametreler, programlama dillerinde kullanılan bir terimdir ve bir fonksiyona ya da yönteme geçirilen değerlerdir. Bir fonksiyon çağrılırken, parametreler bu fonksiyona alınarak işlenebilir veya kullanılabilir. Programlama dillerinde parametrelerin farklı tipleri bulunur ve her birinin belirli bir kullanım amacı vardır.

Bir fonksiyon veya yöntem tanımlanırken, bazen parametrelere varsayılan değerler atanabilir. Varsayılan değerler, fonksiyon çağrılırken belirtilmezse kullanılan değerlerdir. Bu, fonksiyonun daha esnek ve kullanıcı dostu olmasını sağlar.

Varsayılan değerler, programcının isteğine bağlı olarak belirlenebilir. Böylece, fonksiyonu çağıran kişi, belirtilen parametre değerlerine ihtiyaç duymadan fonksiyonu kullanabilir. Varsayılan değeri atanmış bir parametreyi belirtmek istemeyen bir kullanıcı, fonksiyonu çağırırken sadece konumu boş bırakabilir.

 • Varsayılan değerler, fonksiyonun ihtiyaç duyduğu parametrelerin belirtilmesi gereken durumları azaltır.
 • Varsayılan değerler, programcıların fonksiyonların kullanımını daha kolay hale getirmesine olanak tanır.
 • Varsayılan değerler, fonksiyonun gelecekteki değişikliklere karşı daha esnek olmasını sağlar.
 • Varsayılan değerler, fonksiyonların daha sık kullanılmasını sağlar çünkü kullanıcılar tüm parametreleri her seferinde belirtmek zorunda kalmaz.
ParametreVarsayılan Değer
parametre1değer1
parametre2değer2
parametre3değer3

Parametrelerin sıralı ve isimli kullanımı

Parametrelerin sıralı ve isimli kullanımı, bir programda belirli bir işlevin çağrılması sırasında kullanılan değişkenlerin geçirilme yöntemlerini ifade eder. Bu yöntemler sayesinde işlevlerimize farklı değerler verebilir ve istediğimiz sonuçları elde edebiliriz.

Parametrelerin sıralı kullanımında, işlevin tanımında belirtilen sıraya göre değişkenler geçirilir. Örneğin, bir toplama işlemi yapan bir işlevimiz varsa ve bu işlevin tanımında iki adet parametre belirlemişsek, bu parametrelerin sıralı kullanımında ilk olarak toplanacak sayıyı, ikinci olarak da toplayıcı sayıyı geçiririz.

Parametrelerin isimli kullanımı ise sıralı kullanımda olduğu gibi parametreleri belirli bir sıraya göre aktarmaya gerek kalmadan, parametre isimlerini belirterek kullanmamızı sağlar. Bu sayede, parametrelerin yerlerini karıştırma riskini ortadan kaldırırız ve daha anlaşılabilir kodlar yazabiliriz. Örneğin, yine bir toplama işlemi yapan bir işlevimiz varsa ve bu işlevin tanımında “sayi1” ve “sayi2” adında parametreler belirlemişsek, işlevi çağırırken parametreleri belirtirken “sayi1=5” ve “sayi2=10” şeklinde belirtebiliriz.

Parametrelerin sıralı ve isimli kullanımı, programlarınızda daha esnek ve anlaşılır kodlar yazmanızı sağlar. Bu nedenle, işlevlerinize parametreleri geçirirken sıralı veya isimli kullanımı tercih edebilirsiniz.

 • Parametrelerin sıralı kullanımı
 • Parametrelerin isimli kullanımı
Parametre İsmiAçıklama
sayi1Toplama işlemi için ilk sayı
sayi2Toplama işlemi için ikinci sayı

Parametrelerin dikkate alınması gereken kuralları

Parametrelerin dikkate alınması gereken kuralları, programlama dillerinde fonksiyonlara veya metodlara geçilen değerlerin doğru ve tutarlı bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu kurallar, yazılım geliştirme sürecinde hataların minimize edilmesine ve kodun daha okunabilir olmasına yardımcı olur. Parametre kullanımının belirli kurallara tabii olması, programın düzgün çalışması için önemlidir.

Birinci olarak, parametrelerin doğru sıralamada kullanılması gerekmektedir. Bir fonksiyonun parametreleri belirli bir sıra ile tanımlanır ve bu sıraya dikkat edilmesi gerekir. Eğer parametreler yanlış sıralamada kullanılırsa, fonksiyonun beklendiği gibi çalışmayabileceği veya hatalara yol açabileceği unutulmamalıdır. Parametrelerin doğru sıralamada kullanılması, programlama diline göre değişebilir.

İkinci olarak, parametrelerin isimleri anlamlı ve açıklayıcı olmalıdır. İyi bir parametre ismi, fonksiyonun ne iş yaptığını daha kolay anlamamızı sağlar. Parametreler, değişkenler gibi program içinde kullanılır ve isimleri programın okunabilirliğini etkiler. Belirsiz ve anlaşılması zor parametre isimleri kullanmak yerine, açık ve anlamlı isimler tercih edilmelidir.

Üçüncü olarak, parametrelerin doğru veri tipleri ile tanımlanması önemlidir. Programlama dillerinde her bir veri tipine ait sınırlamalar ve işleme kuralları vardır. Bir fonksiyona geçirilen parametrelerin bu kurallara uygun olması gerekir. Örneğin, bir fonksiyonun bir tamsayı beklediği bir parametreye bir metin geçirilemez. Parametrelerin doğru veri tipleri ile tanımlanması, programın hatalarını minimize etmek için oldukça önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

Parametre nedir ve ne işe yarar?

Parametre, bir fonksiyona girilen değerleri tanımlayan değişkenlerdir. Fonksiyonlar, genellikle parametrelerle birlikte kullanılarak belirli işlemleri gerçekleştirir.

Fonksiyonlarda parametre kullanımı nasıl yapılır?

Bir fonksiyonun parametrelerini belirtmek için fonksiyon imzası parantez içerisinde parametre isimleri ve tipleri arasında virgülle ayrılmış olarak yazılır. Örneğin:

void fonksiyonIsmi(int parametre1, string parametre2)

Parametrelerin farklı tipleri nelerdir?

Parametreler farklı veri tipleri alabilir. Bazı yaygın kullanılan tipler şunlardır:

 • Tam sayılar (int, long, short)
 • Ondalık sayılar (float, double)
 • Karakterler (char)
 • Diziler (string[], int[])

Parametrelerin değer ataması nasıl yapılır?

Parametrelere değer ataması, fonksiyon çağrılırken yapılır. Fonksiyon çağrısı sırasında parametrelerin değerleri, ilgili değişkenlere atılır ve fonksiyon bu değerlerle çalışır.

Örneğin:

fonksiyonIsmi(5, “example”);

Parametrelerin varsayılan değerleri nelerdir?

Parametrelerin varsayılan değerleri, bir fonksiyon çağrılırken parametrelerin değerlerinin belirtilmediği durumlarda kullanılır. Bu şekilde, fonksiyon varsayılan değerlerle çağrılabilir.

Parametrelerin sıralı ve isimli kullanımı nasıl yapılır?

Parametreler sıralı veya isimli olarak kullanılabilir. Sıralı kullanım, parametrelerin fonksiyon çağrısı sırasında belirli bir sırayla kullanılması anlamına gelir. İsimli kullanım ise parametrelerin fonksiyon çağrısı sırasında isimleriyle birlikte belirtilmesidir. İsimli kullanım, sıralı kullanıma tercih edilir çünkü fonksiyon daha okunabilir hale gelir.

Parametrelerin dikkate alınması gereken kuralları nelerdir?

Parametre kullanımında bazı kurallar vardır:

 • Fonksiyonun tanımında belirtilen parametre sayısı ve tipleri, fonksiyon çağrısında kullanılan parametrelerle aynı olmalıdır.
 • Parametre tiplerine uygun değerler atanmalıdır.
 • Parametre isimleri, tanımlanan değişkenlerle aynı olmamalıdır.
 • Parametrelerin sıralı veya isimli kullanımı, fonksiyonun kullanımına bağlı olarak değişebilir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!