GET yöntemi nedir ve nasıl kullanılır?

GET yöntemi, HTTP protokolünde en sık kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem ile bir web sunucusundan bilgi almak için istekte bulunulur. Özellikle web tarayıcıları, bir web sayfasını görüntülemek için GET yöntemini kullanır.

Bir GET isteği, web sunucusuna belirli bir kaynağın URL’sini (Uniform Resource Locator) ve isteğin header (başlık) bilgilerini içerir. Sunucu, bu isteği alır ve ilgili kaynağı istemciye yanıt olarak gönderir.

Liste ve tablo HTML etiketleri kullanarak konuyu daha zengin içerikli hale getirebiliriz:

 • GET yönteminin kullanım alanları:
 • Web sayfalarının görüntülenmesi
 • Belirli bir kaynağın verilerinin alınması
 • Web API’lerine istek yapma
HTTP Başlık Açıklama
Host İstek yapılan sunucunun host adını belirtir
User-Agent İstemcinin tarayıcı veya uygulama bilgisini içerir
Accept İstemcinin kabul edebileceği içerik türlerini belirtir

POST yöntemi ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

POST yöntemi, HTTP protokolünde kullanılan bir yöntemdir. GET yöntemi gibi veri almak için kullanılmaz, bunun yerine sunucuya veri göndermek için kullanılır. POST yöntemi, genellikle kullanıcı tarafından doldurulan formlardaki verileri sunucuya göndermek için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının bir hesap oluştururken girdiği bilgileri sunucuya göndermek için POST yöntemi kullanılabilir.

POST yöntemi kullanıldığında, gönderilen veri URL üzerinde görünmez. Veri, HTTP isteği içindeki bir gövde (body) bölümünde taşınır. Bu nedenle, POST yöntemi daha güvenlidir ve kullanıcı tarafından girilen verilerin gizli kalmasını sağlar.

POST yöntemiyle veri göndermek için bir HTML formu kullanılabilir. Formdaki action özelliği, verinin gönderileceği sunucunun URL’sini belirtir. method özelliği ise kullanılacak HTTP yöntemini belirtir. POST yöntemi kullanılacaksa, method özelliği “POST” olarak belirtilmelidir. Formdaki tüm input, select, textarea vb. elemanlar, formun gövde bölümüne dahil edilen veri olarak sunucuya gönderilir.

 • POST yöntemi, GET yöntemine göre daha güvenli bir şekilde veri göndermek için kullanılır.
 • Sunucuya veri göndermek için HTML formu ve script dilleri (örneğin, JavaScript veya PHP) kullanılabilir.
 • POST yöntemiyle gönderilen veriler, URL üzerinde görünmez ve HTTP isteği gövdesinde taşınır.
HTTP Yöntemi Ne İşe Yarar?
GET Veri almak için kullanılır.
POST Veri göndermek için kullanılır.
PUT Var olan bir kaynağı güncellemek için kullanılır.
DELETE Var olan bir kaynağı silmek için kullanılır.
HEAD Veri başlıklarını almak için kullanılır.
OPTIONS Sunucunun desteklediği yöntemleri almak için kullanılır.
PATCH Var olan bir kaynağı kısmen güncellemek için kullanılır.

PUT yöntemi ile veri nasıl güncellenir?

HTTP protokolü ile web üzerinde veri yönetimi için birçok yöntem bulunur. Bu yöntemlerden biri de PUT yöntemidir. PUT yöntemi, belirli bir kaynağın istemci tarafından sunucuya tam olarak güncellenmesini sağlar. Yani, istemci yeni bir içerik oluşturmak veya mevcut bir içeriği değiştirmek için bu yöntemi kullanabilir.

PUT yöntemi, bir kaynağın tümünü günceller. İstemci, güncellenmek istenen kaynağın URI’sini belirtir ve bu kaynağın tamamen nasıl olması gerektiğini sunucuya iletir. Sunucu, belirtilen URI’ye sahip kaynağı günceller ve güncellenmiş kaynağı yanıt olarak döndürür.

PUT yöntemi kullanılırken, güncellenmek istenen kaynağın tamamı gönderilmelidir. Yani, istemci tarafından gönderilen veri, güncellenen kaynağın son hali olmalıdır. Eğer istemci sadece bir kısmı güncellemek istiyorsa, PATCH yöntemi kullanılabilir.

PUT Yöntemi ile Veri Güncelleme Örneği:

Aşağıda, PUT yöntemi kullanılarak bir kitap kaynağının güncellenmesi gösterilmektedir:

HTTP Metodu HTTP İstek URI’si
PUT /books/12345

Gördüğünüz gibi, istemci PUT isteği gönderirken “/books/12345” URI’sini kullanmıştır. Bu URI, güncellenmek istenen kitabın benzersiz kimliğini temsil eder. İstek gövdesinde ise güncellenmek istenen kitabın tam hali yer alır. Sunucu, bu isteği alır, belirtilen URI’ye sahip kitabı günceller ve güncellenmiş halini döner. Böylece, veri başarılı bir şekilde güncellenmiş olur.

DELETE yöntemi ile veri nasıl silinir?

HTTP metotları, web servisleri ve API’ler aracılığıyla veri alışverişi yapmanın önemli bir parçasıdır. DELETE metodu, bir web sunucusunda bulunan belirli bir kaydı veya veri kümesini silmek için kullanılır. Bu makalede DELETE yöntemi ile veri silme işlemini ve nasıl kullanılacağını detaylı bir şekilde ele alacağız.

DELETE metodu, HTTP protokolünde tanımlanan bir yöntem olup, sunucuya bir istekte bulunarak veri silme işlemini gerçekleştirir. DELETE isteği, sunucu üzerindeki belirli bir kaydı veya veri kümesini silmek için kullanılır. Bu istek, kullanıcının belirli bir kaydı veya veriyi tamamen kaldırmak istediğini belirtir ve sunucu, isteğe uygun şekilde çalışarak ilgili kaydı veya veriyi siler.

Silme işlemi gerçekleştirilirken, sunucu yanıt olarak genellikle bir durum kodu olan 200 OK veya 204 No Content döndürür. Bu durum kodları, DELETE isteğinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve ilgili kaydın veya verinin silindiğini gösterir. İsteğe bağlı olarak, sunucu tarafından başka bir yanıt veya hata mesajı da döndürülebilir.

 • DELETE yöntemi kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:
 • DELETE isteği, bir kaydın veya verinin kalıcı olarak silinmesini sağlar. Bu nedenle, verileri silmeden önce dikkatli olmalı ve geri dönüşü olmayan bir işlem olduğunu unutmamalısınız.
 • Silme işlemi, sunucu üzerinde yetkilendirme ve doğrulama gibi güvenlik önlemlerine tabidir. Sadece yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmelidir.
 • DELETE isteği, idempotent bir metottur, yani tekrarlanabilirlik özelliğine sahiptir. Bir DELETE isteği birden fazla kez gönderildiğinde sonuç değişmez, yalnızca ilk işlem başarılı olur.
HTTP Metodu Açıklama
GET Belirli bir kaydın veya veri kümesinin alınması için kullanılır.
POST Yeni bir kaydın veya veri kümesinin oluşturulması için kullanılır.
PUT Belirli bir kaydın veya veri kümesinin güncellenmesi için kullanılır.
DELETE Belirli bir kaydın veya veri kümesinin silinmesi için kullanılır.
HEAD Bir kaydın veya veri başlıklarının alınması için kullanılır.
OPTIONS Desteklenen HTTP metotlarının alınması için kullanılır.
PATCH Belirli bir kaydın veya veri kümesinin kısmi olarak güncellenmesi için kullanılır.

HEAD yöntemi ile veri başlıkları nasıl alınır?

HTTP protokolü, web uygulamalarının iletişim kurmasını sağlayan bir protokoldür. Bu protokol, web sunucusu ve istemci (tarayıcı) arasında bilgi alışverişini gerçekleştirir. GET, POST, PUT, DELETE gibi HTTP yöntemleri, bu iletişim sürecinde kullanılır. Bu blog yazısında, özellikle HEAD yönteminin nasıl kullanıldığı ve başlıkların nasıl alındığı üzerinde durulacaktır.

HEAD yöntemi, talep edilen kaynağın yalnızca başlıklarını almak için kullanılır ve gerçek kaynak verisini almaz. Bu, sunucu ile istemci arasındaki veri transferini optimize eder. Başlıklar, genellikle sayfa boyutundan daha küçük olduğundan, bu yöntem performans açısından avantaj sağlar.

HTML’de başlıklar, <h1>, <h2>, <h3> gibi etiketlerle belirtilir. Ancak, HEAD yöntemi kullanılarak başlıkları almak için <head> etiketi kullanılır. Bu etiket, web sayfasının başlığını içeren bilgileri içerir. Başlıklar, arama motorları ve kullanıcılar için önemli olduğundan, sayfadaki başlık etiketlerinin doğru bir şekilde düzenlenmesi önemlidir.

HTTP başlıklarında ise farklı bilgiler yer alır. Örneğin, Content-Type başlığı, sunucu tarafından gönderilen kaynağın medya türünü belirtir. Last-Modified başlığı ise kaynağın son değiştirilme zamanını gösterir. Bu gibi başlıklar, istemci tarafından alınarak uygun işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.

Overall, HEAD yöntemi, sunucu ile istemci arasındaki gereksiz veri transferini önler ve başlıklar aracılığıyla önemli bilgilere erişimi sağlar. Bu yöntem, web uygulamalarının performansını artırmak için etkili bir şekilde kullanılabilir.

OPTIONS yöntemi ne işe yarar?

The OPTIONS yöntemi, HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 1.1 tarafından tanımlanan bir istek yöntemidir. OPTIONS yöntemi, sunucuya, sunucunun hangi ek özellikleri desteklediğini öğrenmek amacıyla bir HTTP isteği gönderir. Bu yöntemin kullanılması, bir sunucunun hangi yöntemleri desteklediğini ve hangi metaverilerin alınabileceğini belirlemek için önemli bir araçtır.

OPTIONS yöntemi, sunucunun belirli kaynak (URI) üzerinde desteklediği HTTP yöntemlerinin bir listesini sunucuya sormak için kullanılır. Özellikle API’lerde kullanılan bu yöntem, sunucu tarafında hangi metodların etkin olduğunun ve kaynak üzerinde hangi işlemleri gerçekleştirebileceğinizin bilgisini verir. Bu sayede, uygulama geliştiricileri doğru yöntemleri kullanarak veri işlemlerini gerçekleştirebilir ve gereksiz isteklerden kaçınabilirler.

Bir OPTIONS isteği gönderildiğinde, sunucu bir OPTIONS yanıtı döndürür. Bu yanıt, sunucunun belirli bir kaynak için desteklediği HTTP yöntemlerinin bir listesini içerir. Yanıt ayrıca “Allow” üstbilgisi kullanılarak desteklenen yöntemlerin bir listesini döndürür. Bu sayede, bir istemci uygulama, sunucunun bir kaynağa erişim gerektirmek için hangi yöntemleri kullanması gerektiğini öğrenebilir.

PATCH yöntemi ile veri nasıl kısmen güncellenir?

PATCH yöntemi, HTTP protokolünde bulunan bir yöntemdir ve verilerin kısmen güncellenmesine olanak sağlar. Bu yöntem, genellikle RESTful API’lerde kullanılır ve veritabanı veya sunucu tarafında bulunan verilerin belirli alanlarını güncellemek için kullanılır. PATCH yöntemi, adres çubuğuna parametre ekonomasına gerek kalmadan veriyi güncellemek için kullanılır. Bu yöntem, sadece güncellenmek istenen alanları ve değerleri içeren bir JSON nesnesini sunucuya gönderir.

PATCH yöntemi ile veri güncelleme işlemi oldukça esnek bir şekilde gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir kullanıcının adını veya e-posta adresini güncellemek istediğinizi düşünelim. PATCH isteği yaparken sadece güncellemek istediğiniz alanları ve değerlerini belirtirsiniz. Böylece veritabanında veya sunucuda bulunan diğer alanlar dokunulmadan sadece istenilen güncelleme gerçekleştirilir.

PATCH yöntemi, güncelleme işlemini idempotent yapısına sahiptir. Yani, aynı güncelleme isteği birden fazla kez yapılırsa, sonuç her seferinde aynı olacaktır. Bu da işlemin güvenli ve tekrar edilebilir olmasını sağlar. Ayrıca, PATCH yöntemi ile birden fazla güncelleme işlemi de aynı anda gerçekleştirilebilir.

 • PATCH yöntemi, HTTP protokolünde bulunan bir yöntemdir.
 • Verilerin kısmen güncellenmesine olanak sağlar.
 • Genellikle RESTful API’lerde kullanılır.
 • Adres çubuğuna parametre ekonomasına gerek kalmadan veriyi güncelleme imkanı sağlar.
HTTP Metodu Açıklama
PATCH Belirli alanları ve değerleri içeren bir JSON nesnesi ile veriyi kısmen günceller.

Sık Sorulan Sorular

GET yöntemi nedir ve nasıl kullanılır?

GET yöntemi, bir web sunucusundan belirtilen URI’ye (Unified Resource Identifier or Uniform Resource Locator) getirilen veriyi almak için kullanılan bir HTTP methodudur. Kullanıcılar, bir web sitesine bir URL girerek ve GET yöntemini seçerek veri alabilirler.

POST yöntemi ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

POST yöntemi, bir web sunucusuna belirtilen URI’ye veri göndermek için kullanılan bir HTTP methodudur. Kullanıcılar, bir web formunu doldurduktan sonra POST yöntemini kullanarak veriyi sunucuya gönderebilirler.

PUT yöntemi ile veri nasıl güncellenir?

PUT yöntemi, bir web sunucusundaki belirli bir URI’de bulunan veriyi güncellemek için kullanılan bir HTTP methodudur. Kullanıcılar, güncellemek istedikleri veriyi PUT yöntemini kullanarak sunucuya gönderebilirler.

DELETE yöntemi ile veri nasıl silinir?

DELETE yöntemi, bir web sunucusundaki belirli bir URI’de bulunan veriyi silmek için kullanılan bir HTTP methodudur. Kullanıcılar, silmek istedikleri veriyi DELETE yöntemini kullanarak sunucuya gönderebilirler.

HEAD yöntemi ile veri başlıkları nasıl alınır?

HEAD yöntemi, bir web sunucusundan belirtilen URI için sadece başlık bilgilerini (headers) almak için kullanılan bir HTTP methodudur. Kullanıcılar, HEAD yöntemini kullanarak sunucudan verinin boyutu, türü, modifikasyon tarihi gibi başlık bilgilerini alabilirler.

OPTIONS yöntemi ne işe yarar?

OPTIONS yöntemi, bir web sunucusuna belirli bir URI hakkında desteklenen HTTP methodlarını ve diğer seçenekleri kontrol etmek için kullanılan bir HTTP methodudur. Kullanıcılar, OPTIONS yöntemini kullanarak sunucunun desteklediği methodları öğrenebilirler.

PATCH yöntemi ile veri nasıl kısmen güncellenir?

PATCH yöntemi, bir web sunucusundaki belirli bir URI’de bulunan verinin sadece belirli kısımlarını güncellemek için kullanılan bir HTTP methodudur. Kullanıcılar, güncellemek istedikleri verinin sadece değişecek kısımlarını PATCH yöntemini kullanarak sunucuya gönderebilirler.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!