HTML tr etiketi nedir?

HTML tr etiketi, bir HTML tablosunda (table) bir satır (row) oluşturmak için kullanılan bir etikettir. “tr” kısaltması “table row” anlamına gelir. Bu etiket, tabloları sütun (column) ve satır şeklinde düzenlemek ve içerikleri tablo içine yerleştirmek için kullanılır.

HTML tr etiketi birçok özelliği içerir. Bu özellikler, tabloya biçim ve stil eklemek, hücrelere boşluk eklemek ve satırlar arasında boşluk bırakmak gibi işlevleri kapsar. Ayrıca, etiketin içine listeler ve tablolar da yerleştirilebilir.

 • Tablo Oluşturma: HTML tr etiketi kullanılarak tablolar oluşturulabilir. Bu etiket kullanılarak her satır için bir tr etiketi ve her hücre (cell) için bir td etiketi (table data) kullanılır.
 • Hücrelere Boşluk Ekleme: HTML tr etiketi kullanılarak hücreler arasına boşluk ekleyebilirsiniz. Bu boşluk, hücrenin içine eklenen padding veya margin ile sağlanabilir.
 • Satırlar Arasında Boşluk Ekleme: HTML tr etiketi kullanılarak satırlar arasına boşluk bırakabilirsiniz. Bu boşluk, satırların arasına eklenen padding veya margin ile sağlanabilir.
Hücre 1 Hücre 2 Hücre 3
Veri 1 Veri 2 Veri 3
Veri 4 Veri 5 Veri 6

HTML tr etiketi nasıl kullanılır?

HTML tr etiketi, tablolar oluşturmak için kullanılan bir HTML etiketidir. tr, “table row” anlamına gelir ve tabloları oluşturan satırları temsil eder. Bu etiket kullanılarak tablolar oluşturulabilir ve tablo hücrelerinin yerleşimleri belirlenebilir.

HTML tr etiketi, table etiketi içinde kullanılır. Her bir tr etiketi, tablonun bir satırını temsil eder. Birden fazla tr etiketi kullanarak tabloda birden fazla satır oluşturulabilir.

Her bir tr etiketi içinde td veya th etiketleri kullanılarak hücreler oluşturulur. td etiketi, standart tablo hücrelerini temsil ederken, th etiketi başlık hücrelerini temsil eder. Bu hücreler tablonun her satırına yerleştirilir ve içerikleri ile doldurulur.

 • td etiketi: Normal tablo hücrelerini temsil eder.
 • th etiketi: Başlık hücrelerini temsil eder.
 • tr etiketi: Tablonun satırını temsil eder.
 • table etiketi: Tablo oluşturmak için kullanılır.
Ülke Başkent
Türkiye Ankara
Almanya Berlin
İngiltere Londra

HTML tr etiketi özellikleri

HTML tr etiketi, bir HTML tablosunda bir satırı tanımlayan bir etikettir. “tr” kısaltması, “table row” anlamına gelir. Bu etiketle birlikte kullanılan diğer etiketler olan “td” ve “th” etiketleri, tablonun hücrelerini tanımlamak için kullanılır. Tr etiketi, tablodaki her bir satırı temsil eder ve içerisinde hücreleri barındırır.

HTML tr etiketi, aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • align: Satırın hizalanacağı yönü belirler. Değer olarak “left”, “center” veya “right” kullanılabilir.
 • bgcolor: Satırın arka plan rengini belirler. Değer olarak renk kodu veya ismi kullanılabilir.
 • height: Satırın yüksekliğini belirler. Değer olarak piksel veya yüzde değeri kullanılabilir.
 • valign: Satırdaki hücrelerin dikey hizalanmasını belirler. Değer olarak “top”, “middle” veya “bottom” kullanılabilir.
Özellik Açıklama
align Satırın hizalanacağı yönü belirler.
bgcolor Satırın arka plan rengini belirler.
height Satırın yüksekliğini belirler.
valign Satırdaki hücrelerin dikey hizalanmasını belirler.

HTML tr etiketi ile tablo oluşturma

HTML tr etiketi, tablo oluşturmak için kullanılan bir HTML etiketidir. Bu etiket, tabloyu oluşturan satırı temsil eder. Her bir tr etiketi, tabloda bir satır oluşturur ve hücreleri içerisinde barındırır. Tablolar, sayfalarınızda içerikleri düzenlemek ve verileri görsel olarak sunmak için kullanışlı araçlardır.

HTML tr etiketini kullanarak tablo oluşturmak oldukça basittir. Öncelikle <table> etiketi ile bir tablo oluşturmanız gerekmektedir. Ardından her bir satırı temsil etmek için tr etiketini kullanabilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki kod örneğinde, bir tablonun ilk satırını ve ikinci satırını oluşturmak için tr etiketini kullanıyoruz:

Ad Soyad
Ahmet Yılmaz

Yukarıdaki örnekte, <th> etiketi ile tablonun başlığını belirliyoruz ve <td> etiketi ile satırın hücrelerini oluşturuyoruz.

HTML tr etiketi ile hücreler arasında boşluk ekleme

HTML’de tablolar oluşturmak ve düzenlemek için çeşitli etiketler bulunur. Bu etiketler sayesinde web sayfalarında hücreler arasında boşluk eklemek de mümkündür. Bu blog yazısında, HTML tr etiketi ile hücreler arasına nasıl boşluk ekleyebileceğimizi öğreneceğiz.

Öncelikle, boşluk eklemek istediğimiz hücrenin içine gireceğimiz <td> etiketini kullanmamız gerekiyor. Ardından, boşluk için bir stil özelliği olan padding özelliğini kullanacağız. Padding özelliği, içeriğin etrafına boşluk eklemek için kullanılır.

Örneğin, bir tabloda hücreler arasında 10 piksel boşluk eklemek istiyorsak, aşağıdaki şekilde kullanabiliriz:

Hücre 1 Hücre 2 Hücre 3
Hücre 4 Hücre 5 Hücre 6

Bu şekilde, hücreler arasına 10 piksel boşluk eklemiş oluruz. padding özelliğinin değerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

HTML tr etiketi ile satırlar arası boşluk ekleme

HTML tr etiketi ile satırlar arası boşluk ekleme, tablo yapısında satırlar arasında mesafe oluşturmanızı sağlar. Bu etiket, tablonun düzenini ve okunabilirliğini iyileştirmek için kullanılır. Satırlar arası boşluk eklemek için tr etiketlerine style özelliği ekleyerek padding veya margin değerlerini kullanabilirsiniz.

Padding değeri, hücre içeriği ile hücre sınırları arasındaki mesafeyi belirlerken, margin değeri ise hücreler arasındaki boşluğu ayarlar. Bu etiketi kullanarak tablonuzun daha düzenli ve estetik görünmesini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda örnek bir tablo yapısı verilmiştir:

Ürün Fiyat Stok Durumu
iPhone X 5000 TL Stokta
Samsung Galaxy S20 4500 TL Stokta

Yukarıdaki örnekte, her satırın arasında boşluk oluşturmak için tr etiketine style özelliği ekleyebilirsiniz. Örneğin, <tr style=”margin-bottom: 10px;”> şeklinde kullanarak her satırın altına 10 piksel boşluk ekleyebilirsiniz. Bu sayede tablonuz daha okunabilir ve düzenli bir görünüm kazanır.

HTML tr etiketi ile tablo düzeni yapma

HTML tr etiketi, web sayfalarında tablo yapısı oluşturmak için kullanılan bir elementtir. Bu etiket, bir tabloya ait bir satırı temsil eder. Ancak, sadece tek başına tr etiketi kullanarak tablo düzeni yapmak mümkün değildir. Bunun için diğer tablo etiketleri olan table, th ve td etiketleriyle birlikte kullanılmalıdır.

Tablo düzeni yapmak için öncelikle table etiketi kullanılarak bir tablo oluşturulur. Bu etiketin içine tr etiketi eklenerek satırlar oluşturulur. Her bir satırın içinde ise td etiketi kullanılarak hücreler belirtilir. Bu sayede tablonun düzenini belirlemek mümkün olur.

Tablonun daha düzenli ve okunabilir olması için bazı özellikleri kullanabiliriz. Örneğin, cellpadding ve cellspacing özellikleri kullanılarak hücreler arasında boşluk ekleyebiliriz. cellpadding özelliği, hücrenin içeriği ile hücre sınırları arasındaki boşluğu belirlerken, cellspacing özelliği ise hücreler arasındaki boşluğu belirler. Bu özellikleri kullanarak tablonun düzenini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz.

 • HTML tr etiketi ile tablo yapısı oluşturma
 • HTML tr etiketi ile satırlar arası boşluk ekleme
 • HTML tr etiketi ile hücreler arasında boşluk ekleme
Adı Soyadı Yaş
Ahmet Yılmaz 25
Ayşe Kara 30

Sık Sorulan Sorular

HTML tr etiketi nedir?

HTML tr etiketi, HTML tablolarında bir satırı temsil eden bir etikettir. “tr” kısaltması “table row” (tablo satırı) anlamına gelir.

HTML tr etiketi nasıl kullanılır?

HTML tr etiketi, “table” etiketi içinde kullanılır ve her satırı temsil eder. Her hücreyi içeren bir veya daha fazla “td” (table data) etiketinden oluşur.

HTML tr etiketi özellikleri nelerdir?

HTML tr etiketi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 • Tablodaki satırı temsil eder.
 • Diğer tablo etiketleri ile birlikte kullanılır.
 • Satırın içinde birden fazla hücre (td) etiketi bulunabilir.

HTML tr etiketi ile tablo nasıl oluşturulur?

HTML tr etiketi, “table” etiketi içinde kullanılarak tablo oluşturulur. Her tr etiketi bir satırı temsil eder ve içindeki td etiketleri ile hücreleri belirtilir.

HTML tr etiketi ile hücreler arasına nasıl boşluk eklenir?

HTML tr etiketi ile hücreler arasına boşluk eklemek için “td” etiketleri arasında boşluk veya ” ” gibi boşluk karakterleri kullanılabilir.

HTML tr etiketi ile satırlar arasına nasıl boşluk eklenir?

HTML tr etiketi ile satırlar arasına boşluk eklemek için “tr” etiketleri arasında boş bir satır eklenerek boşluk oluşturulur.

HTML tr etiketi ile tablo düzeni nasıl yapılır?

HTML tr etiketi ile tablo düzeni yapmak için “table” etiketi içinde “tr” etiketleri kullanılarak istenen düzen oluşturulur. Her tr etiketi bir satırı temsil eder ve içindeki td etiketleri ile hücreleri belirtilir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!