HTML input etiketi nedir?

HTML input etiketi, kullanıcıların web sayfalarına veri girişi yapmasını sağlayan bir HTML elementidir. Bu etiket, çeşitli form elemanlarıyla birlikte kullanılabilir ve kullanıcılardan metin, sayı, tarih, zaman veya dosya gibi bilgileri alabilir.

HTML input etiketi, type özelliği ile farklı türleri destekler. Bu özelliğe farklı değerler atanarak kullanım amacına göre özelleştirilebilir. Örneğin, type=”text” ise kullanıcıya metin girişi yapma imkanı sunar, type=”number” ise sayı girişi için kullanılabilir.

HTML input etiketi, name özelliği ile sunulan verinin adını belirler, placeholder özelliği ile kullanıcıya içerisine gireceği veri hakkında bilgi verebilir. Ayrıca, required özelliği ile zorunlu bir giriş alanı oluşturulabilir. Kullanıcı, bu alanı boş bıraktığında formun gönderilmesi engellenir.

Aşağıda, HTML input etiketinin farklı türlerini ve kullanım özelliklerini içeren bir tablo bulunmaktadır:

Type Açıklama Örnek
text Metin girişi
number Sayı girişi
email E-posta girişi
date Tarih girişi

HTML input etiketi, web formalarının düzenlenmesi ve veri alınmasında önemli bir rol oynar. Farklı türleri ve kullanım özellikleri sayesinde kullanıcı dostu bir deneyim sunar.

HTML formularda kullanımı nasıldır?

HTML formu, web sayfalarına bilgi göndermek için kullanılan bir öğedir. Bu öğe, web sitelerinin kullanıcılarla etkileşimde bulunmasını sağlar. HTML formu birçok farklı bileşenden oluşur. Bunlar; metin kutuları, onay kutuları, radyo düğmeleri, açılır listeler, düğmeler ve çok daha fazlasını içerebilir.

Bir HTML formu oluşturmak için <form> etiketi kullanılır. Bu etiket, formun başlangıcını ve sonunu belirtir. Formda kullanılacak her bir bileşen için farklı bir etiket kullanılır. Örneğin, metin kutuları için <input>, onay kutuları için <checkbox>, radyo düğmeleri için <radio> gibi etiketler kullanılır.

Bunların yanı sıra, form gönderildiğinde verilerin nereye gönderileceğini belirlemek için action özelliği kullanılır. Ayrıca, formun nasıl gönderileceğini belirlemek için method özelliği kullanılır. En yaygın kullanılan method değeri “post” ve “get”dir. “Post” yöntemi, form verilerini gönderilen sayfanın arka planında saklar, “get” yöntemi ise form verilerini URL parametreleri olarak gönderir.

HTML formu, kullanıcılar tarafından doldurulduktan sonra sunucuya gönderilebilir ve bu veriler işlenebilir. PHP, Python ve Ruby gibi sunucu taraflı dillerle bu işlem gerçekleştirilebilir. Form verileri sunucuya ulaştığında, sunucu bu verilere erişebilir ve gerekli işlemleri yapabilir. Örneğin, kullanıcının girdiği bilgilere bağlı olarak bir hesaplama yapılabilir veya veritabanına veri eklemesi yapılabilir.

Farklı türleri nelerdir?

HTML input etiketi, web sitelerinde kullanıcıların veri girişini yapmalarını sağlar. Bu etiket, kullanıcıların metin, sayı, tarih, mesaj vb. gibi çeşitli veri türlerini girmelerine olanak tanır. HTML input etiketi, form elemanlarıyla birlikte kullanılır ve kullanıcıların veri girişini almak için çeşitli türlerde giriş alanları oluşturur.

HTML input etiketi farklı türleri destekler. Bunlar arasında text, password, checkbox, radio, submit, reset, file, hidden, color, date, datetime, email, month, number, range, search, tel, time, url, week gibi türler bulunur. Her bir tür, farklı veri girişine olanak sağlar ve farklı özelliklere sahiptir.

Aşağıda HTML input etiketi için bazı örnekler ve kullanım şekilleri verilmiştir:

 • Text: Kullanıcının metin girişi yapmasını sağlar. Örnek kullanım: <input type=”text” name=”ad” placeholder=”Adınız”>
 • Password: Kullanıcının şifre girişi yapmasını sağlar. Örnek kullanım: <input type=”password” name=”sifre” placeholder=”Şifreniz”>
 • Checkbox: Kullanıcının birden fazla seçenek arasından seçim yapmasını sağlar. Örnek kullanım: <input type=”checkbox” name=”hobi[]” value=”yüzme”>Yüzme</input>
Tür Açıklama
Text Kullanıcının metin girişi yapmasını sağlar.
Password Kullanıcının şifre girişi yapmasını sağlar.
Checkbox Kullanıcının birden fazla seçenek arasından seçim yapmasını sağlar.

Özellikleri ve kullanımı nasıldır?

Bir HTML formunda, kullanıcının veri girişi yapabileceği ve sunucuya gönderilebileceği çeşitli input (giriş) alanları bulunur. Bu input alanlarının farklı özellikleri ve kullanım biçimleri vardır. Bu blog yazısında, HTML input etiketinin özelliklerinden ve kullanımından bahsedeceğiz.

HTML input etiketi, kullanıcıdan istenen çeşitli veri türlerini girmesine izin verir. Örneğin, text, password, number, email, checkbox, radio ve daha birçok input türü mevcuttur. Bu etiketin kullanımı, form elementinin içerisinde olmalıdır ve required, placeholder, min, max gibi özelliklerle birlikte kullanılabilir.

Bu etiketin kullanımı oldukça kolaydır. Öncelikle, input etiketini açan bir <input> etiketi kullanarak başlamalısınız. Ardından, belirli özellikleri eklemek için type niteliğini kullanabilirsiniz. Örneğin, email tipinde bir input alanı oluşturmak için, <input type=”email”> şeklinde bir kod kullanabilirsiniz.

 • Text: Kullanıcıdan metin girişi istenir.
 • Password: Kullanıcıdan gizli bir metin girişi istenir.
 • Number: Kullanıcıdan sayı girişi istenir.
Özellik Açıklama
required Input alanının doldurulması gerektiğini belirtir.
placeholder Input alanına giriş yapılması gereken değerin örneğini gösterir.
min Input alanına giriş yapılacak değerin minimum değerini belirtir.
max Input alanına giriş yapılacak değerin maximum değerini belirtir.

Geçerli değerleri nasıl belirlenir?

HTML input etiketi nedir? HTML input etiketi, web sayfalarında kullanıcıların bilgi girişi yapabileceği alanları oluşturmak için kullanılan bir HTML elementidir. Bu etiket, kullanıcıdan farklı veri tiplerini (metin, sayı, tarih vb.) girme yeteneği sağlar.

HTML formularda kullanımı nasıldır? Input etiketi, HTML formları oluştururken sıkça kullanılır. Bir form alanı oluşturmak için input etiketi kullanılır ve formdaki diğer elementlerle birlikte kullanılarak kullanıcıdan veri almak için bir arayüz sağlar.

Farklı türleri nelerdir? HTML input etiketinin birkaç türü bulunmaktadır. Bunlar:

 • Metin girişi (text input)
 • Parola girişi (password input)
 • Sayı girişi (number input)
 • Tarih girişi (date input)
 • Checkbox
 • Radyo düğmesi (radio button)
 • Resim yüklemesi (file input)

Bu türler, farklı veri türlerini giriş alanlarında kısıtlamak veya özel türleri desteklemek için kullanılabilir.

Input Türü Açıklama
Metin girişi Kullanıcıya metin girişi yapma imkanı verir.
Parola girişi Kullanıcıya parola girişi yapma imkanı verir. Girilen parolalar genellikle gizlenir.
Sayı girişi Kullanıcıya sayısal değer girişi yapma imkanı verir. Sadece numaraların girilmesine izin verir.
Tarih girişi Kullanıcıya tarih seçme imkanı verir. Kullanıcının takvimden bir tarih seçmesine olanak tanır.

HTML input validasyonu nasıl yapılır?

HTML input etiketi, web sayfalarında kullanıcıdan veri girişi almak için kullanılan bir etikettir. Kullanıcılar, metin kutuları, onay kutuları, ondalık sayı alanları, tarih seçicileri gibi farklı türlerde veri girişi yapabilir. Bu blog yazısında, HTML input etiketi içindeki verilerin doğrulanması ve geçerli bir değer alması için nasıl bir validasyon yapılacağını öğreneceksiniz.

HTML input etiketi validasyonu yapmak için, genellikle JavaScript kullanılır. JavaScript, kullanıcının girdiği değerleri kontrol etmek ve belirlenen kurallara uygun olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Örneğin, bir metin kutusu için en az bir karakterin girilip girilmediği, bir e-posta adresinin doğru formatta olup olmadığı gibi kontroller yapılabilir.

Validasyon işlemi için, HTML input etiketine “required” özelliği ekleyerek, kullanıcının o alana bir değer girmesi gerektiğini belirtebilirsiniz. Ayrıca, “pattern” özelliği kullanarak, kullanıcının belirli bir formata uygun veri girmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, “pattern” özelliğine “[0-9]+” değerini atayarak, kullanıcının sadece rakam girmesini sağlayabilirsiniz.

Veri tutma (data binding) işlemi nasıl gerçekleştirilir?

Veri tutma (data binding) HTML form elemanlarını kullanarak kullanıcının girdiği verileri tutabilmek ve bu verilere erişmek için kullanılan bir tekniktir. Bu teknik, web uygulamaları geliştirirken çok önemli bir rol oynamaktadır. HTML form elemanlarına girilen veriler, sunucuya gönderilmeden önce JavaScript veya diğer programlama dilleri ile işlenebilir ve kullanılabilir.

Data binding, HTML formlarında çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Birinci yöntem, HTML input etiketiyle gerçekleştirilen data binding’dir. Bu yöntemde, input etiketi kullanılarak kullanıcının girdiği verilerin bir değişkenle ilişkilendirilmesi sağlanır. Örneğin, input type=”text” id=”username” name=”username” ifadesiyle kullanıcının girdiği veriler “username” değişkenine atanır ve daha sonra bu değişkene erişilerek veriler kullanılabilir.

Veri tutma işlemi için başka bir yöntem ise HTML form elemanlarının name özelliği kullanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntemde, form elemanlarına verilen name özelliği ile girilen veriler bir form nesnesi olarak sunucuya gönderilir ve sunucu tarafında bu verilere erişim sağlanabilir. Örneğin, input type=”text” name=”username” ifadesiyle girilen kullanıcı adı verisi, sunucuya gönderildiğinde sunucu tarafından bu veriye erişerek kullanılabilir.

 • HTML input etiketi nedir?
 • HTML formularda kullanımı nasıldır?
 • Farklı türleri nelerdir?
 • Özellikleri ve kullanımı nasıldır?
 • Geçerli değerleri nasıl belirlenir?
 • HTML input validasyonu nasıl yapılır?
 • Veri tutma (data binding) işlemi nasıl gerçekleştirilir?
HTML Etiketi Açıklama
input HTML form elemanlarının kullanıcının girdiği verileri tutmak için kullanıldığı etikettir.
name HTML form elemanlarına verilen özelliktir ve girilen verilerin sunucuya gönderilmesi için kullanılır.

Sık Sorulan Sorular

HTML input etiketi nedir?

HTML input etiketi, web sayfalarında kullanıcıdan veri almak için kullanılan bir etikettir. Bu etiket, metin girişi, şifre girişi, tarih seçimi gibi çeşitli veri tipleri için kullanılabilir.

HTML formularda kullanımı nasıldır?

HTML formunda input etiketi kullanmak için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz:

<form>
  <label for=”username”>Kullanıcı Adı:</label>
  <input type=”text” id=”username” name=”username”>
</form>

Farklı türleri nelerdir?

HTML input etiketinin farklı türleri şunlardır:

 1. Text: Kullanıcıdan metin girişi almak için kullanılır.
 2. Password: Kullanıcıdan şifre girişi almak için kullanılır.
 3. Checkbox: Birden fazla seçenek arasından birden fazlasını seçmek için kullanılır.
 4. Radio: Birden fazla seçenek arasından yalnızca birini seçmek için kullanılır.
 5. Submit: Formu sunucuya göndermek için kullanılır.

Özellikleri ve kullanımı nasıldır?

HTML input etiketi bazı özelliklere sahiptir:

 • Type: Inputun türünü belirtir (text, password, checkbox, radio, submit vb.)
 • Name: Inputun adını belirtir. Sunucuya gönderildiğinde bu isim değeri kullanılır.
 • Value: Girilen değeri veya başlangıç değerini belirtir.
 • Required: Inputun zorunlu olup olmadığını belirtir.

Kullanımı örneğin şu şekildedir:

<input type=”text” name=”username” value=”John” required>

Geçerli değerleri nasıl belirlenir?

HTML input etiketinin geçerli değerleri, tipine ve kullanım amacına bağlı olarak belirlenir. Örneğin, text input için herhangi bir metin geçerli olabilirken, checkbox input için sadece true veya false değerleri geçerlidir. Bu nedenle, türünü belirtmek ve belirli bir gereksinimi karşılamak için gereken doğru değeri bilmek önemlidir.

HTML input validasyonu nasıl yapılır?

HTML input validasyonu, kullanıcının girilen verilerin belirli bir formata veya gereksinime uygun olduğunu kontrol etmek için kullanılır. Bu validasyonu gerçekleştirmek için HTML5 form özellikleri kullanılabilir. Örneğin, required, minlength, maxlength, pattern gibi özellikler kullanarak gerekli kontrolleri yapabilirsiniz. Ayrıca, JavaScript kullanarak da gelişmiş validasyon işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Veri tutma (data binding) işlemi nasıl gerçekleştirilir?

HTML input etiketi verileri tutmak için kullanılabilir. Bunun için value özelliği kullanılır. Örneğin, bir text input için value özelliğine girilen değer atanarak veri tutma işlemi gerçekleştirilebilir.

<input type=”text” value=”John”>

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!