HTML form etiketi nasıl kullanılır?

HTML form etiketi, web sayfalarında kullanıcıdan veri girişi almak veya veri göndermek için kullanılan bir HTML elemanıdır. Form etiketi, kullanıcıya çeşitli veri giriş alanları, seçenekler ve gönderme düğmeleri sunar. Bu sayede kullanıcılar web sayfalarıyla etkileşimde bulunabilir ve verileri sunucuya iletebilirler.

Form etiketini kullanmak için öncelikle tagını kullanmalıyız. Sonra içerisine formun içeriğini eklemek için farklı , ve elemanlarını kullanabiliriz. Örneğin, etiketi kullanarak kullanıcıdan metin girişi alabiliriz. etiketiyle kullanıcıya bir seçenek sunabilir ve etiketiyle formu gönderebiliriz.

Form etiketi içinde kullanılan elementler arasında en yaygın olanları şunlardır: input, textarea, select, button ve label. input etiketi, kullanıcıdan metin, sayı veya tarih gibi veri girişi almak için kullanılırken, textarea etiketi daha uzun metin girişi için kullanılır. select etiketi, kullanıcının bir seçenek yapmasını sağlar ve button etiketi formun gönderme düğmesini temsil eder. Son olarak, label etiketi form elemanlarını açıklamak veya etiketlemek için kullanılır.

 • HTML form etiketi nasıl kullanılır?
 • Form etiketi nedir?
 • Form etiketinin kullanım amacı nedir?
 • Form etiketi özellikleri nelerdir?
 • Form etiketi içinde kullanılan elementler nelerdir?
 • Form etiketiyle veri nasıl gönderilir?
 • Form etiketi ile veri doğrulama nasıl yapılır?
Element Açıklama
input Metin, sayı veya tarih gibi veri girişi almak için kullanılır
textarea Daha uzun metin girişi için kullanılır
select Kullanıcının bir seçenek yapmasını sağlar
button Formun gönderme düğmesini temsil eder
label Form elemanlarını açıklamak veya etiketlemek için kullanılır

Form etiketi nedir?

HTML’de form etiketi, kullanıcıların web sayfasına veri göndermesi veya web sayfasından veri alması için kullanılan bir yapısal etikettir. Form etiketi, kullanıcıdan alınan verileri sunucuya iletmek ve sunucudan gelen verileri kullanıcıya göstermek için kullanılır.

Form etiketi, kullanıcıdan alınan verilerin işlenmesi ve saklanması için çeşitli özellikler sunar. Örneğin, kullanıcıya form alanlarında veri girişi yapma imkanı sağlar, farklı veri türleri için doğrulama kontrolleri yapılabilir ve veriler sunucuya çeşitli yöntemlerle gönderilebilir.

Form etiketinin içinde kullanılan elementler de farklı veri girişleri ve kontrolleri için kullanılır. Örneğin, metin kutuları, şifre alanları, onay kutuları, radyo düğmeleri ve açılır liste seçenekleri gibi elementler, kullanıcının form üzerinde veri girişi yapmasını sağlar.

 • HTML form etiketi
 • Form etiketinin amacı
 • Form etiketi özellikleri
 • Form etiketi içinde kullanılan elementler
HTML Anlamı
<form> Bir form başlatır
<input> Kullanıcıdan veri alır
<button> Bir düğme oluşturur
<select> Açılır liste oluşturur

Form etiketinin kullanım amacı nedir?

Form etiketi, HTML’in önemli bir parçasıdır ve web sayfalarında kullanıcıların veri girişi yapabilmesini sağlar. Form etiketi, kullanıcıdan alınan verileri sunucuya göndermek veya kullanıcıdan veri doğrulaması yapmak gibi işlemler için kullanılır. Form etiketi, çeşitli alanları, düğmeleri ve diğer form elemanlarını içerebilen bir yapıdır ve web sayfalarını daha etkileşimli hale getirmek amacıyla kullanılır.

Form etiketi kullanmak için, genellikle <form> ve </form> etiketleri arasına gerekli form elemanlarını yerleştiririz. Örneğin, kullanıcıdan ad, e-posta adresi ve mesaj gibi bilgileri girmesini istiyorsak, bu bilgilerin girileceği <input> ve <textarea> gibi etiketleri form etiketi içine yerleştiririz.

Liste şeklinde form etiketi kullanımının bazı örnekleri şunlardır:

 • Bir iletişim formu oluşturmak
 • Kullanıcı girişi yapmak için bir login formu oluşturmak
 • Bir kayıt oluşturma formu yapmak
 • Anket veya oy kullanma formu oluşturmak
Form Elementi Açıklama
<input> Kullanıcıdan metin, şifre, tarih gibi verileri almak için kullanılır.
<textarea> Kullanıcıdan daha uzun metinlerin alınmasını sağlar.
<select> Kullanıcıya bir listeden seçim yapma imkanı verir.
<button> Tıklanabilir düğmeler oluşturmak için kullanılır.

Form etiketi özellikleri nelerdir?

HTML’de form etiketi, kullanıcıdan veri girişi almak için kullanılan bir etikettir. Bu etiket, web sayfasında interaktif öğelerin yer aldığı bir form oluşturulmasına olanak tanır. Form etiketinin bazı önemli özellikleri şunlardır:

 • Aksiyon (action) özelliği: Form gönderildiğinde yönlendirilecek olan URL’yi belirtir.
 • Metod (method) özelliği: Form verilerinin nasıl gönderileceğini belirler. Genellikle “GET” veya “POST” olarak kullanılır.
 • Hedef (target) özelliği: Formun gönderildiği hedef pencere veya iframe’i belirler.
 • Autocomplete özelliği: Otomatik tamamlama özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 • Novalidate özelliği: Formun tarayıcı tarafından doğrulanmamasını sağlar.

Bu özellikler, form etiketinin kullanım amacına göre farklı şekillerde kullanılabilir ve formun işlevselliğini belirler.

Form etiketi içinde kullanılan elementler nelerdir?

Form etiketi, web sayfalarında kullanıcıdan bilgi almak veya veri göndermek için kullanılan önemli bir HTML etiketidir. Form etiketi içinde birçok farklı element kullanılabilir. İşte form etiketi içinde sıkça kullanılan bazı elementler:

 • Input: Kullanıcıdan veri girmesi için metin kutusu, şifre girişi veya seçim kutusu gibi giriş alanları sağlar.
 • Textarea: Çok satırlı metin girişi için kullanılır. Kullanıcılar buraya uzun metinler yazabilir.
 • Select: Bir seçenek listesi veya açılır menü oluşturmak için kullanılır. Kullanıcılar buradan bir seçenek seçebilir.
 • Checkbox: Kullanıcıya bir veya birden fazla seçenek sunarak bu seçenekleri onaylamasını sağlar.
 • Radio: Kullanıcıya bir veya birden fazla seçenek sunarak sadece bir seçeneği seçmesini sağlar.
 • Button: Kullanıcının gönderi işlemini veya form resetleme işlemini gerçekleştirmesini sağlayan düğmelerdir.

Form etiketi içinde kullanılan elementler sayesinde kullanıcılar web sayfalarında etkileşimde bulunabilir ve verileri gönderebilirler. Bu elementlerin özellikleri ve kullanımlarıyla ilgili daha fazla detayı öğrenmek için HTML dokümantasyonuna başvurabilirsiniz.

Form etiketiyle veri nasıl gönderilir?

Form etiketi, web sitelerinde kullanıcıdan veri almak veya veri göndermek için kullanılan bir HTML etiketidir. Form etiketi, kullanıcının form içindeki alanlara veri girmesini sağlar ve bu veriyi sunucuya gönderir. Peki, form etiketiyle veri nasıl gönderilir? İşte adım adım bir formun nasıl gönderileceği:

Adım 1: Form Etiketi Oluşturma: İlk olarak, formun oluşturulması için <form> etiketi kullanılır. Bu etiket “action” özelliğiyle birlikte kullanılır ve formun nereye gönderileceğini belirtir. Örneğin:

Adım 2: Form Alanları Oluşturma: Form içinde veri alınacak alanlar oluşturulmalıdır. Bunlar genellikle input etiketiyle oluşturulan metin kutuları, şifre kutuları, açılır listeler veya radyo düğmeleri gibi elementlerdir. Örneğin:

Adım 3: Veri Gönderme: Kullanıcı formu doldurduktan sonra, formun gönder düğmesine tıklaması gerekmektedir. Bu düğme, formun içinde <input type=”submit”> şeklinde tanımlanan bir input etiketiyle oluşturulur. Örneğin:

Sonuç: Kullanıcı formu doldurduktan sonra ve gönder düğmesine tıkladıktan sonra, formdaki veriler belirtilen “action” özelliğine sahip olan sunucuya gönderilir. Sunucu tarafından bu veriler işlenir ve istenen işlemler gerçekleştirilir.

Form etiketi ile veri doğrulama nasıl yapılır?

Form etiketi, bir web sitesi üzerindeki veri doğrulama sürecini yönetmek için kullanılan bir etikettir. Veri doğrulama, kullanıcının girdiği bilgilerin doğru ve geçerli olduğunu kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilir. Form etiketi, kullanıcıya yanlış veya eksik bilgi girdiğinde hata mesajları göstererek veri doğrulama işlemini gerçekleştirir. Peki, form etiketi ile veri doğrulama nasıl yapılır? İşte adımları:

 1. Form Etiketinin Oluşturulması: İlk adım olarak, <form> etiketiyle bir form oluşturmanız gerekmektedir. Bu etiket, formun başlangıcını ve bitişini belirtir. Formun action özelliği ise verilerin gönderileceği adresi belirler. Aynı zamanda method özelliği ile veri gönderme yöntemini belirleyebilirsiniz.
 2. İnput Alanlarının Eklenmesi: Form etiketi içine, kullanıcının girmesi gereken bilgileri almak için <input> etiketini kullanabilirsiniz. Bu etiketle birlikte, kullanıcının doldurması gereken alanın türünü belirleyebilirsiniz. Örneğin, type=”text” ile metin girişi, type=”email” ile e-posta girişi sağlayabilirsiniz.
 3. Veri Doğrulama Kurallarının Belirlenmesi: Kullanıcının girdiği verilerin doğruluğunu kontrol etmek için required ve pattern gibi özellikleri kullanabilirsiniz. required özelliği, bir alanın doldurulması zorunlu olduğunu belirtirken, pattern özelliği ile belirli bir desene uygunluk kontrolü yapabilirsiniz.
Özellik Açıklama
action Verilerin gönderileceği adresi belirler.
method Veri gönderme yöntemi belirler (örneğin, GET veya POST).
required Bir alanın doldurulması zorunlu olduğunu belirtir.
pattern Belirli bir desene uygunluk kontrolü yapar.

Form etiketi ile veri doğrulama işlemi, kullanıcıya hatalı veya eksik bilgi girdiğinde uyarı mesajları göstererek gerçekleştirilir. Bu sayede kullanıcıların yanlış veya geçersiz veri girmesini engelleyebilir ve web sitesinin güvenliğini artırabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

HTML form etiketi nasıl kullanılır?

HTML form etiketi, bir web formu oluşturmak için kullanılır. Form etiketi, formun başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemek için kullanılır. Form açıldığında, formdaki veriler sunucuya gönderilir. Form etiketi, `

` ve `

` etiketleri ile tanımlanır.

Form etiketi nedir?

Form etiketi, HTML sayfalarında kullanılan bir etikettir ve bir web formu oluşturmak için kullanılır. Form etiketi, formdaki verilerin sunucuya gönderilmesini sağlar.

Form etiketinin kullanım amacı nedir?

Form etiketi, kullanıcıdan veri girişi almak veya kullanıcıya veri göndermek için kullanılır. Kullanıcı, formdaki çeşitli alanları doldurarak veri girişi yapabilir ve bu veriler sunucuya gönderilir.

Form etiketi özellikleri nelerdir?

Form etiketinin bazı özellikleri şunlardır:

 • action: Form verilerinin gönderileceği URL adresini belirler.
 • method: Form verilerinin nasıl gönderileceğini belirler (GET veya POST).
 • enctype: Form verilerinin nasıl kodlanacağını belirler (application/x-www-form-urlencoded, multipart/form-data veya text/plain).

Form etiketi içinde kullanılan elementler nelerdir?

Form etiketi içinde kullanılan bazı elementler şunlardır:

 • input: Kullanıcıdan veri girişi almak için kullanılır.
 • textarea: Çok satırlı metin girişi için kullanılır.
 • select: Bir seçim kutusu oluşturmak için kullanılır.
 • button: Bir buton oluşturmak için kullanılır.

Form etiketiyle veri nasıl gönderilir?

Form etiketiyle veri göndermek için, formun `action` özelliği doğru bir URL adresine ayarlanır ve `method` özelliği GET veya POST olarak belirlenir. Kullanıcı formu doldurduktan sonra, formdaki veriler belirtilen URL adresine gönderilir.

Form etiketi ile veri doğrulama nasıl yapılır?

Form etiketi ile veri doğrulama için, kullanıcıdan alınan verilerin geçerli olup olmadığı kontrol edilebilir. Bu kontrol, JavaScript veya sunucu tarafında yapılabilir. Örneğin, JavaScript kullanarak, gerekli alanların doldurulup doldurulmadığını veya doğru formatta veri girilip girilmediğini kontrol edebilirsiniz. Sunucu tarafında ise, gelen verilerin doğruluğunu kontrol ederek hatalı veri girişlerini önleyebilirsiniz.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!