HTML !doctype etiketi nedir?

HTML !doctype etiketi, bir HTML belgesinin doğru bir şekilde yorumlanması için tarayıcıya bilgi vermek amacıyla kullanılan bir etikettir. Bu etiket, belge tipini (doctype) ve kullanılan HTML sürümünü belirtir. Doctype etiketi, HTML belgesinin başlangıcında yer alır ve aşağıdaki gibi bir yapıya sahiptir:

<!DOCTYPE html>

Doctype etiketi, tarayıcılara belgenin hangi HTML sürümüne uygun olduğunu söyler ve böylece tarayıcılar, belgeyi doğru bir şekilde yorumlayabilir. Doğru doctype kullanımı, tarayıcı uyumluluğunu artırır ve belgenin istenen şekilde görüntülenmesini sağlar.

 • HTML !doctype etiketi neden önemlidir?
 • HTML !doctype etiketi nasıl kullanılır?
 • HTML !doctype etiketinin farklı versiyonları nelerdir?
 • HTML !doctype etiketi doğru şekilde nasıl tanımlanır?
 • HTML !doctype etiketi ve tarayıcı uyumluluğu
 • HTML !doctype etiketi ile ilgili en sık yapılan hatalar
Sürüm Doctype Etiketi
HTML5 <!DOCTYPE html>
HTML 4.01 Strict <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>
HTML 4.01 Transitional <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd”>

HTML !doctype etiketi neden önemlidir?

HTML !doctype etiketi nedir?

HTML !doctype etiketi, bir HTML belgesinin başında yer alan ve belgenin hangi HTML versiyonuna uygun olarak yazıldığını belirten bir kod parçacığıdır. Doctype, “document type” (belge türü) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Doctype bildirimi, tarayıcılara hangi HTML standartlarına uygun çalışması gerektiğini söyler ve bu da web sayfalarının doğru şekilde taranmasını ve yorumlanmasını sağlar.

HTML !doctype etiketi, web sayfalarının doğru bir şekilde taranması ve yorumlanmasında büyük bir öneme sahiptir. Doctype bildirimi sayesinde tarayıcılar, hangi HTML standartlarına uygun olarak çalışması gerektiğini bilir ve sayfayı ona göre işler. Bu, tarayıcıların sayfayı doğru bir şekilde görüntülemesini sağlarken, web geliştiricilere de hangi özellikleri kullanabileceklerini ve hangi özelliklerin kullanılamayacağını bildirir.

HTML !doctype etiketi nasıl kullanılır?

HTML !doctype etiketi, HTML belgesinin başına eklenen bir kod parçacığıdır. Genellikle “” şeklinde kullanılır ve en yeni HTML5 sürümünü temsil eder. Doctype bildirimi, tarayıcılara belgenin HTML standartlarına uygun olarak yazıldığını bildirir. Etiket, HTML belgesinin ilk satırında yer almalıdır ve herhangi bir boşluk veya satır atlamadan direkt olarak etiketten sonra HTML kodu gelmelidir.

 • Doctype bildirimi, HTML belgesiyle birlikte <!DOCTYPE html> şeklinde kullanılır.
 • Doctype etiketi, tarayıcılara doğru HTML versiyonunu kullanmalarını söyler.
 • Doctype bildirimi, web sayfasının doğru şekilde taranmasını ve renderlanmasını sağlar.
Doctype Açıklama
<!DOCTYPE html> En yeni HTML5 sürümünü temsil eder.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN”> HTML 4.0 Transitional dökümantasyonunu temsil eder.
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN”> XHTML 1.0 Transitional dökümantasyonunu temsil eder.

HTML !doctype etiketi nasıl kullanılır?

HTML’de, !doctype etiketi web tarayıcılarına sayfanın hangi HTML sürümüne uyduğunu bildiren bir beyandır. Bu beyan, tarayıcının sayfayı doğru bir şekilde işlemesine ve yorumlamasına yardımcı olur. HTML !doctype etiketini kullanmanın doğru şekilde yapılması, web sitelerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.

HTML !doctype etiketini kullanmak için aşağıdaki örnekleri kullanabilirsiniz:

 1. HTML 5: Daha önceki HTML sürümlerinden farklı olarak, HTML 5 !doctype beyanı biraz daha basittir. HTML 5 kullanmak için, sayfanızın başına aşağıdaki etiketi eklemeniz yeterlidir:
  <!doctype html>
 2. HTML 4: HTML 4 kullanmak isterseniz, aşağıdaki etiketi ekleyebilirsiniz:
  <!doctype html public “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>
 3. XHTML 1.0: XHTML 1.0 için aşağıdaki etiketi kullanabilirsiniz:
  <!doctype html public “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>

HTML !doctype etiketini kullanarak sayfanızın HTML sürümünü belirtmek, tarayıcının sayfayı doğru şekilde yorumlamasını ve uygun standartlara uygun olarak işlemesini sağlar. Doğru etiketi seçmek, web sitesinin tarayıcı uyumluluğunu da artırır.

HTML !doctype etiketinin farklı versiyonları nelerdir?

HTML !doctype etiketi, HTML belgelerinin tarayıcılar tarafından doğru bir şekilde yorumlanmasını sağlayan bir işaretçidir. Bu etiket, HTML dokümanının hangi sürümde yazıldığını ve hangi standartlara uygun olduğunu belirtir. HTML !doctype etiketi, farklı versiyonlarda kullanılabilir ve her bir versiyon, belge içeriğinin doğru bir şekilde işlenmesi için farklı talimatlar sağlar.

HTML !doctype etiketinin farklı versiyonları, HTML 4.01, XHTML 1.0, HTML5 gibi çeşitli HTML standartlarına dayanır. Her bir versiyon, belge içeriğinin nasıl yapılması gerektiğini belirtirken, tarayıcıların belgeyi nasıl yorumlaması gerektiği konusunda talimatlar da sağlar. Bu farklı versiyonlar, belgenin yapısı ve etiketlerin kullanımı konusunda farklılıklar içerebilir.

Bir örnek olarak, HTML 4.01 versiyonunda, genellikle transitional, strict veya frameset olmak üzere üç farklı !doctype yazımı kullanılır. Bu versiyonda, belgenin içeriği ve etiketleri daha sıkı bir şekilde tanımlanır ve belgenin tarayıcılar tarafından doğru bir şekilde yorumlanmasına yardımcı olur.

HTML Versiyonu Doctype Yazımı
HTML 4.01 Transitional
HTML 4.01 Strict
HTML 4.01 Frameset

HTML5 ise daha yeni bir versiyon olup daha fazla esneklik sunar. HTML5 !doctype etiketi herhangi bir DTD (document type definition) tanımlamasına ihtiyaç duymaz. Bu etiketi kullanarak, tarayıcılara belgenin HTML5 standardında olduğunu belirtiriz. HTML5 ile birlikte, daha yeni ve daha gelişmiş HTML etiketleri ve özellikleri kullanılabilir hale gelmiştir.

HTML !doctype etiketi doğru şekilde nasıl tanımlanır?

HTML !doctype etiketi, bir HTML belgesinin hangi versiyonunu kullanacağını belirten bir beyan etiketidir. Doctype, “döküman türü” anlamına gelir ve belgenin geçerli bir HTML belgesi olarak değerlendirilmesini sağlar. Doctype, HTML belgesinin başında yer almalıdır ve aşağıdaki şekilde tanımlanır:

<!DOCTYPE html>

Bu tanım, HTML5 versiyonunu kullanacağımızı belirtir. HTML5, web geliştiricilerin modern özellikleri kullanmasına izin veren en güncel HTML sürümüdür. Ancak, Doctype etiketi farklı versiyonlar için de belirlenebilir. Örneğin, XHTML 1.0 Strict versiyonu için aşağıdaki tanım kullanılabilir:

Versiyon Tanım
HTML 4.01 Strict <!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>
XHTML 1.0 Strict <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd”>

Bu tabloda sadece bazı versiyonlara örnek verilmiştir ve daha fazla versiyonun olduğunu unutmayın. Doctype tanımlamasını doğru şekilde yapmak, tarayıcı uyumluluğu ve standartlara uygunluk açısından önemlidir. Yanlış veya eksik bir Doctype tanımı, belgenin beklenmeyen şekilde görüntülenmesine veya işlenmesine neden olabilir.

HTML !doctype etiketi ve tarayıcı uyumluluğu

HTML !doctype etiketi, tarayıcılara web sayfamızın hangi HTML sürümüne uygun olarak tasarlandığını bildirmek için kullanılan bir etikettir. Doctype, “Document Type”ın kısaltmasıdır ve belge türünü belirtir.

HTML !doctype etiketi, tarayıcılara doğru bir şekilde sayfayı nasıl yorumlamaları gerektiğini anlatır. Tarayıcılar, sayfanın HTML belirtimine göre kendilerini düzenler ve dökümanı doğru şekilde görüntüler. Eğer !doctype etiketi kullanılmazsa, tarayıcılar sayfayı varsayılan modda yorumlarlar ve bu da uyumluluk sorunlarına yol açabilir.

Bir web sayfasının tarayıcı uyumluluğu, doğru HTML !doctype etiketi kullanılarak artırılabilir. Tarayıcılar, farklı HTML sürümlerini destekleme konusunda farklıdır ve bazı özellikleri doğru bir şekilde görüntülemek için belirli bir !doctype etiketine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, doğru bir şekilde !doctype tanımlamak, tarayıcı uyumluluğunu artırmak için son derece önemlidir.

 • HTML4
 • HTML5
 • XHTML1.1
 • XML
HTML Sürümü Doctype Tanımı
HTML4 <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01//EN” “http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd”>
HTML5 <!DOCTYPE html>
XHTML1.1 <!DOCTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd”>
XML <!DOCTYPE xml>

HTML !doctype etiketiyle ilgili en sık yapılan hatalardan biri, etiketin başına ekstra boşluk veya karakterlerin eklenmesidir. Bu hata, tarayıcıların etiketi tanımlayamamasına ve doğru bir şekilde sayfayı yorumlayamamasına neden olabilir. Ayrıca, yanlış bir !doctype etiketi seçimi de tarayıcı uyumluluğunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, doğru bir şekilde !doctype etiketi tanımlamak ve gereksiz karakterlerden kaçınmak önemlidir.

HTML !doctype etiketi ile ilgili en sık yapılan hatalar

HTML !doctype etiketi, bir HTML dokümanının başında yer alan ve tarayıcının hangi HTML versiyonuna uygun olarak sayfayı render etmesi gerektiğini belirten bir etikettir. Bu etiketin doğru ve uygun şekilde kullanılması, web sayfalarının tarayıcı uyumluluğunu sağlamak için oldukça önemlidir.

HTML !doctype etiketi ile ilgili en sık yapılan hatalardan biri, bu etiketi doğru şekilde tanımlamamaktır. Bir HTML dokümanının başında yer alması gereken !doctype etiketi, aksi takdirde tarayıcının sayfayı varsayılan modda değil, uyumluluk modunda render etmesine neden olabilir. Bu da sayfanın görünümünü bozabilir ve hatalara sebep olabilir.

Bir diğer sık yapılan hata ise !doctype etiketini tamamen atlamaktır. Özellikle eski HTML versiyonlarında yazılan web sayfalarında bu hata sıklıkla yapılmaktadır. Ancak günümüzde tarayıcılar artık bu hataları tolere etmemekte ve uyumsuz sayfaları düzgün bir şekilde render etmemektedir.

 • Doğru şekilde tanımlanmamış !doctype etiketi: Tarayıcıya uygun HTML versiyonunu belirtmek için doğru etiketini kullanmak önemlidir.
 • !doctype etiketini atlamak: Tarayıcı uyumluluğunu sağlamak için !doctype etiketinin dokümanın başında yer alması gerekmektedir.
Hatalı Doğru
<!doctype html> <!DOCTYPE html>
<html> <!DOCTYPE html><html>

Sık Sorulan Sorular

HTML !doctype etiketi nedir?

HTML !doctype etiketi, HTML belgesinin türünü ve sürümünü belirtmek için kullanılan bir etikettir. Doctype, bir HTML belgesinin tarayıcıya nasıl yorumlanması gerektiğini belirler.

HTML !doctype etiketi neden önemlidir?

Doctype etiketi, tarayıcılara doğru renderleme motorunu kullanmalarını ve belgeyi düzgün bir şekilde görüntülemelerini söyler. Doctype etiketi kullanılmazsa, tarayıcılar belgeyi varsayılan modda, yani uyumluluk modunda gösterir ve bu bazen beklenmeyen sonuçlara yol açabilir.

HTML !doctype etiketi nasıl kullanılır?

HTML !doctype etiketi, HTML belgesinin en üst satırına yerleştirilir. Doctype etiketi, “” şeklinde yazılır ve <> ile çevrelenir. Önceki HTML versiyonları için farklı doctype etiketleri de mevcuttur, ancak HTML5 kullanımı en yaygın olanıdır.

HTML !doctype etiketinin farklı versiyonları nelerdir?

HTML5, en güncel ve yaygın kullanılan doctype etiketi olmasına rağmen, daha önceki HTML sürümleri için farklı doctype etiketleri de bulunmaktadır. Bunlar arasında HTML 4.01 Strict, HTML 4.01 Transitional, XHTML 1.0 Strict, XHTML 1.0 Transitional, vb. yer almaktadır.

HTML !doctype etiketi doğru şekilde nasıl tanımlanır?

HTML !doctype etiketi, HTML belgesinin başında yer almalıdır. HTML5 için doğru şekilde tanımlandığında, etiket “” şeklinde görünmelidir. Bu şekilde tarayıcılar, belgenin HTML5 uyumlu olduğunu anlar ve doğru şekilde renderler.

HTML !doctype etiketi ve tarayıcı uyumluluğu

Doctype etiketi, tarayıcılara belgenin nasıl işleneceği hakkında bilgi verir ve bu da tarayıcılarda uyumluluğun sağlanmasını sağlar. Doctype etiketi kullanılmaması veya yanlış tanımlanması durumunda, tarayıcılar belgeyi uyumluluk modunda işler ve beklenmeyen sonuçlara neden olabilir.

HTML !doctype etiketi ile ilgili en sık yapılan hatalar

 • Doctype etiketi belgenin başına yerleştirilmemiş olabilir.
 • Doctype etiketi yanlış bir şekilde tanımlanmış olabilir.
 • Eski HTML sürümleri için yanlış doctype etiketi kullanılmış olabilir.
 • Doctype etiketi yerine yanlış bir etiket kullanılmış olabilir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!