HTML dir etiketi ne işe yarar?

HTML dilindeki dir etiketi, bir klasör yapısı veya dosya sistemi tasarlamak için kullanılır. Bu etiket, içerdiği dosya ve klasörleri hiyerarşik bir şekilde listelemek için kullanılır. Dir etiketi, web sayfalarını daha düzenli ve yapılandırılmış hale getirmek için önemli bir rol oynar.

Dir etiketini nasıl kullanabiliriz?

Bir klasör yapısı oluşturmak için dir etiketini kullanırız. Bu etiketin başlangıç ve bitiş etiketleri vardır: <dir> ve </dir>. Dir etiketi içinde listelenen her öğe, ayrı bir <li> etiketiyle tanımlanır. Örneğin:

Kod Açıklama
<dir>
 • index.html
  • images
  • css
</dir> Klasör yapısının sonunu belirtir.

Dir etiketi özellikleri ve parametreleri

Dir etiketi, bazı özelliklerle birlikte gelir:

 • compact: Bu özelliği kullanarak, dir etiketi içindeki listeyi daha sıkıştırılmış bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.
 • start: Bu özelliği kullanarak, listelenen öğelerin numaralandırmasını belirli bir numara ile başlatabilirsiniz.
 • type: Bu özelliği kullanarak, liste öğelerinin işaretleyici türünü belirleyebilirsiniz (örneğin, harf işaretleri, rakam işaretleri vb.).

Dir etiketi ve tarayıcı uyumluluğu

Dir etiketi, HTML5 standardında kaldırılmıştır. Bu nedenle, bazı modern tarayıcılar tarafından desteklenmeyebilir. Bunun yerine, genellikle <ul> ve <li> etiketleri kullanılarak klasör yapısı oluşturulur. Ancak, mevcut web sayfalarında hala kullanılan eski bir etikettir, bu nedenle bazı tarayıcılarda desteklenebilir.

dir etiketi nasıl kullanılır?

Dir etiketi HTML’de, dizin veya klasör yapısını tanımlamak veya listelemek için kullanılır. Bu etiket, belirli bir dizinde bulunan dosyaları veya alt dizinleri listeleyebilir. Böylece, web sitesindeki dosya veya klasör yapısını daha düzenli bir şekilde göstermek için kullanılabilir.

Dir etiketini kullanmak için, bir olay etiketi açılış ve kapanış tagları arasına yerleştirmeniz gerekir. Olay etiketi, “dir” parametresiyle birlikte kullanılır ve dizinin yolu belirtilir. Örneğin:

HTML Kodu Açıklama
<dir dir=”dizin/yolu”></dir> ‘dizin/yolu’ adlı dizindeki dosyaları veya alt dizinleri listeleyecektir.

Eğer dizin yolunda boşluklar varsa, bunları %20 şeklinde ifade etmeniz gerekir. Örneğin:

HTML Kodu Açıklama
<dir dir=”ana%20klasor/altdizin/yolu”></dir> ‘ana klasor’ adlı ana klasörün ‘altdizin/yolu’ adlı alt dizinindeki dosyaları veya alt dizinleri listeleyecektir.

Dir etiketi, web tarayıcıları tarafından desteklenmeyen bir etikettir. Bu yüzden tarayıcı uyumluluğunu dikkate almak önemlidir. Tarayıcılar bazı etiketleri desteklemediği için, dir etiketi yerine CSS veya JavaScript kullanmak daha uygun olabilir.

dir etiketi özellikleri ve parametreleri

HTML dir etiketi, bir dizindeki dosya ve alt dizinleri listeleyen bir etikettir. Bu etiketin özellikleri ve parametreleri, bir dizin yapısı oluştururken veya dosya listelerken oldukça kullanışlıdır. Bu blog yazısında, dir etiketinin nasıl kullanılacağı ve hangi özelliklere sahip olduğu üzerinde durulacaktır.

Bir dizin yapısı tasarlamak için dir etiketini kullanmak oldukça basittir. Öncelikle <dir> etiketini açarız ve ardından her bir dosya veya alt dizini <li> etiketiyle listeleyebiliriz. Örneğin:

 • Dosya 1
 • Dosya 2
 • Alt Dizin 1
  • Dosya 3
  • Dosya 4

Dir etiketi, belirli parametreleri kullanarak listelemeyi şekillendirmenize olanak tanır. Örneğin, compact parametresini kullanarak liste arasındaki boşluğu azaltabilirsiniz. Ayrıca, reversed parametresini kullanarak listeyi ters çevirebilirsiniz. Bu parametreleri kullanmak için etikete şu şekilde bir örnek verebiliriz:

<dir compact reversed>

Parametre Açıklama
compact Listedeki boşlukları azaltır.
reversed Listeyi ters çevirir.

HTML dir etiketi, modern tarayıcılar tarafından desteklenmektedir ve çoğu tarayıcıda uyumluluk sorunu yaşanmadan kullanılabilir. Ancak, eski tarayıcılarda bazı sorunlar olabilir, bu yüzden tarayıcı uyumluluğunu kontrol etmek her zaman önemlidir.

dir etiketi ile liste oluşturma

dir etiketi, HTML5’in sunduğu bir özelliğidir ve liste oluşturmak için kullanılır. Bu etiket, belirli bir dizindeki dosyaları veya klasörleri listeleyen bir işlevsellik sağlar. Listeleme işlemi, bilgisayarınızdaki dosya sistemi üzerinde gerçekleştirilir ve kullanıcılara belirli bir dizine göz atma imkanı sunar.

Bu etiketi kullanırken, dir kelimesi ile başlayan ve directory yani dizin anlamına gelen bir kısaltma kullanırız. Ardından, path veya klasör yolu olarak adlandırılan bir parametre ile hedeflenen dizini belirtiriz. Bu sayede, belirli bir dizindeki dosyaları veya klasörleri listeleyebiliriz.

Örneğin, aşağıdaki kod bloğunda, “images” adlı bir dizindeki tüm dosyaları listeleyen bir dir etiketi örneği gösterilmektedir:

<dir path=”images”></dir>

Bu kodu kullanarak, belirtilen dizindeki tüm dosyaları listeleyebiliriz. Bu sayede, kullanıcılara mevcut resimleri göstermek veya erişilebilirliği artırmak gibi farklı amaçlar için kullanabiliriz.

Dir etiketi ile liste oluşturma özelliği, HTML5’in sağladığı güçlü bir özelliktir. Bu özellik sayesinde, web uygulamalarında dosya yönetimi veya içerik organizasyonu gibi işlevler kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

dir etiketi ile klasör yapısı tasarlama

HTML dir etiketi ne işe yarar?

HTML dir etiketi, bir klasör yapısı oluşturmak için kullanılan bir etikettir. Bu etiket, içerisine yerleştirilen diğer öğelerin hiyerarşik olarak düzenlenmesini sağlar. Klasör yapısını tasarlama ile ilgili daha fazla bilgi için, dir etiketi nasıl kullanılır ve özellikleri nelerdir, bu yazının devamında detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

dir etiketi nasıl kullanılır?

Klasör yapısı tasarlamak için dir etiketini kullanmak oldukça basittir. Dir etiketi, aşağıdaki gibi kullanılır:

 1. name: Klasörün adını belirtmek için kullanılır.

 2. path: Klasörün yolunu belirtmek için kullanılır.

 3. type: Klasörün türünü belirtmek için kullanılır.

Örneğin, aşağıdaki şekilde bir klasör yapısı tasarlamak için dir etiketini kullanabilirsiniz:

name path type
klasör 1 /klasor1/ folder
klasör 2 /klasor1/klasor2/ folder
dosya 1 /klasor1/klasor2/dosya1.txt file

Bu şekilde, klasör yapısı tasarlayabilir ve içerisindeki dosyaları ve alt klasörleri belirtebilirsiniz.

dir etiketi ile dosya listeleme

HTML dir etiketi ne işe yarar?

HTML dir etiketi, dosya sistemiyle ilgili bilgileri listelemek için kullanılan bir etikettir. Bu etiket, bir dizindeki dosyaların adlarını ve özelliklerini görüntülememizi sağlar. Dosya listeleme işlemi, web sayfalarında kullanıcıların belirli bir dizinde bulunan dosyalara erişebilmesini kolaylaştırır.

dir etiketi nasıl kullanılır?

dir etiketi kullanımı oldukça basittir. Aşağıdaki gibi bir örnek üzerinden inceleyelim:

<dir>
<li>dosya1.txt</li>
<li>dosya2.jpg</li>
<li>dosya3.html</li>
</dir>

Bu örnek, dosya1.txt, dosya2.jpg ve dosya3.html adlı dosyaların listelendiği bir dosya listesini oluşturur. Bu şekilde, web sayfasında belirli bir dizindeki dosyaları gösterebiliriz.

dir etiketi özellikleri ve parametreleri

dir etiketinde kullanılabilecek bazı özellikler ve parametreler bulunmaktadır. Bu özellikler, dosya listeleme işlemini daha ayrıntılı hale getirebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Özellik/Parametre Açıklama
compact Listeyi sıkıştırır, boşlukları kaldırır.
start Listedeki ilk öğenin numarasını belirler.
type Liste işaretleyicilerinin biçimini belirler (örn. 1, A, I).
value Öğenin değerini belirler (örn. 1, 2, 3).

Bu özellikleri kullanarak dosya listelerini daha özelleştirilmiş bir şekilde oluşturabilirsiniz.

dir etiketinin tarayıcı desteği ve uyumluluğu

Dir etiketinin tarayıcı desteği ve uyumluluğu

HTML dosyalarında kullanılan dir etiketi, tarayıcı düzeyinde desteklenen ve uyumlu çalışan bir etikettir. Her ne kadar HTML5 standartlarında yer alsa da, tüm tarayıcılarda aynı şekilde çalışmayabilir. Bu yüzden kullanırken dikkate almanız gereken bazı faktörler bulunmaktadır.

Bazı tarayıcılar dir etiketini desteklemeyebilir veya farklı şekillerde yorumlayabilir. Özellikle eski versiyonlarda ve bazı mobil tarayıcılarda uyumluluk sorunları yaşanabilir. Bu nedenle, web sitenizde tarayıcı uyumluluğunu göz önünde bulundurmalı ve gerekirse alternatif çözümler aramalısınız.

 • Google Chrome: Dir etiketi, Google Chrome tarayıcısının tüm sürümlerinde desteklenmektedir.
 • Mozilla Firefox: Dir etiketi, Mozilla Firefox tarayıcısının tüm sürümlerinde desteklenmektedir.
 • Microsoft Edge: Dir etiketi, Microsoft Edge tarayıcısının tüm sürümlerinde desteklenmektedir.
 • Safari: Dir etiketi, Safari tarayıcısının tüm sürümlerinde desteklenmektedir.
 • Internet Explorer: Internet Explorer tarayıcısının bazı sürümlerinde dir etiketi tam olarak desteklenmemektedir. Bu nedenle, Internet Explorer kullanıcıları için alternatif çözümler düşünmeniz gerekebilir.

Dir etiketini kullanırken tarayıcı desteği ve uyumluluğunu göz önünde bulundurmanız önemlidir. Web sitenizin tarayıcılarda doğru bir şekilde görüntülenmesi ve kullanılabilir olması için dir etiketini doğru şekilde kullanmanız ve gerekirse alternatif çözümler aramanız gerekebilir.

Tarayıcı Desteklenme Durumu
Google Chrome Desteklenmektedir
Mozilla Firefox Desteklenmektedir
Microsoft Edge Desteklenmektedir
Safari Desteklenmektedir
Internet Explorer Kısmi destek

Sık Sorulan Sorular

dir etiketi ne işe yarar?

dir etiketi, HTML sayfalarında bir dizinin içeriğini listelemek için kullanılır.

dir etiketi nasıl kullanılır?

dir etiketi, aşağıdaki şekilde kullanılır:

<dir>
<li>Öğe 1</li>
<li>Öğe 2</li>
<li>Öğe 3</li>
</dir>

dir etiketinin özellikleri ve parametreleri nelerdir?

dir etiketinin özellikleri veya parametreleri yoktur. Sadece içerik listesini göstermek için kullanılır.

dir etiketi ile nasıl liste oluşturulur?

dir etiketi ile liste oluşturmak için <dir> etiketi içinde <li> etiketi kullanılır. Her <li> etiketi, bir öğeyi temsil eder.

dir etiketi ile klasör yapısı nasıl tasarlanır?

dir etiketi ile klasör yapısı tasarlamak için <dir> etiketi içinde iç içe <dir> etiketleri kullanabilirsiniz. Her <dir> etiketi, bir klasörü temsil eder.

dir etiketi ile nasıl dosya listesi oluşturulur?

dir etiketi ile dosya listesi oluşturmak için <dir> etiketi içinde <a> etiketi kullanarak dosya adlarını bağlantılara dönüştürebilirsiniz.

dir etiketinin tarayıcı desteği ve uyumluluğu nedir?

dir etiketi, bazı tarayıcılar tarafından desteklenmemektedir ve artık önerilmemektedir. Bu nedenle, daha modern bir HTML yapılandırma kullanmanız önerilir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!