HTML Nedir ve Ne İşe Yarar?

HTML nedir ve ne işe yarar? HTML (HyperText Markup Language), web tarayıcılarının anlayabileceği biçimde web sayfalarının yapılandırılmasını sağlayan bir işaretleme dilidir. HTML, web sitelerinin temel yapısını oluşturur ve içeriği düzenlemek ve biçimlendirmek için kullanılır. Web tasarımında önemli bir role sahip olan HTML, web sayfalarının uygun bir biçimde oluşturulmasını ve tarayıcılar tarafından doğru şekilde yorumlanmasını sağlar.

HTML döküman yapısı nasıl oluşturulur? HTML dökümanı, bir metin editörü veya HTML düzenleyici kullanılarak oluşturulabilir. Dökümanın başlangıcında ifadesi yer almalıdır. ifadesi, HTML sürümünü belirtir. HTML dökümanının içeriği etiketleri arasında yer alır. etiketi ise dökümanın başlığını ve içerisindeki meta bilgilerini içerir. etiketi, web sayfasının başlık bilgisini belirtir. bölümünden sonra, web sayfasının gövdesi etiketleri arasında tanımlanır. Bu bölümde içeriğin gerçek görüntüsü oluşturulur.

HTML elementleri ve özellikleri nelerdir? HTML, birçok element ve özelliği içerir. Elementler, web sayfasındaki farklı bileşenleri temsil eder. Örneğin, metin için

, başlık için etiketleri kullanılır. Özellikler ise elementlere ek bilgiler eklemek için kullanılır. Örneğin, bir resim için etiketi kullanılırken, resmin kaynak dosyasını belirtmek için src özelliği kullanılır. Her elementin kendine özgü bir amacı ve kullanım şekli bulunur.

HTML Döküman Yapısı Nasıl Oluşturulur?

HTML, Hypertext Markup Language (Hipertext İşaretleme Dili) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir açılım olarak karşımıza çıkmaktadır. Web sayfalarının yapısını oluşturmak için kullanılan bir dildir. HTML, web tarayıcıları tarafından okunabilir ve yorumlanabilir bir dil olduğu için sayfaların düzgün bir şekilde görüntülenmesini sağlar.

HTML döküman yapısı, web sayfalarının nasıl oluşturulduğunu ve düzenlendiğini belirler. Bir HTML dökümanı genellikle başlangıç ve bitiş etiketleri olan etiketiyle başlar ve biter. Döküman yapısının temel elemanları ise ve etiketleridir.

Head bölümü, web tarayıcısı tarafından görüntülenmeyen ancak sayfanın arka planında yer alan bilgilerin bulunduğu alandır. Bu bölümde genellikle sayfa başlığı, meta bilgiler, stil tanımlamaları ve betikler gibi unsurlar yer alır.

Body bölümü ise sayfanın görünen kısmını oluşturur. Web tarayıcısı tarafından okunan ve kullanıcıya gösterilen içerikler bu bölümde yer alır. Metinler, resimler, bağlantılar, tablolar, form elemanları gibi unsurlar body bölümünde kullanılır.

HTML Döküman Yapısı Örneği

Aşağıda bir HTML döküman yapısı örneği verilmiştir:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Başlık</title>
</head>
<body>
<h1>Merhaba, HTML!</h1>
<p>Bu bir paragraftır.</p>
</body>
</html>

Bu örnekte, dökümanın başlığı “Başlık” olarak belirlenmiştir. Body bölümünde ise bir başlık etiketi olan h1 ve bir paragraf etiketi olan p kullanılmıştır. Bu şekilde, tarayıcıya “Merhaba, HTML!” başlıklı bir sayfa oluşturulmuştur.

HTML Elementleri ve Özellikleri Nelerdir?

HTML (HyperText Markup Language), web sayfalarını oluşturmak için kullanılan bir işaretleme dilidir. HTML, yapısal bir dil olarak web tarayıcılarına sayfanın nasıl görüntüleneceğini söyler. HTML, web sayfalarını oluşturmak için kullanılan en temel yapı taşlarından biridir.

HTML elementleri, bir HTML dokümanının yapısını oluşturan etiketlerdir. Her bir etiket, bir elemanın başlangıcını ve bitişini belirtir. HTML etiketleri arasına içerik eklenir ve bu içerik tarayıcıda görüntülenir. Her bir HTML elementi, farklı özelliklere sahiptir ve özelleştirme imkanı sunar.

HTML’in en temel elementlerinden bazıları şunlardır:

 • <p>: Paragrafı temsil eder ve metin içeriğini barındırır.
 • <h1>: Birinci dereceden başlık etiketidir.
 • <div>: Bölümü temsil eder ve diğer elementleri gruplamak için kullanılır.
 • <a>: Bir bağlantıyı temsil eder ve diğer bir sayfaya veya kaynağa yönlendirir.
 • <img>: Bir resmi temsil eder ve web sayfasına resim eklemek için kullanılır.
Element Açıklama
<p> Paragrafı temsil eder.
<h1> Birinci dereceden başlık etiketidir.
<div> Bölümü temsil eder ve diğer elementleri gruplamak için kullanılır.
<a> Bir bağlantıyı temsil eder ve diğer bir sayfaya veya kaynağa yönlendirir.
<img> Bir resmi temsil eder ve web sayfasına resim eklemek için kullanılır.

HTML elementleri ve özellikleri, web sayfalarının yapısal ve görsel olarak düzenlenmesinde büyük öneme sahiptir. Her element kendine özgü özellikleriyle sayfanın görünümünü ve işlevselliğini zenginleştirir. Bu nedenle HTML’i etkili bir şekilde kullanarak web sayfalarınızı daha etkileyici ve kullanıcı dostu hale getirebilirsiniz.

HTML Etiketlerinin Önemi ve Kullanımı

HTML etiketleri, web sayfalarını oluşturmak ve biçimlendirmek için kullanılan temel yapı taşlarıdır. Her HTML etiketi, içeriği belirli bir şekilde düzenlemek için kullanılır ve tarayıcıya nasıl gösterilmesi gerektiğini söyler. HTML etiketleri, metinlerin biçimlendirilmesinden resim ve bağlantıların eklenmesine kadar birçok farklı amaç için kullanılır.

HTML etiketlerinin önemi temel olarak aşağıdaki nedenlerden dolayı ortaya çıkar:

 • Web sayfalarını yapılandırma: HTML etiketleri, web sayfalarını belirli bir düzen ve yapısıyla oluşturmanıza olanak tanır. Başlık etiketleri, paragraf etiketleri, liste etiketleri gibi yapısallık sağlayan etiketler kullanarak sayfalarınızı daha anlaşılır hale getirebilirsiniz.
 • Metni biçimlendirme: HTML etiketleri, metni kalın, italik, altı çizili gibi farklı şekillerde vurgulamanıza olanak tanır. Bu sayede kullanıcıların dikkatini çekmek istediğiniz bölümlere odaklanmalarını sağlayabilirsiniz.
 • Görsel ve multimedya içeriği eklemek: HTML etiketleri, resimler, videolar ve ses dosyaları gibi görsel ve multimedya içeriklerini web sayfalarınıza eklemenizi sağlar. Bu sayede sayfalarınızın daha zengin ve etkileyici görünmesini sağlayabilirsiniz.

HTML etiketlerinin kullanımı da oldukça kolaydır. Her etiket, <etiket>içeriğin </etiket> şeklinde belirtilmesiyle kullanılır. Örneğin, bir paragraf oluşturmak için <p>içerik</p> etiketlerini kullanabilirsiniz. Ayrıca, bazı etiketlerin bazı özelliklerini belirlemek için de ek parametreler eklemeniz gerekebilir. Örneğin, bir resim eklemek için <img src=”resim.jpg” alt=”Resim Açıklaması”> şeklinde bir etiket kullanabilirsiniz.

HTML Form Elemanları ve İşlevleri

HTML form elemanları, web sayfalarında kullanıcıların veri girişi yapmasını ve bu verilerin sunucuya iletilmesini sağlayan araçlardır. Form elemanları, çeşitli veri türlerini kabul edebilir ve bu verileri farklı şekillerde işleyebilir. Bu nedenle, web geliştiriciler açısından form elemanları oldukça önemlidir ve iyi bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

HTML form elemanları, input, select, textarea, button gibi etiketlerden oluşur. Bu etiketlerin her biri farklı işlevlere sahiptir.

Aşağıda HTML form elemanlarının belli başlı örneklerini ve işlevlerini listeledik:

 • input: Kullanıcıdan tek satırlık metin, şifre, e-posta adresi gibi bilgileri almak için kullanılır. İşlevi, kullanıcının veri girmesine izin vermek ve bu veriyi sunucuya iletmektir.
 • select: Kullanıcıya bir seçenek listesi sunmak için kullanılır. Kullanıcı bu listeden bir veya birden fazla seçenek yapabilir. İşlevi, seçilen seçenekleri sunucuya iletmektir.
 • textarea: Kullanıcıdan uzun metin girmesini istemek için kullanılır. İşlevi, kullanıcının girdiği metni sunucuya iletmektir.
 • button: Kullanıcıya tıklama işlemi gerçekleştirilmesini sağlamak için kullanılır. İşlevi, atanmış olan JavaScript işlevini tetiklemektir.

Bu form elemanlarının yanı sıra, form elemanlarını düzenlemek ve gruplandırmak için form etiketi kullanılır. Form elemanları, genellikle bilgi almak, kullanıcı girişi yapmak, anketler oluşturmak gibi durumlarda kullanılır. İyi bir kullanıcı deneyimi için form elemanlarının doğru şekilde kullanılması ve düzenlenmesi önemlidir.

HTML Form Elemanları ve İşlevleri

Etiket İşlev
input Kullanıcıdan veri girişi almak ve sunucuya iletmek
select Kullanıcıya seçenek listesi sunmak ve seçimleri iletmek
textarea Kullanıcıdan uzun metin almak ve sunucuya iletmek
button Kullanıcıya tıklama işlemi gerçekleştirmek

HTML form elemanları, web sayfalarının etkileşimli hale gelmesini sağlayan önemli araçlardır. Doğru şekilde kullanıldığında kullanıcıya kolaylık sağlar ve veri iletişimini sağlayarak web uygulamalarının daha işlevsel olmasını sağlar.

HTML Resim ve Bağlantı Eklemek

HTML, web sayfalarının yapısını oluşturmak için kullanılan bir dildir. HTML’in temel amacı, sayfa içeriğini tanımlamak ve nasıl görüntüleneceğini tarayıcılara söylemektir. Resimler ve bağlantılar, web sayfalarında önemli bir yer tutar ve kullanıcı deneyimini zenginleştirir. Bu nedenle, HTML’de resim ve bağlantı eklemek önemlidir.

Resim Ekleme

HTML’de resim eklemek için <img> etiketini kullanırız. <img> etiketi, src özelliğiyle bir resmi belirtir. Örneğin:

Örnek Kod Açıklama
<img src=”resim.jpg” alt=”Resim Açıklaması”> resim.jpg dosyasından bir resim ekler

Bağlantı Ekleme

Bir web sayfasında farklı sayfalara veya kaynaklara bağlantılar eklemek için <a> etiketini kullanırız. <a> etiketi, href özelliğiyle bir URL’yi belirtir. Örneğin:

Örnek Kod Açıklama
<a href=”https://www.example.com”>Örnek Bağlantı</a> https://www.example.com adresine link oluşturur

Bu şekilde, HTML kullanarak resimler ve bağlantılar ekleyebilir ve web sayfanızı daha etkileyici hale getirebilirsiniz.

HTML Dosya Yolları ve Dosya Yönetimi

HTML dosya yolları ve dosya yönetimi, web sitelerinde kullanılan dosyaların düzenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan önemli bir konudur. Web sitelerinde genellikle resimler, videolar, stil dosyaları, JavaScript dosyaları gibi çeşitli dosya türleri kullanılır ve bu dosyaların doğru bir şekilde yönetilmesi, web sitesinin performansını ve erişilebilirliğini olumlu yönde etkiler.

HTML’de dosya yolları, web sitesinin kök dizininden başlayarak, hedef dosyanın konumunu tanımlar. Dosya yolları, genellikle iki farklı şekilde ifade edilir: mutlak dosya yolları ve göreli dosya yolları.

1. Mutlak Dosya Yolları: Mutlak dosya yolları, dosyanın tam yolunu belirtir ve web sitesinin kök dizininden başlayarak tüm klasörleri ve alt klasörleri ayrıntılı bir şekilde gösterir. Örneğin, <img src=”/images/resim.jpg”> kodunda, “/images/resim.jpg” mutlak dosya yoludur ve “images” adlı klasörün altında bulunan “resim.jpg” adlı resmi temsil eder.

2. Göreli Dosya Yolları: Göreli dosya yolları, dosya konumunu mevcut çalışma dizini içinde tanımlar. Yani, mevcut sayfanın bulunduğu dizindeki diğer dosyalara göre dosya konumunu açıklar. Örneğin, <img src=”images/resim.jpg”> kodunda, “images/resim.jpg” göreli dosya yoludur ve mevcut dizindeki “images” adlı klasörün altında bulunan “resim.jpg” adlı resmi temsil eder.

HTML Dosya Yönetimi İçin Örnek Tablo

Dosya Türü Dosya Uzantısı Örnek Kullanım
Resim dosyası .jpg, .png, .gif <img src=”resim.jpg”>
Stil dosyası .css <link rel=”stylesheet” href=”stil.css”>
JavaScript dosyası .js <script src=”script.js”></script>

Bu örnek tablo, HTML dosya yönetimi sırasında sıkça kullanılan dosya türlerini ve dosya uzantılarını göstermektedir. Her dosya türü, belirli bir dosya uzantısına sahiptir ve kullanılacak dosya yolu bu uzantıya uygun olarak belirlenir.

Sık Sorulan Sorular

HTML Nedir ve Ne İşe Yarar?

HTML (HyperText Markup Language), web sayfalarının yapısını oluşturmak için kullanılan bir işaretleme dilidir. Web tarayıcılarına, sayfanın içeriğini ve düzenini nasıl oluşturacaklarını belirtir. HTML sayesinde metinleri, bağlantıları, resimleri ve diğer medya öğelerini bir araya getirerek web sayfaları oluşturulur.

HTML Döküman Yapısı Nasıl Oluşturulur?

Bir HTML dökümanı, genellikle aşağıdaki temel yapılara sahiptir:

 1. HTML Başlangıç Etiketi: “`“` ifadesiyle başlar ve tarayıcıya HTML5 kullanıldığını belirtir.
 2. “`html“` Etiketi: “`“` etiketi içerisindeki tüm kodlar HTML dökümanının içerik bölümünü oluşturur.
 3. “`head“` Etiketi: “`“` etiketi içerisine meta verileri, stil bilgileri ve başlık gibi önemli bilgiler eklenir.
 4. “`body“` Etiketi: “`“` etiketi içerisine sayfanın görüntülenecek içeriği eklenir.

HTML Elementleri ve Özellikleri Nelerdir?

HTML’de birçok farklı eleman ve özelliğe sahip etiketler bulunur. Bazı yaygın kullanılan HTML elementleri ve özellikleri şunlardır:

HTML Etiketlerinin Önemi ve Kullanımı

HTML etiketleri, web sayfalarını yapısını belirlemek ve içeriğin nasıl görüneceğini tarayıcılara aktarmak için kullanılır. Etiketler, içeriği parçalara böler ve her bir parçanın nasıl gösterileceğini tarayıcıya söyler. Bu sayede tarayıcılar doğru şekilde sayfayı oluşturabilir ve görüntüleyebilir.

HTML Form Elemanları ve İşlevleri

HTML form elemanları, kullanıcıların web sayfalarına veri girişi yapmasını sağlamak için kullanılır. Bazı yaygın kullanılan form elemanları şunlardır:

 • “`“`: Kullanıcının metin, şifre, tarih vb. gibi verileri girmesi için kullanılan giriş alanıdır.
 • “`