HTML nedir ve nasıl kullanılır?

HTML (Hypertext Markup Language), web sitelerinin yapılandırılması ve sunulması için kullanılan bir dildir. HTML, web tarayıcıları tarafından yorumlanan bir işaretleme dilidir. Web sayfalarının metin, bağlantılar, görseller, videolar vb. gibi içeriklerini düzenlemek için kullanılır. HTML kodları, özel etiketler kullanarak belirli bir yapı içinde oluşturulur. Bu sayede tarayıcılar, doğru şekilde içeriği görüntülemek için web sitesindeki bileşenlere nasıl davranması gerektiğini anlar.

HTML, basit bir metin düzenleme aracı gibi görünse de, web sitelerini oluşturmak için oldukça önemlidir. Her web sitesi HTML kodları tarafından desteklenir ve bu kodlar sayesinde sayfanın yapısı, düzeni ve görüntülenme şekli kontrol edebilir. HTML, web sitesinin içeriğiyle birlikte metin biçimlendirme, bağlantılar, tablolar, resimler, form elemanları vb. gibi farklı bileşenleri de düzenleyebilir. Bu nedenle HTML’nin temel bilgilerini öğrenmek ve doğru şekilde kullanmak, bir web sitesi oluşturmanın en önemli adımlarından biridir.

HTML kullanmak için herhangi bir metin düzenleyici programı veya HTML kod düzenleyicisi kullanabilirsiniz. Örnek olarak, Notepad++ veya Sublime Text gibi metin düzenleyicileri veya Dreamweaver gibi HTML kod düzenleyicileri tercih edilebilir. HTML dosyaları, .html veya .htm uzantılı olarak kaydedilir ve web tarayıcısı tarafından açılarak görüntülenebilir.

Liste Örnekleri

Bir web sayfasında çeşitli listeleme öğeleri kullanabilirsiniz. HTML’de iki tür liste mevcuttur: sıralı liste ve sırasız liste. Sıralı liste, numaralandırılmış bir liste olup sayılarla veya harflerle düzenlenirken; sırasız liste, madde işaretleri veya kutucuklarla temsil edilir. Örneğin:

  • HTML etiketleri: HTML etiketlerini öğrenmek için kullanışlı bir kaynak olabilir.
  • Metin biçimlendirme: HTML ile yazıları kalın veya italik yapma gibi metin biçimlendirmeleri yapabilirsiniz.
  • Bağlantılar: HTML ile bağlantılar oluşturarak farklı sayfalara veya web sitelerine yönlendirebilirsiniz.

Tablo Örnekleri

Web sayfalarında tablolar, verileri düzenlemek ve görsel olarak sunmak için yaygın olarak kullanılır. HTML’de <table>, <tr> ve <td> gibi etiketler kullanılarak tablo oluşturulur. Örneğin:

Ad Soyad Yaş
Ahmet Yılmaz 25
Ayşe Kaya 30

HTML etiketleri ve özellikleri nelerdir?

HTML etiketleri ve özellikleri, web geliştirme sürecinin temellerini oluşturan önemli konulardır. HTML (Hyper Text Markup Language), internet sayfalarının yapısını tanımlamak için kullanılan bir programlama dilidir. Bu dil sayesinde, bir web sayfası nasıl oluşturulacak, metinler, bağlantılar, tablolar ve medya içerikleri nasıl düzenlenecek öğrenebilirsiniz.

HTML etiketleri, web sayfalarında her bir öğenin nasıl görüneceğini belirlemek için kullanılır. Her etiket, açılış etiketi ve kapanış etiketiyle birlikte kullanılır. Açılış etiketi, etiketi başlatırken kullanılır ve “

HTML dosyası nasıl oluşturulur?

Bir HTML dosyası oluşturmak oldukça basittir. İhtiyacınız olan tek şey bir metin düzenleyicisi ve bir tarayıcıdır. HTML dosyası, web tarayıcısına gönderilen ve tarayıcı tarafından yorumlanan bir metindir. Bir HTML dosyası oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

1. Yeni bir metin düzenleyicisi belgesi oluşturun. Örneğin, Bloknot veya Sublime Text gibi bir metin düzenleyicisini kullanabilirsiniz.

2. Dosyanıza HTML etiketlerini ve içeriklerini ekleyin. HTML dosyasının başlangıcında ve sonunda html etiketini kullanmanız gerekmektedir. Head etiketi içerisinde web sayfanızın başlığını (title) ve diğer meta bilgilerini belirtirsiniz. Body etiketi içerisinde ise web sayfanızın görüntülenecek içeriğini yerleştirirsiniz.

3. HTML dosyasını kaydedin. Dosyanızı kaydederken uzantısı .html olarak belirtmelisiniz. Örneğin, “sayfa.html” şeklinde bir dosya adı kullanabilirsiniz.

HTML Kodu Açıklama
<!DOCTYPE html> Bu etiket, tarayıcıya HTML5’in kullanılacağını belirtir.
<html> Tüm HTML içeriğini kapsar.
<head> Web sayfasının başlığını ve diğer meta bilgilerini içerir.
<title> Web sayfasının başlığını belirtir.
</title> <title> etiketinin sonunu belirtir.
</head> <head> etiketinin sonunu belirtir.
<body> Web sayfasının görüntülenecek içeriğini belirtir.
</body> <body> etiketinin sonunu belirtir.
</html> <html> etiketinin sonunu belirtir.

HTML dosyanızı oluşturduktan sonra, bu dosyayı tarayıcınızda açarak web sayfanızı görüntüleyebilirsiniz. HTML dosyası, tarayıcınızın yanıt verdiği metindeki etiketlerin düzenli ve mantıklı bir şekilde kullanılmasını gerektirir. Bu nedenle, HTML etiketlerini doğru bir şekilde kullanmaya ve sayfanızın yapısını düzgün bir şekilde organize etmeye özen göstermelisiniz.

HTML ile metin ve bağlantılar nasıl oluşturulur?

HTML ile Metin ve Bağlantılar Nasıl Oluşturulur?

HTML, web sayfalarının temel yapısını oluşturmak için kullanılan bir işaretleme dilidir. Metin ve bağlantılar, web sayfalarının en temel ögeleridir ve HTML etiketleriyle oluşturulurlar. Bu yazıda, HTML kullanarak metinleri biçimlendirmenin ve bağlantılar eklemenin temel adımlarını öğreneceksiniz.

Liste ve tablo HTML etiketleri, içeriği daha zengin hale getirmek için kullanılan etiketlerdir. Liste etiketleri, sıralı veya sırasız bir liste oluşturmak için kullanılır. Sıralı liste oluşturmak için <ol> etiketi kullanılırken, sırasız liste oluşturmak için <ul> etiketi kullanılır. Her liste öğesi <li> etiketi ile tanımlanır. Tablo etiketleri ise verileri tablo halinde görüntülemek için kullanılır. Tablo başlığını tanımlamak için <thead>, tablo içeriğini tanımlamak için <tbody> ve tablo hücrelerini tanımlamak için <td> veya <th> etiketleri kullanılır.

HTML tabloları ve listeleri nasıl oluşturulur?

HTML tabloları ve listeleri oluşturmak, web sayfalarının düzenlenmesi ve içeriğin organize edilmesi için önemli bir adımdır. Tablolar, verilerin düzenli bir şekilde görüntülenmesi için kullanılırken, listeler içeriğin hiyerarşik bir şekilde sunulmasını sağlar. HTML etiketleri ve özellikleri kullanılarak tablo ve liste oluşturulabilir.

HTML Tabloları

Tabloları oluşturmak için HTML’de <table>, <tr>, <td> gibi etiketler kullanılır. <table> etiketi, bir tablo oluştururken, <tr> etiketi tablo satırını temsil eder. Her satır içerisinde ise hücreleri belirtmek için <td> etiketi kullanılır. Bu şekilde hücre içerisinde metin, resim veya diğer içerikler düzenlenebilir.

HTML Listeleri

HTML’de sıralı ve sırasız olmak üzere iki tür liste oluşturulabilir. Sıralı liste yapmak için <ol> etiketi kullanılırken, sırasız liste yapmak için <ul> etiketi kullanılır. Listede her bir öğeyi temsil etmek için ise <li> etiketi kullanılır. Örneğin, sıralı bir liste oluşturmak için <ol> etiketiyle başlanır ve her bir öğe <li> etiketi içerisinde yazılır.

HTML form elemanları ve girişleri nasıl kullanılır?

HTML form elemanları web sayfalarında kullanıcıdan bilgi almak veya kullanıcıya bilgi göndermek için kullanılır. Bu elemanlar kullanıcı arayüzü oluşturmak için çeşitli giriş alanları ve düğmeler sağlar. HTML form elemanları kullanıcıların verileri göndermesini sağlamak için input etiketini kullanır. Bu etiket, çeşitli giriş türlerini destekler ve bu türler kullanıcının veri girişini sınırlamak veya belirli veri türlerini kontrol etmek için kullanılabilir.

İşte bazı yaygın kullanılan HTML form elemanları:

  • Text alanı: <input type=”text”>, kullanıcının metin girmesini sağlar.
  • Şifre alanı: <input type=”password”>, kullanıcının şifre girmesini sağlar. Girilen şifre yıldız veya nokta gibi gizlilik işaretleriyle maskelenir.
  • Seçenek düğmeleri: <input type=”radio”> ve <input type=”checkbox”>, kullanıcının bir seçenek yapmasını sağlar.
  • Metin alanı: <textarea>, kullanıcının çok satırlı metin girmesine izin verir.
  • Butonlar: <input type=”button”> veya <button>, kullanıcının tıklaması için bir düğme sunar.
  • Çoklu dosya yükleme alanı: <input type=”file”>, kullanıcının birden fazla dosya yüklemesine izin verir.

Bu form elemanları ile kullanıcılar web sayfalarında etkileşimde bulunabilir ve veri gönderebilir. HTML form elemanları ile daha karmaşık ve interaktif formlar oluşturmak da mümkündür.

HTML resim ve medya içerikleri nasıl eklenir?

HTML, web sayfalarının yapısını ve görüntülenmesini belirlemek için kullanılan bir işaretleme dilidir. Bu dilin kullanımıyla birlikte birçok özellik ve etiket de ortaya çıkmıştır. Bu yazıda, resim ve medya içeriklerini HTML dosyalarına nasıl ekleyebileceğimizi öğreneceğiz.

Resim ekleme işlemi için img etiketi kullanılır. Bu etiketin src özelliği, eklenecek resmin kaynak dosyasının adresini belirtir. Örneğin:

Örnek: <img src=”resim.jpg” alt=”Resim açıklaması”>

Yukarıdaki örnekte, “resim.jpg” dosyası resmin kaynak dosyasıdır ve alt özelliği ise resmin açıklamasını içerir. Bu açıklama metni, görselin yüklenmediği durumlarda veya görsel okuyucu kullanan kullanıcılar için görüntülenebilir olmalıdır.

HTML’de medya içeriklerini eklemek için ise video, audio ve embed etiketlerinden yararlanabiliriz. Örneğin, video içeriği için video etiketi kullanılır ve src özelliği ile video dosyasının adresi belirtilir:

Örnek: <video src=”video.mp4″ controls></video>

Bu örnekte, “video.mp4” dosyası video içeriğinin kaynak dosyasıdır ve controls özelliği ile video oynatıcının kontrol çubuğunu görüntülememizi sağlar.

Sık Sorulan Sorular

HTML nedir ve nasıl kullanılır?

HTML, HyperText Markup Language (Hiper Metin İşaretleme Dili) kısaltmasıdır ve web sayfalarını oluşturmak için kullanılan bir dildir. HTML, metinleri, resimleri, bağlantıları ve diğer içerikleri belirli etiketler kullanarak yapılandırır. Web tarayıcıları bu etiketleri okuyarak sayfayı görüntüler.

HTML etiketleri ve özellikleri nelerdir?

HTML etiketleri, içerikleri belirli bir şekilde yapılandırmak için kullanılan bileşenlerdir. Örnek olarak, <h1> etiketi başlık etiketidir ve metni büyük bir başlık olarak görüntüler. <p> etiketi ise bir paragraf etiketidir ve metni paragraf olarak düzenler. HTML etiketleri açma ve kapatma etiketleri şeklinde kullanılır.

HTML dosyası nasıl oluşturulur?

Bir HTML dosyası oluşturmak için bir metin düzenleyici kullanabilirsiniz. Boş bir metin dosyası oluşturun ve uzantısını “.html” olarak kaydedin. Dosyanın içine HTML etiketleri ve içerikleri ekleyerek web sayfanızı oluşturabilirsiniz.

HTML ile metin ve bağlantılar nasıl oluşturulur?

Metin oluşturmak için <p> etiketini kullanarak bir paragraf oluşturabilirsiniz. Başlık oluşturmak için <h1> – <h6> etiketlerini kullanabilirsiniz. Bağlantı oluşturmak için <a> etiketini kullanarak hedef URL’yi belirtmelisiniz.

HTML tabloları ve listeleri nasıl oluşturulur?

Bir tablo oluşturmak için <table>, <tr> (satır) ve <td> (hücre) etiketlerini kullanabilirsiniz. Listeler oluşturmak için <ul> (sırasız liste) veya <ol> (sıralı liste) etiketini kullanarak <li> etiketleriyle içerikleri belirleyebilirsiniz.

HTML form elemanları ve girişleri nasıl kullanılır?

Form elemanları, kullanıcıdan veri girmesini istemek veya seçim yapmasını sağlamak için kullanılır. <form> etiketi ile bir form oluşturabilirsiniz. Giriş elemanları <input> etiketiyle belirtilir ve farklı tipleri vardır, örneğin metin kutusu, parola kutusu, onay kutusu, radyo düğmesi vb.

HTML resim ve medya içerikleri nasıl eklenir?

Bir resim eklemek için <img> etiketini kullanabilirsiniz ve “src” özelliği ile resim dosyasının URL’sini belirtmelisiniz. Diğer medya içerikleri için, <video>, <audio> ve <iframe> gibi özel etiketler kullanarak içerikleri ekleyebilirsiniz.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!