CSS text-decoration-style nedir?

CSS text-decoration-style özelliği, metin süslemeleri için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bu özellik, metne altı çizgi, üstü çizgi, çift üstü çizgi gibi çizgi stilleri uygulamak için kullanılır. Bu özellik sayesinde metnin görünümü değiştirilebilir ve daha etkileyici hale getirilebilir.

Text-decoration-style özelliği, metin süslemeleri için kullanılan birçok farklı stil değeri sunar. Bu değerler arasında solid, double, dotted, dashed gibi farklı çizgi stilleri bulunur. Örneğin, text-decoration-style özelliğine solid değeri vererek metne düz bir çizgi ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde, dotted değeri kullanarak metne noktalı bir çizgi ekleyebilirsiniz.

Bu özellikle birlikte text-decoration-color özelliği de kullanılabilir. Bu özellik sayesinde çizgi rengi metinde belirlenebilir. Örneğin, text-decoration-color özelliğine #ff0000 değerini vererek metne kırmızı bir çizgi ekleyebilirsiniz.

 • Text-decoration-style özelliği, metni süslemek için kullanılan bir CSS özelliğidir.
 • Farklı çizgi stilleri kullanarak metne altı çizgi, üstü çizgi, çift üstü çizgi eklemek mümkündür.
 • Metne eklenen çizgilerin rengini text-decoration-color özelliğiyle belirlemek mümkündür.
Değer Açıklama
none Metne hiçbir çizgi eklenmez (varsayılan değer).
underline Metne altı çizgi eklenir.
overline Metne üstü çizgi eklenir.
line-through Metne çift üstü çizgi eklenir.
line Metne altı, üstü ve çift üstü çizgiler eklenir.

text-decoration-style özelliği nasıl kullanılır?

Text-decoration-style özelliği, CSS’de metin süslemeleri uygulamak için kullanılan bir özelliktir. Bu özellik, metnin üzerine çizgi, çift çizgi, altı çizgi vb. gibi dekoratif efektler eklemek için kullanılır. Bu blog yazısında, text-decoration-style özelliğinin nasıl kullanıldığına ve farklı uygulama örneklerine değineceğiz.

1. Çizgi Altı Metin

Çizgi altı metin, web tasarımında sıklıkla kullanılan bir süsleme türüdür. Text-decoration-style özelliği ile bu etkiyi kolayca elde edebiliriz. Aşağıdaki örnek kodda, “Lorem ipsum dolor sit amet” cümlesinin altını çizmek için text-decoration-style özelliği kullanılmıştır:

<p style=”text-decoration: underline;”>Lorem ipsum dolor sit amet</p>

2. Çift Üstü Çizgili Metin

Bazı durumlarda, metnin hem üstünün hem de altının çizgilenmesi istenebilir. Text-decoration-style özelliği kullanılarak çift üstü çizgili metinler oluşturulabilir. Aşağıdaki örnek kodda, “Lorem ipsum dolor sit amet” cümlesinin hem üstüne hem de altına çift çizgi eklenmiştir:

<p style=”text-decoration: overline underline;”>Lorem ipsum dolor sit amet</p>

3. Üstü Çizgili Metin

Metnin sadece üstünün çizgilenmesi istenirse, text-decoration-style özelliği ile bu etki yaratılabilir. Aşağıdaki örnek kodda, “Lorem ipsum dolor sit amet” cümlesinin sadece üstü çizgilidir:

<p style=”text-decoration: line-through;”>Lorem ipsum dolor sit amet</p>

Bu örnekler, text-decoration-style özelliğinin farklı uygulama şekillerini göstermektedir. Siz de ihtiyacınıza göre text-decoration-style özelliğini kullanarak metinlerinizi süsleyebilirsiniz.

text-decoration-style ile altı çizgili metin

CSS içerisinde text-decoration-style özelliği metin altının nasıl görüneceğini belirlemek için kullanılan bir özelliktir. Bu özellik, metin altının stilini değiştirmek için çeşitli değerler alabilir. Birçok web sitesinde metin altının kullanımı, metni vurgulamak veya bir bağlantı olduğunu göstermek gibi farklı amaçlar için tercih edilir.

Text-decoration-style özelliği, altı çizgili metinleri oluşturmak için de kullanılabilir. Altı çizgili metinler, genellikle web sitelerinde bir bağlantının altını çizmek için kullanılır. Ancak, bu özellik sadece altı çizgili metin için kullanılmaz, aynı zamanda üstü çizgili, çift üstü çizgili ve diğer dekorasyon stilleri için de kullanılabilir.

Text-decoration-style özelliği ile altı çizgili metin oluşturmak için CSS’de aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

 • none: Altı çizgiyi kaldırır.
 • solid: Altı çizgiyi düz bir çizgiyle gösterir.
 • dotted: Altı çizgiyi noktalı bir çizgiyle gösterir.
 • dashed: Altı çizgiyi tireli bir çizgiyle gösterir.

Aşağıda, text-decoration-style özelliğinin altı çizgili metin oluşturmak için nasıl kullanıldığını gösteren örnek bir CSS kodu bulunmaktadır:

Kod Açıklama
text-decoration-style: solid; Altı çizgiyi düz bir çizgiyle gösterir.
text-decoration-style: dotted; Altı çizgiyi noktalı bir çizgiyle gösterir.
text-decoration-style: dashed; Altı çizgiyi tireli bir çizgiyle gösterir.

Text-decoration-style özelliği, metin altının nasıl görüneceğini belirlemek için kullanılan etkili bir CSS özelliğidir. Uygun değeri seçerek altı çizgili metinleri farklı bir stilde vurgulayabilirsiniz.

text-decoration-style ile çift üstü çizgili metin

Text-decoration-style, HTML ve CSS’de metin süslemeleri yapmak için kullanılan bir özelliktir. Bu özellik, metin üzerine çeşitli etkiler uygulayarak yazıyı daha çekici hale getirmek için kullanılır. Bu blog yazısında, text-decoration-style özelliği ile çift üstü çizgili metin oluşturmayı öğreneceksiniz.

Çift üstü çizgili metin oluşturmak için text-decoration-style özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, metnin üstüne çift çizgiler ekleyerek metni süsler. Örneğin, text-decoration-style: double; kodunu kullanarak çift üstü çizgili metin oluşturabilirsiniz.

Aşağıda bulunan örnekte, HTML ve CSS kullanarak çift üstü çizgili metin oluşturmanın adımlarını gösteren bir örnek bulunmaktadır.

 • İlk olarak, HTML dosyanızda bir <p> etiketi oluşturun ve içine yazınızı yazın.
 • Ardından, CSS dosyanızda p seçicisini hedefleyerek text-decoration-style: double; kodunu ekleyin.
 • Son olarak, tarayıcınızda HTML dosyanızı açın ve çift üstü çizgili metni görüntüleyin.
HTML Kodu CSS Kodu
<p>Çift üstü çizgili metin</p> p {     text-decoration-style: double; }

Yukarıdaki örneği takip ederek, text-decoration-style özelliğini kullanarak çift üstü çizgili metin oluşturabilirsiniz. Bu özellik, web sitenizdeki metinleri daha dikkat çekici hale getirmek veya özel vurgular yapmak için harika bir seçenektir.

text-decoration-style ile üstü çizgili metin

CSS’de bulunan text-decoration-style özelliği, metinde üstü çizgi stilini belirlemek için kullanılır. Bu özellik, metin üzerine uygulanan üstü çizgiyi kesikli, noktalı veya kesikli-noktalı gibi farklı stillerde görüntülememizi sağlar.

Text-decoration-style özelliği, CSS3 ile birlikte tanıtılmıştır ve modern tarayıcılar tarafından desteklenmektedir. Bu özellik sayesinde web sayfalarımızda çeşitli tasarımlar oluşturabilir ve metinleri daha çekici hale getirebiliriz.

Bir örnek vermek gerekirse, aşağıdaki CSS koduyla bir metne üstü çizgi stilini belirleyebilirsiniz:

h1 {

  text-decoration-style: solid;

}

Bu CSS kodunda, h1 etiketi içerisindeki metinlere solid (düz) üstü çizgi stilini uygularız. Tabii ki, h1 etiketi yerine istediğiniz diğer etiketleri veya sınıfları kullanabilirsiniz. Önemli olan text-decoration-style özelliğini doğru bir şekilde kullanmaktır.

Text-decoration-style Özelliği ile Farklı Üstü Çizgili Metinler Oluşturma

Text-decoration-style özelliği sayesinde farklı stil ve renklere sahip üstü çizgili metinler oluşturabiliriz. Örneğin, aşağıdaki CSS kodunu kullanarak kesikli çizgili bir metin oluşturabiliriz:

.kesikli-ustu-cizgili {

  text-decoration-style: dashed;

}

Bu CSS kodunda, kesikli-ustu-cizgili sınıfına sahip metinlere kesikli çizgi stilini uygularız. Sonuç olarak, bu sınıfa sahip olan metinler üstü çizgili olarak görüntülenecektir.

Aynı şekilde, text-decoration-style özelliğini farklı değerlerle kullanarak diğer stil seçeneklerini de deneyebilirsiniz. Bunlar arasında noktalı (dotted) ve kesikli-noktalı (dotted-dashed) gibi stiller bulunmaktadır.

Liste ve Tablo Kullanımı

Text-decoration-style özelliği ile oluşturduğumuz üstü çizgili metinleri, liste ve tablo yapılarında da kullanabiliriz. Örneğin, aşağıdaki HTML koduyla bir liste ve tablo oluşturalım:

<ul>

  <li class=”ustu-cizgili”>Liste Öğe 1</li>

  <li class=”ustu-cizgili”>Liste Öğe 2</li>

  <li class=”ustu-cizgili”>Liste Öğe 3</li>

</ul>

<table>

  <tr>

    <td class=”ustu-cizgili”>Tablo Hücresi 1</td>

    <td class=”ustu-cizgili”>Tablo Hücresi 2</td>

  </tr>

  <tr>

    <td class=”ustu-cizgili”>Tablo Hücresi 3</td>

    <td class=”ustu-cizgili”>Tablo Hücresi 4</td>

  </tr>

</table>

Bu HTML kodunda, ustu-cizgili sınıfına sahip olan liste öğeleri ve tablo hücreleri üstü çizgili olarak görüntülenecektir. CSS ile bu sınıfa uygun bir text-decoration-style değeri belirleyebilir ve istediğimiz görünümü elde edebiliriz.

Görüldüğü gibi, text-decoration-style özelliği sayesinde metinlerimize üstü çizgi eklemek ve bu çizginin stilini belirlemek oldukça kolaydır. Bu özellikle web tasarımında metin çeşitliliği ve dekorasyonu sağlayabilirsiniz.

text-decoration-style ile çizgili metinin rengi

CSS’de metin stillendirme için birçok özellik bulunmaktadır. Bunlardan biri de text-decoration-style özelliğidir. Bu özellik, metindeki çizgilerin stili ve rengini belirlememizi sağlar. Özellikle altı çizgili metinlerde kullanılan bu özellik, çizginin rengini değiştirerek metni daha vurgulu hale getirebilir.

text-decoration-style özelliği ile metindeki çizginin rengini belirlemek için color özelliği kullanılır. Bu özellik ile çizginin rengini istediğimiz bir renge ayarlayabiliriz. Örneğin, color: red; kodu kullanarak metindeki çizgiyi kırmızı renkte göstermek mümkündür.

Bununla birlikte, text-decoration özelliğiyle birlikte çift üstü çizgili metinler oluşturabiliriz. Bu, belirli bir metni daha belirgin hale getirmek için kullanışlı olabilir. text-decoration-style: double; kodunu kullanarak çift üstü çizgili bir metin oluşturabiliriz. Bu çizginin rengini de color özelliği ile belirleyebiliriz.

 • text-decoration-style ile çizgili metinin rengini değiştirmek
 • text-decoration-style: double ile çift üstü çizgili metin oluşturmak
text-decoration-style color
underline blue
overline green
line-through red

text-decoration-style özelliğiyle animasyon kullanımı

CSS text-decoration-style özelliği, metin üzerindeki dekorasyon stillerini belirlemek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bu özellik, metin üzerinde çizgi, altı çizgi, üstü çizgi gibi dekorasyon stillerini kontrol etmek için kullanılır. Ayrıca, text-decoration-line ve text-decoration-color özellikleriyle birlikte kullanılarak metinde animasyon efekti oluşturmak mümkündür.

text-decoration-style özelliği, aşağıdaki değerleri alabilir:

 • dotted: Noktalı çizgi stili
 • dashed: Tireli çizgi stili
 • solid: Sürekli çizgi stili
 • double: Çift çizgi stili
 • wavy: Dalgalı çizgi stili

Ayrıca, text-decoration-line özelliği ile birlikte kullanıldığında, çizgilerin nasıl uygulanacağı da belirtilebilir. Örneğin:

text-decoration-style text-decoration-line Sonuç
dashed underline Altı çizgili
dotted line-through Üstü çizgili
double overline Üstü çift çizgili ve kırmızı

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, text-decoration-style özelliği ile farklı çizgi stilleri ve text-decoration-line özelliği ile altı çizgi, üstü çizgi ve çift çizgi gibi farklı dekorasyon stilleri uygulanabilir. Ayrıca, text-decoration-color özelliği kullanılarak çizgilerin rengi de belirtilebilir.

Sık Sorulan Sorular

CSS text-decoration-style nedir?

CSS text-decoration-style, bir metinde kullanılan dekorasyon stilini belirlemek için kullanılan bir özelliktir. Bu özellik, metnin altı çizgili, üstü çizgili veya çift üstü çizgili olmasını sağlayabilir.

text-decoration-style özelliği nasıl kullanılır?

text-decoration-style özelliği, CSS dosyasında veya HTML etiketinde kullanılabilir.
Örneğin, metnin altı çizgili olmasını istiyorsanız, aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

text-decoration-style: underline;

text-decoration-style ile altı çizgili metin nasıl yapılır?

Altı çizgili metin için text-decoration-style özelliğine “underline” değeri verilmesi yeterlidir. Örneğin:

text-decoration-style: underline;

text-decoration-style ile çift üstü çizgili metin nasıl yapılır?

Çift üstü çizgili metin için text-decoration-style özelliğine “double” değeri verilmesi gerekmektedir. Örneğin:

text-decoration-style: double;

text-decoration-style ile üstü çizgili metin nasıl yapılır?

Üstü çizgili metin için text-decoration-style özelliğine “overline” değeri verilmesi yeterlidir. Örneğin:

text-decoration-style: overline;

text-decoration-style ile çizgili metinin rengi nasıl belirlenir?

Metnin çizgili kısmının rengini belirlemek için text-decoration-color özelliği kullanılır. Örneğin:

text-decoration-color: red;

text-decoration-style özelliğiyle animasyon kullanımı mümkün müdür?

Evet, text-decoration-style özelliğiyle animasyon kullanımı mümkündür.
Bunun için text-decoration-style özelliğine “dotted”, “dashed” veya “wavy” gibi animasyonlu değerler verilebilir. Örneğin:

text-decoration-style: dotted;

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!