CSS Table-layout özelliği nedir?

CSS Table-layout özelliği, HTML tablolarının nasıl düzenlendiğini belirlemek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bu özellik, bir tabloya stil uygularken tablonun nasıl görüneceğini kontrol etmek için önemli bir araçtır. Table-layout özelliği, tablonun hücrelerinin içeriğine bağlı olarak tabloyu otomatik olarak genişletme veya sabit bir genişlikte tutma seçeneği sunar.

Bir tablonun table-layout özelliği kullanılarak nasıl düzenlendiğini göstermek için aşağıdaki örnek kodu inceleyebiliriz:

Hesap Adı Bakiye
John Doe $500
Jane Smith $1000

Yukarıdaki örnekte, hücrelerin içeriğine göre tablonun otomatik olarak genişlemesi sağlanır. Ancak, table-layout özelliği kullanılarak tabloya sabit bir genişlik atanabilir. Bu durumda, hücre içeriği tablonun genişliğini aşarsa, metin otomatik olarak kesilir ve noktalama işaretleri eklenir.

CSS Table-layout nasıl kullanılır?

CSS Table-layout özelliği, HTML tablolarının nasıl düzenleneceğini belirlemek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bu özellik, tablonun hücrelerini ve içeriğini nasıl yerleştireceğimize dair kontrol sağlar. İki farklı değeri vardır: “fixed” ve “auto”. Tablo yerleşimini belirlemek için CSS kodunda kullanılır.

Bir tabloyu düzenlemek için, öncelikle tabloyu bir <table> etiketi içine yerleştirmeliyiz. Ardından, her sütunu <col> etiketiyle belirtmeli ve her hücreyi <td> etiketiyle belirtmeliyiz. CSS ile bu tablonun yerleşimini belirleyebiliriz.

 • Adım 1: Tabloyu HTML içerisinde oluşturun.
 • Adım 2: CSS koduyla tablo yerleşimini belirleyin.
 • Adım 3: Tabloyu stilize edin (isteğe bağlı).
Sütun 1 Sütun 2 Sütun 3
Hücre 1 Hücre 2 Hücre 3
Hücre 4 Hücre 5 Hücre 6

Bu örnekte, tablodaki sütunlar <th> etiketiyle başlıklarla (header) belirtilmiştir. Hücreler ise <td> etiketiyle oluşturulmuştur. Tablonun yerleşimini table-layout CSS özelliği ile belirleyebiliriz.

Table-layout: fixed ile Table-layout: auto arasındaki fark nedir?

CSS Table-layout özelliği nedir?

CSS Table-layout özelliği, HTML tablolarının nasıl düzenleneceğini belirlemek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bu özellik, tabloların içeriğine ve genişliklerine nasıl oturduğunu kontrol etmeye yardımcı olur.

CSS Table-layout nasıl kullanılır?

CSS Table-layout özelliği, bir tablonun table-layout özelliğine sahip olan bir seçicisiyle belirlenir. Bu özellik iki değer alabilir: fixed ve auto.

Table-layout: fixed ve Table-layout: auto, tabloların düzenlenme şekillerini belirleyen iki farklı değerdir.

Table-layout: fixed, tablonun genişliğinin ve hücre içeriğinin nasıl dağıtılacağını kesin olarak belirler. Bu değer kullanıldığında, tablo hücrelerinin genişliği, tablonun genişliğine eşit olarak paylaştırılır ve hücre içeriği otomatik olarak sığdırılmaz. Bu da tablonun tamamının daha düzgün bir şekilde gösterilmesini sağlar.

Table-layout: auto ise tarayıcının tablo genişliğini ve hücre içeriğini otomatik olarak belirlemesini sağlar. Bu değer kullanıldığında, tablo hücrelerinin genişliği içeriklerine göre değişir ve hücre içeriği otomatik olarak sığdırılır. Bu da daha esnek bir düzen sağlar, ancak tablonun bazen dağınık görünmesine neden olabilir.

Table-layout kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Table-layout kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu özellik, tablo düzeninin nasıl oluşturulduğunu ve nasıl görüneceğini belirlemek için kullanılır. Bu nedenle, doğru kullanılmadığında istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Birinci olarak, tablo hücreleri arasındaki genişlik, Table-layout özelliğinin dikkate alındığı bir faktördür. Table-layout: fixed kullanılıyorsa, tablodaki hücrelerin genişlikleri belirtilen değerlere göre ayarlanır. Bu durumda, hücre içeriği de genişliğe sığacak şekilde otomatik olarak boyutlandırılır. Ancak Table-layout: auto kullanıldığında, hücre içeriklerinin genişlikleri hücre içeriğine bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır.

İkinci olarak, tablo sıralama düzeni dikkate alınmalıdır. Table-layout: fixed kullanıldığında, içeriğin taşması durumunda tablo hücrelerinin üzerine taşar ve diğer hücrelerin şeklini bozar. Bu nedenle, doğru bir tablo düzeni oluştururken içeriğin taşmamasını sağlamak önemlidir. Table-layout: auto kullanıldığında ise, hücre içerikleri otomatik olarak taşma işlemi yapabilir ve tablo düzenini bozmaz.

Son olarak, tarayıcı uyumluluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Table-layout özelliği, çoğu modern tarayıcıda desteklenmektedir. Ancak bazı eski tarayıcılar, özellikle Internet Explorer 7 ve altı sürümleri, bu özelliği tam olarak desteklemeyebilir. Bu durumda, tablo düzeni ve içeriği hatalı görünebilir. Bu nedenle, tabloların tasarımında diğer CSS özelliklerine de başvurmak ve tarayıcı uyumluluğunu gözlemlemek önemlidir.

 • Table-layout özelliği kullanılırken hücre genişliklerine dikkat edilmelidir.
 • Tablo düzeninin taşma durumlarına karşı kontrol edilmelidir.
 • Tarayıcı uyumluluğu göz önünde bulundurulmalı ve gerektiğinde alternatif tasarım seçenekleri düşünülmelidir.
Dikkat Edilmesi Gerekenler Table-layout: fixed Table-layout: auto
Hücre genişlikleri belirtilmeli Genişlik belirtilen değerlere göre ayarlanır Hücre içeriklerine bağlı olarak otomatik olarak ayarlanır
İçerik taşmaları kontrol edilmeli Tablo hücrelerinin üzerine taşar ve düzeni bozar Hücre içerikleri otomatik olarak taşabilir
Tarayıcı uyumluluğuna dikkat edilmeli Desteklenir, ancak eski tarayıcılarda tam olarak çalışmayabilir Desteklenir

Table-layout: fixed kullanmanın avantajları nelerdir?

CSS Table-layout özelliği nedir?

CSS Table-layout özelliği, HTML tablolarının nasıl yerleştirileceğini ve düzenleneceğini belirlemek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bu özellik, tablolardaki hücrelerin genişliklerini ve yüksekliklerini belirlerken kullanılan bir algoritma sağlar.

CSS Table-layout özelliği, iki farklı değer alabilir: fixed ve auto.

CSS Table-layout nasıl kullanılır?

CSS Table-layout özelliğini kullanmak için, CSS stil dosyasında bulunan table-layout özelliğine değer ataması yapmanız yeterlidir. Örneğin, fixed değerini kullanmak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir kod kullanabilirsiniz:

Özellik Açıklama
table-layout: fixed; Tablo hücrelerinin genişlikleri ve yükseklikleri belirtilen değerlere göre sabitlenir.
table-layout: auto; Tablo hücrelerinin genişlikleri ve yükseklikleri içeriğin uzunluğuna göre otomatik ayarlanır.
 • Daha tutarlı bir düzen: Table-layout: fixed kullanarak tablolarınızı oluşturduğunuzda, hücrelerin genişlikleri ve yükseklikleri sabit kalır. Bu, içerik uzunluğundan bağımsız olarak tablolarınızdaki hücrelerin düzenli ve tutarlı kalmasını sağlar.
 • Daha hızlı yükleme süresi: Table-layout: fixed kullanmanın bir diğer avantajı, sayfalarınızın daha hızlı yüklenmesini sağlamasıdır. Çünkü tarayıcı, tablo içeriğinin uzunluğuna göre hücrelerin boyutlarını hesaplamak zorunda kalmaz.
 • Otomatik hücre genişliği: Table-layout: fixed kullanırken, tablonuzun bazı hücrelerinin genişliğini sabitlerken diğer hücrelerin genişliklerini otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Böylece, içeriğinize göre değişen hücre genişlikleri oluşturabilirsiniz.

Table-layout: auto kullanmanın avantajları nelerdir?

Table-layout: auto kullanmak, HTML tablolarında otomatik boyutlandırma sağlayan bir özelliktir. Bu özellik, tabloların içeriklerine göre otomatik olarak genişlemesini veya daralmasını sağlar. Bu da tabloların daha esnek ve kullanıcı dostu olmasını sağlar.

Table-layout: auto kullanmanın bir avantajı, tabloların içeriklerine uyum sağlamasını sağlamasıdır. İçeriğin boyutu ne olursa olsun, tablo otomatik olarak genişleyecektir. Bu, tablonun her zaman düzgün bir şekilde görüntülenmesini sağlar ve içeriğin kaybolmasını önler.

Bir diğer avantajı ise içeriğin daha iyi okunabilir olmasını sağlamasıdır. Table-layout: auto kullanıldığında, tablonun genişliği içeriklerin uzunluğuna bağlı olarak ayarlanır. Bu da içeriği okurken yatay kaydırma yapma ihtiyacını azaltır ve kullanıcı deneyimini geliştirir.

 • Otomatik boyutlandırma sağlar
 • İçeriğin uyumlu görüntülenmesini sağlar
 • Daha iyi okunabilirlik sağlar
Özellik Açıklama
Table-layout: auto Tabloyu içeriklere göre otomatik boyutlandırır
Tablonun içeriğe uyumlu olmasını sağlar İçeriğin boyutuna bağlı olarak tabloyu genişletir veya daraltır
Tablonun daha iyi okunabilir olmasını sağlar Yatay kaydırma ihtiyacını azaltır ve kullanıcı deneyimini geliştirir

Table-layout özelliğinin tarayıcı uyumluluğu nasıldır?

CSS Table-layout özelliği, bir HTML tablosunun nasıl oluşturulduğunu belirlemek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bu özellik, tablonun hücrelerini nasıl genişleteceğini ve içeriği nasıl yerleştireceğini kontrol etmek için kullanılır. Table-layout, yerleşik bir değer olan “auto” veya “fixed” olarak ayarlanabilir. “Auto” değeri, tablonun içeriğinin genişliklerine bağlı olarak hücreleri genişletmesini sağlarken, “fixed” değeri hücreleri sabit bir genişliğe ayarlar. Bu özellik, tabloların görsel olarak nasıl işleneceğini belirlerken, tarayıcı uyumluluğu hakkında da bazı önemli detaylara sahiptir.

Table-layout özelliğinin tarayıcı uyumluluğuna gelince, genellikle bu özellik tüm modern tarayıcılarda desteklenir. Ancak, bazı eski tarayıcılar veya mobil tarayıcılar bu özelliği tam olarak desteklemeyebilir. Bu nedenle, web sitenizde table-layout özelliğini kullanırken, tarayıcı uyumluluğunu dikkate almanız önemlidir. Bu özelliği kullanırken, mümkün olduğunca CSS kodlarınızı test etmeli ve tarayıcı uyumluluğunu kontrol etmelisiniz.

Table-layout özelliğini kullanırken, aynı zamanda bazı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Örneğin, “fixed” değerini kullanırken, tablo genişliğinin belirtilmemesi hücrelerin düzgün bir şekilde yer almasını engelleyebilir. Ayrıca, içeriği genişleyen hücreler kullanırken, tablonuzun doğru bir şekilde hizalandığından emin olmak için CSS özelliklerini doğru bir şekilde ayarlamalısınız. Bu şekilde, web sitenizde daha tutarlı ve düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz.

Table-layout: fixed kullanmanın avantajları Table-layout: auto kullanmanın avantajları
 • Sabit genişlikli hücrelerle daha kesin ve tutarlı bir tablo düzeni sağlar.
 • İçeriği genişlemeyen hücreler, tablonun genel tasarımını bozmaz.
 • Tablonun yüklenme süresini azaltabilir.
 • Otomatik genişleyen hücrelerle tablo içeriğinin dinamik bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.
 • Tablo genişliği içeriğe bağlı olarak ayarlanabilir.
 • Responsive tasarımlarda daha esnek bir seçenek sunar.

Sık Sorulan Sorular

CSS Table-layout özelliği nedir?

CSS Table-layout özelliği, bir HTML tablosunun hücrelerinin nasıl boyutlandırılacağını ve içeriklerin nasıl yerleştirileceğini belirlemek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bu özellik, tabloların düzenini ve görsel görünümünü kontrol etmek için önemlidir.

CSS Table-layout nasıl kullanılır?

Table-layout özelliği, CSS’de “table-layout” değeriyle kullanılır. Örneğin:

“`
table {
table-layout: fixed;
}
“`

Table-layout: fixed ile Table-layout: auto arasındaki fark nedir?

Table-layout: fixed kullanıldığında, tablo hücrelerinin boyutları ve içerik yerleşimi, kolon ve satırların genişlik ve yükseklik değerlerine bağlı olur. Bu şekilde, tablo hücreleri ve içerikleri daha istikrarlı bir şekilde görüntülenebilir. Table-layout: auto kullanıldığında ise, tarayıcı otomatik olarak hücre boyutlarını ve içerik yerleşimini belirler.

Table-layout kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

Table-layout özelliğini kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

 • Tablonun genel yapısını ve hücre içeriğini ayarlamak için doğru genişlik ve yükseklik değerlerini belirlemek.
 • Hücrelerin içeriğini taşmadan düzgün bir şekilde sığdırmak için gerektiğinde word-wrap ve overflow özelliklerini kullanmak.
 • Tablonun genel tasarımını etkilemeden hücrelerin boyutunu ve içerik yerleşimini kontrol etmek için min-width, max-width, min-height ve max-height özelliklerini kullanmak.

Table-layout: fixed kullanmanın avantajları nelerdir?

Table-layout: fixed kullanmanın avantajları şunlardır:

 • Daha istikrarlı bir düzen: Hücrelerin boyutları ve içeriklerin yerleşimi belirli genişlik ve yükseklik değerleriyle daha tutarlı bir şekilde kontrol edilebilir.
 • Daha hızlı render süresi: Tarayıcı, tablo hücrelerinin boyutlarını ve içeriklerin yerleşimini önceden belirleyerek daha hızlı bir şekilde tabloyu renderlayabilir.

Table-layout: auto kullanmanın avantajları nelerdir?

Table-layout: auto kullanmanın avantajları şunlardır:

 • Otomatik boyutlandırma: Tarayıcı, tablo hücrelerinin boyutlarını içeriklerine göre otomatik olarak ayarlayabilir.
 • Dinamik içerik uyumu: Hücre içeriklerinin uzunluğuna göre tablo hücrelerinin boyutları otomatik olarak ayarlanabilir.

Table-layout özelliğinin tarayıcı uyumluluğu nasıldır?

Table-layout özelliği, tüm modern tarayıcılar ve eski tarayıcıların çoğu tarafından desteklenmektedir. Ancak, eski Internet Explorer sürümleri gibi bazı eski tarayıcılar, özelliği tam olarak desteklemeyebilir veya farklı davranışlar gösterebilir. Bu nedenle, tarayıcı uyumluluğunu sağlamak için CSS kodlarınızı test etmeniz ve gerekirse uygun önlemleri almanız önemlidir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!