CSS Sözdizimi Nedir?

CSS veya Cascading Style Sheets, yani Türkçe adıyla Basamaklı Stil Şablonları, web sayfalarının tasarımını ve görsel özelliklerini belirlemek için kullanılan bir dildir. CSS, HTML ve diğer işaretleme dilleriyle birlikte kullanılır. Web tasarımında CSS kullanmak, web sayfalarının görünümünü ve düzenini daha kolay ve yönetilebilir hale getirir.

CSS, bir web sayfasının nasıl görüneceğini tanımlayan bir sözdizimine sahiptir. Bu sözdizimi, CSS dosyası veya HTML içerisindeki <style> etiketi aracılığıyla yazılabilir. CSS ile belirlenen stiller, herhangi bir HTML öğesine uygulanabilir. Bu sayede, bir web sitesi tasarımının tüm sayfalarında aynı stilin kullanılması sağlanabilir.

CSS sözdizimi, seçiciler, özellikler ve değerlerden oluşan bir yapıya sahiptir. Seçiciler, üzerinde stil uygulanacak HTML öğelerini belirlerken, özellikler ve değerler ise bu öğelerin nasıl görüneceğini tanımlar. CSS’in sözdizimi, belli kurallara uygun şekilde yazılmalıdır. Bu kurallara uyulmadığında, stil tanımları doğru bir şekilde uygulanmayabilir ve web sayfasının görüntüsü bozulabilir.

CSS sözdizimi kullanılarak sayfalardaki stilleri nasıl tanımlayabiliriz?

 • CSS dosyası kullanarak: Web sitesinin tüm sayfalarında aynı stil kullanılacaksa, CSS dosyası oluşturulabilir. Bu dosyada bütün stil tanımlamaları yapılır ve tüm sayfalarda bu dosya kullanılır.
 • HTML içinde <style> etiketi kullanarak: Özel bir sayfa için stil tanımlamaları yapılacaksa, HTML sayfasının <head> bölümünde <style> etiketi kullanılabilir. Bu etiketin içine CSS kodları yazılır ve sadece bu sayfada geçerli olur.
 • HTML öğelerine doğrudan stiller ekleyerek: HTML etiketlerinin içerisine style özelliği eklenerek doğrudan stil tanımlamaları yapılabilir. Bu yöntem, genellikle tek bir öğe için geçerli olacak olan özel bir stil tanımlamak için kullanılır.
ÖrnekAçıklama
<p style=”color: blue;”>Bu bir örnek paragrafıdır.</p>Bu örnek, HTML paragraf öğesine doğrudan “color” özelliği ekleyerek mavi renkte bir metin oluşturur.
<style>
h1 {
color: red;
font-size: 24px;
}
</style>
Bu örnek, CSS dosyası ya da HTML içindeki <style> etiketi aracılığıyla h1 başlığına kırmızı renk ve 24 piksel font boyutu uygular.

CSS Sözdizimi Nasıl Kullanılır?

CSS (Cascading Style Sheets), web sitelerinin görünümünü düzenlemek için kullanılan bir stil dilidir. CSS, HTML’in yapısını ve içeriğini biçimlendirmek için kullanılan bir takım kuralları içerir. Bu kurallar, bir web sitesinin fontları, renkleri, boyutları ve yerleşimini belirlemek için kullanılır. CSS sözdizimi, CSS kodlarının nasıl yazılacağını ve nasıl kullanılacağını belirtir.

CSS sözdizimini kullanmak için, bir CSS dosyası oluşturmanız ve bu dosyayı HTML sayfanızın içine bağlamanız gerekmektedir. CSS dosyası, HTML kodundan ayrı olarak tutulur ve birden fazla web sayfasında kullanılabilir.

CSS sözdizimi, temel olarak seçiciler ve özelliklerden oluşur. Seçiciler, hangi HTML elementlerinin stilini değiştireceğimizi belirlerken, özellikler ise değiştirmek istediğimiz stili tanımlar. Örneğin, p selectoru, paragraf elementlerini hedeflerken, color özelliği, metin rengini değiştirmek için kullanılabilir.

CSS Dosyası Nasıl Oluşturulur?

CSS dosyası, bir web sitesinin tasarımının nasıl görüneceğini belirlemek için kullanılan bir dosyadır. Bu dosya, HTML belgesine bağlanarak, belgenin stillendirme kurallarını içerir. Yani, CSS dosyasıyla, web sayfalarına renkler, yazı tipleri, arka planlar ve düzen gibi birçok görsel özellik ekleyebiliriz.

CSS dosyası oluşturmak oldukça kolaydır. Öncelikle, bir metin düzenleyici (Not Defteri gibi) kullanarak yeni bir metin belgesi açın. Bu belgeyi kaydederken, dosya adını ve uzantısını (.css) belirtmeyi unutmayın.

CSS dosyasının oluşturulması sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. İlk olarak, CSS kurallarının doğru bir şekilde yazılması önemlidir. CSS kuralları, bir öğenin veya ögelerin nasıl görüneceğini belirlemek için kullanılır. Örneğin, body etiketi için bir CSS kuralları yazabilir ve web sayfasının genel görünümünü belirleyebilirsiniz.

 • CSS dosyası oluşturma adımları:
 • Metin düzenleyicide yeni bir metin belgesi açın.
 • Belgeyi kaydederken dosya adı ve uzantısını (.css) belirtin.
 • CSS kurallarını yazarak web sayfasının stilini belirleyin.
 • HTML belgesine CSS dosyasını bağlamak için <link> etiketini kullanın.
AdımAçıklama
1Metin düzenleyicide yeni bir metin belgesi açın.
2Belgeyi kaydederken dosya adı ve uzantısını (.css) belirtin.
3CSS kurallarını yazarak web sayfasının stilini belirleyin.
4HTML belgesine CSS dosyasını bağlamak için <link> etiketini kullanın.

CSS dosyası oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra, HTML belgesine <link> etiketiyle bağlantı vermek gerekmektedir. Bu sayede, web tarayıcısı CSS dosyasını okuyarak, belgeyi stil kurallarına göre görüntüler. <link> etiketini kullanırken, rel ve href özniteliklerini doğru bir şekilde belirtmeyi unutmayın.

CSS Sözdizimi Kuralları Nelerdir?

CSS sözdizimi kuralları, CSS (Cascading Style Sheets) kullanırken takip etmemiz gereken belirli kuralları ifade eder. Bu kurallar, CSS kodlarının düzgün bir şekilde yazılmasını sağlar ve tarayıcıların kodları doğru bir şekilde yorumlamasına yardımcı olur. İşte CSS sözdizimi kurallarının bazıları:

1. Doğru Yazım ve Büyük Küçük Harf Duyarlılığı: CSS kodları, doğru yazılım kurallarına uygun bir şekilde yazılmalıdır. Büyük küçük harf duyarlılığına dikkat edilmelidir. Örneğin, “color” ve “Color” iki farklı özelliği ifade eder. Ayrıca, doğru bir kod düzeni kullanarak kodun okunabilirliğini artırabilirsiniz.

2. Seçici ve Özellik Kullanımı: CSS kodlarında seçicileri ve özellikleri doğru bir şekilde kullanmak önemlidir. Seçiciler, HTML elementlerini seçmek için kullanılırken, özellikler de bu elementlere nasıl görünecekleri veya davranacakları hakkında talimatlar verir. Seçiciler ve özellikler arasında birer boşluk bırakmak da kodun okunabilirliğini artırır.

3. Değerlerin ve Birimlerin Doğru Kullanımı: CSS özelliklerinde kullanılan değerlerin ve birimlerin doğru bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Örneğin, genişlik değeri için “px” (piksel) veya “rem” (kök em) birimi tercih edilebilir. Ayrıca, değerlerin ardından gelen noktalı virgül işareti de unutulmamalıdır.

Bu, CSS sözdizimi kurallarının sadece birkaç örneğidir. CSS yazarken bu kurallara dikkat etmek, kodun daha düzenli ve anlaşılır olmasını sağlar. Bu da kodun bakımını kolaylaştırır ve gelecekteki geliştirmeler için daha esnek bir temel oluşturur.

CSS Seçicileri Nasıl Kullanılır?

CSS Seçicileri, web sayfalarında elementlere ve gruplara uygulanacak CSS stil kurallarını seçmek için kullanılan araçlardır. Seçiciler, HTML elementlerini ve diğer özellikleri seçmek için belirli bir sözdizimine sahiptir.

CSS Seçicileri kullanırken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar vardır:

 1. Element Seçicileri: En temel seçicilerdir ve belirli HTML elementlerini hedef alır. Örneğin, “p” seçicisi, paragraf elementlerini seçmek için kullanılır.
 2. ID Seçicileri: Bir elementin benzersiz kimliğini seçmek için kullanılır. “#” sembolü ile başlar ve ardından elementin “id” özelliği verilir. Örneğin, “#header” seçici, id değeri “header” olan elementi hedef alır.
 3. Sınıf Seçicileri: Birden fazla elementi gruplamak ve stil uygulamak için kullanılır. “.” sembolü ile başlar ve ardından elementin “class” özelliği verilir. Örneğin, “.menu-item” seçici, class değeri “menu-item” olan tüm elementleri seçer.
SeçiciAçıklama
divBütün “div” elementlerini seçer.
#headerID değeri “header” olan elementi seçer.
.menu-itemClass değeri “menu-item” olan tüm elementleri seçer.

Seçicileri kullanırken, elementlerin hiyerarşik ilişkilerine ve özelliklerine dikkat etmek önemlidir. Örneğin, “div p” seçici ile bir div elementi içindeki tüm paragraf elementleri seçilebilir.

CSS Özellikleri Nasıl Tanımlanır?

HTML’de CSS kullanmak istiyorsanız, CSS özelliklerini nasıl tanımlayacağınızı bilmeniz önemlidir. CSS, görüntüleme ve düzenleme kurallarını belirlemenizi sağlayan bir stil dilidir. CSS özelliklerini tanımlamak için style etiketini kullanabilirsiniz. Bu etiketin içine yazdığınız CSS kodları, belirlediğiniz özelliklere sahip olan HTML elementlerine uygulanır. CSS özellikleri tanımlarken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar vardır.

Bir HTML elementine CSS özelliklerini tanımlamak için, önce elementin class ya da id özelliğini belirlemeniz gerekir. Class özelliği birden fazla elemente aynı özellikleri uygulamak için kullanılırken, id özelliği yalnızca tek bir elemente özel özellikler tanımlamak için kullanılır. Class özelliği tanımlarken elementin class attribute’una bir isim verirsiniz. Örnek olarak class=”bolum” şeklinde bir tanımlama yapabilirsiniz.

CSS özelliklerini tanımlamak için class veya id kullanmanız gerektiğinde, CSS dosyasına geçmelisiniz. CSS dosyası oluşturmak için style.css şeklinde bir dosya adı ve .css uzantısı kullanılır. Bu dosyayı oluşturduktan sonra, HTML dosyanızın head etiketi içine aşağıdaki tag’i eklemeniz gerekmektedir:

<link rel=”stylesheet” href=”style.css”>

Bu link tag’i, HTML dosyanızın CSS dosyasını kullanmasını sağlar. Artık CSS özelliklerini style.css dosyasına tanımlayabilirsiniz. CSS özelliklerini tanımlarken .bolum şeklinde class seçicilerini kullanarak sadece belirli elementlere özellik uygulayabilirsiniz. Örneğin:

.bolum {
color: red;
font-size: 20px;
}

 • color: Yazının rengini belirler. Örneğin “red” kullanılarak kırmızı renk belirtilebilir.
 • font-size: Yazının boyutunu belirler. Örneğin “20px” kullanılarak 20 piksel boyutunda yazı belirtilebilir.

Bu şekilde, .bolum class’ına sahip tüm elementlerdeki yazılar kırmızı renkte ve 20 piksel boyutunda olacaktır.

CSS Stil Kuralları Nasıl Uygulanır?

CSS (Cascading Style Sheets veya Türkçe adıyla Yığılabilir Stil Sayfaları), web sayfalarında kullanılan HTML ve XML dokümanlarını stilize etmek için kullanılan bir stil sayfası dilidir. CSS stil kuralları, web sayfalarının görünümünü belirlemek için kullanılır ve HTML etiketleri içine yazılan özelliklerle birlikte kullanılır. Bu yazıda, CSS stil kurallarının nasıl uygulanacağını ve bazı yaygın kullanılan stil özelliklerini keşfedeceğiz.

CSS stil kuralları, web sayfasındaki öğelerin seçilmesi ve bu öğelerin nasıl görüntüleneceğinin belirlenmesi için kullanılır. CSS kodu, seçiciler ve deklarasyonlar olarak adlandırılan iki ana bileşenden oluşur.

Seçiciler, hangi HTML öğelerinin stil özellikleriyle ilişkilendirileceğini belirler. Seçici, stil uygulanacak HTML öğesini hedeflemek için kullanılır. Örneğin, “p” seçici, tüm paragraf öğelerini hedeflerken, “h1” seçici sadece başlık öğelerini hedefler.

 • p: Paragraf öğelerini hedefler
 • h1: Başlık öğelerini hedefler
 • a: Bağlantı öğelerini hedefler
 • div: Bölüm öğelerini hedefler
 • … ve daha fazlası

Deklarasyonlar, seçicilerin hedeflediği HTML öğelerine uygulanacak stil özelliklerini ve değerlerini belirtir. Deklarasyonlar, stil özelliği ve değeri arasında iki nokta üst üste (:) ve noktalı virgül (;) ile ayrılır. Örneğin, “color: blue;” deklarasyonu, hedeflenen öğenin metin rengini mavi olarak ayarlar.

Bir CSS stil kurallarını uygulamak için, genellikle HTML dokümanının başında yer alan bir CSS dosyasına ihtiyacınız vardır. Bu CSS dosyası, bütün web sayfasında kullanılacak olan stil kurallarını içerir. HTML dokümanı içinde, link elementi kullanılarak CSS dosyası ilişkilendirilir. Böylece, web tarayıcısı HTML etiketlerini okurken aynı zamanda CSS dosyasındaki stil kurallarını da uygular.

ÖzellikAçıklama
colorMetin rengini belirler
font-sizeMetin boyutunu belirler
background-colorArkaplan rengini belirler
marginÖğenin dış boşluğunu belirler
paddingÖğenin iç boşluğunu belirler

CSS stil kuralları web sayfalarının tasarımında büyük bir öneme sahiptir. Doğru ve uyumlu bir şekilde uygulandığında, web sayfalarının görünümünü düzenleyebilir ve kullanıcı deneyimini iyileştirebilir. CSS’in temel yapı taşlarını anladıktan sonra, farklı stil özelliklerini deneyerek web sayfalarınızı daha çekici hale getirebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

CSS Sözdizimi Nedir?

CSS sözdizimi, Cascading Style Sheets (CSS) dilinde kullanılan kurallar ve yapıdır. CSS sözdizimi, belirli bir stilin nasıl tanımlanacağını belirtir ve HTML veya XML dokümanlarına stil uygulamak için kullanılır.

CSS Sözdizimi Nasıl Kullanılır?

CSS sözdizimini kullanmak için, CSS kurallarını bir CSS dosyasına veya HTML sayfasının içine yazmanız gerekir. CSS kuralları, seçici ve özellik değerlerinden oluşur ve HTML’de stil uygulamak için seçici ile eşleşen elementlere uygulanır.

CSS Dosyası Nasıl Oluşturulur?

CSS dosyası oluşturmak için bir metin düzenleyicisi kullanabilirsiniz. Yeni bir dosya oluşturun ve “.css” uzantısıyla kaydedin, örneğin “stil.css”. CSS kurallarını bu dosyaya yazabilir ve HTML sayfanızda bu stil dosyasını kullanabilirsiniz.

CSS Sözdizimi Kuralları Nelerdir?

CSS sözdizimi kuralları, seçici ve özellik değerlerini belirleyen bir yapıya sahiptir. Seçici, hangi HTML elementine stilin uygulanacağını belirtirken, özellik değeri de elementin hangi stil özelliği üzerinde değişiklik yapılacağını belirtir. Örneğin, “p” seçiciyi kullanarak tüm “p” elementlerine belirli bir özellik değeri uygulayabilirsiniz.

CSS Seçicileri Nasıl Kullanılır?

CSS seçicileri, stilin hangi elementlere uygulanacağını belirlemek için kullanılır. Seçiciler, elementin etiket adı, class veya id özelliği, hierarşi ve diğer faktörlere göre belirlenebilir. Örneğin, “h1” seçiciyle tüm “h1” başlıklarına stil uygulayabilir veya “.menu” seçiciyle belirli bir class adına sahip tüm elementlere stil uygulayabilirsiniz.

CSS Özellikleri Nasıl Tanımlanır?

CSS özelliklerini tanımlamak için seçici ile özellik değerini birlikte kullanmanız gerekir. Özellik değeri, elementin hangi stil özelliği üzerinde değişiklik yapılacağını belirtir. Örneğin, “color” özelliğiyle metin rengi veya “font-size” özelliğiyle yazı boyutu belirlenebilir.

CSS Stil Kuralları Nasıl Uygulanır?

CSS stil kurallarını uygulamak için CSS dosyanızı veya stil kurallarını HTML sayfanıza bağlamanız gerekir. CSS dosyasını bağlamak için “” etiketini kullanabilir veya stil kurallarını doğrudan HTML sayfanıza yazabilirsiniz. CSS kuralları, seçicileri belirleyerek elementlere stil uygulanır.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!