CSS Seçicileri Nedir?

Web tasarımında kullanılan CSS (Cascading Style Sheets) seçicileri, belirli HTML öğelerini seçerek onlara stil özellikleri atamamızı sağlar. CSS seçicileri, web sayfalarında istediğimiz öğeleri hedeflememize ve bu öğeler üzerinde değişiklik yapmamıza olanak sağlar.

CSS seçicileri, farklı türlerde ve özelliklerde olabilir. Bu seçiciler, HTML öğelerini seçerken etiket türüne, sınıf adına, kimliğine veya başka özelliklerine göre belirler. Bu sayede, web sayfalarında istediğimiz öğeleri daha kolay bir şekilde hedefleyebilir ve düzenleyebiliriz.

Örneğin, bir web sayfasında tüm başlık etiketlerine birden fazla seçici ile stil uygulamak isteyebiliriz. Bunun için h1, h2, h3 gibi etiketleri hedefleyen bir seçici kullanabiliriz. Bu şekilde, belirli etiket türlerine sahip tüm öğeleri aynı stile sahip olacak şekilde değiştirebiliriz.

CSS seçicileri, web tasarımcılar için büyük bir esneklik sağlar ve web sayfalarının görünümünü istedikleri şekilde özelleştirebilmelerine olanak tanır. Hangi seçiciyi kullanacağımızı bilmek, doğru stili uygulamak için önemlidir ve web tasarımı becerilerimizi geliştirmek için temel bir adımdır.

HTML listesi ve tablosu örnekleri

 • Örnek liste öğesi 1
 • Örnek liste öğesi 2
 • Örnek liste öğesi 3
Özellik Açıklama
Seçici Türü CSS seçicileri türleri
Seçici Özelliği Özel bir öğeyi hedeflemek için belirli bir özellik
Seçicilerin Kullanımı Hangi seçicilerin nasıl kullanılacağı

Temel CSS Seçicileri

CSS seçicileri, HTML belgelerindeki öğeleri seçmek ve stil vermek için kullanılan önemli bir araçtır. Bu seçiciler, bir HTML belgesinin farklı parçalarına hızlı erişim sağlar ve kolayca stil uygulamamıza olanak tanır. Bu yazıda, temel CSS seçicilerinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını keşfedeceğiz.

1. Element Seçicileri:

Element seçicileri, HTML belgesindeki belirli bir öğeyi seçmek için kullanılır. Örneğin, “h1” seçici, belge içindeki tüm h1 başlıklarını seçer ve onlara stil uygulamanızı sağlar. İşte bir örnek:

HTML Kodu CSS Kodu
<h1>Başlık</h1> h1 { color: blue; }

Bu kod parçası, “Başlık” metnini içeren tüm h1 başlıklarına mavi renk uygular.

2. Class Seçicileri:

Class seçicileri, belirli bir öğeye stil uygulamak için kullanılan en yaygın seçicilerden biridir. Bir HTML etiketine sınıf adı ekleyerek bu seçiciyi kullanabiliriz. İşte bir örnek:

HTML Kodu CSS Kodu
<p class=”important”>Bu metin önemlidir.</p> .important { font-weight: bold; }

Bu kod parçası, “important” sınıfını taşıyan tüm “p” öğelerine kalın yazı stili uygular.

3. ID Seçicileri:

ID seçicileri, bir öğeye yalnızca bir kez atanabilen benzersiz bir kimlik ile bu öğeye stil uygulamak için kullanılır. ID’ler, HTML etiketlerine “id” özniteliği ekleyerek tanımlanır. İşte bir örnek:

HTML Kodu CSS Kodu
<h2 id=”baslik”>Bu başlık önemlidir.</h2> #baslik { color: red; }

Bu kod parçası, “baslik” kimliğine sahip olan h2 başlığına kırmızı renk uygular.

Bu yazıda, element, class ve ID seçicileri gibi temel CSS seçicilerini öğrendik. Bu seçiciler, CSS kullanarak web sayfalarını tasarlarken büyük bir kolaylık sağlar. Bir sonraki yazıda, CSS seçicilerinin daha fazla örneğine ve kullanımına değineceğiz.

Class Seçicileri Nasıl Kullanılır?

HTML ve CSS ile web sitelerini geliştirirken, tasarımı istediğimiz şekilde oluşturmak için **CSS seçicilerini** kullanırız. Seçiciler, HTML öğelerini hedefleyerek belirli stiller veya özellikler uygulamanızı sağlar. Bu yazıda, **class seçicilerinin** nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.

Class seçicileri, HTML öğelerine stil uygulamak için kullanılan en popüler yöntemlerden biridir. Bir HTML öğesine birden fazla class atanabilir ve class seçicileri karmaşık stillemeler oluşturmak için çok kullanışlıdır. Class seçicileri, CSS dosyasında nokta (.) işareti ile başlatılan bir sınıf adı kullanılarak tanımlanır.

Örneğin, bir HTML div öğesine “box” adında bir class atamak istiyorsak, CSS içinde “.box” seçicisini kullanırız. Bu seçici, hem “box” adını taşıyan tek bir öğeyi hedefleyebilir, hem de birden fazla “box” class’ına sahip öğeleri seçebilir. Bu sayede, sitenizin farklı bölümlerinde aynı stili kolayca uygulayabilirsiniz.

Class seçicileri aynı zamanda diğer seçicilerle birleştirilebilir. Örneğin, bir div öğesinin içindeki paragraflara stili uygulamak istediğimizde, “box” class’ına sahip olan div’i hedeflemek ve içindeki paragrafları seçmek için “.box p” seçicisini kullanabiliriz. Bu şekilde, belirli bir class’a sahip öğeleri daha spesifik bir şekilde hedefleyebiliriz.

Sonuç olarak, class seçicileriyle HTML öğelerine karmaşık stillemeler uygulamak kolaylaşır. Class seçicilerini kullanarak birden fazla öğeyi aynı şekilde stillemenin yanı sıra, farklı özelliklere sahip öğeleri de kolayca hedefleyebilirsiniz. CSS’ye daha fazla hakim oldukça, daha karmaşık ve özelleştirilmiş görünümler oluşturabilirsiniz.

 • Class seçicileri, HTML öğelerine stil uygulamak için kullanılır.
 • Bir HTML öğesine birden fazla class atanabilir.
 • Class seçicileri nokta (.) işareti ile tanımlanır.
 • Class seçicileri diğer seçicilerle birleştirilebilir.
Seçici Açıklama Örnek
.box “box” class’ına sahip tüm öğeleri seçer. .box { color: red; }
.box p “box” class’ına sahip olan div öğesinin içindeki tüm paragrafları seçer. .box p { font-size: 16px; }

ID Seçicileri İle Öğeleri Hedefleme

CSS Seçicileri Nedir?

Temel CSS Seçicileri

Class Seçicileri Nasıl Kullanılır?

Ara Seçicilerin Özellikleri ve Kullanımı

Child Seçicileri ile Öğe İçindeki Öğelere Erişim

Pseudo Seçiciler ve Uygulama Örnekleri

ID Seçicileri İle Öğeleri Hedefleme
ID seçicileri, HTML dokümanındaki öğeleri belirlemek ve hedeflemek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bir öğeye tek bir ID atanabilir ve bu ID, HTML içinde benzersiz olmalıdır. ID seçicileri, öğeleri hedeflemek için en spesifik seçici türlerinden biridir.
 • ID seçicileri, öğeyi hedeflerken diğer seçicilere göre daha önceliklidir.
 • ID seçicileri, ‘id’ özniteliği kullanılarak tanımlanır. Örneğin, <div id=”myElement”></div>
 • Bir öğeyi ID seçicileri ile hedeflemek için CSS’de ‘#’ sembolü kullanılır. Örneğin, #myElement { color: red; }

Ara Seçicilerin Özellikleri ve Kullanımı

Ara seçiciler, CSS’de belirli bir hedef öğeye erişim sağlamak için kullanılan çok yönlü bir seçici türüdür. Bu seçiciler, bir öğenin içindeki başka bir öğeyi hedeflemek için kullanılır. Bu sayede, belirli bir öğenin alt öğelerine stil uygulayabilir veya belirli bir duruma veya durumu karşılayan öğeleri seçebiliriz. Ara seçiciler, CSS hükümetinden bir öğenin belirli bir alt öğesine doğru hareket etmek için kullanılan yol belirleme yöntemleridir.

Ara seçicileri kullanmanın ilk yolu, öğeler arasında aşağıya doğru hareket etmek için kullanılan “descendant seçici”dir. Bu seçici, belirli bir öğenin içindeki tüm alt öğeleri hedeflemek için kullanılır. Örneğin, div öğesinin içindeki p öğelerini hedeflemek için aşağıdaki CSS kodunu kullanabilirsiniz:

Bu bir paragraftır.

Bu da bir paragraftır.

Ve bu da bir paragraftır.

Yukarıdaki CSS kodunu kullanarak, div öğesinin içindeki tüm p öğelerine stil uygulanacaktır.

İkinci bir ara seçici türü, kardeş öğeler arasında hareket etmek için kullanılan “next sibling seçici”dir. Bu seçici, belirli bir öğeden sonraki tüm kardeş öğeleri hedeflemek için kullanılır. Örneğin, h2 öğesinden sonra gelen tüm p öğelerini hedeflemek için aşağıdaki CSS kodunu kullanabilirsiniz:

Başlık

Bu bir paragraftır.

Bu da bir paragraftır.

Ve bu da bir paragraftır.

Yukarıdaki CSS kodunu kullanarak, h2 öğesinden sonra gelen tüm p öğelerine stil uygulanacaktır.

Child Seçicileri ile Öğe İçindeki Öğelere Erişim

Child seçiciler, CSS’de öğelerin içindeki belirli öğelere erişmenizi sağlayan güçlü bir araçtır. Bu seçiciler, bir öğenin doğrudan çocuk öğelerini hedeflemek için kullanılır. Bu seçiciler, özellikle HTML yapılarını hiyerarşik olarak inşa ederken oldukça faydalıdır. Child seçicilerini kullanarak, belirli bir öğenin içindeki öğelere kolaylıkla erişebilir ve onları hedefleyebilirsiniz.

Bir öğenin çocuk öğelerini seçmek için child seçicilerini kullanırken, çocuk öğeleri tam olarak hedeflemek için mevcut olması gereken bir hierarşi vardır. Örneğin, bir div öğesinin içindeki tüm paragraf öğelerini hedeflemek istediğinizde, div öğesinin bir çocuğu olması ve bu çocuğun bir paragraf öğesi olması gerekir. Aksi takdirde, belirli bir paragrafı hedeflemek istediğinizde, child seçicileri kullanmanız mümkün olmayacaktır.

Child seçicileri kullanırken CSS sintaksını kullanırız. Child seçicileri, ana öğeyi hedeflerken “>” işaretini kullanır. Bu işaret, doğrudan bir üst öğenin çocuklarını hedeflediğimizi belirtir. Örneğin, “div > p” ifadesi, div öğesinin doğrudan çocukları arasındaki tüm paragrafları hedefleyecektir. Aynı şekilde, “ul > li” ifadesi, ul öğesinin doğrudan çocuğu olan tüm li öğelerini hedefler.

 • Child seçiciler ile öğe içindeki öğelere erişmek hiyerarşik yapıyı göz önünde bulundurmanızı gerektirir.
 • Child seçiciler, direkt çocuklara erişime izin verir ve grandson veya sonraki öğelere etki etmez.
 • Child seçicileri kullanarak, öğe içindeki belirli öğeleri hedefleyebilir ve onlara özel stil uygulayabilirsiniz.
Child Selector Açıklama
div > p Div öğesinin doğrudan çocukları arasındaki tüm paragrafları seçer.
ul > li Ul öğesinin doğrudan çocukları olan tüm li öğelerini seçer.
form > input[type=”text”] Form öğesinin doğrudan çocukları arasındaki tüm metin inputlarını seçer.

Pseudo Seçiciler ve Uygulama Örnekleri

CSS’te seçiciler, belirli bir HTML öğesini hedeflemek için kullanılan önemli araçlardır. Bu seçiciler, stile uygulanacak öğeleri belirlemek için kullanılırlar. Bu blog yazısında, pseudo seçicilerin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.

Pseudo seçiciler, CSS seçicilerinin bir alt kümesidir ve öğelerin belirli durumlarına dayalı olarak stil uygulamamıza olanak sağlar. Pseudo seçici kullanmak için, seçicinin sonuna iki nokta üst üste ( :: ) eklenir.

Bir örnek verecek olursak, :hover pseudo seçici, bir öğeye fareyle üzerine gelindiğinde uygulanacak stilin belirlenmesinde kullanılır. Bu şekilde, kullanıcı bir öğenin üzerine gelince stil değişikliği yapabiliriz.

 • :hover – Bir öğeye fare ile üzerine gelindiğinde
 • :active – Bir öğe tıklandığında
 • :visited – Bir ziyaret edilmiş linkte
Pseudo Seçici Açıklama
::before Bir öğenin içeriğinin başına içerik ekler
::after Bir öğenin içeriğinin sonuna içerik ekler
::first-child Bir öğenin ilk çocuğunu seçer

Pseudo seçicilerin kullanımı, web tasarımında büyük bir esneklik sağlar. Çeşitli etkileşimler ve stil değişiklikleri oluşturabilir ve kullanıcı deneyimini geliştirebiliriz. Şimdi, pseudo seçicilerin bazı uygulama örneklerine göz atalım.

Bir uygulama örneği olarak, :first-child seçicisini kullanarak bir liste içindeki ilk öğeyi farklı bir stile sahip yapabiliriz. Örneğin:

ul li:first-child {
color: red;
}

Bu kod parçası, bir listenin içindeki ilk öğenin metnini kırmızı renk yapar. İşte bu kadar! Pseudo seçiciler ile CSS’de daha fazla kontrol sağlayabiliriz.

Sık Sorulan Sorular

CSS Seçicileri nedir?

CSS seçiciler, HTML öğelerini belirlemek ve stil uygulamak için kullanılan kod parçacıklarıdır. Her bir seçici belirli bir HTML öğesini hedefler ve üzerine CSS özellikleri uygulanmasını sağlar.

Temel CSS Seçicileri nelerdir?

Temel CSS seçicileri şunlardır:

 • Element seçicileri (örneğin: p, h1, div)
 • ID seçicileri (örneğin: #myElement)
 • Class seçicileri (örneğin: .myClass)

Class Seçicileri nasıl kullanılır?

Bir HTML öğesine class eklemek için öğe etiketine class özniteliği eklenir. Ardından CSS’de class seçici ile bu öğe hedeflenir ve stil uygulanır. Örneğin:

<div class=”myDiv”>Bu bir div öğesi</div>

.myDiv { color: red; }

ID Seçicileri ile öğeleri nasıl hedeflerim?

Bir HTML öğesine ID eklemek için öğe etiketine id özniteliği eklenir. Ardından CSS’de ID seçici ile bu öğe hedeflenir ve stil uygulanır. Örneğin:

<h1 id=”pageTitle”>Bu başlık bir ID’ye sahiptir</h1>

#pageTitle { font-size: 24px; }

Ara Seçicilerin özellikleri ve kullanımı nelerdir?

Ara seçiciler, daha spesifik hedeflemeler yapmanızı sağlar. Örneğin:

 • Descendant Seçiciler: Bir öğenin içindeki belirli bir alt öğeye erişmek için kullanılır.
 • Child Seçiciler: Bir öğenin doğrudan çocuk öğelerine erişmek için kullanılır.
 • Sibling Seçiciler: Bir öğenin sonraki ya da önceki kardeş öğelere erişmek için kullanılır.

Child Seçicileri ile öğe içindeki öğelere nasıl erişirim?

Child seçicilerini kullanarak bir öğenin içindeki belirli bir alt öğeye erişebilirsiniz. Örneğin:

.myDiv > p { color: blue; }

Bu örnekte, “.myDiv” sınıfına sahip bir DIV öğesinin doğrudan çocuğu olan “p” öğelerine mavi renk uygulanacaktır.

Pseudo Seçiciler nedir ve nasıl kullanılır? Uygulama örnekleri nelerdir?

Pseudo seçiciler, belirli durumlarda belirli öğelere stil uygulamak için kullanılır. Örneğin:

a:hover { color: yellow; }

Bu örnekte, fare üzerine geldiğinde bağlantıların metin rengi sarı olacak.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!