CSS place-content kullanımı

CSS place-content kullanımı:

CSS’in birçok özelliği, web tasarımcılarının web sayfalarını düzenlemesi ve hizalaması için vazgeçilmez araçlar sunar. Bu özelliklerden biri olan place-content, bir elemanın içerdiği öğeleri hizalamak için kullanılan bir özelliktir. Bu blog yazısında, place-content’in kullanımını ve farklı değerlerini keşfedeceğiz.

place-content Özellikleri ve Değerleri:

place-content kullanılarak, bir elemanın içerdiği öğeleri dikey ve yatay olarak hizalayabilirsiniz. Bu özelliğin farklı değerleri, içeriklerin nasıl hizalandığını belirler. İşte place-content’in bazı yaygın değerleri:

 • flex-start: İçerikleri elemanın başlangıcına hizalar.
 • flex-end: İçerikleri elemanın sonuna hizalar.
 • center: İçerikleri elemanın ortasına hizalar.
 • space-between: İçerikleri elemanın başlangıcı ve sonu arasında eşit boşluklarla hizalar.
 • space-around: İçerikleri elemanın başlangıcı ve sonu etrafında eşit boşluklarla hizalar.
 • space-evenly: İçerikleri elemanın başlangıcı ve sonu etrafında ve arasında eşit boşluklarla hizalar.

place-content ile Hizalama Seçenekleri:

place-content’i kullanabilmek için öncelikle bir container elemanını seçmemiz gerekir. Bu container elemanı, içerisinde hizalayacağımız öğeleri barındırır. Daha sonra, place-content özelliğini container elemanına uygulayabilir ve istediğimiz değeri belirleyebiliriz. Örneğin:

CSS Kodu Açıklama
.container {place-content: flex-start;} İçerikleri container elemanının başına hizalar.
.container {place-content: flex-end;} İçerikleri container elemanının sonuna hizalar.
.container {place-content: center;} İçerikleri container elemanının ortasına hizalar.
.container {place-content: space-between;} İçerikleri container elemanının başlangıcı ve sonu arasında eşit boşluklarla hizalar.
.container {place-content: space-around;} İçerikleri container elemanının başlangıcı ve sonu etrafında eşit boşluklarla hizalar.
.container {place-content: space-evenly;} İçerikleri container elemanının başlangıcı ve sonu etrafında ve arasında eşit boşluklarla hizalar.

Bu şekilde, place-content’i kullanarak içerikleri istediğimiz şekilde hizalayabiliriz. Bu özellik, özellikle flexbox veya grid düzenlemesi yaparken son derece faydalıdır. Place-content, responsive tasarımlarda da kullanılabilir ve tasarımın farklı cihazlarda uyumlu olmasını sağlayabilir.

place-content özellikleri ve değerleri

place-content, CSS flexbox ve grid özelliklerinde kullanılan bir hizalama özelliğidir. Bu özellik, içerikleri düzenlemek ve hizalamak için kullanılır. place-content özelliği, flexbox ve grid container elementlerine uygulanabilir.

place-content özellikleri ve değerleri, içeriklerin nasıl hizalandığını ve düzenlendiğini belirler. Bu özellikler, flexbox ve grid düzenlemesinin daha esnek ve yönetilebilir olmasını sağlar.

place-content özelliklerinin bazı değerleri ve anlamları aşağıdaki gibidir:

Değer Anlamı
start İçeriğin başlangıç noktasına hizalanmasını sağlar.
end İçeriğin bitiş noktasına hizalanmasını sağlar.
center İçeriğin ortalanmasını sağlar.
stretch İçeriğin containerin tam boyutunu kaplamasını sağlar.
space-around İçeriği etrafında boşluk bırakarak hizalar.

place-content ile hizalama seçenekleri

HTML place-content, bir sayfa öğesinin içinde bulunduğu grid veya flexbox düzeninde içeriğin hizalanmasını kontrol etmek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bu özellik, öğelerin yatay veya dikey olarak hizalanmasını kontrol etmek için farklı değerlere sahiptir.

place-content özellikleri ve değerleri:

 • start: İçerik sol üst köşede hizalanır.
 • end: İçerik sağ alt köşede hizalanır.
 • center: İçerik ortalanır.
 • stretch: İçerik, mevcut alanı doldurmak için gerilir.
 • space-between: İçerikler arasında eşit miktarda boşluk bırakılır.
 • space-around: İçeriklerin etrafında eşit miktarda boşluk bırakılır.

place-content ile hizalama seçenekleri:

Özellik Açıklama
place-content: start; İçeriği sol üst köşede hizalar.
place-content: end; İçeriği sağ alt köşede hizalar.
place-content: center; İçeriği ortalar.
place-content: stretch; İçeriği gererek mevcut alanı doldurur.
place-content: space-between; İçerikler arasında eşit boşluk bırakır.
place-content: space-around; İçeriklerin etrafında eşit boşluk bırakır.

place-content ve flexbox kombinasyonu:

Farklı öğeleri içeren bir flex container‘da place-content kullanarak içerikleri hizalayabilirsiniz. Örneğin, flex container içerisindeki öğeleri yatayda ortalamak için place-content: center; kullanabilirsiniz.

place-content ile grid düzenlemesi:

Grid sistemi kullanırken place-content özelliğini kullanarak öğeleri hizalayabilirsiniz. Örneğin, bir grid container içerisindeki öğeleri dikeyde bırakılan boşluğa eşit miktarda yerleştirmek için place-content: space-around; kullanabilirsiniz.

place-content ile çoklu sıra hizalaması:

Grid veya flexbox düzeninde place-content kullanarak birden fazla öğeyi hizalayabilirsiniz. Bu sayede içerikleri farklı hizalama seçenekleriyle düzenleyebilir ve tasarımınızı zenginleştirebilirsiniz.

place-content ve responsive tasarım:

place-content özelliğini kullanarak responsive tasarımlar oluşturabilirsiniz. Farklı ekran genişliklerinde içerikleri istediğiniz şekilde hizalayabilmeniz mümkündür. Bu sayede kullanıcıların farklı cihazlarda rahat bir deneyim yaşamasını sağlayabilirsiniz.

place-content ve flexbox kombinasyonu

place-content özelliği, CSS flexbox modeli ile birlikte kullanılan ve içerikleri hizalamak için kullanılan bir özelliktir. Flexbox, web tasarımcılarına bir dizi özellik sunar ve bu özelliklerden biri de place-content‘tir. Bu özellik sayesinde, bir flex öğesindeki içerikleri yatay ve dikey olarak hizalayabiliriz.

place-content özelliği, flex container üzerinde uygulanır ve aşağıdaki değerleri alabilir:

 1. flex-start: İçeriği konteynerin başlangıcına hizalar. Bu değer varsayılan değerdir.
 2. flex-end: İçeriği konteynerin sonuna hizalar.
 3. center: İçeriği konteynerin ortasına hizalar.
 4. space-between: İçerikleri konteynerin başlangıcı ve sonu arasında eşit mesafelerle hizalar.
 5. space-around: İçerikleri konteynerin etrafında eşit mesafelerle hizalar.
 6. space-evenly: İçerikleri konteynerin etrafında ve arasında eşit mesafelerle hizalar.

Bununla birlikte, place-content özelliğini kullanırken dikkat etmemiz gereken bir nokta da flexbox’un diğer özellikleriyle kombinasyonunu doğru şekilde yapmaktır. Örneğin, flex-direction özelliği ile birlikte kullanıldığında, ister yatay ister dikey hizalama yapmak istediğimizi belirleyebiliriz.

place-content ile grid düzenlemesi

Place-content özelliği, CSS Grid Layout’in güçlü bir özelliğidir ve bir düzenin hücrelerini hizalamak için kullanılır. Bu özellik, hücreler arasındaki uzaklığı ve hücre içeriğinin hizalamasını düzenleme imkanı sunar.

Place-content, hücrelerin hem yatay hem de dikey hizalamasını kontrol etmek için kullanılabilir. Hücrelerin içindeki içeriği hizalamak, düzenin genel görünümünü değiştirebilir ve kullanıcı deneyimini iyileştirebilir.

Place-content ile grid düzenlemesi yaparken, bazı değerleri kullanabiliriz. “Start” değeri, hücreleri düzenin başlangıcına hizalar. “End” değeri ise hücreleri düzenin sonuna hizalar. “Center” değeri, hücreleri düzenin ortasında hizalar. “Stretch” değeri, hücreleri düzenin boyutuna göre gerer ve hizalar.

 • Birinci madde
 • İkinci madde
 • Üçüncü madde
Ad Soyad Email
Ahmet Yılmaz ahmet@example.com
Mehmet Kaya mehmet@example.com
Ayşe Demir ayse@example.com

place-content ile çoklu sıra hizalaması

CSS Grid, web tasarımında kullanılan güçlü bir düzen sistemi olarak kendini kanıtlamıştır. place-content özelliği de, CSS Grid ile birlikte kullanıldığında çoklu sıra hizalamasını kolaylaştırır.

Bir grid konteynerinde, grid öğeleri için farklı sıralama seçenekleri belirlemek isteyebilirsiniz. place-content özelliği, bu ihtiyaca çözüm sunar. place-content, grid konteynerinin içine konumlandırılan öğelerin yatay ve dikey hizalamasını kontrol etmek için kullanılır.

place-content’in bazı değerleri şunlardır:

 • normal: Grid konteyneri içindeki öğeler varsayılan olarak hizalanır.
 • start: Öğeler grid konteynerinin başlangıcına doğru hizalanır.
 • end: Öğeler grid konteynerinin sonuna doğru hizalanır.
 • center: Öğeler yatay ve dikey olarak grid konteynerinin ortasına hizalanır.
 • stretch: Öğeler grid konteynerinin boyutlarına göre gerilir ve tüm alanı kaplar.
Değer Açıklama
normal Varsayılan değerdir.
start Grid konteynerinin başlangıcına göre hizalar.
end Grid konteynerinin sonuna göre hizalar.
center Grid konteynerinin ortasına göre hizalar.
stretch Grid konteynerinin boyutlarına göre gerilir.

Örneğin, aşağıdaki CSS kodunda, grid konteynerine bağlı olan öğeler “center” değeri ile yatay ve dikey olarak ortalanır:

“`html

Öğe 1
Öğe 2
Öğe 3

.grid-container {
display: grid;
place-content: center;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 10px;
}

.item {
background-color: #eaeaea;
padding: 20px;
text-align: center;
}

“`

Yukarıdaki kodun sonucunda, grid konteynerine bağlı olan öğeler yatay ve dikey olarak ortalanır.

place-content ve responsive tasarım

Web tasarımında, responsive tasarımın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Günümüzde kullanıcılar, farklı cihazlardan web sitelerine erişim sağlamaktadır ve bu nedenle web sayfalarının farklı ekran boyutlarına uyumlu olması gerekmektedir. Bu noktada, CSS place-content özelliği kullanarak responsive tasarımı kolayca uygulayabiliriz.

place-content nedir?

place-content, bir flexbox veya grid container’ının içindeki öğelerin hizalamasını kontrol etmek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Bu özellik, içinde bulunduğu container’a ait öğeleri dikey ve yatay olarak hizalamamızı sağlar. Örneğin, bir flexbox container’ının içindeki öğeleri dikey veya yatay olarak merkezlemek istediğimizde place-content özelliğini kullanabiliriz.

place-content ile responsive tasarım

Responsive tasarım, web sayfalarının farklı ekran boyutlarına uyumlu olması anlamına gelir. Bir web sitesi responsive olduğunda, farklı ekran boyutlarına sahip cihazlarda rahatlıkla görüntülenebilir ve kullanılabilir. place-content özelliği, bu responsive tasarım sürecinde bize önemli bir yardımcı olur. Örneğin, bir grid container oluşturduğumuzda ve içindeki öğeleri responsive şekilde hizalamak istediğimizde place-content özelliğini kullanabiliriz.

 • Öğe 1: Sol üst köşeye yerleştirin.
 • Öğe 2: Sağ alt köşeye yerleştirin.
 • Öğe 3: Ortaya yerleştirin.
Ekran Boyutu Hizalama
Küçük Ekranlar Öğeleri dikey sıralama
Büyük Ekranlar Öğeleri yatay sıralama

Yukarıdaki örnekte, farklı ekran boyutlarına göre öğelerin hizalandırılması için place-content kullanıldığını görebilirsiniz. Küçük ekranlarda öğeler dikey olarak sıralanırken, büyük ekranlarda yatay olarak sıralanmaktadır. Bu sayede, web sitesi farklı cihazlarda daha düzenli ve kullanıcı dostu bir şekilde görüntülenebilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

place-content kullanımı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları:

Soru 1: place-content özellikleri nelerdir?

Cevap 1: place-content özellikleri, bir flexbox veya grid konteynırındaki içerikleri yatay ve dikey olarak hizalamanızı sağlar. Örneğin, center, start, end, space-between gibi değerler kullanabilirsiniz.

Soru 2: place-content ile hangi hizalama seçeneklerini kullanabilirim?

Cevap 2: place-content ile yatay hizalama seçenekleri arasında start, center, end, space-between, space-around bulunurken, dikey hizalama seçenekleri arasında start, center, end, space-between, space-around yer alır.

Soru 3: place-content özelliği ile flexbox’u nasıl kombinleyebilirim?

Cevap 3: place-content özelliği, flexbox ile birlikte kullanılabilir ve flexbox konteynırında yer alan içerikleri hizalamanızı sağlar. Örneğin, flexbox konteynırına display: flex; ve place-content: center; gibi bir stil verebilirsiniz.

Soru 4: place-content özelliği ile nasıl bir grid düzenlemesi yapabilirim?

Cevap 4: place-content özelliği, grid konteynırına uygulandığında içerikleri yatay ve dikey olarak hizalamanızı sağlar. Örneğin, grid konteynırına place-content: center; gibi bir stil verebilirsiniz.

Soru 5: place-content ile nasıl çoklu sıra hizalaması yapabilirim?

Cevap 5: place-content ile çoklu sıra hizalaması yapmak için grid konteynırına display: grid; ve grid-template-rows: repeat(2, 1fr); gibi stiller verebilirsiniz. Ardından, içerikleri hizalayabilmek için place-content özelliği kullanabilirsiniz.

Soru 6: place-content özelliği responsive tasarımda nasıl kullanılabilir?

Cevap 6: place-content özelliği, responsive tasarımda içerikleri istenilen şekilde hizalamak için kullanılabilir. Ekran boyutları değiştiğinde, place-content değerlerini değiştirerek içerikleri farklı şekillerde hizalayabilirsiniz.

Soru 7: place-content kullanırken nelere dikkat etmeliyim?

Cevap 7: place-content kullanırken, konteynırın genişliği ve yüksekliği gibi özelliklere dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, içeriklerin hizalanmasını istediğiniz şekle göre doğru place-content değerlerini seçmeli ve kullanmalısınız.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!