CSS Margin Nedir?

Margin, bir HTML elementinin çevresindeki boşluğu belirlemek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Margin, elementin içeriği ve diğer elementler arasında bir alan bırakarak tasarımda boşluklar oluşturmak için kullanılır. Margin değerleri, piksel (px), em (font büyüklüğüne göre) veya yüzde (%) cinsinden belirlenebilir.

Margin kodu kullanırken, dört farklı değeri belirlemek mümkündür: üst, sağ, alt ve sol. Bu değerler, margin-top, margin-right, margin-bottom ve margin-left olarak adlandırılır. Örneğin, “margin: 10px 20px 10px 30px;” koduyla üst, sağ, alt ve sol kenarlarda sırasıyla 10 piksellik, 20 piksellik, 10 piksellik ve 30 piksellik bir boşluk oluşturulabilir.

 • Pozitif ve Negatif Değerler: Margin değerleri pozitif veya negatif olabilir. Pozitif margin, elementin bulunduğu alanın dışına doğru boşluk bırakırken, negatif margin elementin bulunduğu alanın içine doğru boşluk bırakır. Bu sayede elemanlar arasında farklı boşluklar oluşturulabilir.
 • Değer Birimleri: Margin değerleri piksel (px), em veya yüzde (%) cinsinden belirlenebilir. Piksel değerler mutlak bir değeri temsil ederken, em değerleri elementin font büyüklüğüne göre ölçülür. Yüzde değerleri ise elementin üzerinde bulunduğu container’ın genişliğine göre orantılı olarak ayarlanır.
Örnek Kullanımlar Değer Açıklama
margin-top 10px Elementin üstünde 10 piksellik bir boşluk oluşturur.
margin-right 20px Elementin sağından 20 piksellik bir boşluk oluşturur.
margin-bottom 10px Elementin altında 10 piksellik bir boşluk oluşturur.
margin-left 30px Elementin solundan 30 piksellik bir boşluk oluşturur.

Margin CSS özelliği, web tasarımında elementler arasında boşluklar oluşturarak sayfa düzenini düzenlemek ve elementleri birbirinden ayırmak için kullanılır. İyi kullanıldığında, tasarıma derinlik ve dokunma hissi katabilir. Bununla birlikte, dikkatsizce kullanıldığında sayfa düzenini bozabilir ve beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, margin özelliklerini öğrenmek ve doğru bir şekilde kullanmak, web tasarımında başarılı olmanın temel adımlarından biridir.

Margin Kodu Nasıl Kullanılır?

Margin, HTML ve CSS kullanarak bir web sayfasında içeriklerin düzenlenmesi ve boşlukların oluşturulması için kullanılan bir özelliktir. Margin kodunu kullanarak, bir elementin etrafına boşluk ekleyebilir veya elementi diğer elementlerden uzaklaştırabilirsiniz. Margin kodunun nasıl kullanılacağını anlamak için öncelikle marginin nasıl işlev gördüğünü bilmek önemlidir.

Margin kodları, CSS kullanılarak belirli bir elementin dört kenarına (üst, sağ, alt, sol) boşluk eklemek için kullanılır. Bu kodlar, bir elementin içeriğini ve diğer elementlerle olan ilişkisini kontrol etmek için büyük ölçüde kullanılır. Margin kodlarının temel formatı aşağıdaki gibidir:

margin: üst-margin sağ-margin alt-margin sol-margin;

Bu kodda, “üst-margin” elementin üst kenarına bir boşluk eklemek için kullanılırken, “sağ-margin” elementin sağ kenarına bir boşluk eklemek için kullanılır. “Alt-margin” elementin alt kenarına ve “sol-margin” elementin sol kenarına boşluk eklemek için kullanılır. Bu tür bir kullanım ise elementin etrafındaki boşluğu tam bir dikdörtgen şeklinde oluşturur.

Bununla birlikte, yalnızca dört kenara aynı miktarda boşluk eklemek istiyorsanız, ayrı ayrı margin kodları kullanmanıza gerek yoktur. Bunun yerine, tek bir margin kodu kullanarak aynı boşluğu tüm kenarlara vermek mümkündür. Örneğin:

margin: 10px;

Bu örnekte, margin kodu ile 10 piksel boşluk verilmiştir. Yukarıdaki table etiketi ile gösterilen örnekte, margin: 10px; kodunu kullanarak elementin dört kenarına 10 piksel boşluk verilir.

Margin kodu kullanırken, değerlerin yüzdesel, piksel veya em birimleri kullanılabilir. Örneğin, margin: 10px; yerine margin: 5%; kullanılarak yüzde cinsinden bir boşluk belirtilebilir. Bu sayede, elementin boyutu veya sayfanın boyutu değiştiğinde, boşluk miktarı da otomatik olarak ayarlanır.

Özetle, margin kodu kullanarak bir elementin kenarlarına boşluk eklemek veya elementi diğer elementlerden uzaklaştırmak mümkündür. Kodun temel formatı margin: üst-margin sağ-margin alt-margin sol-margin; şeklindedir. Margin kodunu yüzdesel, piksel veya em birimleri kullanarak belirli bir değerle kullanabilirsiniz.

Marginin Pozitif ve Negatif Değerleri

Margins, tasarımın düzenlenmesi ve içeriklerin birbirinden ayrılması için önemli bir özelliktir. Margin, elementlerin dışında kalan boşluklardır ve pozitif ve negatif değerlere sahip olabilir.

Pozitif margin değerleri, elementin etrafına ekstra boşluk eklerken, negatif margin değerleri ise elementi diğer elementlere yaklaştırır. Margin değerleri piksel (px), yüzde (%) ve em birimleri ile belirtilebilir.

Margin değerlerine örnek olarak, bir paragraf elementinin sol kenarında 10px pozitif margin tanımlanmışsa, bu paragrafın sol tarafında 10 piksellik bir boşluk oluşacaktır. Eğer bu değer negatif olsaydı, paragraf elementi sol tarafa doğru kayacaktı.

Liste ve Tablolar ile Margin Kullanımı

 • Liste öğeleri margin-top ve margin-bottom ile boşluklandırılabilir. Bu şekilde listedeki öğeler arasındaki boşluklar ayarlanabilir.
 • Tablolarda margin özelliği, hücrelerin etrafına boşluk eklemek için kullanılabilir. Bu sayede tablodaki içerikler daha iyi sınırlandırılabilir ve okunabilirlik artırılabilir.
Ürün Fiyat
Telefon 1000 TL
Bilgisayar 5000 TL

Margin, tasarımdaki elemanların birbirlerinden ve içerikten uygun şekilde ayrılmasını sağlayan bir CSS özelliğidir. Pozitif ve negatif değerleri ile elementlerin konumlandırılması ve tasarımın düzenlenmesi kolaylaşır. Margin değerleri piksel, yüzde ve em birimleri ile belirtilebilir. Liste ve tablolarda da margin özelliği kullanılarak boşluklandırma yapılabilir.

Marginin Birimleri ve Örnek Kullanımları

Margin, bir HTML elementinin etrafındaki boşluğu kontrol etmek için kullanılan bir CSS özelliğidir. Margin, elementin içeriğinden diğer elementlere olan uzaklığını belirler ve tasarımda önemli bir rol oynar. Marginin birimleri ve kullanımları, elementlerin konumlarını ayarlamak ve düzenlemek için oldukça önemlidir.

Margina uygulanabilen birimler arasında piksel (px), yüzde (%) ve EMS (em) bulunur. Her bir birimin farklı kullanım alanları ve özellikleri vardır. Piksel, ekran pikselleri cinsinden bir değerdir ve genellikle sabit bir boşluk oluşturmak için kullanılır. Örneğin, 10 piksellik margin, elementin etrafında 10 piksellik bir boşluk oluşturur.

Yüzde birimi, elementin yüzdesel olarak boyutlandırılması için kullanılır. Örneğin, %20 margin, elementin boyutunun %20’si kadar bir boşluk oluşturur. Bu birim, responsive tasarımlarda ve sayfa düzenini esnek tutmak için sıklıkla tercih edilir.

Birim Kullanım Alanı Örnek Kullanım
px Sabit boşluklar margin: 10px;
% Responsive tasarım margin: 20%;
em Elementin boyutuna bağlı boşluklar margin: 2em;

Marginin kullanımı ve birimleri, web tasarımında elementlerin birbirinden uzaklığını ayarlamak için önemli bir role sahiptir. Doğru margin kullanımıyla, sayfa düzeni ve görsel bütünlük sağlanabilir. Elementlere uygun margin değerlerini atamak, tasarımın kalitesini artırır ve kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkiler.

Margin Özellikleri Nelerdir?

Marginal Özellikleri Nelerdir?

Margin, CSS’in bir özelliğidir ve bir elementin etrafındaki boşluk veya dolgu miktarını belirler. Margin, bir elementin sınırlayıcı kutusunun etrafındaki alanı temsil eder. Bu alana müdahale etmek, bir elementin konumunu değiştirebilir ve sayfanın genel düzeninde de etkili olabilir.

Margin kullanarak aşağıdakiler gibi özellikler belirtilebilir:

 • Marginal boşluğunun büyüklüğünü belirleme
 • Marginal değerleri pozitif veya negatif yapabilme

Örnek olarak, margin-bottom özelliği kullanılarak bir elementin altındaki boşluğu belirleyebiliriz. Bu değer negatif verilirse, elementin altına verilen boşluk kadarının yukarıda yer alan elemente yer kaplamasına neden olur.

Marginal Özelliği Açıklama
margin-top Bir elementin üstündeki boşluğu belirler
margin-right Bir elementin sağındaki boşluğu belirler
margin-bottom Bir elementin altındaki boşluğu belirler
margin-left Bir elementin solundaki boşluğu belirler

Margin Özelliklerinin Öncelik Sıralaması

Marginalıklar (marginler), CSS’i kullanarak bir HTML belgesinin içeriğini veya diğer öğelerini çevreleyen boşluklardır. Marginler, öğeler arasındaki uzaklığı, dökümanın kenarlarından uzaklığı ve içeriğin etrafında boşluk bırakma gibi konuları kontrol etmek için kullanılır. Marginin öncelik sıralaması, farklı stillerin birleşmesini belirtir ve stil özelliklerinin nasıl önceliklendirileceğini belirler. Bu, aynı özellikleri farklı değerlerle tanımlayan birden fazla stilin varlığı durumunda faydalıdır.

Margin öncelik sıralaması belirlenirken, CSS’de kullanılan farklı seçicilerin ve stil atamalarının ne kadar öncelikli olduğunu gösteren bir dizi kural vardır. Bu öncelik sıralaması şu şekildedir:

 1. Inline stil tanımları: HTML etiketlerine doğrudan eklenen stil özellikleri.
 2. ID seçicileri: Tekil bir öğenin stilini belirleyen “id” özniteliği kullanılarak yapılan seçiciler.
 3. Class, pseudo-class ve attribute seçicileri: Class adları, pseudo class adları ve attribute öznitelikleri kullanılarak yapılan seçiciler.
 4. Element ve pseudo-element seçicileri: HTML etiketleri ve pseudo-element adları kullanılarak yapılan seçiciler.
 5. Stil özellikleri: Stil etiketleri içinde tanımlanan stil özellikleri.
 6. Standart stil dosyaları: Önceden tanımlanmış bir stil dosyası.
 7. İmport edilen stil dosyaları: Başka bir stil dosyası içinden import edilen stil dosyaları.
 8. Browser varsayılanları: Tarayıcı tarafından varsayılan olarak sağlanan stil özellikleri.

Öncelik sıralaması belirlendiğinde, daha öncelikli olan değere sahip stil özelliği öncelikli kabul edilir ve uygulanır. Örnek olarak, bir öğe hem inline stil tanımlarıyla hem de stil etiketleri içindeki bir stil dosyasıyla stil özelliklerine sahipse, inline stil tanımları daha öncelikli kabul edilir ve uygulanır.

Sıra Öncelik Seçici Stil Atama
1 En Yüksek Inline stil tanımları <div style=”margin: 10px;”>
2 ID seçicileri #myDiv { margin: 20px; }
3 Class, pseudo-class ve attribute seçicileri .myClass { margin: 15px; }
4 Element ve pseudo-element seçicileri p { margin: 5px; }
5 Stil özellikleri <style>div { margin: 25px; }</style>
6 Standart stil dosyaları <link rel=”stylesheet” href=”styles.css”>
7 İmport edilen stil dosyaları @import url(“styles.css”);
8 En Düşük Browser varsayılanları

Bu öncelik sıralaması, margin ve diğer stil özelliklerinin anlaşılmasına yardımcı olur ve CSS kodlarının doğru bir şekilde çalışmasını sağlar.

Marginin Tasarımdaki Rolü ve Etkileri

Marginal Tasarımdaki Rolü ve Etkileri

Margin, web tasarımında çok önemli bir rol oynayan bir CSS özelliğidir. Margin, bir elementin etrafındaki boşluğu kontrol etmek için kullanılır. Bir elementin dört farklı kenarında margin değerleri belirtilebilir: üst, sağ, alt ve sol. Bu sayede elementler arasındaki mesafe ayarlanabilir ve tasarımda istenen görüntü elde edilebilir.

Margin, tasarımdaki rolüyle birlikte çeşitli etkilere de sahiptir. Öncelikle, elementler arasındaki mesafeyi ayarlamak için kullanıldığından tasarıma ferahlık ve düzen katar. Margin değerleri arttırıldığında, elementler arasındaki boşluk daha fazla olur ve bu da tasarıma bir nefes alma hissi verir. Aynı şekilde, margin değerleri azaltıldığında elementler arasındaki boşluk daralır ve tasarıma daha sıkışık bir görünüm kazandırır.

Margin, tasarımdaki rolüyle birlikte dikkat edilmesi gereken bazı noktalara da sahiptir. Özellikle, margin değerleriyle fazla abartıya kaçmak, tasarımın dengesini bozabilir. Elementler arasındaki boşluklarının çok büyük veya çok küçük olması, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, margin değerleri yanlış kullanıldığında tasarımın responsive olma özelliğini de etkileyebilir ve sayfanın farklı ekran boyutlarında düzgün görünmemesine neden olabilir.

 • Tasarımda kullanılan margin özellikleri:
 • margin-top: elementin üstünde boşluk oluşturur.
 • margin-right: elementin sağındaki boşluğu ayarlar.
 • margin-bottom: elementin altında boşluk oluşturur.
 • margin-left: elementin solundaki boşluğu kontrol eder.
Örnek Kullanım Margin Değeri
Elementin üstünde 10px boşluk margin-top: 10px;
Elementin sağında 20px boşluk margin-right: 20px;
Elementin altında 15px boşluk margin-bottom: 15px;
Elementin solunda 5px boşluk margin-left: 5px;

Sık Sorulan Sorular

CSS Margin Nedir?

CSS Margin, bir HTML elementinin içeriği ile etrafındaki diğer elementler veya sayfa kenarları arasındaki boşluğu kontrol etmek için kullanılan bir CSS özelliğidir.

Margin Kodu Nasıl Kullanılır?

Margin kodunu kullanmak için, CSS stil dosyanızda ilgili elementin seçicisini belirleyin ve margin özelliğine istediğiniz değeri atayın. Örneğin, “margin: 10px;” yazarak elementin etrafında 10 piksellik bir boşluk bırakabilirsiniz.

Marginin Pozitif ve Negatif Değerleri

Margin değeri pozitif veya negatif olabilir. Pozitif bir margin değeri, elementin etrafında boşluk bırakırken, negatif bir margin değeri elementi etrafındaki diğer elementlere yaklaştırır.

Marginin Birimleri ve Örnek Kullanımları

Margin değeri için kullanılan birimler arasında piksel (px), em (em), yüzde (%) ve otomatik (auto) bulunur. Örneğin, “margin: 20px;” yazarak elementin etrafında 20 piksellik bir boşluk oluşturabilirsiniz.

Margin Özellikleri Nelerdir?

Margin ile ilgili önemli özellikler şunlardır: margin-top, margin-right, margin-bottom ve margin-left. Bu özelliklerle elementin etrafındaki boşluğu her bir yönde ayrı ayrı belirleyebilirsiniz.

Margin Özelliklerinin Öncelik Sıralaması

Margin özelliklerinin öncelik sıralaması şu şekildedir: margin-top, margin-right, margin-bottom ve margin-left. Bu sıralama, saat yönünün tersine doğru öncelik kazanır.

Marginin Tasarımdaki Rolü ve Etkileri

Margin, bir HTML elementinin etrafındaki boşluğu belirleyerek, tasarımda denge ve hava açısından önemli bir role sahiptir. Margin değerleri, elementlerin birbirlerine olan ilişkisini ve yerleşimini etkileyebilir.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!